Verklaring van GGD IJsselland

Status toegankelijkheid https://www.ggdijsselland.nl/

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website GGD IJsselland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland is beschikbaar via de link https://www.ggdijsselland.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website GGD IJsselland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland is gevorderd met de toegankelijkheid van GGD IJsselland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland .
Functie: Directeur Publieke Gezondheid.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ggdijsselland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Neem dan contact op via communicatie@ggdijsselland.nl.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Het CMS van onze website krijgt op korte termijn een belangrijke upgrade. Met webbouwer is afgesproken dat zij de technische afwijkingen die uit de quickscan zijn gekomen, meenemen in de upgrade.  De redactionele afwijkingen uit de quickscan worden opgepakt door de webredactie. 

Nadat de technische en redactionele aanpassingen zijn doorgevoerd, gaan we een nieuwe, uitgebreide toetsing laten doen. Op basis van de uitkomsten van deze toetsing, kunnen we de laatste aanpassingen doen om volledig te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

We zijn bezig met het opzetten van een project om digitale toegankelijkheid organisatiebreed in te bedden en te borgen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website GGD IJsselland : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website GGD IJsselland is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: CAPTCHA bij contactformulier; Er staat een som in een afbeelding. Het antwoord op deze som moet worden ingevuld in een invoerveld. Niet iedereen kan deze CAPTCHA uitvoeren. Hulpsoftware kan de informatie uit de afbeelding (de som) niet voorlezen aan blinden.
  • Oorzaak: Dit is een is standaard functionaliteit van ons systeem waarmee de website is gebouwd.
  • Gevolg: Niet iedereen kan deze CAPTCHA uitvoeren. Hulpsoftware kan de informatie uit de afbeelding (de som) niet voorlezen aan blinden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: In overleg met webbouwer wordt naar een oplossing gezocht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verschillende afbeeldingen van PDF-bestanden hebben een link die het PDF-bestand opent. Deze afbeeldingen moeten een alternatieve tekst hebben die het doel van de afbeelding beschrijft. Nu is er geen alternatieve tekst aanwezig.
  • Oorzaak: De alternatieve teksten zijn niet overal consequent toegepast.
  • Gevolg: Doel van sommige afbeeldingen is nu niet voor iedereen duidelijk.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Redactie gaat deze pagina's aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staat in de header het icoon van een huisje. Dit is een link naar de homepage. De alternatieve tekst is 'Publiek'. Dit is niet heel duidelijk.
  • Oorzaak: Bij bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Doel van de het icoon is niet voor iedereen duidelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende pagina's staan niet opgemaakt als koppen, maar met het strong-element. Dit is niet de bedoeling. Het strong-element is bedoeld om nadruk te geven aan een woord. Deze koppen moeten opgemaakt worden als koppen. Software kan dan de structuur van de pagina bepalen.
  • Oorzaak: Redactioneel is hier niet altijd rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Software kan de structuur van deze pagina's niet bepalen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Redactie gaat deze pagina's aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De onderzochte PDF-bestanden zijn niet getagd. Dit betekent dat er geen structuur is aangegeven in het bestand. Het is niet door software te bepalen wat koppen en dergelijke zijn. Andere succescriteria zoals 1.1.1 kunnen hierdoor ook niet bepaald worden.
  • Oorzaak: Bij het maken van de pdf's is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Het is niet door software te bepalen wat koppen en dergelijke zijn. Andere succescriteria zoals 1.1.1 kunnen hierdoor ook niet bepaald worden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zijn aan het onderzoeken hoe om te gaan met de pdf documenten op de onze website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de contactformulieren staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.
  • Oorzaak: Hier is geen rekening mee gehouden bij de bouw van de website.
  • Gevolg: Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/ is het bij een breedte van 320 pixels op meerdere plekken nodig om horizontaal te scrollen.
  • Oorzaak: Hier is bij de bouw van de website geen rekening gehouden.
  • Gevolg: Bij een breedte van 320 pixels is het op meerdere plekken nodig om horizontaal te scrollen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In de footer staan symbolen van social media. Deze staan in een groene kleur op een witte achtergrond. Het contrast is te laag (2:1). Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij kunnen moeite hebben om het symbool te zien. Het contrast moet minstens 3:1 zijn. Op pagina https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/ staan invoervelden in het formulier. De randen van deze velden hebben een te laag contrast (1,9:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn. Er wordt een aangepaste focusindicator gebruikt. Het contrast moet dan minstens 3:1 zijn. Dit is niet overal het geval. Als de focus op hoofdonderdelen staat in het hoofdmenu (bijvoorbeeld op 'Professionals') is de focus zichtbaar door een witte stippellijn. Het contrast met de groene achtergrond is 2:1.
  • Oorzaak: Hier is bij de bouw van de website geen rekening gehouden.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij kunnen moeite hebben om de website goed te zien en te bedienen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de genoemde stijlkenmerken uit het succescriterium worden toegepast, is het onderdeel 'Centrale Toegang' uit het menu niet meer in beeld. Dit is een verlies van content en functionaliteit.
  • Oorzaak: Hier is bij de bouw van de website geen rekening gehouden.
  • Gevolg: Verlies van content en functionaliteit.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden een aantal kleurencombinaties gebruikt waarvan het contrast te laag is. Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden.
  • Oorzaak: Hier is geen rekening mee gehouden bij de bouw van de website.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen hierdoor problemen ondervinden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: We zijn aan het onderzoeken of we kleuraanpassingen doorvoeren of een high contrast ontwerp van de website gaan aanbieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden een aantal kleurencombinaties in pdf bestanden gebruikt waarvan het contrast te laag is. Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden.
  • Oorzaak: Hier is met het maken van de bestanden geen rekening gehouden.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen hierdoor problemen ondervinden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: We zijn aan het onderzoeken hoe om te gaan met de pdf documenten op de onze website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/ staat een formulier. Als hier verplichte velden niet worden ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnen er foutmeldingen van de browser. De foutmelding blijft maar tijdelijk staan. Dit kan voor sommige mensen te kort zijn om de melding te lezen.
  • Oorzaak: Hier is bij de bouw van de website geen rekening gehouden.
  • Gevolg: Meldingen niet voor iedereen te lezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage (https://www.ggdijsselland.nl) staan onder 'Nieuws' een paar links naar nieuwsberichten. De foto's bij de nieuwsberichten worden automatisch afgewisseld. Deze beweging is niet te pauzeren, stoppen of verbergen.
  • Oorzaak: Hier is bij de bouw van de website geen rekening gehouden.
  • Gevolg: Dit kan hinderlijk zijn voor sommige gebruikers.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: GGD IJsselland gaat samen met de webbouwer opzoek naar een passende oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op verschillende pagina's staan afbeeldingen van een PDF-bestanden met linken die de PDF-bestanden openen. De afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst en er geen andere linktekst.
  • Oorzaak: Redactioneel is hier niet altijd consequent rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Het linkdoel is niet door software te bepalen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Redactie gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de header staan een aantal links om de tekstgrootte aan te passen. Het linkdoel van deze links is niet duidelijk. De linkteksten zijn 'A-', 'A', en 'A+'. Er is aanvullende (verborgen) tekst nodig, zodat het linkdoel duidelijk is. Bijvoorbeeld: 'kies voor grote tekst'.
  • Oorzaak: Bij de bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden
  • Gevolg: Het linkdoel is niet door software te bepalen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De toetsenbordfocus is op meerdere plekken niet zichtbaar. De focus gaat bijvoorbeeld langs onderdelen in het menu die niet in beeld zijn (links die vallen onder 'Professionals' bijvoorbeeld). Dit is niet de bedoeling. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de focus zich bevindt. Ook is het in het hoofdmenu in sommige browsers niet duidelijk op welk onderdeel de focus staat. Er is dan alleen een horizontale streep zichtbaar tussen twee onderdelen. Het is dan niet duidelijk welk onderdeel dan de focus heeft.
  • Oorzaak: Bij de bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk welk onderdeel de focus heeft.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/ staat een formulier. Als hier verplichte velden niet worden ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnen er foutmeldingen van de browser. Deze foutmeldingen voldoen niet. De tekst 'Vul dit veld in' is een instructie en geen foutmelding. Een foutmelding moet beschrijven dat er iets fout is gegaan, bijvoorbeeld 'U heeft dit veld niet ingevuld'. Ook blijft de foutmelding maar tijdelijk staan. Ook is het handiger als alle foutmeldingen meteen verschijnen, in plaats van één voor één.
  • Oorzaak: Bij de bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Foutmeldingen niet voor iedereen duidelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de header staat een zoekveld. Dit veld heeft geen naam die door software kan worden bepaald.
  • Oorzaak: Bij de bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Software kan de naam van dit veld niet bepalen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: nl/. Op pagina https://www.ggdijsselland.nl/publiek/ik-heb-een-vraag/ staan meerdere uitklapbare items. De status van deze items (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen.
  • Oorzaak: Bij de bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: De status van deze items (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 20. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/contact/ staat een formulier. Als er fouten worden gemaakt bij het invullen en het formulier wordt verzonden, verschijnen er foutmeldingen. Deze foutmeldingen moeten worden opgemaakt als statusberichten. Hulpsoftware kan de aandacht dan hier naar toe brengen en de melding kan meteen worden voorgelezen. Het is dan voor blinden duidelijk dat er nieuwe content op de pagina is verschenen. Nu zijn er meldingen van de browser, deze voldoen niet (zie succescriterium 3.3.1). Het is ook een optie om de toetsenbordfocus naar de toekomstige foutmelding te verplaatsen als deze verschijnt. Dan kan hulpsoftware de melding meteen voorlezen. (De focus wordt nu naar het invoerveld verplaatst.)
  • Oorzaak: Bij de bouw van de website is hier geen rekening mee gehouden.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan de aandacht hier niet naar toe brengen en de melding kan niet meteen worden voorgelezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Webbouwer gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323