Verklaring van www.valkenswaard.nl

Status toegankelijkheid
https://www.valkenswaard.nl/

Gemeente Valkenswaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 02-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Valkenswaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.valkenswaard.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Valkenswaard is beschikbaar via de link https://www.valkenswaard.nl/home/toegankelijkheid_43517

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Valkenswaard gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.valkenswaard.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Valkenswaard is gevorderd met de toegankelijkheid van www.valkenswaard.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Valkenswaard .
Functie: adviseur dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Valkenswaard

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.valkenswaard.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.valkenswaard.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Valkenswaard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.valkenswaard.nl/home/toegankelijkheid_43517
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Valkenswaard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen in Pdf bestanden zijn niet aangemerkt als decoratief.
  • Oorzaak: In PDF-document https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=943850&f=5c2c5147d315631675f16d40b2c45cf9&attachment=0&c=45824 staan enkele afbeeldingen die niet opgemaakt zijn als artifact, terwijl deze afbeeldingen decoratief zijn.
  • Gevolg: Hulpsoftware zal deze afbeeldingen niet herkennen als decoratieve afbeelding, waardoor voor gebruikers met een visuele beperking lijkt of zij een informatieve afbeelding zonder tekstalternatief tegenkomen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Dit document passen we niet aan. Ons voornemen is er voor te zorgen dat de pdf-bestanden die wij in de toekomst op de website plaatsen toegankelijk zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Gebruik van TH en Strong-elementen om tekst te stylen
  • Oorzaak: In PDF-document https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=936682&f=3b9fcaa5dd50e3bd038e2e5139f89527&attachment=0&c=90241is het hele document opgemaakt met tabellen en in deze tabellen is alles opgemaakt met alleen maar th-elementen.
  • Gevolg: Door de opmaak met th-elementen wordt alles als een tabelkop voorgelezen. Doordat koppen niet zijn opgemaakt als koppen, kan met hulpsoftware de tekst niet gescand worden door van kop naar kop te gaan.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Dit document passen we niet aan. Ons voornemen is er voor te zorgen dat de pdf-bestanden die wij in de toekomst op de website plaatsen toegankelijk zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pdf document is niet voorzien van tags
  • Oorzaak: PDF https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=943850&f=5c2c5147d315631675f16d40b2c45cf9&attachment=0&c=45824 heeft geen tags.
  • Gevolg: Door het ontbreken van tags is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: Dit document passen we niet aan. Ons voornemen is er voor te zorgen dat de pdf-bestanden die wij in de toekomst op de website plaatsen toegankelijk zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 4. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Navigatie in de header verdwijnt in portrait stand (staand) gedeeltelijk bij 320px
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/zoeken_42638/?trefwoord=coronavirus&archive=active als de resolutie van het scherm tot 320px wordt verkleint, verdwijnt een deel van de navigatie in de header van de website. Wat zichtbaar blijft is alleen 'Home' en 'Direct regelen'.
  • Gevolg: De gebruiker moet zijn toestel draaien om de rest van het menu te zien. Niet alle gebruikers zijn in staat om hun toestellen te draaien.
  • Alternatief: De gebruiker moet zijn toestel draaien om de rest van het menu te zien.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden kunnen niet door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Op pagina's hhttps://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ en https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html (bij gegevens aanvrager) staan meerdere velden waar autocomplete gebruikt moet worden.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat de persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zonder extra hulp in.
  • Maatregel: Voor de pagina's hhttps://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ geldt dat het wordt opgelost met een nieuwe website. De leverancier van de formulieren is gevraagd https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie niet bereikbaar
  • Oorzaak: Als de stijlkenmerken uit dit succescriterium worden toegepast en naar beneden wordt gescrold, is op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/ het onderste gedeelte van de nieuwsberichten niet meer te lezen. Ook is dan de knop naar ‘Meer nieuws’ niet met de muis te bereiken, omdat dit scrollen automatisch op de pagina naar een bepaald punt gaat.
  • Gevolg: Voor onder andere mensen met dyslexie zijn deze stijlkenmerken van belang. Zonder kunnen zij de tekst niet goed lezen. Door het toepassen is bepaalde informatie helemaal niet meer te bereiken.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Uitklapmenu's zijn niet verbergbaar
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape-toets.Dat is hier niet het geval; ze zijn niet te verbergen.
  • Gevolg: Bepaalde tekst op de website is niet meer te lezen door het uitklapmenu. Ook is het daardoor niet mogelijk om verschillende links aan te klikken.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onvoldoende contrast
  • Oorzaak: Op pagina https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html staan twee knoppen met grijze achtergrond en witte tekst. De contrastwaarde is 1,6:1.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn, kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4,5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de formulieren is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus pagina start niet bij skiplinks en toegankelijkheidsknoppen
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ is het eerste focusbare element van de pagina het tweede invoerveld van de spamcontrole. Daarna gaat de focus terug naar de skiplinks om de pagina verder in de juiste volgorde af te werken. Alleen wordt dan het tweede inputveld van de spamcontrole overgeslagen nadat de focus op het eerste inputveld staat van de spamcontrole.
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van het toetsenbord om binnen webpagina's te navigeren raken de weg kwijt omdat de focusvolgorde niet logisch en consistent is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linkdoel ontbreekt bij iconen sociale netwerken.
  • Oorzaak: Op Home pagina aan de rechter kant van het scherm staan iconen van sociale netwerken. Deze iconen zijn links zonder tekst.
  • Gevolg: De voorleessoftware kan het doel van deze links niet bepalen. Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken weten hierdoor niet waar een link naartoe leidt.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De gemeente voegt linktekst toe aan de iconen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2020
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Focus niet zichtbaar tussen de links ‘Home’ en ‘Direct regelen’.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/contact-met-de-gemeente_43196/ is de focus niet zichtbaar tussen de links ‘Home’ en ‘Direct regelen’. Hier zit nog een link naar home. Het linkdoel van deze link is niet duidelijk, omdat de link geen linktekst heeft.
  • Gevolg: De voorleessoftware kan het doel van deze links niet bepalen. Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken weten hierdoor niet waar een link naartoe leidt.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linkdoel onduidelijk bij boxlinks
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/duurzaamheid_45155/ staan onder de knop ‘Lees ook de Duurzaamheidsvisie Valkenswaard’ zes boxlinks. Na elke boxlink staat een onzichtbare link naar dezelfde pagina. Drie ervan hebben de linktekst ‘Naar de pagina’. Hiervan is het linkdoel niet duidelijk, omdat het beeld ook verspringt naar het begin van de pagina.
  • Gevolg: De voorleessoftware kan het doel van deze links niet bepalen. Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken weten hierdoor niet waar een link naartoe leidt.
  • Alternatief: Nv.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 13. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Toetsenbordfocus verspringt direct bij link 'naar top'
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home/ onderaan na de link ‘Website Cure Afalbeheer’ gaat de toetsenbordfocus naar de link '^' ‘naar top’ aan de bovenkant van de pagina. Als de focus hierop komt, wordt dit ook meteen uitgevoerd.
  • Gevolg: Dit kan desoriënterend zijn voor alle gebruikers, vooral voor blinden.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Parsefouten
  • Oorzaak: Op pagina https://www.valkenswaard.nl/home zijn meerdere parsefouten gevonden. Alle tags moeten correct geopend en gesloten worden. Er is echter een span-element niet afgesloten binnen een a-element. Er is een </p> tag gevonden waarvoor geen <p> tag is gevonden (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan. Nu wordt de eerste <p> tag virtueel al afgesloten voordat de volgende tag begint. Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Bij het attribuut title"Sluit venster" ontbreekt echter een '='. Dit moet zijn: title="Sluit venster".
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft dit gemeld bij de leverancier van het CMS, deze heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de nieuwe website is dit opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Invoerveld bestandsupload heeft geen label
  • Oorzaak: Op pagina https://snelbalievergunningen.valkenswaard.nl/snelbalie.html staat een invoerveld om bestanden te uploaden. Dit invoerveld heeft geen label.
  • Gevolg: Zonder naam of rol is voor software niet te duiden wat een element is en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat een element bijvoorbeeld een link, knop of invoerveld is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van de snelbalie gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Valkenswaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707