Verklaring van Centraal Bureau voor de Statistiek

Status toegankelijkheid https://www.cbs.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centraal Bureau voor de Statistiek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centraal Bureau voor de Statistiek is beschikbaar via de link https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/website/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Centraal Bureau voor de Statistiek van Centraal Bureau voor de Statistiek voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centraal Bureau voor de Statistiek .
Functie: Hoofdredacteur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via infoservice@cbs.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Centraal Bureau voor de Statistiek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Centraal Bureau voor de Statistiek : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Centraal Bureau voor de Statistiek is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's zijn links opgenomen naar PDF-bestanden. De afbeeldingen bij deze links hebben een foutieve tekst: "PDF icon".

  • Gevolg:

   Beschrijving van icoon is in verkeerde taal en beschrijft de afbeelding zelf in plaats van het bestand waarover de afbeelding aanvullende informatie zou moeten geven (bestandstype).

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Correcte tekst toekennen aan afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Sommige pdf-bestanden bevatten pagina's met foto's die in het algemeen voor sfeer zorgen maar wel zijn voorzien van een alt-tekst. Voorbeeld: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/03/de-nederlandse-agrarische-sector-in-internationaal-verband.pdf (pagina 61).

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen nu niet relevante informatie aangeboden waardoor het lastiger is de relevante informatie te raadplegen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   In PDF's alle decoratieve elementen als artifact aanmerken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een grote 6 wordt gebruikt om een nieuw hoofdstuk aan te duiden, herkenbaar aan de titel op de volgende pagina.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een screenreader krijgen een "6" voorgelezen zonder enige context waardoor het niet duidelijk is dat het hier een hoofdstukaanduiding betreft.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Bij een aanduiding zoals deze 6 dient in de tekst meegegeven te worden dat het "hoofdstuk" 6 betreft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's staan onder andere bij "Bronnen" links voorafgegaan door een afbeelding welke bijvoorbeeld een externe link uitbeeld. Hiervoor is geen tekstalternatief beschikbaar.

  • Gevolg:

   Tekstalternatieven zijn niet (correct) beschikbaar bij sommige iconen, waardoor mensen met bijvoorbeeld een screenreader deze informatie missen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Alle iconen voorzien van de juiste tekstalternatieven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening" aan de zijkant van het scherm te zien. Hier wordt een afbeelding voor gebruikt waar het alt-attribuut ontbreekt.

  • Gevolg:

   Voor mensen met bijvoorbeeld een screenreader is niet duidelijk waar deze button voor dient.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Contact gezocht met de betreffende leverancier. Deze heeft een aanpassing gedaan in de code waardoor nu wel een alt-tekst beschikbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Er wordt gebruik gemaakt van CSS die visueel verborgen is maar zichtbaar is voor hulpsoftware (classnaam: visually-hidden). In de CSS wordt gebruik gemaakt van "clip: rect(0 0 0 0);".

  • Gevolg:

   Gebleken is dat in sommige combinaties met voorleessoftware de tekst onzichtbaar bleef vanwege de grootte van 0.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Correct implementeren zodat dit voor alle voorleessoftware goed werkt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 7. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In sommige video's wordt beeld getoond die niet in de omschrijving van de video staat of in de gesproken tekst wordt genoemd.

  • Gevolg:

   Getoonde tekstuele informatie is niet beschikbaar voor gebruikers met een visuele beperking waardoor informatie in de video niet altijd volledig is en onbegrijpelijk kan worden.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Alle tekst in beeld ook in de ondertiteling opnemen, alle visuele informatie ook laten uitspreken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In sommige video's wordt beeld en tekst getoond wat niet wordt genoemd in de video en er is ook geen extra audiospoor aanwezig waarin dit gezegd wordt.

  • Gevolg:

   Getoonde tekstuele informatie is niet beschikbaar voor gebruikers met een visuele beperking waardoor informatie in de video niet altijd volledig is en onbegrijpelijk kan worden.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Zorgen dat alle visuele informatie ook wordt uitgesproken of bij video's waar dit van toepassing is audiobeschrijving beschikbaar stellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Sommige nieuwsberichten hebben 2 grafieken met dezelfde titel op één pagina en niet bij elke grafiek is het duidelijk dat het om percentages gaat. Grafieken hebben geen unieke titel en percentages zijn niet opgenomen in de titel of as-aanduiding.

  • Gevolg:

   Geen onderscheid mogelijk tussen de grafieken op basis van de titel en onduidelijk wanneer het om percentages gaat.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Voorbeelden worden met terugwerkende kracht aangepast. Instructie voor de makers wordt aangevuld om dit in de toekomt te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Itemlijsten ("Uitgelicht" blokken) zijn opgemaakt als koppen (h3). Dit is niet goed, omdat koppen altijd content moeten bevatten.

  • Gevolg:

   Gebruiker verwacht door gebruik koppen dat content volgt terwijl dit niet aanwezig is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Lijst van normale links van maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer van elke pagina zijn links opgenomen die beginnen met een kop (vette tekst). Deze zijn gemarkeerd met het p-element. Hiervoor moeten h-elementen gebruikt worden, bijvoorbeeld h2 of h3.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker niet duidelijk dat de tekst in het p-element als kop dient voor de daaropvolgende lijst van links.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Alle p-elementen vervangen door headers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's wordt in tabel gebruik gemaakt van <strong> om tekst als koppen aan te duiden.

  • Gevolg:

   De betreffende cellen zijn niet aangeduid als headers van onderliggende cellen waardoor voorleessoftware deze relatie niet kan overbrengen op gebruikers en de betekenis van de inhoud van tabellen niet duidelijk is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Headercellen in tabellen als zodanig markeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de zoek(resultaten)pagina wordt soms een blokje met "aanbevolen" weergegeven. Er is geen duidelijk relatie gelegd tussen "aanbevolen" en het bijbehorend resultaat. Dit zou bijvoorbeeld door middel van een kopje ("Aanbevolen") gedaan kunnen worden.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker niet duidelijk dat de tekst "aanbevolen" als kop dient voor het betreffende resultaat.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Kopje ("Aanbevolen") toevoegen aan het aanbevolen resultaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Zowel bij de Video-blokken als de Uitgelicht-blokken die bijvoorbeeld zijn te vinden op de homepage zijn de items opgemaakt met een h3-element. Deze tekst mag geen kop zijn, omdat deze kop geen onderliggende gerelateerde content heeft.

  • Gevolg:

   Voor de gebruiker is niet duidelijk hoe de cijfers moeten worden geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Hiervan moet een lijst met items worden gemaakt die geen koppen (h3) hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning is een knop "Toon: Alle thema's" aanwezig die uitvouwbaar is. De naam of de functie van de knop is niet duidelijk voor mensen die het scherm niet kunnen zien.

   Op sommige pagina's is een knop "2020" aanwezig die uitvouwbaar is. De naam of de functie van de knop is niet duidelijk voor mensen die het scherm niet kunnen zien. Voorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/statistische-trends

  • Gevolg:

   De naam of de functie van de knop is niet duidelijk voor mensen die het scherm niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 20-10-2020 Bij alle dergelijke knoppen zorgen voor een correcte naam en functie. In sommige gevallen waar de knop onvoldoende toegevoegde waarde heeft de knop verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2020
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de zoek(resultaten)pagina bevinden zich onder de resultaten navigatielinks om naar de andere resultatenpagina's te kunnen gaan. Dit is nu niet als een opsomming opgemaakt, nu staan de links achter elkaar zonder opmaak. Beter is om de links in een lijst te zetten (met ul en li) en de lijst een naam te geven, bijvoorbeeld: Overige zoekresultaten.

  • Gevolg:

   Relatie tussen de links is niet duidelijk voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Navigatielinks om naar de andere resultatenpagina's te gaan in een lijst zetten (met ul en li) en de lijst een naam te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning wordt in de tabel het weeknummer en de datum getoond. De nummering is steeds eenmalig en geldt voor elke onderliggende lege cel.

  • Gevolg:

   Voor mensen die het scherm niet kunnen zien is zo lastig te bepalen welke week en welke datum op een bepaalde regel van toepassing is in de tabel waar lege cellen staan.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. In de lege cellen de weeknummers of de datums te plaatsen zodat deze wel beschikbaar zijn voor hulpsoftware maar niet visueel zichtbaar zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning zijn de knoppen "Toon" (filteren op thema) en de knoppen om de pagina te delen op social media boven in de tabel opgenomen in de tabelkop. Deze functie zijn geen koppen en vormen geen onderdeel van de tabel data.

  • Gevolg:

   De tabel is vervuild met functionaliteit die de gebruiker in de weg zit bij het goed bereiken en interpreteren van de informatie.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. De functionaliteit (filteren en delen via social media) beide verwijderen omdat deze op de betreffende pagina te weinig toegevoegde waarde hebben voor onze gebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening". Als je deze opent krijg je een feedbackformulier. In het feedbackformulier kun je een waardering geven van 0-5 sterren. Voor hulpsoftware wordt deze informatie slechts duidelijk gemaakt via 1 tot en met 5. Het is niet duidelijk dat de score 5 de hoogste score is.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is niet duidelijk dat een score van 5 de hoogste score is op een schaal van 1-5. Het is daardoor niet duidelijk hoe de site correct beoordeeld kan worden.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met de leverancier om deze tekortkoming op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning zijn de onderwerpen klikbaar. Als je het onderwerp van zo'n regel openklikt verschijnt er tekst. Deze teksten zijn gemarkeerd met het span-element en zijn mogelijk daardoor niet duidelijk omdat het lijkt of alles op één regel staat.

  • Gevolg:

   Mogelijk niet duidelijk voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Gebruiken van p-elementen om de alinea's te scheiden in plaats van span-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening". Als je deze opent krijg je een feedbackformulier. In het feedbackformulier wordt gebruik gemaakt van h3 voor "Wat vindt u van deze pagina?" en h4 voor "Wat wilt u met ons delen?" Logischer is om de eerste als fieldset te markeren. De tweede met label.

  • Gevolg:

   De markering is niet heel logisch voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met de leverancier om deze tekortkoming op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's is content niet goed opgemaakt. De koppen en de opsommingen hebben geen correcte opmaakcodes waardoor de structuur van de content moeilijk is te bepalen voor mensen die het scherm niet kunnen zien. Maak gebruik van h2-, h3- en ul- en li-elementen om de content een goede structuur te geven. Voorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/statistische-methoden/throughput/throughput/waste-over-time-script

  • Gevolg:

   De structuur van de content is moeilijk te bepalen voor mensen die het scherm niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Gebruik maken van h2-, h3- en ul- en li-elementen om de content een goede structuur te geven. Instructies hierover verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn PDF's geplaatst die ongecodeerd zijn.

  • Gevolg:

   Er is geen informatie beschikbaar voor hulpsoftware

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   PDF vervangen door een pagina in HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/vestigingen wordt een tabel gebruikt om de 2 adressen naast elkaar te tonen. De regels worden van links naar rechts gelezen, waardoor de gegevens van Heerlen en Den Haag om en om worden voorgelezen. Op een gegeven moment is dan niet duidelijk meer wat bij welke plaats hoort.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met voorleessoftware worden de regels van links naar rechts gelezen, waardoor de gegevens van Heerlen en Den Haag om en om worden voorgelezen. Op een gegeven moment is dan niet duidelijk meer wat bij welke plaats hoort.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 03-04-2021 Adresinformatie niet in tabel aanbieden maar gewoon per locatie onder een kop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-04-2021
 25. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80781ned?q=bestelauto%27s wordt veel gebruik gemaakt van span-elementen. Als je meerdere span-elementen achter elkaar gebruikt, worden de woorden aan elkaar geplakt. Zo krijg je in rij 2: GrondgebruikOppervlakteCultuurgrond.

  • Gevolg:

   Woorden worden "aan elkaar geplakt" door de voorleessoftware.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Zorgen dat er achter elk woord in de span een spatie staat, zodat er ruimte tussen de woorden ontstaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 26. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's wordt verwezen naar tekst/links in andere kolommen op dezelfde pagina. Deze kolom wordt op mobiele devices onderaan geplaatst. Voorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/formulier-paginas/uitstel-aanvragen

  • Gevolg:

   Mensen die het scherm niet kunnen zien kunnen niet bepalen waar deze content staat. Gebruikers op mobiele devices vinden de betreffende content onder in de pagina aan.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Herschrijven van betreffende teksten en in sommige gevallen de link direct aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2021
 27. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters staat een invoerformulier waar de bezoeker onder andere de naam en het e-mailadres kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dat ontbreekt hier. Dit probleem komt ook voor op https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/formulier-paginas/uitstel-aanvragen.

  • Gevolg:

   Gebruikers moeten nu onnodig vaak informatie handmatig invoeren terwijl dit eenvoudig en snel automatisch zou kunnen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Het attribuut "autocomplete" aan de input-elementen toevoegen. Bijvoorbeeld voor <naam>: autocomplete="name" en e-mailadres: autocomplete="email".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 28. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning zijn onderwerpen die onder embargo zijn. Als je het onderwerp van zo'n regel openklikt verschijnt er tekst met de regel "Beschikbaar onder embargo". Het woord embargo is klikbaar, maar de link is niet in vorm herkenbaar.

  • Gevolg:

   Links waren voor bijvoorbeeld mensen met kleurenblindheid niet (goed) zichtbaar doordat de links alleen aan hun kleur waren te herkennen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-09-2020. Links zijn duidelijk herkenbaar gemaakt als links door deze te onderstrepen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 29. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In sommige PDF's word alleen kleur gebruikt om gegevens te onderscheiden. Er zijn een aantal publicaties van een andere organisatie op cbs.nl opgenomen. Dit betreft publicaties waarin is samengewerkt.

  • Gevolg:

   CBS heeft geen invloed op de vormgeving.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   In onze eigen publicaties zullen we hier extra alert op zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 30. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In sommige visualisaties is er onvoldoende kleurverschil. Er wordt alleen kleur gebruikt (en geen vorm) om gegevens te onderscheiden.

  • Gevolg:

   Kleurverschillen zijn niet voor iedereen zichtbaar.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Soms wordt deze vorm bewust gekozen om data inzichtelijk te maken voor een groot publiek. Het CBS streeft er naar om de informatie die in een visualisatie is opgenomen in alternatieve vormen aan te bieden (in de vorm van teksten of tabellen).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 31. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Bij formulieren wordt gebruik gemaakt van de Captcha-functie. Als je deze hebt aangevinkt en te lang wacht verschijnt er een melding dat je de checkbox opnieuw moet aanvinken. Deze rode melding op grijze achtergrond heeft een te laag contrast. Het rood op grijs is 3,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Voorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/formulier-paginas/uitstel-aanvragen

  • Gevolg:

   De foutmelding is niet (goed) leesbaar voor sommige gebruikers met een visuele beperking waardoor voor hen niet duidelijk is wat het probleem is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Google geïnformeerd over dit issue met het verzoek dit op te lossen. Aangezien reCAPTCHA zeer breed wordt ingezet en de WCAG eisen zowel in Europa als in de VS gelden voor veel organisaties hebben wij goede hoop dat dit wordt opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 32. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/formulier-paginas/uitstel-aanvragen is een gekleurd blok "Direct naar" (oranje). Bij inzoomen wordt voor een kleinere lettertype gekozen. Het contrast is te laag voor de kleinere letters. Het oranje op wit is 3,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   De tekst in het blok was niet goed leesbaar voor sommige gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. De tekst dient voldoende contrast te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 33. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/minder-slachtoffers-moord-en-doodslag-in-2018 staan grafieken waar je een filter aan kan zetten. Bijvoorbeeld bij de eerste grafiek waar je kan kiezen om enkel de grafiek voor de mannen te tonen. Het niet geselecteerde item "Vrouwen" wordt nu lichtgrijs. Het contrast is 1,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Filters worden/zijn voor mensen met een visuele beperking moeilijk of niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Zorgen voor een grijskleur met voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 34. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters wordt gebruik gemaakt van een placeholder in het veld "Name". Het contrast van de placeholder is 2,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   De placeholder is niet goed leesbaar voor sommige gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Zorgen voor een grijskleur met voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 35. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters wordt bij een fout een foutmelding getoond in rood-oranje. Het contrast van foutmelding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. De reeds getypte foutieve tekst, bijvoorbeeld bij e-mailadres wordt rood met een roze achtergrond. Dit contrast is ook te laag.

  • Gevolg:

   De placeholder is niet goed leesbaar voor sommige gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Zorgen dat alle teksten worden getoond met voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 36. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening". Als je deze opent krijg je een feedbackformulier.

   In het feedbackformulier kan je door middel van sterren de waardering geven. Het contrast van de sterren is te laag 2,9:1 waar dit 3:1 moet zijn.

   Eronder staat tekst met een blauwe link. Het contrast van het blauw op wit is te laag 2,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   De sterren en de link zijn niet goed zichtbaar voor sommige gebruikers met een visuele beperking en het feedback-systeem niet (goed) kunnen gebruiken.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Contact gezocht met de betreffende leverancier met het verzoek het contrast aan te passen om te zorgen dat aan de minimale contrast-eisen wordt voldaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 16-10-2020
 37. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters verschijnt bij een scherm vergelijkbaar met 320 pixels breed en 256 pixels hoog een horizontale balk. De feedback-knop en de kop die in beeld blijft, maakt de mogelijkheid om iets correct in te vullen erg klein.

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/errors/pagina-niet-gevonden is bij een scherm vergelijkbaar met 320 pixels breed en 256 pixels hoog niet alle content zichtbaar.

   Een deel van de content valt weg achter "Uw mening". Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80781ned?q=bestelauto%27s is de tabel moeilijk bereikbaar tot niet leesbaar. De minimale breedte van de pagina is nu groter dan 320 pixels. De positie van de feedback button is nu aan de zijkant.

  • Gevolg:

   Er verschijnt een horizontale scrollbar op kleine schermen. De knop "Uw mening" bedekt content.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:
   • zorgen dat de minimale paginabreedte kleiner is dan 320 pixels.
   • menu niet langer in beeld laten staan (OPGELOST)
   • feedback button eventueel verplaatsen naar de onderzijde van de pagina in plaats van de zijkant
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 38. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters hebben de grijze randen van de invoervelden op wit een te laag contrast 1,3:1 waar dit 3:1 moet zijn. Ook zijn 2 grijze knoppen "Subscribe" en "Unsubscribe" op wit met een te laag contrast 1,3:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is het niet mogelijk om de interface goed te herkennen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. De interface heeft voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 39. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Als je op de zoekknop drukt verschijnt er een zoekbox. De grijze knop in het invulveld heeft een te laag contrast 1,6:1 waar dit 3:1 moet zijn. Ook als de focus van het invoerveld verdwijnt wordt deze grijs met een te laag contrast 1,6:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking is het niet mogelijk om de zoek-interface goed te herkennen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. De zoekbox heeft voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 40. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In sommige PDF's is onvoldoende contrast gebruikt. Er zijn een aantal publicaties van een andere organisatie op cbs.nl opgenomen. Dit betreft publicaties waarin is samengewerkt.

  • Gevolg:

   CBS heeft geen invloed op de vormgeving.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   In onze eigen publicaties zullen we hier extra alert op zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 41. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's gaat het laatste woord van het menu "Corporate" naar de volgende regel en komt dan over andere tekst heen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een schermbreedte van 1024 pixels.

  • Gevolg:

   Menu-items vallen over andere content heen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 42. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/papers is een knop "2020" aanwezig die als je er met de muis overheen gaat een keuzemenu uitvouwt. Dit uitvouwmenu moet je met het toetsenbord kunnen sluiten. Bijvoorbeeld met de Esc-toets. Dit geldt ook voor de knop "Toon: Alle thema's" op https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning

  • Gevolg:

   Het uitvouwmenu kan niet worden gesloten met de Esc-toets.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 22-10-2020

   • Zorgen dat alle uitvouwmenu's in de site met de Esc-toets kunnen worden gesloten.
   • FIlter verwijderen bij publicatiekalender (reeds opgelost)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-10-2020
 43. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Het menu op elke pagina ("Cijfers", "Arbeid en inkomen", ...) vouwt uit als je er met de muis overheen gaat. Met toetsenbord zijn de submenu-items niet bereikbaar.

  • Gevolg:

   Sub-items in het menu waren niet toegankelijk met het keyboard.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Zorgen dat het menu volledig keyboard-toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 44. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/minder-slachtoffers-moord-en-doodslag-in-2018 zijn grafieken gemaakt met Highcharts te zien. Rechtsboven in de hoek heeft iedere grafiek een knopje met 3 streepjes. Als je hier met de muis op klikt verschijnt er een menu om de afbeelding te kunnen afdrukken of downloaden. Deze knop is niet bereikbaar met het toetsenbord. Het mouseover-effect in Highcharts is bij de eerste staafdiagram "Slachtoffers moord en doodslag" niet te bedienen met toetsenbord. De enige extra informatie die je hier te zien krijgt is dat de cijfers percentages zijn. Als die informatie elders bij de grafiek werd uitgelegd dan bieden de mouseover-tooltips geen extra informatie (in dit geval!) en hoeven ze niet per se toegankelijk gemaakt te worden. De tabel eronder is dan het toegankelijke alternatief. In de andere grafieken komen dezelfde soort fouten voor. Tot slot biedt de Highcharts meer bedieningsmogelijkheid met de muis. Zo kan je bij de staafdiagram "Slachtoffers moord en doodslag" op "Mannen" of op "Vrouwen" klikken waarna je de cijfers van enkel de mannen of de vrouwen te zien krijgt. Dit is ook met toetsenbord niet te bedienen. WCAG-technisch gezien is de onderliggende tabel een toegankelijk alternatief, maar mooier is om deze informatie ook bruikbaar te maken met toetsenbord. Dit is technisch niet heel moeilijk.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit van de grafieken is beschikbaar voor gebruikers die de website met een keyboard bedienen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Highcharts accessibility module toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 45. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning is een knop "Toon: Alle thema's" aanwezig die uitvouwbaar is. Er is gebruik gemaakt van een a-element. Links zijn enkel met de Enter-toets te activeren. Knoppen zijn met de Enter-toets en de spatiebalk te bedienen. Door deze link een role="button" te geven krijgt een persoon die gebruik maakt van voorleessoftware het idee dat hier een knop gebruikt is. De spatiebalk werkt echter niet. Dit geldt ook voor de knop "2020" op https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/papers

  • Gevolg:

   De filterfunctionaliteit op verschillende plaatsen in de website is niet goed bedienbaar met het keyboard waardoor sommige gebruikers via deze weg geen toegang hebben tot bepaalde content.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 20-10-2020

   • Verwijderen van filter bij publicatiekalender (opgelost)
   • Zorgen dat de filter-functionaliteit volledig keyboard bedienbaar is en zorgen dat de juiste verwachtingen worden gecreëerd bij de gebruiker over de werking.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2020
 46. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/zoeken?q=rotterdam verdwijnt als je ver genoeg inzoomt de keuzes met checkboxen. Hiervoor in de plaats verschijnt er een link "Verfijn de resultaten". Deze is met toetsenbord niet bereikbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de zoekfunctionaliteit met een keyboard bedienen konden deze op kleinere schermen niet volledig gebruiken: het verfijnen van zoekresultaten was niet mogelijk.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Zorgen dat de zoekpagina volledig keyboard-toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 47. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening". Als je deze opent krijg je een feedbackformulier. In het feedbackformulier zijn er 3 keuzes, maar slechts 2 zijn er bereikbaar met het toetsenbord: "Ik wil mijn mening geven over een deel van de pagina." is niet te activeren met toetsenbord.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers met een keyboard niet mogelijk om alle feedback-functionaliteit te gebruiken.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 03-04-2021

   Contact opnemen met de leverancier om deze tekortkoming op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-04-2021
 48. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij sommige tabellen worden in de th-elementen hele lange titles gebruikt. Deze teksten zijn haast onleesbaar en de content is niet op elk device of met het toetsenbord bereikbaar. Voorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80781ned?q=bestelauto%27s

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik moeten maken van een toetsenbord hebben niet alle functionaliteit tot hun beschikking.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 20-10-2020

   Er zal een aanpassing gedaan moeten worden waardoor de informatie op een andere manier wijze wordt aangeboden die voor iedereen toegankelijk is. Mogelijk een apart overzicht met alle beschrijvingen van de in de tabel aanwezige onderwerpen en dimensies.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2020
 49. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verjaardagskalender-per-gemeente-editie-2020 kun je per gemeente het aantal verjaardagen per dag opvragen. Als je met de muis over de bolletjes gaat zie je de precieze aantallen. Met toetsenbord is deze informatie niet opvraagbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de website met een keyboard bedienen hebben geen toegang tot de informatie in de visualisatie.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   De visualisatie keyboard toegankelijk maken of de informatie op andere wijze beschikbaar stellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 50. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de homepage onder het kopje CBS-video is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Youtube gebruikt sneltoetsen zoals F voor full screen als de video acief is. Deze toetsen zijn niet uit te schakelen. Zorg ervoor dat deze toetsen niet actief zijn. Dit kan door een parameter aan de aanroep van de video toe te voegen, namelijk disablekb=1.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die de site met keyboard bedienen kan zorgen voor een verstoring van de bediening.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Gezorgd dat de sneltoetsen van de videoplayer zijn uitgeschakeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 51. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op vrijwel elke pagina gaat zie je na gebruik van de skiplink niet alle content en dus ook niet waar je terecht bent gekomen. Met de introductie van de "sticky header", de kop die zichtbaar blijft verdwijnt de titel van de pagina onder de kop. Zie bijvoorbeeld op pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning#main Het woord "Publicatieplanning" is verstopt. Dit is op te lossen door wat meer ruimte in de hoogte tussen het id="main" en het h1-element te maken.

  • Gevolg:

   Na gebruik van de skiplink is een deel van de content niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Menu aangepast waardoor deze niet langer sticky is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 52. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er zijn PDF's waarvan de titel ontbreekt. De metadata is niet goed ingevuld.

  • Gevolg:

   Geen titel van het document beschikbaar voor gebruikers.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Metadata wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 53. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening". Als je deze opent krijg je een feedbackformulier. De focusvolgorde in het feedbackformulier is vreemd. Elementen die niet te bedienen zijn zoals de kop "Uw mening telt" kunnen focus krijgen, maar je kunt er niets mee bedienen.

  • Gevolg:

   Het feedbackformulier is moeilijk te gebruiken.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met de leverancier om deze tekortkoming op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 54. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina whttps://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/website/toegankelijkheidsverklaringen bevind zich de link statline.cbs.nl/statweb/ . Deze link staat er 2x in. Vlak voor de link bevindt zich namelijk een lege link met als doel dezelfde pagina. Haal deze lege link weg.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 5-8-2020. Lege links zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 05-08-2020
 55. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/publicatiebeleid staan een aantal links die onvoldoende aangeven waar de link naartoe gaat. Het gaat om "in deze notitie", "notitie", "deze notitie" en "via deze link". Bij bijvoorbeeld de laatste link zou de linknaam bijvoorbeeld kunnen zijn: "Verstrekkingen CBS nieuwsproducties aan departementen (2016)" en om het mooi te maken erbij vermelden dat het om een PDF-bestand gaat.

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers niet duidelijk waar de links naar verwijzen of dat links met dezelfde of gelijksoortige namen naar verschillende doelen verwijzen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Links aanpassen zodat deze een duidelijke en unieke beschrijving geven van hetgeen ze naar verwijzen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 56. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/aanpassing-imoc is een hele alinea met het em-element gemarkeerd. Het em-element gebruik je om een woord of een aantal woorden te versterken. Gebruik het i-element of css-styles om alinea's op een andere manier te tonen.

  • Gevolg:

   Een volledige alinea wordt nu versterkt terwijl dit niet de bedoeling is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Aanpassing maken aan de teksteditor om te zorgen dat redacteuren makkelijk de juiste markering kunnen gebruiken. Daarnaast dient de schrijfwijzer aangepast te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 57. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/algemeen/relaties-tussen--inter--nationale-standaardclassificaties is een link opgenomen naar een PDF-bestand. De afbeelding heeft een foutieve tekst "PDF icon" en de link is onduidelijk: "PDF icon (0,2 MB)". Bij de 2e link is dan weer niet duidelijk dat dit een PDF-bestand betreft.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is niet duidelijk waar de eerste link naar verwijst en dat de 2e link verwijst naar een PDF-bestand.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Gezorgd dat op alle pagina's met dit probleem 1 link staat welke voldoet aan alle eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 58. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/statistische-methoden/throughput/throughput/waste-over-time-script wordt in de tekst gebruik gemaakt van enkele weinigzeggende links waar ook uit de rest van de zin niet precies is op te maken waar je heen gaat. De belangrijkste is de link "op deze pagina". Ook de link "hier te downloaden" is niet duidelijk, maar het doel is nog enigszins uit de zin op te maken.

  • Gevolg:

   Er zijn weinigzeggende links waar ook uit de rest van de zin niet precies is op te maken waar je heen gaat.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Linkteksten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 59. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/sitemap zijn meerdere links met dezelfde naam die naar verschillende pagina's leiden. Het gaat om 3x "Open data", 3x "Bedrijven" en 4x "Privacy". Zorg dat links naar verschillende pagina's een unieke naam hebben. Zo zou de eerste link met de naam "Open data" beter de naam kunnen krijgen van de titel van de pagina, namelijk "StatLine als open data".

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat links met dezelfde naam naar verschillende doelen verwijzen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. De sitemap maakt niet langer onderdeel uit van de site. Alle content kan worden bereikt via het menu & zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 60. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/papers is een knop "2020" aanwezig die uitvouwbaar is. Als je met het toetsenbord door de uitgevouwen content gaat zie je niet waar je bent. Zorg voor een goede outline.

  • Gevolg:

   De site is niet goed bedienbaar voor gebruikers met een toetsenbord.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 20-10-2020

   Zorgen voor een goede outline.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2020
 61. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een knop "Uw mening" aan de zijkant van het scherm te zien. Door middel van aria-label is er een naam aan deze knop gegeven die niet overeenkomt met wat in beeld zichtbaar is. Namelijk "Usabilla Feedback Button". Dit geldt ook voor de Engelstalige pagina's zoals https://www.cbs.nl/en-gb/about-us/careers-at-cbs/who-we-are waar de knop enkel "Feedback" heet. Als je de mening hebt geopend dan is er een sluitknop bij "Uw mening telt", deze heet: "Close feedback form". Hier zou op de Nederlandstalige pagina's ook een Nederlandse tekst moeten staan.

  • Gevolg:

   Niet voor alle gebruikers begrijpelijk taal en labels die de buttons niet correct beschrijven aan de gebruiker.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Contact opnemen met de leverancier om deze tekortkoming op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 62. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De 404-pagina https://www.cbs.nl/bestaat-niet is een Nederlandstalige pagina, maar bevat ook een Engelstalig deel. In het Engelstalige deel ontbreekt de taalwissel naar het engels (lang="en").

  • Gevolg:

   Tekst wordt verkeerd voorgelezen aan gebruikers omdat niet duidelijk is dat de tekst Engelstalig is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Taalwissel correct implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 63. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters bevat het lang-attribuut een ongeldige waarde, en_gb. Dit probleem zit bij het feedback-formulier die zich niet aan standaarden houdt.

  • Gevolg:

   Content wordt in de verkeerde taal voorgelezen en is daarmee moeilijk of niet te begrijpen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 64. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op de zoekpagina https://www.cbs.nl/nl-nl/zoeken?q=rotterdam is de mogelijkheid om te filteren. Als je uit het lijstje één checkbox aanklikt wordt direct de pagina ververst. De focus komt daardoor bovenin de pagina.

  • Gevolg:

   Mensen kunnen daardoor gedesorienteerd raken.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Gebruik maken van een knop om de filtering uit te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 65. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als je op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning selecteert op een thema waar geen resultaten te zien zijn, verschijnt er bij de Toon-knop een melding "Geen publicaties beschikbaar". Het is nu niet duidelijk welke selectie is gedaan, waardoor het resultaat leeg is. Tijdens het onderzoek gebeurde dit bij het kiezen van "Landbouw" https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning?thema=landbouw

  • Gevolg:

   Het is voor gebruikers niet duidelijk welke selectie is gedaan, waardoor het resultaat leeg is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020 De filter-optie is verwijderd bij de publicatieplanning.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 66. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als je op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters de Captcha niet invult of als je langer dan 2 minuten bezig bent met invullen waardoor de Captcha opnieuw moet worden aangevinkt krijg je bij verzenden van het formulier een foutmelding "An error occurred in the form.". Deze foutmelding zegt onvoldoende wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker niet duidelijk wat er is foutgegaan.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Duidelijke foutmelding dat het invullen van de Captcha verplicht is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 67. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Als je op de pagina https://www.cbs.nl/en-gb/newsletters de Captcha niet invult of als je te lang bezig bent met invullen waardoor de Captcha opnieuw moet worden aangevinkt krijg je bij verzenden van het formulier een foutmelding "An error occurred in the form.". Deze foutmelding geeft geen verbetersuggestie.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een verbetersuggestie is het lastig voor gebruikers hoe zij het probleem kunnen oplossen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Een duidelijke foutmelding geven die de gebruiker helpt om het probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 68. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is het menu te zien. Hier is veel ARIA gebruikt waaronder aria-popup. Deze is met een foutieve waarde geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Menu is niet goed beschreven voor gebruik met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. ARIA correct implementeren in het menu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 69. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/minder-slachtoffers-moord-en-doodslag-in-2018 is op verschillende plekken de HTML verkeerd opgebouwd. Belangrijkste problemen zijn een b-element die niet gesloten worden en een th-element die gesloten wordt maar niet geopend.

  • Gevolg:

   Verkeerder rendering van de content.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Mark-up in content corrigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 70. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is het menu te zien. Hier is veel ARIA gebruikt zoals role="menubar", role="menu" en aria-haspopup. Gebruik menu enkel voor webapplicaties. Voor websites is dit niet gebruikelijk en niet nodig. Haal deze ARIA eruit.

  • Gevolg:

   Onduidelijke beschrijving van de rollen in het menu voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020. Menu correct beschrijven met ARIA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 71. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/39/minder-slachtoffers-moord-en-doodslag-in-2018 zijn grafieken te zien. Onder deze grafieken zijn tabellen verborgen die zichtbaar gemaakt kunnen worden door op een link te klikken "Toon tabel". Er wordt hier teveel gebruik gemaakt van ARIA-attributen waardoor bijvoorbeeld de link niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Op de link zit een "aria-expanded", deze is goed. Vervolgens staat er "aria-hidden" die op "true" is gezet. Dit zorgt ervoor dat de tekst niet meer zichtbaar is voor screenreadergebruikers. Die moet weg. De "aria-controls" is niet fout, maar wellicht overbodig omdat de content direct na de bedieningsknop tevoorschijn komt. Op het div-element waarin de datatabel zit, is een aria-attribuut gebruikt die zinloos is. De "aria-expanded" hoort hier niet en staat al gezet op de voorgaande knop "Toon tabel". Het is ook beter om van de link een knop te maken; een link stuurt je naar een andere pagina of ander deel van de pagina, een knop gebruik je om iets te besturen of te versturen. In dit geval open en sluit je de onderliggende content.

  • Gevolg:

   Tekst is niet meer zichtbaar is voor screenreadergebruikers

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-9-2020.

   • correct ARIA-markering implementeren.
   • links vervangen door knoppen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 72. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning is een knop "Toon: Alle thema's" aanwezig die uitvouwbaar is. De functie van de knop is niet duidelijk en als op de knop wordt bediend wordt er geen melding gegeven aan hulpsoftware dat er content wordt uit- of ingevouwen (via bijvoorbeeld aria-expanded). Dit geldt ook voor de knop "2020" op https://www.cbs.nl/nl-nl/reeksen/papers

  • Gevolg:

   Niet alle content is bereikbaar/bedienbaar voor gebruikers met hulpsoftware via de filters.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST 20-10-2020

   Filter-functionaliteit toegankelijk maken door correct gebruik van ARIA markup of geheel verwijderen waar overbodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-10-2020
 73. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatieplanning zijn de onderwerpen klikbaar. Als je het onderwerp van zo'n regel openklikt verschijnt er tekst. De rol van de knop, het kalendertje, het uitklapmechanisme en de status (in- of uitgevouwen) ontbreekt. Maak gebruik van het button-element in plaats van het a-element om zo de knop ook bedienbaar te maken met het toetsenbord. Een link brengt je naar een andere (deel van de) pagina.

  • Gevolg:

   De publicatiekalender is niet goed bedienbaar voor alle gebruikers waardoor sommige informatie niet voor iedereen (goed) toegankelijk is.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   OPGELOST per 22-09-2020.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 74. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verjaardagskalender-per-gemeente-editie-2020 kun je per gemeente het aantal verjaardagen per dag opvragen. Bij "Kies een gemeente" worden de plaatsnamen niet herkend door de screenreader. in de code staat onder andere aria-hiddden="true" waardoor content niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Het gebruik van tabindex zou ook niet nodig moeten zijn.

  • Gevolg:

   Tekst kan niet worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de CBS Infoservice via ons contactformulier. Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar via 088 570 70 70.

  • Maatregel:

   Code wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Centraal Bureau voor de Statistiek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209