Verklaring van Gemeente Simpelveld

Status toegankelijkheid https://www.simpelveld.nl

Gemeente Simpelveld is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Simpelveld streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Simpelveld.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Simpelveld is beschikbaar via de link https://www.simpelveld.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Simpelveld gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Simpelveld gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Simpelveld is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Simpelveld en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-08-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Simpelveld .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@simpelveld.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Simpelveld

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Simpelveld : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Simpelveld is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Simpelveld dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.simpelveld.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Simpelveld dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatieve teksten bij afbeeldingen zijn niet conform het succescriterium

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van alternatieve teksten.

  • Gevolg:

   Bezoeker van de website met beperkingen kan informatie van sommige afbeeldingen niet begrijpen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van alternatieve teksten van de afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruik van elementen, zoals strong element, tabellen en koppen is onjuist.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van elementen, tabellen en koppen.

  • Gevolg:

   Informatie, structuur en relaties worden niet juist overgebracht aan de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van elementen, tabellen en koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo, de toegankelijkheidsknoppen en de zoekfunctie staan bijna helemaal onderaan in de HTML-code. Hierdoor verschilt de volgorde van elementen in de HTML van de visuele presentatie van deze elementen op het scherm.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Betekenisvolle presentatie van volgorde waarin de content wordt getoond kan niet logisch gelezen worden door alle bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van volgorde in HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoervelden moeten in de HTML-code een autocomplete attribuut krijgen met een vastgestelde waarde.

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van invoervelden.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen formulier niet op een juiste wijze gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Koppelen van invoervelden aan juiste type velden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan niet zonder te moeten scrollen worden weergegeven.

  • Oorzaak:

   De website is niet responsive.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet in twee richtingen scrollen om alles te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Website responsive maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus indicator heeft niet voldoende kleurcontrast.

  • Oorzaak:

   De focusindicator veranderd van kleur afhankelijk van positie op de webpagina.

  • Gevolg:

   Focusindicator is moeilijk of niet waar te nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Standaard focus indicator gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de browser de tekst verkleind naar een breedte van minder dan 1150px verdwijnen delen van content.

  • Oorzaak:

   De website is niet responsive.

  • Gevolg:

   Delen van content verdwijnen van het scherm.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Website responsive maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse tekstkleuren voldoen niet aan de kleurcontrasteisen.

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van tekstkleuren.

  • Gevolg:

   Tekst is niet voor iedereen goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van tekstkleuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als ingezoomd wordt op 200% (bij een schermresolutie van 1024 bij 768) dan verdwijnt informatie op de webpagina.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Teksten raken buiten beeld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Responsive maken van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen in plaats van tekst worden gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van afbeeldingen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen de informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afbeeldingen omzetten naar tekst c.q. zorgen dat tekst uit de afbeelding als HTML op de pagina wordt geplaatst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een menu aan de linkerzijde van de producten pagina is niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Gebruiker kan niet snel naar een stuk specifieke content navigeren.

  • Alternatief:

   Door gebruik van TAB komt de gebruiker bij het betreffende menu, echter dan moet eerst alle voorgaande content langs gegaan worden.

  • Maatregel:

   Menu toegankelijk maken met toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De sneltoetsen van de gebruikte videospeler moeten aan te passen zijn of uit te zetten zijn.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Mensen die spraakbediening gebruiken kunnen problemen ondervinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de sneltoetsen van de gebruikte videospeler aan te passen zijn of uit te zetten zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op iedere pagina staan meerdere skiplinks, dat is goed. De skiplink die naar de unieke content op de pagina gaat moet de eerste skiplink zijn. Dat is nu niet het geval. De eerste skiplink is de link naar de zoekmachine. De skiplink naar de unieke content is pas de tweede link (“naar tekstgedeelte”).Daarnaast moeten de skiplinks ook zichtbaar worden als de focus er op komt. Dat is nu ook niet het geval. Ze blijven onzichtbaar.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Mensen met een motorische beperking die de muis niet kunnen gebruiken hebben er nu niets aan, terwijl het ook voor toetsenbordgebruikers die wel kunnen zien hele belangrijke links zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Skiplinks zichtbaar maken als de focus er op komt. De eerste skiplink laten verwijzen naar de unieke content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo, de toegankelijkheidsknoppen en de zoekfunctie staan op elke pagina van de website onderaan in de HTML-code.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Voor iemand die het toetsenbord gebruikt en wel kan zien (iemand met een motorische beperking bijvoorbeeld) is dit heel onlogisch.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Instellen dat in de normale tabvolgorde eerst langs deze onderdelen te gaan. Iemand die deze wil overslaan kan dan altijd de skiplink naar het tekstgedeelte kiezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen worden gebruikt als link. Er is geen linktekst aanwezig als de alternatieve tekst van de afbeelding wordt leeg gelaten.

  • Oorzaak:

   Alternatieve tekst van de afbeelding is niet gevuld.

  • Gevolg:

   Het doel van de link is niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Afbeeldingen niet gebruiken als link. Gebruik de h2 koptekst als link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor gebruikers die het toetsenbord gebruiken is niet duidelijk wel onderdeel de focus heeft.

  • Oorzaak:

   Focusindicator is uitgezet.

  • Gevolg:

   Bij bediening met toetsenbord is indicator van de toetsenbord focus niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Focusindicator niet uitschakelen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen die tekst bevatten, daarvan moet de tekst ook visueel worden weergegeven.

  • Oorzaak:

   Alternatieve tekst van afbeeldingen bevat niet de tekst die zichtbaar is op de afbeelding.

  • Gevolg:

   Voor een bezoeker is niet altijd duidelijk welke actie er aan een afbeelding hangt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alternatieve tekst aanpassen aan tekst die in de afbeelding gebruikt wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Code in de website is niet correct en foutloos opgebouwd.

  • Oorzaak:

   Onbekend

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de code niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Corrigeren van de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor interactieve functies moet de naam, rol en waarde van componenten ook bepaald kunnen worden door schermlezers en spraakherkenning.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   In een menu is het voor hulpsoftware niet mogelijk om te bepalen welk onderdeel actief is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verborgen tekst of aria-current attribuut gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Simpelveld heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209