Verklaring van Werken bij de Overheid

Status toegankelijkheid https://www.werkenbijdeoverheid.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken bij de Overheid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.werkenbijdeoverheid.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken bij de Overheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken bij de Overheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Manager Arbeidsmarkt, Loopbaan- en Talentontwikkeling.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdesk@werkenbijdeoverheid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website al grotendeels heel goed toegankelijk is. Er is duidelijk wel rekening gehouden met de toegankelijkheid van de website. Zo is alles met het toetsenbord te bedienen, is de taal van de pagina's goed aangegeven en zijn de formulieren voor het overgrote deel goed toegankelijk geprogrammeerd en van goede instructies voorzien. Er zijn echter ook nog een aantal verschillende problemen gevonden. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 24-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werken bij de Overheid : voldoet gedeeltelijk

De website Werken bij de Overheid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.werkenbijdeoverheid.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-10-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures staat bij elke vacature een knop ‘Vacature bewaren’. Omschrijving knop wijzigt niet mee na selecteren ervan. De betekenis wordt dan namelijk anders.

  • Oorzaak:

   De omschrijving van de knop niet juist

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet de juiste informatie voorlezen

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De tekst bij "active" aanpassen naar: "Vacature niet meer bewaren"

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 19-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de vacature detailpagina's, onder de kop 'Functieomschrijving' staat een stuk tekst opgemaakt met <em> en <strong>. Deze elementen worden gebruikt om een woord nadruk te geven en niet om tekst te stylen.

  • Oorzaak:

   De tekst wordt niet juist opgemaakt

  • Gevolg:

   Nu wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is niet de bedoeling.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Vanaf heden worden de betreffende stukken tekst niet meer schuin weergegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/contact staat een invoerformulier waar onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald. Dit is hier niet het geval.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt een attribuut

  • Gevolg:

   De betekenis van het betreffende veld is niet helder.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   N.n.b.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-11-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op diverse plekken op de website (home: stage en feedback; vacaturedetails: delen, mail, print, solliciteren) wordt informatie overgebracht door kleurverschillen. Het is van belang dat de informatie ook op een andere, niet kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Het overbrengen van informatie middels kleur wordt nader bekeken en aangepast zodat het voldoet aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 19-10-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/contact heeft de gele button ‘Versturen’ een te laag contrast van 1,5:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Deze problemen komen op meerdere plaatsen voor.

  • Oorzaak:

   Gebruik van de kleuren niet juist.

  • Gevolg:

   De informatie is voor mensen die kleurenblind zijn of mensen die slechtziend zijn kunnen niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Contrastverhouding wordt nader bekenen en aangepast zodat wordt voldaan aan de richtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2020
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/ staat onder de vacatures een knop ‘Bekijk alle vacatures’. Als deze knop focus heeft is het contrast van de tekst te laag met de achtergrond (1,3:1).

  • Oorzaak:

   Contrast van de tekst is te laag.

  • Gevolg:

   Zonder voldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, kan de tekst niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Kleur van de betreffende knop wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 19-10-2020
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/ bij het inzoomen naar 200% met een resolutie van 1024x768 is de knop ‘Feedback’ verdwenen. Als er gezoomd wordt naar 200% met een resolutie van 1024x768 mag er geen content of functionaliteit verloren gaan.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200% zonder verlies van informatie.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Het item toevoegen aan de footer, zodat de informatie ten alle tijde beschikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-10-2020
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl staat een achtergrond plaatje die elke keer verandert. Hier is geen mechanisme voor om dit te pauzeren, stoppen of verbergen.

  • Oorzaak:

   Een pauze knop ontbreekt.

  • Gevolg:

   Als stukken content op een pagina bewegen kan dit hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat ze tijdens het lezen van de content afgeleid worden door de bewegende content.

  • Alternatief:

   Vast beeld tonen op homepage.

  • Maatregel:

   Vast beeld wordt getoond.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-09-2020
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme aanwezig die naar de 'primaire inhoud' verwijst. Dit is een button element die zichtbaar wordt als het de focus krijgt. De button werkt echter niet.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn en mensen die alleen het toetsenbord gebruiken imoeten iedere keer als ze een webpagina bezoeken op een website eerst weer alle op iedere pagina terugkerende content moeten door lezen of er door heen moeten navigeren voordat ze bij de unieke content komen die ze willen lezen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De button is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 19-10-2020
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/paginabestaatniet staat geen title-element in de code. Een pagina heeft een goede titel nodig.

   Op een vacature detailpagina is de titel niet beschrijvend genoeg. Er kan niet uitgehaald worden dat dit om een vacature gaat terwijl dat wel essentiële informatie is voor de pagina.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat. Bij het ontbreken hiervan mist de bezoeker relevante informatie.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De juiste paginatitels moeten worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-11-2020
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures staat een knop 'Filter vacatures' welke een pop-up opent met verschillende filters. Nu zou de focus meteen naar de pop-up moet gaan maar dit is niet het geval.

   Je moet of met de shift tab terug en dan kom je na de zoeken button en het zoeken veld onderaan in de pop-up of je moet de hele pagina door en dan kom je na de feedback button in de pop-up.

   Dit komt ook voor op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/stages.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Doordat tabvolgorde niet logisch is, kan de website niet worden genavigeerd met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.n.b.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-11-2020
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/ is de focus voor de knop ‘Feedback’ niet zichtbaar. Deze staat dan op de onzichtbare link ‘Feedback’.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen, maar wel het scherm kunnen zien, kunnen niet zien waar de focus is op de op de pagina.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.n.b.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-12-2020
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/ staat een zoekveld waar de zichtbare tekst geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam is. De toegankelijkheidsnaam is nu 'Zoek vacatures op tekst'.

  • Oorzaak:

   tekst niet juist in de code

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekstlabels uit te spreken. Dit gaat nu niet volgens de richtlijnen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Hier moet de tekst 'zoeken' aan toe worden gevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-11-2020
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl zijn er meerdere pagina's met duplicate id’s.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Content kan niet nauwkeurig worden geinterpreteerd en geparst.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.n.b.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 12-11-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op vacature detailpagina staan vijf links die in- of uitgeklapt kunnen worden. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit geldt ook voor het "hartje" om een vacature te bewaren en niet meer te bewaren.

  • Oorzaak:

   n.v.t.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de juiste omschrijvingen en status van knoppen en/of andere elementen, is de informatie niet goed beschikbaar. Als de functie verandert moet dus ook de status veranderen en dus het tekstalternatief veranderd worden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   n.n.b.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2020
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.werkenbijdeoverheid.nl/ staat onderaan de pagina een formulier waar de statusverandering door foutmeldingen niet wordt overgebracht.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van het attribuut role="alert".

  • Gevolg:

   Informatie kan aan de gebruikers niet worden gepresenteerd via ondersteunende technologieën zonder focus te ontvangen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De foutmelding moet een aanvullende eigenschap krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209