Verklaring van Gouda geldpunt

Status toegankelijkheid https://www.gouda-geldpunt.nl

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gouda geldpunt.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gouda geldpunt gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Gouda geldpunt en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Melding_doorgeven/Klacht_indienen

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gouda geldpunt : voldoet gedeeltelijk

De website Gouda geldpunt is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/01/WCAG-2.1-inspectie-gouda-geldpunt.nl-Niveau-AA-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De onderzochte video’s bevatten allen een ondertiteling, waarin vrijwel alle informatieve audiocontent wordt overgebracht. Dat is goed gedaan. In de video met het verhaal van Anja ontbreken echter een paar onderdelen in de ondertiteling. Bijvoorbeeld vanaf 0:16 “terwijl wij samenwoonden” en vanaf 0:34 “en dan kan je daarvoor tekenen”.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   In de onderzochte video’s wordt vrijwel alle informatie overgebracht in het audiospoor en dat is goed gedaan. Echter bevatten alle video’s nog wel visuele informatie die niet wordt overgebracht in het audiospoor, namelijk aan het eind de teksten “Gouda Geldpunt helpt je gratis met jouw geldzaken” en “Gouda Geldpunt is een initiatief van Gemeente Gouda”. Het advies is hier om deze informatie toe te voegen aan een (extra) audiospoor. Eventueel is het voor dit succescriterium ook mogelijk om hiervoor een media-alternatief te bieden.Aan het begin van de video is ook de tekst “Het verhaal van (…)” in beeld. Hiervoor is echter een media-alternatief aanwezig, omdat dit gelijk is aan de titel van de video.https://www.gouda-geldpunt.nl/

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de onderzochte video’s wordt vrijwel alle informatie overgebracht in het audiospoor en dat is goed gedaan. Echter bevatten alle video’s nog wel visuele informatie die niet wordt overgebracht in het audiospoor, namelijk aan het begin van de video’s de tekst “Het verhaal van (…)” en aan het eind de teksten “Gouda Geldpunt helpt je gratis met jouw geldzaken” en “Gouda Geldpunt is een initiatief van Gemeente Gouda”. Het advies is hier om deze informatie toe te voegen aan een (extra) audiospoor. Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer voldoende.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er is nog een klein probleem aanwezig. Op pagina https://www.gouda-geldpunt.nl/#hulp-bij-schulden staan de drie stappen uitgewerkt met daarnaast de cijfers “1”, “2” en “3”. Visueel is duidelijk dat deze cijfers bij de content ernaast horen, maar deze relatie is niet door software te bepalen.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De groene kleur die op de onderzochte pagina’s veel gebruikt wordt, heeft een contrast van 1,9:1 met wit. Dat is onvoldoende voor zowel grote als kleine tekst. Dat uit zich bijvoorbeeld in de knop “Meld je aan voor hulp”, in het vak “Iedereen heeft een hypotheek...” en in de link “Bekijk meer tips”.https://www.gouda-geldpunt.nl/ De lichtblauwe kleur heeft ook te weinig contrast op wit (2,8:1). Het vak “Toen ik in de schulden zat…”, de helft van de vakjes met tips, de nummers “1”, “2” en “3” bij de drie stappen zijn daarom niet goed leesbaar voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers. https://www.gouda-geldpunt.nl/

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij herschalen verdwijnt in de navigatie de opties “Verhalen”, “Tips voor geldzaken” en “Hulp bij schulden”. Alleen “Contact” blijft staan. Dat is verlies van functionaliteit, omdat nu meer handelingen verricht moeten worden om bij de informatie te komen.https://www.gouda-geldpunt.nl/

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als op de onderzochte pagina’s een video is geopend en de focus wordt verplaatst tot na het laatste element van de video gaat de focus (via de browser) één keer naar de link van het logo linksboven op de pagina eronder. De focus moet echter in de video blijven totdat deze gesloten wordt. In de pop-up van de toegankelijkheidsverklaring gaat het wel goed.https://www.gouda-geldpunt.nl/ Op de onderzochte pagina’s staan meerdere links naar andere onderdelen op dezelfde pagina, bijvoorbeeld in het hoofdmenu, de links “Bekijk de verhalen” en “Meld je aan voor hulp”. Wanneer deze links worden geactiveerd, verplaatst het scherm naar het betreffende onderdeel, maar blijft de focus staan bij de link. Hier moet de focus echter ook verplaatst worden.https://www.gouda-geldpunt.nl/

   Als op pagina https://www.gouda-geldpunt.nl/#tips-voor-geldzaken de link “Bekijk meer tips” wordt geactiveerd, verschijnen erboven meer tips, maar blijft de focus op de link staan en gaat deze vervolgens verder naar de content eronder. Hier moet de focus op een logische plek komen, bijvoorbeeld naar de eerste nieuw verschenen tip.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gouda-geldpunt.nl/#tips-voor-geldzaken staat, als meerdere keren op de link “Bekijk meer tips” is geklikt, een link met de linktekst “Kijk hier voor meer informatie”. Een link die geen onderdeel is van een lopende tekst, heeft echter niet automatisch context met andere tekst. Daarom is het linkdoel hier niet duidelijk. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de linktekst aan te passen of meer informatie te geven via een title-attribuut van de link.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Er is nog slechts één parser error voor een dubbele id-waarde. Het gaat om de waarde 'Shape'. Er zijn verder geen errors meer voor andere dubbele id-waarden, dat is dus al goed opgelost. Zie ook https://validator.w3.org/.

  • Gevolg:

   Zie oorzaak

  • Alternatief:

   Zie oorzaak

  • Maatregel:

   De desbetreffende onderdelen aanpassen. Daarna zal een onafhankelijke hertest plaatsvinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209