Verklaring van bekenlandschap / landschapstriennale

Status toegankelijkheid https://www.brabantsebeken.nl/

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website bekenlandschap / landschapstriennale.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website bekenlandschap / landschapstriennale gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van bekenlandschap / landschapstriennale en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [mailto:webmaster@meierijstad.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website bekenlandschap / landschapstriennale : voldoet gedeeltelijk

De website bekenlandschap / landschapstriennale is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=f4c14513-463c-4761-9fc4-f9f1d85fee33&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op diverse plekken op de website staan afbeeldingen en logo's, die geen of een onjuist tekstueel alternatief hebben.

  • Gevolg:

   Een tekstalternatief is nodig zodat ook blinde gebruikers kunnen begrijpen wat er staat.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier en redactie zorgen voor alternatieve teksten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video ‘Landschapslaboratorium Brabantse Beekdalen’ op pagina https://www.brabantsebeken.nl/beken/ heeft geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Ondertiteling is nodig zodat doven en slechthorenden de informatie in gesproken tekst kunnen ontvangen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Video's moeten aangepast worden. Hier moet een ondertiteling worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de beide video’s op https://www.brabantsebeken.nl/beken/ is geen media-alternatief of audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Een media-alternatief is een uitgeschreven tekst met daarin alle informatie uit het beeld en geluid van de video. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Video's moeten aangepast worden. De uitgeschreven versie van de video moet op de website geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de beide video’s op https://www.brabantsebeken.nl/beken/ is geen audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in de video gebeurt en informatief is. In deze video is dat bijvoorbeeld dat er een fabriekshal in beeld is en dat er mensen rond een tafel met een kaart bezig zijn.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Hiervoor kan bijvoorbeeld en voice-over worden toegevoegd die de ontbrekende informatie uitspreekt op zo’n manier dat dit geen nadelig effect heeft op het huidige geluid. De teksten die uitgesproken worden door de mensen in de video mogen dus niet onderbroken worden door de audiodescriptie, het onderbreken of overstemmen van de muziek is natuurlijk wel toegestaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op diverse plekken wordt gebruik gemaakt van het strongelement.

  • Gevolg:

   Strong is bedoeld een woord of zinsnede met extra kracht over te brengen, maar het is hier gebruikt om een opmaakeffect te bereiken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/aanmeldformulier-agenda/ hebben de velden ‘Naam contactpersoon’ en ‘Emailadres’ geen attribuut ‘autocomplete’.

  • Gevolg:

   Door dat toe te voegen wordt het mogelijk voor de browser of hulpsoftware om automatisch de juiste waarde in te vullen voor invoervelden die bedoeld zijn voor het invullen van persoonlijke gegevens. Ook kan hulpsoftware extra hulp geven bij het invullen als het weet wat voor soort gegevens ingevuld moeten worden.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op diverse plekken op de website zijn er elementen met et weinig contrast

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met contrast kunnen mnoeilijkheden ervaren om dit te lezen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op een aantal pagina's staan afbeeldingen zijn voornamelijk tekst en de informatie is veel beter waar te nemen als het ook tekst was, zodat de tekst bijvoorbeeld herschaald, voorgelezen en in braille getoond kan worden.

  • Gevolg:

   Mensen die de tekst in de afbeelding niet kunnen lezen, kunnen de tekst niet op een andere manier tot zich nemen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Afbeeldingen moeten volledig omgezet worden naar tekst of leesbare PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op enkele pagina's staan invoervelden met een lichtgrijze rand. Omdat die kleur slechts een contrast van 1,5:1 heeft met de witte achtergrond

  • Gevolg:

   het is niet voor iedereen goed zichtbaar waar er tekst moet worden ingevoerd

  • Alternatief:

   neem contact op et webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op een tweetal pagina's staat onder de foto bij het agenda-item de tekst ‘April 2020 – St Oedenrode’ in een donkergroen vak. Als de tekstafstand vergroot wordt, schaalt het vak niet mee en valt de tekst deels erbuiten en is niet meer goed leesbaar op de lichte achtergrond.

  • Gevolg:

   Als de tekstafstand vergroot wordt, schaalt het vak niet mee en valt de tekst deels erbuiten en is niet meer goed leesbaar op de lichte achtergrond.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/beken/ staat een YouTube video ‘Landschapslaboratorium Brabantse Beekdalen’. In de YouTube videospelers zijn sneltoetsen actief die actief zijn binnen de hele videospeler en niet alleen op de component waar het een sneltoets voor is. Bijvoorbeeld de ‘k’ om de video te pauzeren en te starten of de ‘m’ om het geluid uit te zetten.

  • Gevolg:

   Deze sneltoetsen zijn ook niet aan te passen of door de bezoeker uit te zetten.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   dit issue wordt redactioneel opgelost, bijvoorbeeld door de video op YouTube te plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op de site staat een carrousel waarin dia’s met onder andere tekst wordt gepresenteerd. Deze dia’s gaan na 5 seconden automatisch uit beeld.

  • Gevolg:

   Dit is een tijdslimiet, omdat de gebruiker beperkt de tijd heeft om deze tekst te lezen. Deze tijdslimiet is niet uit te zetten, aan te passen of te verlengen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op deze site staat een carrousel. Deze begint automatisch met bewegen: elke 5 seconden komt de volgende dia in beeld totdat alle getoond zijn.

  • Gevolg:

   Dit kan afleidend werken voor gebruikers met een cognitieve beperking. Daarom vereist dit succescriterium dat er een is mechanisme om de beweging te stoppen, te pauzeren of te verbergen. Zo’n mechanisme is er niet.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de site staat in de header een logo dat een link is naar de homepage. De link heeft geen tekst en het logo in de link heeft als tekstalternatief ‘Bekenlandschap Logo’. Ook op andere plekken komen links voor zonder link-tekst

  • Gevolg:

   Dat geeft niet voldoende duidelijkheid over waar de link heen gaat.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   dit issue moet redactioneel worden opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De webpagina’s kunnen alleen gevonden worden door het volgen van links. Daarnaast is er minimaal een tweede manier vereist. Er is geen sitemap, maar wel een zoekfunctie aanwezig. Deze wordt echter nergens aangeboden, behalve op de foutpagina zoals die verschijnt als er naar een niet-bestaande URL op het domein (bijvoorbeeld https://www.brabantsebeken.nl/test) wordt genavigeerd.

  • Gevolg:

   Een tweede manier om terecht te komen op de content moet duidelijk aangeboden worden voor dit succescriterium.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat een zoekfunctie inrichten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar bij sommige knoppen of links

  • Gevolg:

   als je met een tab-toets door de site scrollt, zie je niet waar jde focus is

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past dit issue aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium gaat erover dat gebruikers van spraaksoftware door het uitspreken van zichtbare tekst het bijbehorende interface element kunnen bedienen. Daarvoor moet de zichtbare tekst terugkomen in de naam van het element in HTML. Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/ en alle ander pagina’s staat in de header een logo dat een link is naar de homepage. De tekst in de link is ‘Bekenlandschap Logo’ en de zichtbare tekst is ‘2021 Van Gogh Nationaal Park Landschapstriënnale’. Dat komt niet overeen. In de footer staat hetzelfde logo, nu met als linktekst ‘Logo 2021’, ook dit is niet in overeenstemming met de zichtbare tekst.

  • Gevolg:

   De tekst in de link is ‘Bekenlandschap Logo’ en de zichtbare tekst is ‘2021 Van Gogh Nationaal Park Landschapstriënnale’. Dat komt niet overeen. In de footer staat hetzelfde logo, nu met als linktekst ‘Logo 2021’, ook dit is niet in overeenstemming met de zichtbare tekst.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Engelse tekst is op deze website zonder taalaanduiding gemarkeerd.

  • Gevolg:

   Daardoor wordt de tekst verkeerd voorgelezen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 19. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/ en elke andere pagina staat zowel in de header als in de footer het logo van de landschapstriënnale. In de header is het logo een link naar brabantsebeken.nl en in de footer is hetzelfde logo een link naar landschapstriennale.com.

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/meer-informatie/ staat nog een derde exemplaar van het logo, nu zonder link.

  • Gevolg:

   Dit is niet consistent. Dit zou dus verwarrend kunnen zijn

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 20. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/verhalen/mijn-verhaal-over-het-brabantsebekenland/ kloppen de instructies niet met de validatie. Volgens de instructies zijn alleen de eerste drie velden verplicht, maar de validatie vereist dat ook de inleiding en het verhaal zijn ingevuld. Overigens gaat op pagina https://www.brabantsebeken.nl/aanmeldformulier-agenda/ het omgekeerde mis: adres en e-mailadres worden als verplicht genoemd in de instructie maar dat wordt vervolgens niet gecontroleerd.

  • Gevolg:

   Dit succescriterium gaat erover dat de gebruiker alle informatie die nodig is om het formulier in één keer goed in te vullen vooraf krijgt. De informatie dat er nog twee velden verplicht zijn komt pas achteraf en dat is dus niet goed.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past bestaande site aan. De redactie moet hiervoor in de toekomst waken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/ staat een carrousel. De carrousel heeft aan beide kanten links voor de volgende en vorige pagina. Deze links bevatten unicode tekens van een pijl respectievelijk naar links en naar rechts. Dit is niet voldoende om deze links een naam te geven.

   Op pagina https://www.brabantsebeken.nl/aanmeldformulier-agenda/ staat, als het formulier met foute invoer wordt verzonden, onderin de melding ‘One or more fields have an error (…)’ met daarbij een kruis waarmee deze melding gesloten kan worden. Deze knop wordt verborgen voor hulpsoftware, maar kan wel bediend worden. Dat is niet de bedoeling. De tekst “x” is onvoldoende om als naam te gelden. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.brabantsebeken.nl/verhalen/mijnverhaal-over-het-brabantse-bekenland/.

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk voor mensen die het niet snappen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past dit issue aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina’s https://www.brabantsebeken.nl/aanmeldformulier-agenda/ en https://www.brabantsebeken.nl/verhalen/mijn-verhaal-over-het-brabantse-bekenland/ staat een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnen meldingen in beeld en blijft de focus op de verzendknop staan. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door role="alert" toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role="alert" moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Een andere optie is om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste fout, want dan is het ook duidelijk dat iets is veranderd op de pagina.

  • Gevolg:

   Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209