Verklaring van Rijkshuisstijl

Status toegankelijkheid https://www.rijkshuisstijl.nl

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 05-07-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijkshuisstijl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://dashboard.digitoegankelijk.nl/organisaties/20#list-sites-apps

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Rijkshuisstijl van Dienst Publiek & Communicatie voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Directeur Dienst Publiek en Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 05-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rijkshuisstijl.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Rijkshuisstijl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Rijkshuisstijl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onduidelijke tekstalternatieven van afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/online- kleuren staan afbeeldingen die werken als voorbeelden van kleuren en grijstinten, links en meldingen. Indien deze tekstalternatieven aangeven dat het hier om voorbeelden gaat is duidelijk wat voor soort informatie deze afbeeldingen bevatten. De huidige tekstalternatieven maken het doel van deze afbeeldingen niet goed duidelijk.

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-corona/afbeelding- alleen-samen staat een afbeelding met het tekstalternatief “Afbeelding 'alleen samen krijgen we corona onder controle'”, de tekst 'Alleen samen krijgen we corona onder controle' is voldoende als tekstalternatief voor deze afbeelding.

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/logo staan drie svg afbeeldingen onder de kop ‘Logo online voor desktop, tablet en mobiel’. Deze afbeeldingen bevatten maten voor die niet in het tekstalternatief (of in de tekst) staan. Hierbij viel ook nog op dat alleen uit het tekstalternatief duidelijk wordt welke afbeelding gaat over desktop en welke gaat over het gebruik van logo’s op tabletweergave.

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/logo staat in de tekst dat het logo centraal moet staan. Dit is onjuist, het beeldmerk (lint) moet centraal staan. Dit wordt duidelijk gemaakt in de afbeelding ‘Deze afbeelding toont ... beeldmerk wordt vrijgehouden.’. Het gevolg is dat de tekst op deze pagina geen volledig alternatief is voor de informatie in de afbeelding en het tekstalternatief van de afbeelding bevat niet deze informatie.

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/communicatiemiddelen/correspondentie staat de afbeelding ‘Afbeelding van het basismodel voor correspondentiesjablonen met afmetingen en vlakverdeling’. Het probleem is dat deze afmetingen en vlakverdeling geen alternatief hebben. Het gaat om de namen van de vlakken en om de verschillende afmetingen die deze vlakken moeten hebben.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is het doel of de inhoud van de afbeeldingen niet goed duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Correcte alternatieve teksten aan afbeeldingen geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen zijn niet opgemaakt als kop.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/contact staan boven het formulier vijf vetgedrukte teksten. De teksten ‘Vragen over de rijkshuisstijl?’ tot en met ‘Vragen over deze site?’ zijn in de code verkeerd opgemaakt. Deze teksten moeten opgemaakt worden als koptekst en niet met strong. Strong is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven en is geen vervanging voor koppen. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/cookies hier zijn strong elementen gebruikt in plaats van koppen en ook de strong elementen in de tabelkoppen moeten verwijderd worden. Op deze pagina gaat het in totaal om vijf strong elementen.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is de structuur van de pagina's lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Koppen markeren als kop en strong-element uit tabelkoppen verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen niet geassocieerd met kop.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/logos/dpc staan rechts koppen en links staan afbeeldingen die bij deze koppen horen. Deze afbeeldingen moeten in de code geassocieerd worden met deze koppen. Een van de manieren waarop dit gedaan kan worden is door de afbeelding in de code onder de kop te zetten. Het gaat in totaal om elf afbeeldingen die geassocieerd moeten worden aan de koppen ‘1. Full color voor drukwerk (EPS)’ tot en met ‘11. Full color voor digitaal extern gebruik diapositief (PNG)’.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is onduidelijk onder welke kop een afbeelding valt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afbeelding in de code onder de kop laten vallen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deze constructie komt voor op honderden pagina's met tientallen afbeeldingen. Dat is voor de verwachte opbrengst en gezien de bezoekers die dit gebruiken een te grote financiële last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.

  • Gevolg:

   User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Balk voor inloggen wordt onzichtbaar bij grotere tekstafstanden.

  • Oorzaak:

   Op bijna alle pagina’s staat helemaal bovenaan de pagina een grijze balk. Voor het inloggen bestaat de inhoud van deze balk uit de links ‘Inloggen’ en ‘Account aanvragen’. Na het inloggen staat daar de tekst ‘Ingelogd als ...’ met daarnaast de links ‘Uitloggen’ en ‘Contact met beheerder’. Het probleem is dat de tekst in deze balk niet meer helemaal zichtbaar is als de bovenstaande tekstafstanden gebruikt worden.

  • Gevolg:

   Bezoekers die om goed te lezen grotere tekstafstanden instellen kunnen de inlogbalk niet goed meer gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Inlogbalk herontwerpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Skiplink is niet de eerste link.

  • Oorzaak:

   Indien een skiplink gebruikt wordt om de herhalende content over te slaan moet dit de eerste link in de focus volgorde worden. Op dit moment is de skiplink de derde link in de focus volgorde. De links ‘Inloggen’ (of ‘Uitloggen’) en ‘Contact met beheerder’ staan op elke pagina's voor de skiplink in de focus volgorde.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware moeten om herhalende content over te kunnen slaan eerst langs op elke pagina herhalende content.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De skiplink moet de eerste link op de pagina worden in plaats van de inlogbalk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pagina's met dezelfde titel.

  • Oorzaak:

   De pagina's https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-online/logo en https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/logo hebben beide de paginatitel ‘Logo | Basiselementen | Rijkshuisstijl’. Het verschil in onderwerp van deze twee pagina's is niet duidelijk genoeg.

  • Gevolg:

   Bezoekers zien aan de titel niet waar de content over gaat en kunnen die op basis daarvan niet onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Duidelijke en unieke titels gebruiken voor deze pagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbrekende taalwissels.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/ staat een Engelstalige zin die een taalwisseling nodig heeft om te voldoen. Op deze pagina staat de zin ‘Here you will find the basic elements of the central government.’. Deze zin heeft een taalwisseling nodig. Het is niet verplicht om losse woorden in een andere taal (zoals de link ‘privacy’) een taalwisseling te geven om te voldoen.

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/english is een taalwisseling nodig. De content op deze pagina begint in het Nederlands. Alleen de content in het main element heeft een andere taal. Door de code lang=”en” toe te voegen aan het main element is het mogelijk om dit probleem in een keer op te lossen. Het attribuut met de taalwissel kan ook op andere elementen geplaatst worden, zolang de gekozen oplossing er maar voor zorgt dat alle Engelstalige zinnen in het Engels ingesteld worden.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware spreekt tekst uit in de verkeerde taal.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg voor correcte taalwissels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Fieldsets hebben geen naam.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.rijkshuisstijl.nl/login staan in de code vier fieldset elementen. Deze elementen kunnen gebruikt worden om een of meerdere invoervelden met elkaar te associëren. Het probleem is dat het verplichte element legend ontbreekt.

  • Gevolg:

   De fieldsets hebben geen naam die door software bepaald kan worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Vier fieldset elementen verwijderen indien mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209