Verklaring van Stadhuisplein projectsite

Status toegankelijkheid https://stadhuisplein.losstadomland.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Stadhuisplein projectsite.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Stadhuisplein projectsite gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Stadhuisplein projectsite en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [mailto:webmaster@meierijstad.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 05-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Stadhuisplein projectsite : voldoet gedeeltelijk

De website Stadhuisplein projectsite is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=3091cf05-41c3-4ddf-81cd-06138a6509b2&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.meierijstad.nl/document.php?fileid=19916&f=4432cf6e2ff1629a4692e363066b315d&attachment=1&c=12365.losstadomland.nl%20-%20niveau%20AA%20-%201.0%20(003).pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Diverse pagina's bevatten afbeeldingen zonder alt-attribuut.

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien (die hebben geen alternatief)

  • Alternatief:

   Op dit moment wordt door de leverancier nog een plan van aanpak gemaakt hoe de issues (er zijn er nog meer) zullen worden opgelost.

  • Maatregel:

   Zodra het plan van aanpak binnen is, maken we deze verklaring af

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De structuur is niet overal helder gecodeerd, bijvoorbeeld kopteksten in strong ipv H2

  • Gevolg:

   Dit kan verwarring opleveren bij mensen die gebruik maken van hulptechnologie

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In de volgende formulieren staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staan op de pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. Dit geldt voor de formulieren op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact en ‘Aanmelden nieuwsbrief’ op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl. Zie ook op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1.

  • Gevolg:

   Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl staan rechts van de content onder de koptekst ‘Laatste nieuws’ een aantal nieuwsitems. De filterknop ‘Alle’ heeft een gemeten contrast van 3,7:1 ten opzichte van de achtergrondkleur waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Het contrast is dus te laag. Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 staan sociaal media knoppen. De witte tekst van ‘Vind ik leuk’ heeft een gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur 4,2:1. Dit is te laag, het contrastratio moet minstens 4,5:1 zijn. De witte tekst van ‘Tweeten’ heeft een gemeten contrast van 3,2:1 en de witte tekst van ‘Delen’ heeft een gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur 3,0:1. Let op dat de tekst onder ‘+ Delen’ ook moet voldoen aan het contrastminimum. Dit probleem komt ook voor op de andere pagina’s. Op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact staan bij de verplichte velden asterisks (*). Het contrast is te laag (4:1). Op de website (https://stadhuisplein.losstadomland.nl) staat aan de rechterkant van de content een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd, verschijnt er een melding "Dit veld is verplicht". De foutmeldingen hebben een witte tekstkleur op een rood achtergrondkleur. Het gemeten contrast is 4,3:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Het contrast is dus te laag. Soortgelijke problemen doen zich ook voor op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact, https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Praat-mee-tweede-ronde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-enGraan. In het PDF-bestand 'Kaderstellende visie - Veghel aan de Aa.pdf' staat op pagina 1 een lichtblauwe koptekst 'Aanleiding'. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 4,2:1. Dit is te laag, het contrastratio moet minstens 4,5:1 zijn. Dit geldt ook voor andere kopteksten en tekstgedeeltes in de voettekst. Zie: https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Portals/23/achtergronden/Kaderstellende%20visie %20-%20Veghel%20aan%20de%20Aa.pdf.

  • Gevolg:

   een te laag contrast kan al problematisch zijn als je met een laptop in de zon zit. ook slechtzienden kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 staat een formulier. De randen van de invoervelden hebben een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (1,4:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Dit geldt ook voor de invoervelden van het contactformulier (https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact). Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 staat een carrousel met bedieningsknoppen. Deze bedieningselementen hebben een gemeten contrast van 2,7:1 ten opzichte van de achtergrondkleur.

  • Gevolg:

   slechtzienden kunnen nu het invoerveld niet zien

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op het moment dat de tekstafstand ingesteld wordt op bovenstaande waarden, is op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl sprake van verlies van content. Een gedeelte (een woord) van de aanmeldknop "Meld u aan om op de hoogte te blijven!" is niet meer zichtbaar. Zie aan de rechterkant van de content het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Nieuws staan nieuwsartikelen in blogformaat. De ‘Lees meer’ link van het eerste blogblok valt onder het tweede blogblok. Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 staan social media knoppen. De laatse twee letters van de eerste knop van ‘Vind ik leuk’ (van facebook) zijn niet meer zichtbaar. Dit komt ook op andere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Bij het instellen van een andere regelhoogte, afstand of spatiering, kan er content wegvallen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's staat een hoofdmenu. Bij sommige onderdelen klapt er een submenu uit als er met de muis over heen wordt gegaan (onder hover). Dit is het geval bij de onderdelen 'Home' en 'Praat mee!'. De content die onder hover verschijnt, valt op sommige pagina's over andere content heen. Zie bijvoorbeeld pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Terms. Deze content moet dan weer gesloten kunnen worden zonder de muis te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met Escape. Er wordt nu niet voldaan aan het onderdeel 'Sluiten' van dit succescriterium. Een voorbeeld van content die verschijnt onder hover en die wél gesloten kan worden met Escape is te vinden op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praatmee-tweede-ronde/ArticleID/1109/scenario-1, bij de oranje knop 'Delen'.

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis gebruiken, kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 staat een oranje knop met de tekst 'Delen'. Als hier met de muis overheen wordt gegaan, opent er een venster met meerdere opties. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord. Dit komt op meerdere pagina's voor, zie bijvoorbeeld pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Nieuwstest/ArticleID/635/Thema-5 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Nieuws/ArticleID/655/Eerste-dorpsgesprekStadhuisplein-en-omgeving. Op sommige pagina's staat naast deze knop het cijfer '1', deze kan wel met het toetsenbord bediend worden en bevat dan dezelfde opties om te delen.

  • Gevolg:

   Als er met de muis over onderdelen van het menu wordt gegaan, klappen sommige onderdelen uit. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 9. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 kunnen in het formulier foutmeldingen van de browser verschijnen. In de browser Chrome verdwijnen deze meldingen na een tijdje. Deze tijd kan te kort zijn voor sommige gebruikers om de melding te lezen. Dit kan opgelost worden door een foutmelding te laten verschijnen die bij het veld blijft staan. Dit komt op meerdere plekken voor, zie pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-meetweede-ronde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-en-Graan.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers hebben nu onvoldoende tijd om de melding te lezen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   gemeente neemt contact op met leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 staat onder de koptekst ‘Bouwstenenkaart geheel’ een bewegende carrousel met afbeeldingen van de bouwkaarten. Er is geen mechanisme aanwezig om dit uit te zetten of te pauzeren.

  • Gevolg:

   Dit is voor sommige gebruikers hinderlijk

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van de pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus er op staat.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl en ook https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Terms is de titel van de pagina ‘Home’. Dit omschrijft onvoldoende het onderwerp of doel van elke pagina en moet daarmee dus worden aangevuld. Daarnaast is het een probleem dat hierdoor deze paginatitel niet uniek is. Verschillende stappen binnen één proces mogen overigens wel dezelfde paginatitel hebben. De onderzochte PDF-bestanden hebben in de titel 'Microsoft Word' staan. Dit klopt niet, dit moet dus uit de titel worden gehaald. De PDF-bestanden hebben wel een titel, maar deze staat niet in de metagegevens van het bestand (de titel wordt niet getoond in de vensterbalk van Adobe). Software kan hierdoor de titel niet bepalen.

  • Gevolg:

   De titel van de pagina is niet voldoende omschrijvend. Bij een pdf weet men dan niet wat voor informatie de pdf bevat

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl staan rechts van de content onder de koptekst ‘Laatste nieuws’ een aantal nieuwsitems. Het is hier mogelijk om de nieuwsitems te soorten op 'Datum', 'Naam', 'Afl.' of 'Opl.'. Afhankelijk waarop gesorteerd wordt, verandert de focusvolgorde. Het is de bedoeling dat de focus in een logische volgorde blijft, bijvoorbeeld van boven naar beneden. Nu verspringt de focus onwillekeurig. Dit type problemen komt ook op andere pagina’s voor in een andere situatie dan hierboven omschreven. Zie bijvoorbeeld op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/praatmee onder de koptekst ‘Praat mee! (Tweede ronde)’.

  • Gevolg:

   Er kan nu niet gegarandeerd worden dat gebruikers de informatie aantreffen in een logische volgorde

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Nieuws staan meerdere ("Lees meer") links met verschillende linkdoelen. Deze links hebben geen context met de rest van deze pagina. Links kunnen maar op een beperkt aantal manieren context krijgen. Links die onder of boven andere content staat (en niet in dezelfde alinea staat) hebben geen context met deze content. Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "Lees meer" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg. Nu heeft elk bericht drie links naar dezelfde pagina (de afbeelding, de kop en de 'Lees meer' link). Het is beter om dit te combineren tot één link, bijvoorbeeld alleen de kop. Het klikbare gebied kan dan eventueel worden uitgebreid met JavaScript. Dit heeft ook voordelen voor mensen die met het toetsenbord navigeren, zij hoeven dan niet langs dubbele links te navigeren. Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-en-Graan staan afbeeldingen die opengeklikt kunnen worden. Deze afbeeldingen zijn als links (a-element) opgemaakt en staan in de code onder elkaar. Alle afbeeldingen hebben dezelfde tekst in het titleattribuut ("poster stadhuisplein") en in het alt-attribuut ("poster stadhuisplein"). Hierdoor is de linktekst bij alle linkafbeeldingen hetzelfde. Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "poster stadhuisplein poster stadhuisplein" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg. Dit is dubbel op, het is beter om in het title-attribuut bijvoorbeeld ‘pop-up scherm’ te plaatsen. Hierdoor kan hulpsoftware gebruiker begrijpen wat er zal gebeuren,wanneer deze link geactiveerd wordt. Hetzelfde probleem komt ook voor op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1. Hier is het wel beter gedaan, doordat elke afbeelding een unieke linktekst heeft. Op sommige pagina's staat naast de oranje link 'Delen' een link met het cijfer '1' en het title-attribuut 'Meer...'. Het linkdoel is niet duidelijk. Zie bijvoorbeeld pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-en-Graan.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat het doel van deze links enkel uit de tekst "Lees meer" moet worden gehaald en dat is niet duidelijk genoeg.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle pagina's te kunnen vinden. Op dit moment is de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn het volgen van links.

  • Gevolg:

   Er is maar 1 manier om alle pagina's te kunnen vinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De indicator van de toetsenbordfocus is niet op alle pagina's zichtbaar.

  • Gevolg:

   Het is belangrijk dat de focus indicator zichtbaar is op alle interactieve componenten die op een webpagina staan. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl staat het logo van Meierijstad (Stadhuisplein) met de volgende tekst in het logo "Meierijstad". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Stadhuisplein". "Stadhuisplein" is de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is de naam die hulpsoftware kan bepalen. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeenkomen met de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. Alle tekst die in de afbeelding staat hoort terug te komen in de alternatieve tekst.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de Pdf-bestanden ('Kaderstellende visie - Veghel aan de Aa.pdf' en 'Reactieseerstedorpsgesprekv2.pdf') is geen taal meegegeven. Zie https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Portals/23/achtergronden/Kaderstellende%20visie %20-%20Veghel%20aan%20de%20Aa.pdf en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Portals/23/xBlog/uploads/2019/7/25/Reactieseerste dorpsgesprekv2.pdf.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulptechnologie (spraaksoftware) kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl staat aan de rechterkant van de content een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. De aanmeldknop "Meld u aan om op de hoogte te blijven!" heeft nu een ongeldige waarde voor het taalwisseling attribuut meegekregen (lang="Submit") . De onderzochte website is een Nederlandstalige website en is met de juiste taalcode (lang="nl-NL") opgemaakt. De aanmeldknop voor de nieuwsbrief is ook in het Nederlands. Omdat hier geen sprake is van taalwisseling, is het beter om deze code (lang="Submit") te verwijderen of op te maken met lang="nl-NL".

  • Gevolg:

   Dit levert problemen op voor mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://stadhuisplein.losstadomland.nl) staat aan de rechterkant van de content een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd, verschijnt er een melding "Dit veld is verplicht". Dit is geen duidelijke tekstuele foutmelding. Deze melding is meer een instructie die een aanwijzing geeft, dan een melding die aangeeft wat er verkeerd is gedaan. Soortgelijke problemen doen zich ook voor op de pagina’s: https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact, https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Praat-mee-tweede-ronde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-enGraan. Op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact is de tekst van de foutmeldingen niet te lezen. Het rode veld van de melding is erg klein en de tekst valt over elkaar heen. Op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Praat-mee-tweede-ronde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-enGraan kunnen foutmeldingen van de browser verschijnen. Deze foutmeldingen voldoen niet (het zijn instructies). In de browser Chrome verdwijnen deze meldingen na een tijdje, de meldingen moeten blijven staan.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor gebruikers

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. De website toont veel fouten als het om HTML-validatie gaat. Er zijn echter maar een paar fouten gevonden die invloed hebben op het parsen van de webpagina. Er zijn problemen gevonden met begin- en eindtags. Bijvoorbeeld Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Nieuwstest/ArticleID/631/Thema-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Nieuwstest/ArticleID/635/Thema-5 staat een eindtag </li> zonder een begintag <li>. Dit probleem komt ook voor met andere elementen bijvoorbeeld een div-element. Op pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Nieuwstest/ArticleID/631/Thema-1# komt ook een parser error voor omdat er geen spatie tussen twee attributen staat (op regel 815 van de code). Zie ook pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Nieuwstest/ArticleID/635/Thema-5.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het inzoomen op de websitepagina (https://stadhuisplein.losstadomland.nl) verschijnt een ‘hamburger’-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Het icoon van een kruis (“X”) heeft geen naam en de toestand kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl staan rechts van de content onder de koptekst ‘Laatste nieuws’ een aantal nieuwsitems. Het is hier mogelijk om de nieuwsitems te soorten op 'Datum', 'Naam', 'Afl.' of 'Opl.'. Dit is visueel een filter/ switch die als een link is opgemaakt. Het probleem hier is dat hulpsoftware de status van de actieve switch niet kan bepalen. Het is dus niet duidelijk hoe het gesorteerd is. Zie ook op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Archief. Op meerdere pagina's staat de link 'Delen'. Bij deze link kan content uitklappen. De status (ingeklapt of uitgeklapt) kan niet door software bepaald worden. Zie bijvoorbeeld pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1. Op sommige pagina's staat naast de oranje link 'Delen' een link met het cijfer '1'. Deze twee links zijn samen genest in een andere link. Hulpsoftware kan hier moeite hebben om de rol te bepalen. Hier kunnen twee aparte links van worden gemaakt (of knoppen). Zie bijvoorbeeld pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-en-Graan.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de website (https://stadhuisplein.losstadomland.nl) staat aan de rechterkant van de content een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Tijdens het invullen kunnen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina. Voor meer informatie over het gebruik van role="alert" zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Soortgelijke problemen doen zich ook voor op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Contact, https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praat-mee/Praat-mee-tweederonde/ArticleID/1109/scenario-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Praat-mee-tweede-ronde/ArticleID/1112/Deelgebied-tussen-Stadhuis-en-Vlas-enGraan. Op de pagina https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Nieuwstest/ArticleID/631/Thema-1 en https://stadhuisplein.losstadomland.nl/Praatmee/Nieuwstest/ArticleID/635/Thema-5 wordt een slide geladen. De afbeeldingen worden niet getoond en er is een wachtanimatie te zien. Dit is een statusbericht en deze moet als zodanig herkend kunnen worden door hulpsoftware. Er kan dan worden voorgelezen aan een blinde dat er nieuwe content op de pagina is verschenen. Dit kan door role="status" toe te voegen. Omdat het hier gaat om een animatie, moet er ook een tekstalternatief worden toegevoegd (iets als 'laden').

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan nu niet aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Wij vragen de leverancier dit punt te verhelpen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209