Verklaring van www.valkenswaard.nl

Status toegankelijkheid https://www.valkenswaard.nl/

Gemeente Valkenswaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Valkenswaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.valkenswaard.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Valkenswaard is beschikbaar via de link https://www.valkenswaard.nl/toegankelijkheid-privacy

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.valkenswaard.nl van Gemeente Valkenswaard voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Valkenswaard .
Functie: adviseur dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@valkenswaard.nl

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Valkenswaard

Het traject voor een vernieuwde website is inmiddels gestart met de huidige leverancier SIM, maar dan op basis van het nieuwe Drupal platform. Deze website is op 1 juni 2022 live gegaan. Voor het oplossen van toegankelijkheids-issues wordt samen met Cranendonck en Heeze-Leende een apart project opgezet dat in januari 2023 wordt opgestart.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.valkenswaard.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.valkenswaard.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen in Pdf bestanden zijn niet aangemerkt als decoratief.

  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=943850&f=5c2c5147d315631675f16d40b2c45cf9&attachment=0&c=45824 staan enkele afbeeldingen die niet opgemaakt zijn als artifact, terwijl deze afbeeldingen decoratief zijn.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zal deze afbeeldingen niet herkennen als decoratieve afbeelding, waardoor voor gebruikers met een visuele beperking lijkt of zij een informatieve afbeelding zonder tekstalternatief tegenkomen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dit document passen we niet aan. Ons voornemen is er voor te zorgen dat de pdf-bestanden die wij in de toekomst op de website plaatsen toegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruik van TH en Strong-elementen om tekst te stylen

  • Oorzaak:

   In PDF-document https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=936682&f=3b9fcaa5dd50e3bd038e2e5139f89527&attachment=0&c=90241is het hele document opgemaakt met tabellen en in deze tabellen is alles opgemaakt met alleen maar th-elementen.

  • Gevolg:

   Door de opmaak met th-elementen wordt alles als een tabelkop voorgelezen. Doordat koppen niet zijn opgemaakt als koppen, kan met hulpsoftware de tekst niet gescand worden door van kop naar kop te gaan.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dit document passen we niet aan. Ons voornemen is er voor te zorgen dat de pdf-bestanden die wij in de toekomst op de website plaatsen toegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf document is niet voorzien van tags

  • Oorzaak:

   PDF https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=943850&f=5c2c5147d315631675f16d40b2c45cf9&attachment=0&c=45824 heeft geen tags.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van tags is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dit document passen we niet aan. Ons voornemen is er voor te zorgen dat de pdf-bestanden die wij in de toekomst op de website plaatsen toegankelijk zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatie in de header verdwijnt in portrait stand (staand) gedeeltelijk bij 320px

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/zoeken_42638/?trefwoord=coronavirus&archive=active als de resolutie van het scherm tot 320px wordt verkleint, verdwijnt een deel van de navigatie in de header van de website. Wat zichtbaar blijft is alleen 'Home' en 'Direct regelen'.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet zijn toestel draaien om de rest van het menu te zien. Niet alle gebruikers zijn in staat om hun toestellen te draaien.

  • Alternatief:

   De gebruiker moet zijn toestel draaien om de rest van het menu te zien.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden kunnen niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Op pagina's hhttps://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ en https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html (bij gegevens aanvrager) staan meerdere velden waar autocomplete gebruikt moet worden.

  • Gevolg:

   Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.

  • Alternatief:

   Gebruiker vult de gegevens zonder extra hulp in.

  • Maatregel:

   Voor de pagina's hhttps://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ geldt dat het wordt opgelost met een nieuwe website. De leverancier van de formulieren heeft https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html reeds aangepast op 01-02-2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast

  • Oorzaak:

   Op pagina https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html staan twee knoppen met grijze achtergrond en witte tekst. De contrastwaarde is 1,6:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4,5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren heeft dit reeds aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie niet bereikbaar

  • Oorzaak:

   Als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast en naar beneden wordt gescrold, is op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/ het onderste gedeelte van de nieuwsberichten niet meer te lezen. Ook is dan de knop naar ‘Meer nieuws’ niet met de muis te bereiken, omdat dit scrollen automatisch op de pagina naar een bepaald punt gaat.

  • Gevolg:

   Voor onder andere mensen met dyslexie zijn deze stijlkenmerken van belang. Zonder kunnen zij de tekst niet goed lezen. Door het toepassen is bepaalde informatie helemaal niet meer te bereiken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Uitklapmenu's zijn niet verbergbaar

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape-toets.Dat is hier niet het geval; ze zijn niet te verbergen.

  • Gevolg:

   Bepaalde tekst op de website is niet meer te lezen door het uitklapmenu. Ook is het daardoor niet mogelijk om verschillende links aan te klikken.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus pagina start niet bij skiplinks en toegankelijkheidsknoppen

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ is het eerste focusbare element van de pagina het tweede invoerveld van de spamcontrole. Daarna gaat de focus terug naar de skiplinks om de pagina verder in de juiste volgorde af te werken. Alleen wordt dan het tweede inputveld van de spamcontrole overgeslagen nadat de focus op het eerste inputveld staat van de spamcontrole.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van het toetsenbord om binnen webpagina's te navigeren raken de weg kwijt omdat de focusvolgorde niet logisch en consistent is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linkdoel ontbreekt bij iconen sociale netwerken.

  • Oorzaak:

   Op Home pagina aan de rechter kant van het scherm staan iconen van sociale netwerken. Deze iconen zijn links zonder tekst.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan het doel van deze links niet bepalen. Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken weten hierdoor niet waar een link naartoe leidt.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente voegt linktekst toe aan de iconen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus niet zichtbaar tussen de links ‘Home’ en ‘Direct regelen’.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ is de focus niet zichtbaar tussen de links ‘Home’ en ‘Direct regelen’. Hier zit nog een link naar home. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk, omdat de link geen linktekst heeft.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan het doel van deze links niet bepalen. Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken weten hierdoor niet waar een link naartoe leidt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linkdoel onduidelijk bij boxlinks

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/duurzaamheid_45155/ staan onder de knop ‘Lees ook de Duurzaamheidsvisie Valkenswaard’ zes boxlinks. Na elke boxlink staat een onzichtbare link naar dezelfde pagina. Drie ervan hebben de linktekst ‘Naar de pagina’. Hiervan is het linkdoel niet duidelijk, omdat het beeld ook verspringt naar het begin van de pagina.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan het doel van deze links niet bepalen. Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken weten hierdoor niet waar een link naartoe leidt.

  • Alternatief:

   Nv.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus verspringt direct bij link 'naar top'

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/ onderaan na de link ‘Website Cure Afalbeheer’ gaat de toetsenbordfocus naar de link '^' ‘naar top’ aan de bovenkant van de pagina. Als de focus hierop komt, wordt dit ook meteen uitgevoerd.

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend zijn voor alle gebruikers, vooral voor blinden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Parsefouten

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home zijn meerdere parsefouten gevonden. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er is echter een span-element niet afgesloten binnen een a-element. Er is een </p> tag gevonden waarvoor geen <p> tag is gevonden (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan. Nu wordt de eerste <p> tag virtueel al afgesloten voordat de volgende tag begint. Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Bij het attribuut title"Sluit venster" ontbreekt echter een '='. Dit moet zijn: title="Sluit venster".

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoerveld bestandsupload heeft geen label

  • Oorzaak:

   Op pagina https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html staat een invoerveld om bestanden te uploaden. Dit invoerveld heeft geen label.

  • Gevolg:

   Zonder naam of rol is voor software niet te duiden wat een element is en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat een element bijvoorbeeld een link, knop of invoerveld is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de snelbalie heeft dit reeds opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Valkenswaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209