Verklaring van Lerarenportfolio

Status toegankelijkheid https://www.lerarenportfolio.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Lerarenportfolio.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Lerarenportfolio gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Lerarenportfolio en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn voor actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Opgeloste issues:

SC 1.3.1 - Legend is verborgen in zoekformulier.
Oplossing: De legend is nu verborgen met de clip-methode ipv met "display:none".

SC 1.4.4 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.

SC 2.1.4 - Video: Sneltoetsen actief die met enkel karakter werken
Oplossing: Sneltoetsen met enkel karakter uitgezet.

SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
Overbodige knop verwijderd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Lerarenportfolio : voldoet gedeeltelijk

De website Lerarenportfolio is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lerarenportfolio.nl/binaries/lerarenportfolio/documenten/rapporten/2020/09/22/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-www.lerarenportfolio.nl/WCAG+2.1+inspectie+www.lerarenportfolio.nl+-+Niveau+AA+-+1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.lerarenportfolio.nl/documenten/rapporten/2020/09/22/resultaten-toegankelijkheidsonderzoek-www.mijn.lerarenportfolio.nl-en-www.aanbieders.lerarenportfolio.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Mijn.lerarenportfolio.nl / aanbieders.lerarenportfolio.nl: Bovenaan de meeste pagina's staat de banner rijksoverheid. Dit blauwe logo met kroon heeft het tekstalternatief ‘Logo Lerarenportfolio’. Dit is geen goed tekstalternatief voor dit logo. Het gaat om alle pagina's die zichtbaar zijn na het inloggen.

   Aanbieders.lerarenportfolio.nl: Op pagina https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod is in de tekst in het gele kader een afbeelding gebruikt om een element in de tabel aan te duiden. In de tabel is deze afbeelding niet gebruikt. Deze afbeelding heeft geen goed tekstalternatief. Het gaat om de afbeelding ‘Vernieuwen icoon’ en om de knoppen ‘Item wijzigen’ in de tabel.

   Mijn.lerarenportfolio.nl / aanbieders.lerarenportfolio.nl: Op meerdere pagina's staan links met de class ‘external’. Naast deze links staat een pictogram dat aangeeft dat deze link verwijst naar een externe pagina. Deze heeft geen tekstalternatief gekregen.

  • Oorzaak:

   De tekst alternatieven ontbreken.

  • Gevolg:

   Een stuk informatie mist voor gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst alternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl Niet alle tekst is goed opgemaakt als kopteksten.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod Hier staat een fieldset met een verkeerd geneste legend. Om een geldige fieldset te zijn moet het eerste element binnen de fieldset het legend element zijn.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod , Hier is het mogelijk om de content in de tabel te sorteren. Het probleem is dat de knoppen moeten aangeven welke sortering actief wordt als deze knop geactiveerd wordt. De huidige sortering van de tabel wordt met aria-sort goed aangegeven, maar die informatie is niet beschikbaar als de focus op een van de knoppen staat. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/catalogus Hier is de knop ‘Verwijder filters’ onderdeel van een legend. Deze knop verwijdert alle filters en niet alleen de filters in de fieldset ‘Aanbieders’. Deze knop is op zo’n manier genest in de code dat deze een andere betekenis krijgt. Dit moet dus aangepast worden.Op deze pagina staan in het overzicht afbeeldingen die bij de koppen horen die er vlak naast staan. Het probleem is dat deze afbeeldingen niet in de code geassocieerd zijn met de betreffende kop. Een van de manieren waarop dit kan is door de afbeelding in de code onder de kop waar hij bij hoort te zetten. Ook kan een CSS eigenschap ‘order’ gebruikt worden om de volgorde aan te passen, zodat de afbeelding wel visueel boven de kop staat, maar in de code eronder.In het overzicht zijn is zichtbaar hoeveel sterren de verschillende activiteiten hebben, deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Verschillende activiteiten in het overzicht hebben een of meerdere tags die visueel anders zijn opgemaakt om aan te geven dat het hier om tags gaat. Deze informatie uit de presentatie is ook niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/bedrijfsgegevens Hier staan er gegevens in grijze vlakken. De visuele weergave maakt meteen duidelijk welke informatie waar staat. Het probleem ontstaat door de content ‘--’ te gebruiken voor gegevens die niet beschikbaar zijn. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en niet beschikbaar in tekst. Onder de kop ‘Kwaliteitscriteria’ staat een lijst met vier punten die in de code is opgemaakt als vier lijsten met één punt.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/ Bij het aanboddetailsscherm staan verschillende gegevens in grijze blokken. De relatie tussen de teksten in de linker en andere kolommen is niet altijd duidelijk. Het gaat dan met name om teksten zoals ‘Totaal studielast’ en ‘Tags’. De relatie van deze teksten met de content in de andere kolom kan niet bepaald worden door hulpsoftware en is niet beschikbaar in tekst.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Bij het toevoegen van aanbod staan fieldsets met namen als ‘Form fieldset van aanbod gegevens.’ en ‘Form fieldset van waardevelden’. Deze namen die alleen beschikbaar zijn voor hulpsoftware moeten aangepast worden. De actualiserende instructie ‘Maximaal 2000 karakters’ (heeft ook wel de vorm ‘1 van 2000 karakters’) is niet geassocieerd met het invoerveld ‘Beschrijving’.De teksten ‘Totaal studielast’ en ‘0 uur’ (heeft ook wel de vorm ‘1 uur en 15 minuten’) zijn beide opgemaakt met strong. Het strong element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven, het is niet de bedoeling om een hele tekst vetgedrukt te maken met dit element.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio Hier staan verschillende uitklapbare knoppen onder de koppen ‘Activiteiten’ en ‘Ontwikkeldoelen’. Uit de presentatie is meteen duidelijk of een van deze knoppen wel of niet is uitgeklapt. Deze informatie moet ook beschikbaar worden voor hulpsoftware of beschikbaar komen in tekst. Een van de mogelijkheden is om hier in plaats van knoppen de html5 elementen details en summary te gebruiken, een andere optie is om het attribuut aria-expanded met de juiste waarde toe te voegen.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl PDF-bestanden zijn niet getagd en hierdoor helemaal niet toegankelijk. Het taggen van PDF-bestand maakt de inhoud van dit bestand beschikbaar voor hulpsoftware. Zonder deze data is hulpsoftware niet in staat om de inhoud van deze bestanden te lezen. Het gevolg van het ontbreken van de tags is ook dat een volledige inspectie onmogelijk is.

  • Oorzaak:

   Kopteksten niet altijd goed toepast, foutieve HTML-nesting van elementen en ontbreken van relaties tussen gegevens.

  • Gevolg:

   De informatie en relaties die worden uitgevoerd door visuele of auditieve opmaak is niet altijd gelijk als de presentatie daarvan.

  • Alternatief:

   De gegevens zijn wel aanwezig, maar kost meer tijd om goed te interpreteren.

  • Maatregel:

   Kopteksten goed toepassen, relaties aangeven en HTML-nesting van elementen nalopen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Op verschillende pagina's staan vraagtekens die een toelichting laten zien. Het probleem is dat de content die in beeld komt bij het activeren van deze knoppen niet in de betekenisvolle leesvolgorde wordt geplaatst.

  • Oorzaak:

   De tekst is niet programmatisch geassocieerd met de knop om de relatie aan te geven.

  • Gevolg:

   De content die in beeld komt bij het activeren van deze knoppen wordt niet in de betekenisvolle leesvolgorde geplaatst.

  • Alternatief:

   Zelf navigeren naar de juiste plek.

  • Maatregel:

   De nieuwe content kan in code onder de knop gezet worden of de tekst kan programmatisch geassocieerd worden met de knop om de relatie aan te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/aanmelden/persoonsgegevens Hier is de optie aanwezig om een e-mailadres in te vullen. Om het mogelijk te maken voor hulpsoftware om deze gegevens automatisch in te vullen is het verplicht om op dit invoerveld het attribuut autocomplete=”email” te plaatsen. Op deze manier weet hulpsoftware welke gegeven waar ingevuld kunnen worden.

  • Oorzaak:

   autocomplete=”email” ontbreekt op het e-mailveld

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan deze gegevens niet automatisch invullen

  • Alternatief:

   Gebruiker voert het zelf in

  • Maatregel:

   autocomplete=”email” toevoegen aan e-mail invulveld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.lerarenportfolio.nl - Autocomplete ontbreekt in formulieren Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gebruik kunnen maken van het autocomplete-attribuut vereist dat het Platform Rijksoverheid Online gebruik gaat maken van het CMS BRXM 14 in plaats van het huidige BRXM 11. Dat is in tijd en geld een grote investering die we op termijn moeten doen, alleen niet op korte termijn en niet alleen om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/catalogus en https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/catalogus wordt alleen met kleur aangegeven hoeveel sterren de verschillende activiteiten hebben. Deze sterren staan in de filteropties en bij de verschillende activiteiten in de lijst met resultaten.

  • Oorzaak:

   Er is geen tekstalternatief

  • Gevolg:

   Informatie is alleen beschikbaar via een visueel middel

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Er wordt gebruik gemaakt van sterwaarderingen. Deze grafische objecten moeten ook van elkaar voldoende contrast hebben om het verschil tussen de oranje en donkergrijze sterren te kunnen zien. Dit contrast is op dit moment 1,2:1. Op het moment dat die waarde groter is dan 3,0:1, dan voldoen deze sterren ook meteen aan succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Bij contactpersonen is het mogelijk om met behulp van een witte knop om de sorteervolgorde van de namen om te draaien. Deze witte knop heeft een contrast van 1,4:1 met de lichtblauwe achtergrond.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Op meerdere pagina's is de manier waarop de toetsenbordfocus zichtbaar is gemaakt aangepast met CSS. Het gaat vooral om de focus op knoppen en invoervelden die gebruikt worden na het inloggen. Het gaat om de indicator die er uit ziet als een lichtblauwe lijn en deze lijkt op de standaardfocus van Chrome. Deze focus moet een verandering veroorzaken met contrast 3,0:1.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod gaat het om alle knoppen in de tabel en om de knoppen ‘+ Activiteit toevoegen’ en ‘Toon filters’ boven de tabel. Verborgen onder de knop ‘Toon filters’ staan de invoervelden ‘Aanbodcode’ en ‘Naam activiteit’. De knop ‘+ Activiteit toevoegen’ heeft met 2,3:1 onvoldoende contrast, de knop ‘Toon filters’ heeft met 2,0:1 onvoldoende contrast en de knoppen in de tabel hebben met 1,4:1 (sorteer knoppen), 1,7:1 (rechter kolom even rijen) en 1,9:1 (rechter kolom oneven rijen) ook allemaal onvoldoende contrast. Dit type probleem komt op alle pagina's voor. Op het moment dat de standaard toetsenbordfocus wordt gebruikt dan hoeft die indicator alleen te voldoen aan succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Te weinig kleurcontrast tussen elementen.

  • Gevolg:

   Gegevens niet voor iedereen goed te onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleuren aanpassen zodat deze voldoen aan minimum contrast ratio.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod/toevoegen/aanbod Hier staan meerdere invoervelden met placeholderteksten. Deze placeholderteksten hebben een contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond van de invoervelden. Zelfde probleem bij https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio/activiteiten/aanbod bij het invoerveld ‘Datum afronding’.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast tussen de kleuren

  • Gevolg:

   Gegevens niet voor iedereen goed te onderscheiden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor voldoende contrast zorgen zodat deze voldoet aan het minimum.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Op alle pagina's na het inloggen zijn de skiplinks niet meer zichtbaar als deze toetsenbordfocus krijgen op de herschaalde pagina’s. Om herschalen tot 200% zoom te testen wordt de resolutie 1024x768 gebruikt.

  • Oorzaak:

   De CSS/Stylesheet is op dit punt niet correct.

  • Gevolg:

   Skiplinks zijn lastig te bedienen bij herschalen tekst

  • Alternatief:

   Skiplinks overslaan om naar de content te komen

  • Maatregel:

   CSS/Stylesheet herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Na enige tijd (ongeveer 15 min) inactiviteit wordt de gebruiker bij het laden van een nieuwe pagina terugverwezen naar het inlogscherm om opnieuw in te loggen. Deze tijdslimiet moet aan dit succescriterium gaan voldoen. Indien de timing aanpasbaar wordt dan moet deze afhankelijk van de gekozen oplossing aan aanvullende eisen voldoen, bijvoorbeeld verlengen moet minimaal tien keer kunnen en de gebruiker moet minimaal 20 seconden de tijd krijgen om de verlenging te activeren.

  • Oorzaak:

   Sessie timeout aanwezig voor de serurity van de gebruiker, echter hier is geen vooraankondiging van / optie tot verlengen sessie.

  • Gevolg:

   Gebruiker wordt opeens uitgelogd naar bepaalde tijd van inactiviteit.

  • Alternatief:

   Opnieuw inloggen

  • Maatregel:

   Sessie timeout popup toevoegen waarin sessie ook verlengd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Een van de pagina's heeft de paginatitel ‘Aanbieders’. Het gaat om de pagina waarop aanbieders kunnen inloggen. De huidige paginatitel maakt dat onderwerp of doel niet direct duidelijk.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl De titel ‘Lerarenportfolio - Activiteit details’ wordt meerder malen gebruikt als paginatitel. Het verschil in onderwerp of doel van deze pagina's is niet op te maken uit de paginatitel. Dit probleem geldt voor ook voor de pagina's met de review informatie erop.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/netwerk Hier staat een functie om te zoeken binnen het netwerk van het Lerarenportfolio. De paginatitel ‘Lerarenportfolio – Zoeken’ beschrijft niet het onderwerp of doel van deze pagina. Bij deze paginatitel moet rekening worden gehouden met het feit dat de catalogus ook te doorzoeken is.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl Pdf-bestanden missen een titel

  • Oorzaak:

   Webpagina's hebben niet allemaal titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Gevolg:

   Het is lastiger snel te bepalen wat het onderwerp of doel van de pagina is.

  • Alternatief:

   Pagina verder bekijken om te achterhalen wat het onderwerp of doel van de pagina is.

  • Maatregel:

   Pagina titels herzien

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/catalogus https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/catalogus Hier komt er na het activeren van de knop ‘Meer aanbieders’ een lightbox in beeld. Het weergeven van zo’n pop-up moet voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot de focus volgorde. Een van die eisen is dat bij het sluiten van een lightbox de toetsenbordfocus moet landen op een logische plek. In dit geval moet de focus bij het sluiten terugkomen op de knop die deze lightbox ook activeerde. Op enkele andere pagina's komen ook lightboxen in beeld bij bepaalde handelingen.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio/activiteiten/aanbod Hier staat de knop ‘Type activiteit’ naast het eerste invoerveld van het formulier. Na het openklappen van deze knop met de toetsenbordfocus eerst naar de link ‘overzicht van type activiteiten en bijbehorende subtypen’ gaan voordat deze verder gaat naar de overige content.

  • Oorzaak:

   Focusvolgorde niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Je komt op de verkeerde plek in het formulier uit na een handeling.

  • Alternatief:

   Zelf navigeren naar de juiste plek.

  • Maatregel:

   Goede focusvolgorde aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio Hier staat bovenaan een link met de title ‘Naar de homepage’ en een afbeelding met het tekstalternatief ‘Logo Rijksoverheid’. Deze twee teksten vormen samen de tekst om het linkdoel te bepalen. Door het (correcte) tekstalternatief van de afbeelding geeft de title nu niet genoeg aanvullende informatie om het linkdoel van deze link te bepalen. Het lijkt nu of deze link verwijst naar de homepage van de rijksoverheid en dat is niet het geval.

  • Oorzaak:

   Door het (correcte) tekstalternatief van de afbeelding geeft de title nu niet genoeg aanvullende informatie om het linkdoel van deze link te bepalen

  • Gevolg:

   Het lijkt nu of deze link verwijst naar de homepage van de rijksoverheid en dat is niet het geval.

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Correcte tekstalternatief toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Hier is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de link ‘Naar de homepage’ staat. Deze link staat bovenaan de pagina en bevat de afbeelding ‘Logo Rijksoverheid’.

  • Oorzaak:

   Toetsenbordfocus niet zichtbaar ingesteld bij de link ‘Naar de homepage’

  • Gevolg:

   Niet duidelijk als focus op deze link is

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus zichtbaar maken bij de link ‘Naar de homepage’

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio Hier staat een keuzelijst (select element) in de rechterkolom naast de kop ‘Urenverdeling’. De zichtbare tekst op en rond dit invoerveld komt niet overeen met de naam van dit invoerveld. De naam van dit veld is op dit moment ‘Selecteer schooljaar’. Geen van de zichtbare teksten rond en in dit invoerveld komen overeen met de naam van dit invoerveld.

  • Oorzaak:

   Geen van de zichtbare teksten rond en in dit invoerveld komen overeen met de naam van dit invoerveld.

  • Gevolg:

   Zichtbare tekst wijkt af van naam van het invoerveld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zichtbare tekst en naam invoer op elkaar afstemmen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl PDF-bestanden hebben geen taal van de pagina. Deze taal moet in de documenteigenschappen ingesteld worden.

  • Oorzaak:

   Taalsetting ontbreekt in de documenteigenschappen

  • Gevolg:

   Voorleessoftware weet niet welke taal het is

  • Alternatief:

   Handmatig taal instellen

  • Maatregel:

   Taalsetting instellen in de documenteigenschappen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod/toevoegen/aanbod en https://mijn.lerarenportfolio.nl:8038/mijn/inschrijving/portfolio/activiteiten/aanbod Hier staat een formulier waar onder de kop ‘Studiebelastingsuren’ vier invoervelden voor minuten staan. Indien er bij deze invoervelden ongeldig aantal minuten wordt ingevoerd wordt zonder foutmelding het ingevulde aantal naar beneden afgerond op 0, 15, 30 of 45. Deze invoerfouten worden automatisch ontdekt en deze onderdelen worden niet geïdentificeerd en de fout wordt niet tekstueel meegedeeld. Door het beperkte aantal mogelijke waarden is het een optie om hier een keuzelijst (select element) te gebruiken, op die manier is de kans op het maken van invoerfouten meteen kleiner en is het niet nodig om een uitgebreide instructie toe te voegen. Andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk.

   https://aanbieders.lerarenportfolio.n/mijn/inschrijving/aanbod/toevoegen/aanbod Hier staan bij de stap ‘Contactpersoon’ enkele invoervelden met foutmeldingen die onjuiste informatie bevatten. Het gaat om de foutmeldingen in de vorm ‘Het veld ... bevat ongeldige tekens. Dit veld mag alleen letters bevatten.’ bij de invoervelden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’. Deze invoervelden mogen wel het koppelteken (dash) bevatten, de tekst dat er alleen letters gebruikt mogen worden is onjuist. De foutmelding bij het invullen van een ongeldig e-mailadres spreekt over ‘formaat’ dat is geen goede vertaling, gebruik hier ‘format’ of ‘vorm’.

  • Oorzaak:

   Bepaalde invoerfouten worden automatisch ontdekt en deze onderdelen worden niet geïdentificeerd en de fout wordt niet tekstueel meegedeeld.

   Enkele invoervelden met foutmeldingen die onjuiste informatie bevatten

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet dat zijn invoer aangepast is.

   Gebruiker krijgt bij bepaalde validatie niet de juiste informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Keuzelijst gebruiken.

   Validatieteksten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod/toevoegen/aanbod en https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio/activiteiten/aanbod staat een formulier waar onder de kop ‘Studiebelastingsuren’ invoervelden voor uur en minuten staan. Deze invoervelden hebben invoereisen die niet van te voren duidelijk zijn. De invoervelden voor uur hebben een maximum van 8000 en bij de invoervelden voor minuten kunnen alleen de waarden 0, 15, 30 en 45 gebruikt worden.Een ander probleem is de instructie die aangeeft hoe de verschillende data ingevuld moeten worden alleen in de placeholdertekst staat. Het invoeren van een datum heeft geen vaste vorm zoals dat wel voor e-mailadres, URL en telefoonnummer geldt. Deze informatie moet ook tijdens het invullen van een datum zichtbaar zijn. De informatie uit de placeholdertekst moet een toegankelijk alternatief krijgen. Geadviseerd wordt om dit voor alle placeholderteksten te doen.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio staat een keuzelijst (select element) in de rechterkolom naast de kop ‘Urenverdeling’. Deze staat standaard ingesteld op de optie ‘Schooljaar 2019-2020’. Het label van dit element is visueel verborgen. Deze content heeft een zichtbaar label nodig. Het probleem is vooral duidelijk als de optie ‘Toon alles’ is gekozen. Op dat moment is er geen zichtbare tekst meer aanwezig die duidelijk maakt dat er met deze keuzelijst schooljaren te selecteren zijn. Let op: Dit invoerveld moet ook gaan voldoen aan succescriterium 2.5.3: Label in name.

  • Oorzaak:

   Invoereisen zijn niet van te voren beschreven of alleen in placeholdertekst.

  • Gevolg:

   Gebruiker merkt bepaalde eisen pas bij het invullen van de velden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Invoereisen van te voren beschrijven en niet alleen in placeholdertekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Het wijzigen of verwijderen van een contactpersoon is mogelijk zonder te voldoen aan de eisen van dit succescriterium. Deze gegevens worden zonder bevestiging aangepast. Dit geldt ook voor het aanpassen van activiteiten. Dit geldt ook voor het aanpassen van andere gegevens zoals de deelnemersoverzichten en de bedrijfsgegevens. Een aantal wijzigingen hebben wel een venster dat om bevestiging vraagt. Het verwijderen van een activiteit is hier een goed voorbeeld van.

  • Oorzaak:

   Er zit geen bevestiging op het aanpassen van bepaalde gegevens.

  • Gevolg:

   Gebruiker krijgt niet de mogelijkheid te annuleren / ongedaan te maken

  • Alternatief:

   Element zelf opnieuw toevoegen / wijzigen.

  • Maatregel:

   Bevestiging / controle bij bepaalde acties toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://aanbieders.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/aanbod en https://aanbieders.lerarenportfolio/mijn/inschrijving/aanbod/contactpersonen staat een ul element met role=”tablist”, dit element heeft geen naam die door hulpsoftware bepaald kan worden. De elementen met role tab missen verplichte onderdelen zoals aria-controls en aria-selected. De verplichte tabpanel elementen ontbreken helemaal. De teksten ‘Aanbod’ en ‘Contactpersonen’ werken als links naar twee verschillende pagina's en een van deze twee links is actief. Die informatie kan overgebracht worden door aria-current=”true” te gebruiken.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl/mijn/inschrijving/portfolio/activiteiten/aanbod Hier staan aan de rechterkant van het grijze blok knoppen die er uit zien als blauwe vraagtekens. Deze knoppen laten een toelichting zien. Het probleem is dat niet door hulpsoftware te bepalen is of deze knoppen zijn uitgeklapt of niet. Deze toestanden zijn niet beschikbaar voor hulpsoftware. Het is een optie om hier de elementen html5 elementen details en summary te gebruiken. Die elementen zijn bedoeld om content te verbergen/ laten zien, maar andere oplossingen zijn mogelijk.

   https://mijn.lerarenportfolio.nl en https://aanbieders.lerarenportfolio.nl Op alle pagina's na het inloggen staat een element met role=”menubar”. Deze content werkt niet als een WAI-ARIA menu. Deze content werkt als een lijst met links bedoeld voor navigatie. Het is een lijst met vier links voor navigatie waarbij de actieve link anders is vormgegeven. Het gebruik van een nav element met daarin een lijst met vier links waarbij de actieve link het attribuut aria-current=”true” heeft is voldoende. Het gebruik van complexe WAI-ARIA elementen met behulp van het role attribuut wordt afgeraden. Het onvolledig toepassen van WAI-ARIA veroorzaakt vaak meer problemen dan het oplost. Het gebruik van WAI-ARIA om bepaalde onderdelen extra informatie te geven kan een goede oplossing zijn voor bepaalde problemen, zoals aangeven welke link actief is met behulp van aria-current of met behulp van aria-expanded aangeven dat bepaalde content zichtbaar of verborgen is.

  • Oorzaak:

   Zie beschrijving

  • Gevolg:

   De toestanden van elementen kunnen niet duidelijk zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De juiste HTML attributen en elementen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   www.lerarenportfolio.nl - Legend niet beschikbaar voor hulpsoftware Op https://www.lerarenportfolio.nl/zoeken?trefwoord=leraar&search-submit = en https://www.lerarenportfolio.nl/actueel/nieuws wordt het attribuut role=”group” gebruikt. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van deze group te bepalen. Het attribuut aria-describedby is niet voldoende om deze elementen een naam te geven, ook al zou deze verwijzen naar een element met de juiste id waarde. Door goed gebruik te maken van de combinatie fieldset met legend is het gebruik van deze WAI-ARIA rollen overbodig. Hierbij moet de legend wel beschikbaar zijn voor hulpsoftware. De legend ‘Vul zoekcriteria in’ is verborgen met display:none en hierdoor niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   De legend ‘Vul zoekcriteria in’ is verborgen met display:none.

  • Gevolg:

   Hierdoor is de legend niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Legend beschikbaar maken voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209