Verklaring van https://www.halderberge.nl/

Status toegankelijkheid
https://www.halderberge.nl/

Gemeente Halderberge is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 21-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Halderberge streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.halderberge.nl/.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Halderberge is beschikbaar via de link https://www.halderberge.nl/proclaimer

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Halderberge verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website https://www.halderberge.nl/ te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Halderberge is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.halderberge.nl/ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Halderberge .
Functie: Teammanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@halderberge.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u binnen 5 werkdagen over de voortgang en de uitkomst. 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Halderberge

De webredactie van gemeente Halderberge heeft in 2018 een eerste (quick)webrichtlijnen-scan laten maken. Deze was gericht op www.halderberge.nl en gebaseerd op de vorige webrichtlijnen-set (2.0). Onze subwebsites zijn niet meegenomen, op 1 formulier gebouwd in zaaksysteem na. Subsites worden wel meegenomen in de scan die in week 40 van 2020 gepland staat. We nemen dan de raadsinformatie-website mee, ons financiele portaal, en de webformulieren die gemaakt worden in systemen die gekoppeld worden aan de gemeentelijke website (zaaksysteem en eFormulieren Burgerzaken).

We zijn ons ervan bewust dat we niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen, al besteden zeker aandacht aan toegankelijkheid, want we vinden dit onderwerp belangrijk. We maken onze websites immers voor al onze inwoners en ondernemers. Helaas vragen sommige eisen om een behoorlijke tijd-, kennis-, en/of geldinvestering. En daarom kunnen wij niet alles tegelijk aanpakken.  We zijn geen heel grote organisatie en werken met een beperkt aantal collega's aan onze websites. Wel altijd met veel plezier!

Aan de hand van de volledige scan die we uit laten voeren, maken we een plan van aanpak waarin we genoemde punten aan bod laten komen om aan te passen. En we zorgen ervoor dat het onderwerp toegankelijke digitale dienstverlening nog beter geborgd wordt in onze organisatie.  

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website https://www.halderberge.nl/ : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website https://www.halderberge.nl/ is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Deze opmerking hoort bij het formulier Melding Openbare Ruimte. Onze webformulieren worden projectmatig in een zaaksysteem gezet (en niet langer in de website zelf gebouwd). Voor onze inwoners/ondernemers geeft dit voordeel, want ze kunnen veilig hun gegevens invullen dmv eherkenning en digid en zij kunnen hun aanvragen volgen. Ten tijde van de quickscan/webrichtlijnenscan hebben we 1 zaaksysteem-formulier laten testen. Bevindingen: Het logo van de gemeente heeft geen tekstalternatief.
  • Oorzaak: Aan het logo is geen alt-tekst toegevoegd.
  • Gevolg: Bezoekers die voorleessoftware gebruiken, krijgen geen informatie te horen als zij deze afbeelding tegenkomen.
  • Alternatief: Een alternatief is niet nodig. De aanpassing is inmiddels gedaan.
  • Maatregel: De aanpassing is inmiddels gedaan. Er is een alt-tekst toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-11-2018
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de feedbackwidget (externe tool: Klant in Focus/GovMetric) worden de labels bij de radiobuttons 'Maak een keuze uit de volgende redenen:' niet voorgelezen door hulpsoftware. Deze tool kunnen de bezoekers van onze website gebruiken om feedback te geven op de website (inhoud, techniek). Belangrijk dus dat deze goed te gebruiken is.
  • Oorzaak: De oorzaak zit in de technische code van de tool. Dit komt omdat in de labels het id-attribuut een spatie bevat, hierdoor zijn het twee verschillende id's. Het verwijderen van de spatie lost dit probleem op.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken, kunnen de feedback-knop niet gebruiken. Ze horen de antwoordopties niet bij de vragen.
  • Alternatief: Een alternatief is niet nodig. De aanpassing is inmiddels gedaan.
  • Maatregel: De externe partij moest deze melding oplossen. Wij hebben inmiddels een nieuwe versie van de widget ontvangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 20-08-2019
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is 1 Pdf-bestand onderzocht in de scan. Bevindingen: de onderzochte PDF is niet toegankelijk opgemaakt. Enkele verbeterpunten: koppen zijn niet als kop gemarkeerd en opsommingen zijn niet als lijst gemarkeerd.
  • Oorzaak: Wij hebben tot nu toe geen (bewuste) aandacht besteed aan de toegankelijkheid van pdf-bestanden, of andere typen bestanden die we op de website plaatsen.
  • Gevolg: De (pdf-)bestanden op onze website voldoen slechts deels aan de toegankelijksheideisen. Sommige bevatten bijvoorbeeld een inhoudsopgave. Van veel andere bestanden zullen screenreaders de koppen niet als koppen herkennen, en ze zullen moeite hebben met de indeling van het document (en daardoor de gebruiker ook).
  • Alternatief: We kunnen een toelichting geven (persoonlijk, telefonisch, per mail).
  • Maatregel: Afspraken over de aanpassing van onze pdf's moeten nog gemaakt worden binnen de organisatie. Breed draagvlak is voor de webredactie belangrijk. We maken als webredactie een plan waarin we aangeven hoe we als organisatie met digitale toegankelijkheid willen omgaan. Hierin nemen we ook richtlijnen voor pdf-gebruik mee. We gebruiken de rapportage als basis. Het plan laten we vaststellen door het MT. We hebben al gekeken hoe vaak de bestanden gedownload worden. Een heel groot aantal wordt niet of nauwelijks geraadpleegd. Wij denken daarom dat het aanpassen van alle pdf's een onevenredige last met zich meebrengt. Ons plan is om de bestanden die het meest gedownload worden aan te passen, en de andere op aanvraag. Verder bekijken we alle documenten op actualiteit. En we gaan na of we de geboden informatie eventueel op een andere manier kunnen bieden, bijvoorbeeld als tekst op een webpagina. Immers, als bestanden niet geopend worden, is er dan wel vraag naar deze informatie? Met de komst van Office 365 in onze organisatie (hopelijk in 2020) willen we een goede basis leggen in de vorm van sjablonen in Word om bestanden te maken die voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Hiermee maken we een mooie stap richting een meer toegankelijke website.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We hebben gezien dat heel veel pdf-documenten niet of nauwelijks geraadpleegd worden. Alles aanpassen kost de organisatie (webredactie) heel veel tijd en er moeten kosten gemaakt worden voor de juiste programmatuur om de documenten aan te passen. Andere optie is uitbesteden. Hier zijn uiteraard de nodige kosten aan verbonden. Daarom is ons startpunt een goed plan, zodat we prioriteiten kunnen stellen en keuze kunnen maken voor zelf herstellen of uitbesteden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de webpagina van het proces Melding doen staat een aantal tabbladen met informatie over het doen van een melding openbare ruimte. De volgorde in de code is niet juist, volgens de webrichtlijnen. Daardoor worden eerst de titels van de tabbladen voorgelezen en daarna de inhoud die erbij hoort. De juiste volgorde is tabkop met daaronder de informatie die daarbij hoort en vervolgens de kop van blad 2 met de juiste informatie enz. Dit moet worden aangepast in de HTML code). Maar ook de readspeaker moet aangepast worden, anders blijft deze de huidige volgorde vasthouden.
  • Oorzaak: In de html-code van website en koppeling met readspeaker is gekozen voor eerst titel van tabs en daarna inhoud.
  • Gevolg: Gevolg is dat een screenreader eerst de tabkoppen ('Wat kunt u melden?' en 'BuitenBeter app') voorleest en vervolgens de inhoud van de eerste tab 'Wat kunt u melden?'. Lezers zouden hierdoor in de war kunnen raken: bij welke kop hoorde de inhoud ook alweer?
  • Alternatief: Iemand kan het voorlezen voor de klant. De informatie is wel beschikbaar voor screenreaders, alleen in andere volgorde: eerst een inhoudsopgave, daarna de inhoud. bovendien hebben we veel andere manieren om een melding te doen: BuitenBeter app, social media enz. Echter, de tab-indeling geldt voor meerdere pagina's. In 2020 starten we aanbesteding voor Drupal 9/verlenen de opdracht aan onze webbouwer. We vragen expliciet aandacht voor toegankelijkheid in combinatie met voorleessoftware en de readspeaker.
  • Maatregel: De html-code moet door de webbouwer worden aangepast. Kosten zijn hiervoor redelijk hoog, omdat we ook voorlees-software (readspeaker) hebben die daarop aangepast moet worden.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zoals gezegd: aanpassen kan, maar kost redelijk veel geld. Code moet worden aangepast van de sjablonen, maar ook de voorleessoftware moet dan worden aangepast. Daarom kiezen we ervoor deze aanpassing mee te nemen als we naar een nieuwe versie van Drupal gaan. De website wordt dan uitgebreid bekeken en onderdelen die niet voldoen, kunnen aangepast worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de startpagina verandert de kleur van de knop Afspraak maken wanneer de focus erop komt in de browser Firefox. Dit is niet door iedereen te onderscheiden. Sommige kleurenblinden zullen niet de verandering van kleur zien als zij die browser gebruiken.
  • Oorzaak: Er is maar 1 focus-manier toegepast, en deze is niet in de browser Firefox te zien.
  • Gevolg: Kleurenblinden zien niet alle kleurverschillen. Dus zij kunnen het niet zien als ze focussen op de knop bij gebruik van de browser Firefox.
  • Alternatief: Gebruik van de browser Chrome (en andere browsers) krijgt men wel een alternatieve focus. En de knopteksten worden voorgelezen bij gebruik van daarvoor bedoelde software.
  • Maatregel: Webbouwer moet een extra kenmerk toevoegen wanneer de focus op de knoppen staat (in de test kwam alleen Firefox naar voren).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-12-2020
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het formulier Melding doen zijn niet alle knoppen bedienbaar met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Mensen die geen muis kunnen gebruiken, kunnen dit formulier niet invullen.
  • Alternatief: Een alternatief is niet nodig. De aanpassing is inmiddels gedaan.
  • Maatregel: De aanpassing is gedaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2019
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De meeste van onze Pdf's hebben geen duidelijk omschrijvende titel in de bestandseigenschappen.
  • Oorzaak: Wij hebben bij het creëren van de pdf's geen rekening gehouden met de toegankelijkheid van deze bestanden. Zie ook de uitleg bij 1.3.1.
  • Gevolg: De klant weet niet zeker of hij het juiste formulier opent als hij voorleessoftware gebruikt. Hij kan alleen uitgaan van de link op de webpagina. Zoekmachines, zoals Google, gebruiken de titelinformatie voor de zoekresultaten.
  • Alternatief: Goede link-tekst aanbrengen helpt om de verwachtingen te managen. Mensen zien/horen aan de link waar ze op klikken wat voor document geopend zou moeten worden.
  • Maatregel: pdf's voorzien van logische en betekenisvolle titel, en vooral het vaststellen van een goed plan om in de toekomst met deze documenten om te gaan. Zie ook toelichting bij 1.3.1
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Als de organisatie (webredactie) alle gepubliceerde Pdf's moet controleren en herstellen, kost dat veel werk en veel geld. We moeten hier de goede software voor aanschaffen. Pdf's laten herstellen door een extern bedrijf is kostbaar. Een keuze maken om alleen de meest gedownloade Pdf's aan te passen, en de andere op basis van vraag van website-bezoekers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de Zoekresultatenpagina gaat de focus na de 'Lees voor'-knop naar de feedbackknop en daarna weer naar het eerste zoekresultaat. Het meest logische is om het als laatste de focus te laten krijgen.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: De voorlees-volgorde is niet heel logisch op deze manier.
  • Alternatief: Een alternatief hebben we niet. Alle onderdelen op de pagina komen aan bod, maar voor de websitebezoeker waarschijnlijk niet in een heel logische volgorde.
  • Maatregel: De oplossing moet worden gezocht in de code van de website, en de koppeling met de readspeaker moet dan ook aangepast worden. We willen dit meenemen als we naar een nieuwe versie van Drupal gaan. De website wordt dan uitgebreid bekeken en onderdelen die niet voldoen, kunnen aangepast worden.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Kosten moeten worden opgevraagd voor aanpassing. We kunnen dit als webredactie niet zelf oplossen. Omdat we naar een nieuwe versie van Drupal (besturingssysteem van de website-realisatie in 2021), nemen we deze aanpassing op dat moment mee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepage komen een aantal links voor die als 'lees meer' worden beschreven. Het linkdoel is hieruit niet op te maken. Bezoekers weten niet wat ze kunnen verwachten met een klik op die link.
  • Oorzaak: De webredactie heeft niet alle links duidelijk omschreven.
  • Gevolg: Bezoekers weten niet wat ze kunnen verwachten met een klik op die link. Zeker niet als zij de website niet kunnen zien of met behulp van spraakgestuurde software de website gebruiken.
  • Alternatief: We hebben geen alternatief. De webredactie moet de links duidelijk omschrijven, dan is dit probleem opgelost.
  • Maatregel: Met de webredactie afgesproken dat we geen 'lees meer' en 'klik hier' gebruiken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-08-2019
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het formulier 'Melding maken' (zaaksysteemformulier) kan een kan een adres gezocht worden die getoond wordt op een kaart. De ballon met adresgegevens is focusbaar met het toetsenbord, maar je ziet geen focusaanduiding.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Als mensen dit formulier invullen m.b.v een toetsenbord, dan zien zij niet waarop zij focussen.
  • Alternatief: Je kunt het adres ook aangeven in een tekstregel ipv met een tekstballon.
  • Maatregel: Door de webbouwer van zaaksysteem moet focusaanduiding worden aangebracht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het zoekveld op de startpagina heeft een Engelse naam (niet zichtbaar op de startpagina, daar staat 'zoeken').
  • Oorzaak: Engelse taal is verwerkt in de code.
  • Gevolg: Wellicht is het niet duidelijk voor iedereen wat voor pagina dit is als men de Engelse taal niet begrijpt en men voorleessoftware gebruikt. Voor de duidelijkheid: de knop heeft alleen in de code een Engelse naam. In de knop die zichtbaar is op de startpagina staat 'zoeken'.
  • Alternatief: De klant kan zoeken via Google naar onze producten en diensten en heeft onze interne zoekmachine dan niet nodig.
  • Maatregel: In de code moet een taalwisseling worden aangegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Halderberge heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707