Verklaring van www.waternet.nl

Status toegankelijkheid https://www.waternet.nl

Stichting Waternet is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Waternet streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.waternet.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Waternet is beschikbaar via de link https://www.waternet.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.waternet.nl van Stichting Waternet voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Waternet .
Functie: Directeur dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.waternet.nl/contact/.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Stichting Waternet

Hoe we toewerken naar een volledig toegankelijke website staat in de roadmap hieronder: 

September 2020

Toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

16 november 2020

 • Opstellen toegankelijkheidsverklaring
 • Bepalen roadmap
 • Navigatie en toegankelijke content
 • Bepalen tooling en beleid

1 december 2020

 • Quickscan externe partij

8 februari 2021

 • Navigatie en toegankelijke content

8 mei 2021

 • Toegankelijke formulieren en e-mail templates
 • Toegankelijke betaalpagina’s
 • Automatiseren accessibilty test voor deployment
 • Toegankelijke content
 • User tests

8 augustus 2021

 • Quickscan externe partij
 • Training personeel

November 2021

 • Audit en reparaties
 • Alle PDF documenten zijn toegankelijk
 • Alle video’s zijn toegankelijk en ondertiteld
 • Alle paginatypes zijn toegankelijk

December 2021

Websites voldoen aan AA status

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.waternet.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.waternet.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/ heeft het logo van Waternet geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor de social media iconen onderaan de pagina. En ook voor het logo van Waternet direct voor de link 'Privacy en Cookies'. Dit komt op alle pagina's voor.

   Op pagina www.waternet.nl/ staan onder 'Ik ben al klant' een viertal iconen. Deze missen een alt-attribuut. Een afbeelding heeft altijd een alt-attribuut nodig. Het alt-attribuut mag wel leeg blijven (alt="") omdat het om een decoratieve afbeelding gaat. Dit geldt ook voor de afbeelding rechts van de chatbox op pagina www.waternet.nl/contact/ . En de afbeelding naast 'Verhuizen' op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ .

   Op pagina www.waternet.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/ staat twee links met een icoon dat aangeeft dat er naar een externe pagina wordt gelinkt (WCAG en toegankelijkheidsverklaring). Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig. Dit kan bereikt worden door (in verborgen tekst of aan het title-attribuut) iets als '(externe link)' toe te voegen aan de link.

  • Gevolg:

   geen tekstalternatief beschikbaar voor onderdelen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   tekstalternatief beschikbaar maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/ heeft het invoerveld 'Zoekt u iets anders?' in de code geen label dat aan dit invoerveld gekoppeld is. Een title-attribuut is bedoeld voor aanvullende tekst, en geldt niet als label. Dit geldt ook voor het zoekveld op elke pagina (via de zoekknop).

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… staat de link 'Help ons verbeteren'. Deze vormt een kop voor de links eronder en moet als koptekst gecodeerd worden.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… is het label 'Aanhef' niet programmatisch gekoppeld aan de radiobuttons. Dit kan worden bereikt door een fieldset/legend combinatie te gebruiken.

  • Gevolg:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Op pagina www.waternet.nl/ staat in de code een <h2> "1,5". Deze lijkt overbodig en kan beter uit de code worden verwijderd, omdat het anders voor kan verwarring zorgen bij gebruikers van voorleessoftware.

   Op pagina www.waternet.nl/contact/ staan meerdere <h1> elementen. Dit zorgt voor een onduidelijke structuur. Het beste is om alleen de kop 'Contact met onze klantenservice' een <h1> te laten zijn. Dit komt ook op andere pagina's voor, zoals www.waternet.nl/service-en-contact/ .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/nieuws/2020/juli/coronavirus-opsporen-in-… staat de datum boven de titel van het artikel. In de code moet deze onder de titel geplaatst worden, zodat de relatie duidelijk is. Visueel mag deze wel boven de titel staan.

   Op pagina www.waternet.nl/contact/ staan rechts van het chatvenster drie lijstitems (Direct antwoord/Altijd beschikbaar/70% meteen geholpen) . Het is logischer als deze in de code direct volgen op de kop, in plaats van op het chatvenster. Zo is de relatie met de chatfunctionaliteit duidelijker.

  • Gevolg:

   artikel mogelijk moeilijk voor te lezen door software

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   code aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het proces op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ staan verschillende invoervelden die het autocomplete attribuut nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de velden postcode, huisnummer en e-mailadres. Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van de velden die het attribuut nodig hebben, en de bijbehorende waarden.

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan niet goed door software bepaald worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   autocomplete attribuut toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   p pagina www.waternet.nl/contact/ is de link 'online aanmelden' onder de knop 'Ik ben verhuisd...' enkel waarneembaar als link door een kleurverschil. Dit is toegestaan als de kleur van de link een contrastwaarde heeft van 3:1 met de kleur van de omliggende tekst, wat hier het geval is, en de link een extra visuele hint krijgt, zoals onderstreping. Dit laatste is wel toegepast, maar niet zichtbaar door de focusrand die over de onderstreping valt. Dit moet wel zichtbaar zijn. Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.waternet.nl/service-en-contact/ en www.waternet.nl/voldoen-we-aan-de-webrichtlijnen/ .

   In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ is de focus op de link 'Terug naar vorige stap' enkel met een kleurverschil weergegeven.

  • Gevolg:

   onderdelen lastig waarneembaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   extra visuele hint toepassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De blauwe focusrand heeft vrijwel overal een te lage contrastwaarde (rond de 2,0:1 icm met de witte, grijze of blauwe achtergrond). Let op: de focus staat ook best wel strak om de teksten heen. Hierdoor zijn de teksten minder goed leesbaar. Bijvoorbeeld 'Actueel' in de header, of 'Kosten drinkwater' op www.waternet.nl/service-en-contact/ . Het is beter om een ruimer kader te gebruiken, zodat de tekst goed leesbaar is.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ heeft het Twitter-icoon ook in hoogcontrastmodus een contrastwaarde van 2,2:1 met de achtergrond.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… hebben de randen van de keuzerondjes 'Dhr.' en 'Mevr.' een te lage contrastwaarde (1,5:1).

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft de rand van het invoerveld een te laag contrast met de witte binnenkant (1,2:1 in default staat en 2,7:1 in gefocuste staat).

  • Gevolg:

   tekst lastig leesbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/ heeft de kleur #01A5F0 in hoogcontrastmodus nog steeds een te lage contrastwaarde met de witte teksten (2,8:1).

   Op pagina www.waternet.nl/ worden de links 'Meer nieuws' en 'Lees hier meer over Waternet' onleesbaar doordat deze een te laag contrast met de achtergrond hebben, wanneer deze de focus ontvangen. Dit gebeurt zowel in gewone modus als hoogcontrast modus (1,4:1 en 1,0:1 respectievelijk).

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/ heeft de placeholdertekst 'Zoekt u iets anders?' een contrast van 2,1:1 met de achtergrond.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ hebben de teksten 'Kies oude woonplaats' en 'Kies nieuwe woonplaats' een te lage contrastwaarde van 3,9:1. De knop 'Verhuizing doorgeven' verandert van kleur wanneer het de focus krijgt. De contrastwaarde is dan 3,9:1.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft de tekst 'Postcode' een te lage contrastwaarde van 4,4:1.

   Wanneer een link in de lopende tekst de focus krijgt, verandert de kleur van de link en krijgt het een contrastwaarde van 3,9;1. Zie bijvoorbeeld www.waternet.nl/contact/ . Dit komt op meerdere pagina's voor.

   In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ verandert de kleur op de link 'Terug naar vorige stap' on hover/wanneer het de focus ontvangt. De contrastwaarde is dan 3,7:1.

   In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft de placeholdertekst 'DD-MM-JJJJ' een contrast van 1,3:1.

   NB: Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ is geen hoogcontrastknop aanwezig. Het logo heeft hier een te laag contrast, logo's vallen onder de uitzondering, maar op de andere pagina's met een contrastknop is de kleur wel aangepast.

  • Gevolg:

   Lastig waarneembaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat een skiplink. Deze werkt niet.

  • Gevolg:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   skiplink werkend maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina's www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ en www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ hebben beide als titel 'Aanmelden voor drinkwater'. Omdat dit twee aparte pagina's zijn, hebben ze ook verschillende titels nodig.

  • Gevolg:

   geen aparte titels

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aparte titels geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   p elke pagina verschijnt een cookiemelding. Deze krijgt pas de focus aan het einde van de pagina, vlak voor de footer. De cookiemelding moet als eerste de focus krijgen.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… verschijnen bij het leeg laten of verkeerd invullen van de invoervelden berichten. De focus blijft onderaan de pagina staan. Dit is geen logische focus volgorde, het is logischer de focus bovenaan het formulier of bij het eerste veld te plaatsen dat verbetert moet worden. Overigens kan het algemene bericht 'U hebt nog niet alle gegevens goed ingevuld. Controleer uw gegevens hierboven en pas ze aan.' beter bovenaan het formulier worden geplaatst.

  • Gevolg:

   geen logische focus volgorde

  • Alternatief:

   in andere volgorde

  • Maatregel:

   focus volgorde aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar op de cards onder 'Uitgelicht' op www.waternet.nl/ .

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ staan de elementen 'Kies oude/nieuwe woonplaats'. De focus beweegt niet zichtbaar mee op de plaatsen als er met het toetsenbord wordt genavigeerd. De taalselector op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft hetzelfde probleem.

   Op de pagina's in het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ kan de 'Volgende' knop de focus ontvangen wanneer deze visueel disabled is. Dit moet niet mogelijk zijn, of de focus moet zichtbaar worden gemaakt.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ is onder 'Kies uw adres' de focus niet zichtbaar op de adressuggesties.

  • Gevolg:

   Niet elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/ heeft het logo van Waternet geen alternatieve tekst. In het tekstalternatief moet alle zichtbare tekst terugkomen, zodat dit element met spraaksoftware bediend kan worden. Dit komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   dit element kan niet met spraaksoftware bediend worden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… verschijnt de tekst 'Dit veld is verplicht' wanneer een veld niet is ingevuld. Dit is een instructie, geen foutmelding. Een foutmelding beschrijft wat er fout is gegaan en heeft de vorm 'Het veld Voornaam is niet ingevuld'.

   Dit geldt ook voor de foutmeldingen in het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ , zoals de melding 'Vul een geldige postcode in. Bijvoorbeeld 1000 AB.'.

  • Gevolg:

   Verkeerde melding

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2021
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ hebben sommige velden de placeholdertekst 'DD-MM-JJJJ'. Deze instructie verdwijnt wanneer men begint te typen. De instructie kan het beste aan het label worden toegevoegd.

  • Gevolg:

   instructie verdwijnt tijdens het typen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De instructie kan het beste aan het label worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… hebben alle tooltips een aria-label 'Info'. Dit omschrijft de knop niet voldoende, hieraan moet nog worden toegevoegd voor welk veld de Info kan worden bekeken.

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/ missen de elementen 'Kies oude/nieuwe woonplaats' een rol. Doordat deze als klikbare span zijn gecodeerd, ontstaan ook andere problemen. Zo beweegt de toetsenbordfocus niet mee, wordt de hele lijst opgelezen, en blijft de toetsenbordfocus steken (er kan niet met tab verder genavigeerd worden). Als hier een HTML-select element gebruikt wordt, wordt dit element waarschijnlijk wel toegankelijk. De taalselector op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ heeft hetzelfde probleem.

   In het proces op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ kan bij verschillende stappen de gegevens aangepast worden. Deze knoppen hebben dezelfde naam 'aanpassen'. De naam moet duidelijker worden, door toe te voegen welke specifieke gegevens aangepast kunnen worden.

  • Gevolg:

   niet toegankelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina www.waternet.nl/service-en-contact/help-ons-verbeteren/… verschijnen bij het leeg laten of verkeerd invullen van de invoervelden berichten. Dit zijn statusberichten, en moeten als zodanig geprogrammeerd worden, zodat hulpsoftware deze berichten voorleest. Dit geldt ook voor de foutmeldingen in het proces op www.waternet.nl/service-en-contact/verhuizen/aanmelden/ En meldingen als 'Sorry, we hebben uw adres niet gevonden. Controleer uw postcode en huisnummer.' in datzelfde proces.

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten niet door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Toegankelijkheidseisen maken nog geen deel uit van onze inkoopvoorwaarden
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheidseisen zijn tot op heden nog geen onderdeel van onze inkoopvoorwaarden.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid.

  • Gevolg:

   Gevolg is dat we hierover nog geen afspraken hebben met onze leveranciers.

  • Alternatief:

   Opdracht geven aan onze leveranciers om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

  • Maatregel:

   Mogelijkheden onderzoeken om het wel onderdeel te maken van de afspraken met onze leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 2. Bij de beoordeling van offertes is toegankelijkheid geen knockoutcriterium
  • Beschrijving van het issue:

   Toegankelijkheid is geen knockoutcriterium

  • Oorzaak:

   De vereisten omtrent toegankelijkheid zijn niet bekend.

  • Gevolg:

   Niet in alle offertes wordt toegankelijkheid als vereiste meegenomen. De website voldoet daarom nog niet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Toegankelijkheid wordt een voorwaarde in het inkooptraject.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheid opnemen in inkoopvoorwaarden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2021
 3. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Er is niet contractueel vastgelegd dat leveranciers aan de toegankelijkheidsvereisten moeten voldoen.

  • Oorzaak:

   Dit is momenteel geen onderdeel van de inkoopvoorwaarden.

  • Gevolg:

   Leveranciers zijn niet verplicht hieraan te voldoen.

  • Alternatief:

   Bij losse opdrachten toegankelijkheid meenemen in de briefing.

  • Maatregel:

   Herzien inkoopvoorwaarden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-04-2020
 4. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Er worden op veel plekken in de organisatie documenten geproduceerd voor online publicatie. Niet iedereen is bekend met de toegankelijkheidsrichtlijnen en hoe deze toe te passen bij het maken van documenten.

  • Oorzaak:

   Er zijn nog geen trainingen beschikbaar.

  • Gevolg:

   Er worden ontoegankelijke documenten aangeleverd ter publicatie.

  • Alternatief:

   We publiceren vanaf 23 september 2020 geen documenten meer die niet toegankelijk zijn. Niet toegankelijke documenten hebben minstens een toegankelijk alternatief. Bestaande niet-toegankelijke documenten gaan we uiterlijk 31 december 2021 verwijderen van de website.

  • Maatregel:

   Aanbieden trainingen aan de medewerkers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Er is geen apart budget beschikbaar voor toegankelijkheid. Dit zal uit reguliere budgetten betaald worden.

  • Oorzaak:

   Het produceren van documenten is verspreid over de organisatie. Er is in de afdelingsbudgetten niet voorzien in het voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

  • Gevolg:

   Er worden hogere kosten gemaakt voor het toegankelijk maken van documenten.

  • Alternatief:

   Verwijderen van niet toegankelijke documenten.

  • Maatregel:

   In begrotingen rekening houden met toegankelijkheid, zodat alle teams toegankelijke documenten opleveren en publiceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Waternet heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209