Verklaring van Melden nieuwe zorgaanbieders

Status toegankelijkheid https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Melden nieuwe zorgaanbieders.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website Melden nieuwe zorgaanbieders gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Melden nieuwe zorgaanbieders en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: Chief Operational Officer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn voor actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Melden nieuwe zorgaanbieders : voldoet gedeeltelijk

De website Melden nieuwe zorgaanbieders is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-12-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op de inlogpagina staat onder het kopje "Geen eHerkenning" een linkje in de tekst. Daar wordt via een afbeelding getoond dat het een nieuw venster opent. De alternatieve tekst voor deze afbeelding ontbreekt.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op alle pagina's met velden hebben de verplichte velden een sterretje achter de veldnaam. Tekstueel alternatief ontbreekt. Voorleessoftware heeft niet altijd de optie aanstaan dat sterretjes worden voorgelezen. Zet dan ook bij de verplichte velden de tekst "verplicht" erbij op een wijze dat enkel hulpsoftware deze tekst voorleest.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Aan het eind van aanmelden krijg je een PDF "Overzicht van antwoorden 90003578.pdf" downloaden. Het logo in de PDF heeft als alternatieve tekst "Logo CIBG". Hier ontbreekt volledigheidshalve de naam van het ministerie. Voeg deze toe in de naam.

  • Oorzaak:

   Alternatieve teksten voor afbeeldingen ontbreken op bepaalde plekken.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat een plaatje of logo voorstelt als je gebruik maakt van voorleessoftware. Ook is het lastiger vast te stellen of het om een verplicht veld gaat.

  • Alternatief:

   Er zit validatie op het formulier waardoor de verplichte velden een fout geven als ze niet zijn ingevuld.

  • Maatregel:

   Alternatieve teksten toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op een aantal pagina's is een H1 aanwezig met een lege waarde. Op de pagina Voorafgaand ontbreekt de H1.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op alle pagina's achter de inlog verschijnt na een bepaalde tijd een zogenaamde popup met de vraag of je ingelogd wilt blijven. Er wordt een kop gebruikt, maar die is met strong gemarkeerd, dit moet een H1 zijn.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Bij de vraag in stap 2 is een info-blok aanwezig. Hier staan koppen zoals "Toelichting" en "Alles op orde voor de start" gemarkeerd door strong. Markeer deze met de juiste code (H2, H3, ...).

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Bij vraag 7 kan je bij elk personeelformatie een vinkje zetten waarna 2 velden verschijnen, "personen" en "totaal fte". De namen van deze velden komen meerdere keren voor. In beeld zie je duidelijk welke velden waarbij horen. Zorg ervoor dat deze relatie ook voor hulpsoftware beschikbaar is. Bijvoorbeeld via aria-describedby en een verwijzing naar het label van de checkbox.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Bij foutief ingevulde velden verschijnt de melding onder het invoerveld. Hierdoor wordt de foutmelding pas voorgelezen als de gebruiker het invoerveld is gepasseerd. Zorg ervoor dat met bijvoorbeeld aria-describedby bij het invoerveld naast het label ook de melding wordt voorgelezen door hulpsoftware.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op de pagina https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ is de koppenstructuur wat verwarrend. De koppen H3 "Geen eHerkenning?" en "eIDAS" vallen onder de kop (H2) "Inloggen met e-mail" zodat het net lijkt of beide paragrafen daarbij horen. Dit is bijvoorbeeld op te lossen door van de H3 een H2 te maken.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Aan het eind van aanmelden krijg je een PDF "Overzicht van antwoorden 90003578.pdf" downloaden. De kop "Overzicht vragenlijst nieuwe zorgaanbieder" is niet opgemaakt als kop. Maak hier een H1 van. Aan het eind van aanmelden krijg je een PDF "Overzicht van antwoorden 90003578.pdf" downloaden. In de tabel staan de antwoorden. De cellen zijn niet goed ingedeeld. Zo wordt bij een nieuwe pagina een cel gesplitst in 2 regels waardoor de tekst niet meer in één cel staat.Ook staan er telkens om een lege regel te krijgen een regel met lege cellen. Voor gebruikers van hulpsoftware levert dit onnodige extra informatie op.

   Aan het eind van aanmelden krijg je een PDF "Overzicht van antwoorden 90003578.pdf" downloaden. Bij de vragen onder nummer "7" is de content aan de rechterzijde niet correct ingedeeld. Als er meerdere functies zijn gekozen is niet duidelijk waarbij het "aantal personen" en "aantal fte" hoort.

  • Oorzaak:

   Koppenstructuur niet overal goed aangebracht, foutief gebruik van het strong element en relaties tussen bepaalde velden ontbreken.

  • Gevolg:

   Informatie is moelijker leesbaar als structuur niet klopt.

   Bij het ontbreken van een relatie tussen velden is het lastiger te achterhalen dat gegevens bij elkaar horen.

  • Alternatief:

   De informatie is wel aanwezig alleen kost meer moeite te begrijpen.

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen waar nodig. Relaties tussen velden aanbrengen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PDF document "Werken-met-Kwaliteitskader-Wijkverpleging.pdf" bevat koppen zoals op pagina 1 "Wat is wijkverpleging?", "Werken met het Kwaliteitskader Wijkverpleging" en "Hoe gaat dat?". Deze zijn niet opgemaakt als kop. Maak hier koppen in de juiste structuur van (H1, H2, ...).

  • Oorzaak:

   De pdf mist opmaak met duidelijke koppen

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk wat de koppen zijn.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om een nieuwe versie aan te leveren, die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Aan het eind van aanmelden krijg je een PDF "Overzicht van antwoorden 90003578.pdf" downloaden. Bij de vragen onder nummer "7" is de volgorde van de content onjuist. De eerste kolom komt pas na de volgende kolommen.

  • Oorzaak:

   Opbouw van tabel in Word is niet goed.

  • Gevolg:

   Volgorde van content klopt niet.

  • Alternatief:

   Informatie lezen in een andere volgorde.

  • Maatregel:

   Word-template aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF document "Werken-met-Kwaliteitskader-Wijkverpleging.pdf" komt op de 1e pagina de kop na de 1e alinea in de leesvolgorde.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde is niet correct ingevoerd in de pdf.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan je de tekst verkeerd voorgelezen krijgen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om een nieuwe versie aan te leveren, die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Bij de 10 stappen is visueel herkenbaar welke stap je afgerond hebt, waar je mee bezig bent en welke stappen je nog moet doen. Zorg dat deze informatie ook in tekst beschikbaar is voor hulpsoftware. (Bijvoorbeeld Stap 1 afgerond, Stap 2 bezig, ...).

  • Oorzaak:

   Er mist een 'screenreader only' tekst die aangeeft dat je een stap hebt afgerond, mee bezig bent of welke je nog moet voltooien.

  • Gevolg:

   Het stappenplan geeft geen duidelijke feedback van hoe ver je bent.

  • Alternatief:

   Aan de stapnaam zien hoe ver je bent.

  • Maatregel:

   'Screenreader only' teksten toevoegen aan het stappenplan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het PDF document "Werken-met-Kwaliteitskader-Wijkverpleging.pdf" zijn contrastproblemen aangetroffen.Op pagina 2, de kop van de tabel. De contrastverhouding is 2,3:1 waar dit voor het vette lettertype 3:1 moet zijn.Op pagina 3, de kop van de tabel. De contrastverhouding is 2,8:1 waar dit voor het vette lettertype 3:1 moet zijn.Op pagina 4, de kop van de tabel. De contrastverhouding is 2,6:1 waar dit voor het vette lettertype 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   De kleuren de gebruikt zijn hebben niet het juiste contrast

  • Gevolg:

   De teksten zijn mogelijk niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om een nieuwe versie aan te leveren, die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Bij vraag 1 verdwijnt bij inzoomen de naam van de stap; bijvoorbeeld "1 Gegevens" wordt "1". Deze tekst is ook niet op te vragen. Zorg ervoor dat de informatie in tekst ook op een lagere resolutie beschikbaar is.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak in opbouw CSS/Stylesheet.

  • Gevolg:

   Informatie ontbreekt bij inzoomen.

  • Alternatief:

   Het formulier is nog steeds in te vullen, maar iets onduidelijker.

  • Maatregel:

   CSS/Stylesheet op dit punt herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De titels ontbreken in de onderzochte PDF-bestanden:- Werken-met-Kwaliteitskader-Wijkverpleging.pdf

  • Oorzaak:

   Titels zijn niet toegevoegd

  • Gevolg:

   Hierdoor weet je niet zeker of je het juiste document opent.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd om een nieuwe versie aan te leveren, die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op de samenvatting / controle pagina aan het eind van het proces staan meerdere links met dezelfde naam "Wijzigen". Zorg voor dat bij elke wijzig-knop door hulpsoftware te bepalen is bij welk onderdeel de knop hoort, zodat ook voor mensen die het scherm niet kunnen zien duidelijk is naar welke stap je terugspringt om te wijzigen.

  • Oorzaak:

   Linkdoel niet duidelijk voor hulpsoftware omdat wijziglinkjes dezelfde naam hebben.

  • Gevolg:

   Het lastiger te bepalen is naar welk onderdeel een link verwijst.

  • Alternatief:

   Het doel van de wijzig link is te herkennen aan de H2 kop ernaast.

  • Maatregel:

   Duidelijk aria-label die het doel van link beschrijft toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Achter de inlog staat lang op "en". Dit moet "nl" zijn.

  • Oorzaak:

   Lang-attribuut staat verkeerd ingesteld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan in de verkeerde taal gaan lezen.

  • Alternatief:

   Hulpsoftware handmatig instellen dat pagina in het Nederlands voorgelezen moet worden.

  • Maatregel:

   Lang-attribuut op NL instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Bij vraag 9 wordt om een telefoonnummer gevraagd. Als je bijvoorbeeld 010-4047000 invult den volgt er een foutmelding: "Het veld Telefoonnummer bevat geen geldige telefoonnummer." Hier ontbreekt een goede suggestie hoe de fout is te herstellen.

  • Oorzaak:

   Bij de foutmelding ontbreekt een goede suggestie hoe de fout is te herstellen.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet zelf beter opletten wat er aan de invoer onjuist is.

  • Alternatief:

   Gebruiker moet telefoonnummerveld zelf controleren zonder aanwijzing.

  • Maatregel:

   Andere tekst,

   U heeft geen geldig telefoonnummer ingevuld. Controleer uw invoer. en U heeft geen geldig telefoonnummer ingevuld (minimaal 4 en maximaal 20 tekens).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op de pagina Voorafgaand heeft het gele vlak een role="alert", maar dat is het niet. Dit is een blok statische tekst. Gebruik role=alert alleen voor meldingen die op een gegeven moment (tijdelijk) tevoorschijn komen.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op alle pagina's achter de inlog verschijnt na een bepaalde tijd een zogenaamde popup met de vraag of je ingelogd wilt blijven. De popup bevat een sluitknop (x). Deze knop heeft geen naam.

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ De 10 stappen in de gele balk zijn de stappen. Door voorleessoftware wordt echter het volgende voorgelezen: "Wizard stap nummer 1 van 10 - Gegevens". Wizard wordt verder nergens gebruikt. Gebruik hier dan ook de gangbare benaming van de stappen, oftewel laat het woord "Wizard" weg.

  • Oorzaak:

   Foutief gebruik van het role alert op een melding, naam sluitknop in popup ontbreekt en de term 'Wizard' is een onduidelijke naam.

  • Gevolg:

   De gegevens zij iets lastiger te interpreteren.

  • Alternatief:

   De functionaliteit en informatie is nog steeds aanwezig.

  • Maatregel:

   Role alert verwijderen, woord Wizard weglaten en sluitknop van een popup een naam geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://vragenlijst.meldennieuwezorgaanbieders.nl/ Op alle pagina's achter de inlog verschijnt na een bepaalde tijd een zogenaamde popup met de vraag of je ingelogd wilt blijven. De melding wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. Iemand die het scherm niet kan zien weet niet dat je na x minuten of x seconden wordt uitgelogd. Zorg ervoor dat via hulpsoftware de nieuwe content aangekondigd wordt. Let op dat de tijd wordt afgeteld. Ook dat wil je doorgeven aan hulpsoftware. Houd er rekening mee dat niet iedereen de leessnelheid hoog heeft staan van de screenreader. Als je elke seconde laat voorlezen loop je het risico dat de voorleeshulp achterloopt op de werkelijke uitlogtijd.

  • Oorzaak:

   Resterende tijd wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Niet duidelijk hoeveel tijd gebruiker nog heeft voor afhandelen popup.

  • Alternatief:

   Gebruiker weet niet precies hoeveel tijd hij heeft. Bij niet op tijd afhandelen van de popup wordt de gebruiker uitgelogd en dient er opnieuw ingelogd te worden.

  • Maatregel:

   Mechaniek popup implementeren waarin elke X-aantal seconde wordt voorgelezen hoeveel tijd de gebruiker nog heeft voordat deze uitgelogd wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928