Verklaring van www.borne.nl

Status toegankelijkheid https://www.borne.nl

Gemeente Borne is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Borne streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.borne.nl .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Borne is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=gemeente+borne&naam=

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.borne.nl van Gemeente Borne voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Borne .
Functie: Burgemeester gemeente Borne.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [communicatie@borne.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Borne

Gemeente Borne wil dat iedereen alle informatie op de websites van onze gemeente goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. 
Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Bewustwording. We organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.
 • Onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers. Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De afsprakenmodule wordt vernieuwd. Deze verwachten we uiterlijk eind oktober online te hebben staan.

Alle pdf's zijn geïnventariseerd en worden aangepast of vervangen door een digitale variant (html).

De resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek zijn te vinden via https://www.borne.nl/sites/default/files/toegankelijkheidsonderzoek_borne.nl_test_versie_2.0.pdf

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.borne.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.borne.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' heeft het logo in de footer geen alternatieve teskt. Op de pagina 'Pdf parkeerontheffing ondernemers' hebben de pijlen geen tekstalternatief. Op de pagina 'Wat is ... ?' hebben kaarten geen tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders kunnen de logo's, pijlen en kaarten niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. Toevoeging 16-12-2020: omdat wij bezig zijn met een geheel nieuwe website die per 01-08-2022 actief wordt, doen wij geen technische aanpassingen meer aan ons huidige systeem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn pdf's, pijlen, vragen, antwoorden, teksten, tabellen, koppen, links, labels, afbeeldingen en footers niet goed gebouwd in de codelaag en/of zijn er verkeerde koppen aangegeven.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn moeilijk navigeerbaar en begrijpbaar voor mensen met hulpapparatuur zoals voorleessoftware en screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. Een aantal zaken zijn aangepast/verwijderd. De andere zijn verholpen op de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf parkeerontheffing ondernemers' is de leesvolgorde niet logisch.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor mensen die een andere weergave van de tekst nodig hebben kan het gebeuren dat de juiste volgorde verloren gaat.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. PDF is vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Wat is ... ?' is het niet duidelijk welke tekst bij welke kaart hoort.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met screenreaders kunnen niet begrijpen welke tekst bij welke kaart hoort.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' is bij de invoervelden niet in de code aangegeven wat het doel is van het invoerveld, met andere woorden, wat voor invoer er wordt verwacht.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die invoervelden door hun browser automatisch willen laten invullen, kunnen die functie niet gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' hebben de datums van beschikbaarheid in de datumprikker niet afdoende kleurcontrast met de achtergrond. Op de pagina 'Wat is ... ?' hebben kaarten een legenda die alleen kleur gebruikt. Die kleuren hebben niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, is het zo niet mogelijk om de kaarten en legenda's te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' staat een component 'Twitterblokje'. Het kleurcontrast van de tekst van de datum op de achtergrond is niet afdoende. Op de pagina 'Homepage' bij hover en focus hebben de witte letters op de achtergrond niet afdoende kleurcontrast. Op de pagina 'Pdf parkeerontheffing ondernemers' is het kleurcontrast van de witte letters niet afdoende met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, is het zo niet mogelijk om de kaarten en legenda's te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. Toevoeging: dit is verholpen op de nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Wat is ...?' bevatten de kaarten teksten die niet aanpasbaar zijn.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, die grotere letters nodig hebben, kunnen de teksten niet lezen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' hebben de sluitknoppen van de sluitknoppen van de foutmelding en van de melding wat je nodig hebt niet afdoende contrast met de achtergrond. Op de pagina 'Homepage' is bij hover en focus het contrast van de gekleurde tabs op de witte achtergrond niet afdoende bij de tabs 'Samenleving'. Op deze pagina staat ook het component 'Twitterblokje'. Het contrast van de iconen op de donkerblauwe achtergrond in component is afdoende.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de knoppen (niet) waarnemen, begrijpen en/of bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken':

   • wanneer je bent ingezoomd (meer dan 175%), is het onmogelijk om het formulier volledig in te vullen, omdat je blijft steken bij de eerste stap.
   • Melding is niet te sluiten via een link met tabindex=“-1”.
   • Het is niet mogelijk om met de pijltjestoetsen door de tekens van de ingevulde datum te lopen.
   • Het logo heeft tabindex=“-1”
  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De pagina's zijn niet goed te bedienen door toetsenbord gebruikers en mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Parkeerontheffing ondernemers' wordt bij het openen van het pdf de bestandsnaam getoond en is de titel van het pdf niet omschrijvend genoeg. Op de pagina 'Pdf verklaring van toestemming' wordt bij het openen van het pdf de bestandsnaam getoond. Op de pagina 'Pdf tarieven trouwlocaties' heeft het pdf geen titel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen niet begrijpen waar de pdf's over gaan.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. Aanvulling: 2 PDF's zijn aangepast. de 'Verklaring van toestemming' volgt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' staat de knop ‘hoog contrast’ visueel bovenaan de pagina, maar in de code onderaan.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Toetsenbord gebruikers kunnen de pagina minder goed navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf tarieven trouwlocaties' heeft het pdf geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Zonder bladwijzers is het document lastiger te navigeren voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp. Aanvulling: is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' heeft de knop om een activiteit te verwijderen de tekst ‘x’. Dit is geen beschrijvend label.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Voor iemand die hulpapparatuur gebruikt, zoals voorleessoftware, is het niet duidelijk wat de knop doet.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' heeft de zichtbare link 'Gemeente Borne een aria-label, waardoor de toegankelijke naam wordt 'Gemeente Borne'. De zichtbare naam en de toegankelijke naam van elkaar verschillen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor mensen met voorleessoftware is het moeilijk om het juiste commando te geven om de link te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pdf verklaring van toestemming' staat in de metadata van de pdf is niet aangegeven in welke taal het document is.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Screenreaders en voorleessoftware kunnen de tekst niet goed begrijpen en/of wordt de tekst in een andere taal voorgelezen. Dit kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de Homepage, gerelateerd aan component "Zoeken banner Homepage": Bij het zoekveld komen suggesties wanneer je begint met typen. Het aantal resultaten wordt aangekondigd door een screenreader. De tekst van deze melding is in het Engels.

  • Oorzaak:

   Onderliggende Engelse software.

  • Gevolg:

   Screenreaders en voorleessoftware kunnen de tekst niet goed begrijpen en/of wordt de tekst in een andere taal voorgelezen. Dit kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' staan dubbele id's in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het is voor screenreaders en voorleessoftware onmogelijk om de content van de pagina op de juiste manier aan de gebruiker te presenteren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Afspraak maken' staat een sluitknop van de modal bij ‘Toon benodigdheden’. Die heeft het attribuut aria-hidden=“true”. Op de pagina is er ook geen label voor het zoekveld. Op de pagina 'Homepage' staat een component 'Twitterblokje'. De knop om de tweet te delen is een link.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met voorleessoftware en screenreaders kunnen de pagina's niet goed navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen voor een passend, toegankelijk alternatief.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gemaakt en er wordt kennis opgedaan over het onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De 'Afsprakenmodule' voldoet niet en wordt geleverd door een leverancier die de software nog niet digitoegankelijk heeft gemaakt.

  • Oorzaak:

   Module is al aangeschaft toen er nog geen strenge eisen op het gebied van webrichtlijnen aan de software werden gesteld.

  • Gevolg:

   De 'Afsprakenmodule' is niet digitoegankelijk.

  • Alternatief:

   (Nog) geen.

  • Maatregel:

   Leverancier software digitoegankelijk laten maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Borne heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209