Verklaring van www.zeist.nl

Status toegankelijkheid https://www.zeist.nl

Gemeente Zeist is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Zeist streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.zeist.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Zeist is beschikbaar via de link https://www.zeist.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Zeist gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.zeist.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Zeist is gevorderd met de toegankelijkheid van www.zeist.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Zeist .
Functie: Wethouder .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via zeist@zeist.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u naar www.nationaleombudsman.nl.

Aanvullende informatie van Gemeente Zeist

Op het moment is de gemeente Zeist een nieuwe website aan het realiseren. Deze website zal aan alle toegankelijkheidsnormen voldoen en live gaan Q4 van 2020. In September wordt er gestart met een project om ook de PDF documenten toegankelijk te maken. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.zeist.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.zeist.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Zeist dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Rapport_onderzoek_toegankelijkheid_website_2018.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-10-2018
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Zeist dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het print-icoon rechtsbovenaan elke pagina heeft een verkeerde alt tekst: 'Laat deze site aan u voorlezen'.
  • Oorzaak: Verkeerd geprogrammeerd
  • Gevolg: Werd verkeerd voorgelezen
  • Alternatief: Opgelost
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: 1. In het proces Afspraak maken stap 'Uw gegevens' hebben de invoervelden Voornaam en Achternaam dezelfde id evenals de labels in het for attribuut. 2. Op de 404-pagina heeft het zoekveld bovenaan geen naam. 3. PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Er zijn meerdere toegankelijkheidsproblemen gevonden bij dit succescriterium. Alleen voor de PDF documenten is een tijdelijke uitzondering van kracht. Alle kantoorbestanden die na 23 september 2018 op een digitaal kanaal worden geplaatst moeten toegankelijk zijn op het moment dat de betreffende website of mobiele app aan de wetgeving moet voldoen. Dat is voor bestaande websites 23 september 2020, websites die na ná 23 september 2018 zijn gebouwd dienen al op 23 september 2019 te voldoen. Het is echter wel aan te raden om de gevonden problemen op te lossen. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
  • Oorzaak: 1. Verkeerd geprogrammeerd 2. Verkeerd geprogrammeerd 3. Geen capaciteit voor het toegankelijk maken van alle PDF documenten op onze website.
  • Gevolg: 1. Werd verkeerd voorgelezen 2. Werd niet of verkeerd voorgelezen 3. PDF documenten zijn niet toegankelijk
  • Alternatief: 1. Opgelost 2. Opgelost 3. Er kan contact opgenomen worden met de gemeente en dan wordt er een toegankelijk document aangeleverd.
  • Maatregel: 1 en 2. Deze problemen zijn begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website. 3. We gaan met een plan van aanpak beginnen voor het toegankelijk maken van de documenten op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 19-02-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Diverse elementen hebben te laag contrast: contrastratio: 1,8:1.
  • Oorzaak: Huisstijl gemeente heeft kleuren die zich niet lenen voor online toegankelijkheid.
  • Gevolg: Niet alle elementen zijn door iedereen even goed leesbaar.
  • Alternatief: Website is voorzien van andere kleuren, zodat elementen beter leesbaar zijn. Als men problemen ervaart met het lezen van een ontoegankelijk PDF kan men contact opnemen met de gemeente voor een toegankelijk exemplaar.
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De skiplink 'Naar hoofdinhoud' krijgt de focus na de 'Lees voor' link. Een skiplink naar de hoofdinhoud moet als eerste op een pagina staan, zodat toetsenbordgebruikers gelijk naar de inhoud kunnen gaan. Dit komt voor op elke pagina. De skiplink naar het hamburgermenu werkt niet. Dit doet zich voor als op 200% is ingezoomd. Dit komt voor op elke pagina.
  • Oorzaak: Technisch verkeerd geprogrammeerd
  • Gevolg: Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers konden herhalende content niet overslaan.
  • Alternatief: Opgelost.
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: PDF heeft geen titel in de bestandseigenschappen.
  • Oorzaak: Verkeerde instellingen in PDF geprogrammeerd.
  • Gevolg: PDF heeft geen goede titel.
  • Alternatief: PDF documenten zijn niet toegankelijk.
  • Maatregel: We gaan met een plan van aanpak beginnen voor het toegankelijk maken van de documenten op de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 19-02-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse pagina's komen meerdere dezelfde linkdoelen voor.
  • Oorzaak: Technische instelling.
  • Gevolg: Onduidelijke linkdoelen als men de voorleesfunctie gebruikt
  • Alternatief: Opgelost
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019
 7. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als wordt ingezoomd tot 200% met een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels, dan is de focus niet zichtbaar op het hamburgermenu- en zoekknop. Dit komt voor op elke pagina.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers zagen niet waar de cursor zich bevond.
  • Alternatief: Opgelost
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Proces Afspraak maken stap Uw gegevens. De foutboodschap 'Dit veld is niet juist ingevuld' geeft niet aan om welk veld het gaat.
  • Oorzaak: In dat geval is het belangrijk dat de melding dichtbij het betreffende invoerveld staat. De melding staat nu dichterbij Achternaam dan bij Voornaam, terwijl het om de laatste gaat.
  • Gevolg: De foutmelding geeft niet exact aan wat de foutsituatie is als het veld leeg verzonden wordt, nl. 'Dit veld is niet ingevuld'.
  • Alternatief: Opgelost
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verscheidene pagina's komen uitklapbare elementen voor waarvan de status niet in de code wordt aangegeven. Dit kan zijn: in- of uitgeklapt.
  • Oorzaak: Gebruik van uitklapvelden op de website
  • Gevolg: Er wordt geen feedback naar een screenreadergebruiker gegeven. Omdat het een link is verwacht hij/zij dat er een pagina geopend wordt.
  • Alternatief: Opgelost
  • Maatregel: Dit probleem is begin 2019 opgelost door de leverancier. De gemeente heeft om budgettaire redenen geen hertest van de huidige website meer laten uitvoeren, omdat we eind 2020 live gaan met een geheel vernieuwde website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2019

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Zeist heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323