Handleiding invulassistent

Met de invulassistent kunt u een toegankelijkheidsverklaring voor uw website opstellen. Als u alle velden hebt ingevuld, wordt de verklaring automatisch voor u gegenereerd. U plaatst deze vervolgens zelf op uw website. Op deze pagina vindt u meer informatie over de gegevens die u nodig hebt voor het opstellen van de verklaring, en de werking van de invulassistent.

Benodigde gegevens

Voor het invullen van toegankelijkheidsverklaring hebt u de volgende gegevens nodig:

 1. Url('s) van uw website(s)

  Url van de hoofdwebsite en eventueel een lijst met url’s van extra onderdelen die ook tot de hoofdwebsite behoren maar een andere domeinnaam hebben, zoals de Regelingenbank of het wmo-loket.

 2. Url waarop verklaring komt te staan

  Url waarop u de toegankelijkheidsverklaring die met deze invulassistent wordt gegenereerd zal plaatsen. De voorkeurs-url is www.domeinnaam.nl/toegankelijkheid, maar u kunt deze eventueel aanpassen.

 3. Url’s die uitgesloten moeten worden van de verklaring

  Indien van toepassing: een lijst van url’s die dezelfde domeinnaam hebben als de hoofdwebsite, maar niet onder uw verantwoording vallen. Per url kunt u aangeven wat de reden van uitsluiting is.

 4. Gegevens van testresultaten

  Indien van toepassing: een lijst van url’s waarop testresultaten staan gepubliceerd die u als onderbouwing van de verklaring wilt opgeven. Bij elke url moet u de datum en het soort test aangeven. Het kan gaan om een handmatig onderzoek (in eigen beheer of door een derde partij), een test met een automatisch testinstrument, een quickscan (deelonderzoek) of een audit van processen. Lees ook: nog geen testresultaten?

 5. Genomen maatregelen om toegankelijkheid te borgen

  Indien van toepassing: een overzicht van maatregelen die uw organisatie heeft getroffen om duurzaam toegankelijk te blijven. Denk aan periodieke toegankelijkheidsonderzoeken, audits, automatische toetsen, interne controles, software en training van werknemers.

Nog geen testresultaten?

Ook als u nog geen onderzoek heeft gedaan naar de toegankelijkheid van uw website moet u een toegankelijkheidsverklaring opstellen. U kunt met behulp van de invulassistent een toelichting geven waarin u uitlegt wanneer een onderzoek zal plaatsvinden.

Voor informatie over de toegankelijkheid van uw website kunt u ook contact opnemen met uw leverancier of een inspectie laten uitvoeren.

Zo werkt de invulassistent

Stap 1: Gegevens van uw organisatie en website

Bij de eerste stap vult u de gegevens van uw organisatie in en van de website waarvoor u de verklaring opstelt.

stap 1 invulassistent - gegevens organisatie en website


Stap 2: Onderbouwing met testresultaten

De tweede stap betreft de onderbouwing van de verklaring met testresultaten. Als u aangeeft dat u over testresultaten beschikt verschijnen invoervelden om deze resultaten op te geven. Als u aangeeft dat u geen testresultaten heeft, springt u direct naar stap 4. Dit omdat stap 3 afwijkingen van de norm betreft, iets dat u alleen kunt aangeven als u over testresultaten beschikt.

stap 2 invulassistent - onderbouwing


Stap 3: Uitleg van afwijkingen van de norm

Als u aangeeft dat nog niet aan alle succescriteria is voldaan, kunt u deze afwijkingen verantwoorden. U kunt per succescriterium aangeven of het gaat om een afwijking zoals beschreven in het Toepassingskader. Als dat zo is, kunt u de uitzondering waar het om gaat kiezen uit een lijst. Als de afwijking niet is beschreven in het Toepassingskader kunt u een verantwoording opgeven. U moet dan invullen wat de oorzaak en het gevolg van de afwijking zijn, welke alternatieven beschikbaar zijn voor de bezoeker van uw website en welke maatregelen u gaat nemen op welke termijn (planning).

stap 3 invulassistent - uitleg afwijkingen van de norm


Stap 4: Maatregelen om de toegankelijkheid van uw website te bevorderen (optioneel)

Bij stap 4 kunt u aangeven op welke wijze u toegankelijkheid binnen de organisatie heeft geborgd.

stap 4 invulassistent - maatregelen om toegankelijkheid te bevorderen


Stap 5: Toelichting bij de verklaring

Bij deze stap kunt u optioneel extra toelichting geven die bij de verklaring zal worden geplaatst. Als u nog geen testresultaten heeft maar wel van plan bent een onderzoek uit te laten voeren kunt u dit hier aangeven.

stap 5 invulassistent - toelichting bij verklaring


Stap 6: Contactgegevens verklaring

Bij stap 6 kunt u optioneel de url van de pagina op uw website met contactgegevens opgeven. Deze url zal worden verwerkt in de automatisch gegenereerde verklaring.

stap 6 invulassistent - contactgegevens verklaring


Stap 7: Bestanden verklaring per e-mail ontvangen

Op het moment dat u de invulassistent afrondt wordt een HTML- en een XML-bestand gegenereerd. Dit wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u op dit scherm aangeeft. Daarnaast kunt u de bestanden ook direct downloaden. Voordat u akkoord gaat wordt u gevraagd nog eenmaal de url waarop de verklaring zal worden geplaatst te controleren.

stap 7 invulassistent - bestanden verklaring per e-mail ontvangen