Verklaring van Venlo Online

Status toegankelijkheid https://www.venloonline.nl

Gemeente Venlo is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Venlo streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Venlo Online.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Venlo is beschikbaar via de link https://www.venlo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Venlo gepubliceerde informatie blijkt dat de website Venlo Online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Venlo is gevorderd met de toegankelijkheid van Venlo Online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Venlo .
Functie: Teamleider Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@venlo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Venlo

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Venlo Online : voldoet gedeeltelijk

De website Venlo Online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Venlo dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.200ok.nl/audit/venloonline.nl/index.php
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Venlo dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo is een klikbare afbeelding. De naam van het logo ontbreekt als alternatieve tekst. Dit geldt zowel voor de logo in de header als in de footer.

   Alle social media links zijn afbeeldingen waarbij de alternatieve tekst ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Tijdens de ontwikkeling is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen voor mensen met een beperking niet altijd bruikbaar.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid ontbreekt een alternatief voor de gesproken tekst: De automatische ondertiteling is geen goede weergave van wat er gezegd wordt.

  • Oorzaak:

   Automatische ondertiteling is niet in staat de juiste tekst te herkennen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met een auditieve beperking.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 3. SC 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid ontbreekt een alternatoief voor de gesproken tekst: De automatische ondertteling is geen goede weergave van wat er gezegd wordt.

  • Oorzaak:

   Automatische ondertiteling is niet in staat de juiste tekst te herkennen.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is beschikbaar voor mensen met een auditieve beperking.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/vraag-en-antwoord ontbreekt bij het zoekveld een label. Voor hulpsoftware is nu niet duidelijk wat de bedoeling van dit veld is. Zie ook SC 3.3.2.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/colofon zijn koppen in de tekst gebruikt. Deze zijn echter vet gemaakt met het b-element in plaats dat hier h2-elementen zijn gebruikt.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/privacy zijn koppen in de tekst gebruikt. Deze zijn echter vet en/of schuin gemaakt in plaats dat hier h2- en h3-elementen zijn gebruikt. Ook de paragrafen ontbreken. De alinea's worden gescheiden met het br-element. En ook de opsommingen zijn verkeerd gemarkeerd. Het ul-element en li-elementen ontbreken. Tevens wordt er onderstreping gebruikt waardoor dit net links lijken te zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/cookies is eveneens geen semantische code gebruikt om de content te structureren.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/themas worden voor de themas koppen (H1) gebruikt. Deze koppen bevatten geen content er onder. Gebruik daarom geen kop-elementen hiervoor.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/buurtbudget zijn voor alle koppen H1 gebruikt. Hierdoor is de structuur van de pagina niet duidelijk.Gebruik bij voorkeur slechts één H1 per pagina.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-11-09/succesvolle-projectenronde-buurtbudget-vastenavondkamp wordt een table gebruikt. De koppen in de tabel zijn vet gemaakt in plaats van dat er echte tabelkoppen gebruikt zijn.

  • Oorzaak:

   Tijdens de ontwikkeling is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan moeite hebben met de interpretatie van de code.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/buurtbudget is de volgorde in de html eerst de afbeelding en dan pas de kop en de onderliggende content. Zorg ervoor dat de afbeelding ook onder de kop wordt geplaatst met html zodat duidelijk is bij welke kop de afbeelding hoort. Met CSS-code mag de afbeelding visueel voor de kop geplaatst worden.

  • Oorzaak:

   Tijdens de ontwikkeling is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Geen.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Venlo Online bevindt zich een PDF: https://www.venloonline.nl/publish/321/Begroting%20Venlo%202019-2022.pdf In de begroting staat "De maatwerkvoorzieningen zijn rechts in figuur 1 weergegeven.". Als je dit document op het scherm bekijkt, dan komen de pagina's vaak niet naast elkaar in beeld. Het figuur is dan ook niet rechts te zien. Voor mensen die het scherm niet kunnen zien is deze plaatsbepaling helemaal lastig.

  • Oorzaak:

   Content geschreven voor drukwerk.

  • Gevolg:

   Voor mensen die het scherm niet kunnen zien is deze plaatsbepaling helemaal lastig.

  • Alternatief:

   Digitale variant te vinden op https://begroting.venlo.nl

  • Maatregel:

   Niet van toepassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op Venlo Online bevindt zich een PDF: https://www.venloonline.nl/publish/321/Begroting%20Venlo%202019-2022.pdf In de begroting worden grafieken gebruikt. In het begin lijkt dit goed te gaan, maar vanaf pagina 213 zijn de lijnen in de grafiek enkel nog door kleur te onderscheiden. Op pagina 210 is wel een goed voorbeeld te vinden.

  • Oorzaak:

   Content gemaakt voor drukwerk.

  • Gevolg:

   Digitaal niet goed bruikbaar.

  • Alternatief:

   Digitale variant te vinden op https://begroting.venlo.nl

  • Maatregel:

   Niet van toepassing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ bevinden zich op de foto als je goed kijkt social media links naar twitter, facebook, etc. Het contrast is afhankelijk van de plek op de foto 1,7:1 waar dit 3:1 moet zijn.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Knoppen niet voor iedereen goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een deel van het menu verdwijnt achter het logo bij bepaalde resoluties. Op de homepage passen sommige woorden niet meer in hun tekstvlak en worden daardoor onleesbaar.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Bij hoge zoomniveau's kan content verdwijnen.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In een lage resolutie wordt het menu verborgen onder een knop. Als het menu wordt uitgeklapt, kan deze niet meer weggehaald worden.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Bij bepaalde schermformaten is zelfs het hele menu niet meer bereikbaar omdat de onderliggende content scrollt, maar het menu niet.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast gaat op veel plaatsen mis. Hieronder de voorbeelden van de homepage. Ook op ander epagina's komen meer van soortgelijke problemen voor.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ heeft de tekst "Welkom bij .. de gemeentelijke nieuwssite" op de foto een te laag contrast op veel plekken. Dit hangt sterk af van de achtergrondfoto. Op veel plekken is er een contrastratio van minder dan 1,7:1 waar dit 3:1 moet zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ is er een transparante grijze balk dat het menu bevat. Op plekken waar wit is in de achtergrondfoto is het contrastratio 2,8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ boven de blokken zoals "Uitgelicht" staat groene tekst op een witte achtergrond "Leesduur: ±1 minuut". Het contrastratio is 3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ onder de foto's bij de blokken zoals uitgelicht staat een datum in lichtgrijs op een witte achtergrond. Het contrastratio is 1.8:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ staan links in het blok "Meest gelezen" witte letter s op een groene achtergrond. Het contrast is 3,0:1. Voor de vette tekst "Meest gelezen" is dit net voldoende. Voor de overige tekst is dit te laag. Dit moet 4,5:1 zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/ heeft de placeholdertekst "Zoeken" een contrast van 2,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/cookies is het contrast op de knop Accepteren te laag.

  • Oorzaak:

   Tijdens de ontwikkeling is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Mensen met visuele beperkingen kunnen tekst soms niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen verschijnt er in plaats van het menu een knop om het menu te openen. De naam van deze knop luidt "toggle navigation".

  • Oorzaak:

   Tijdens de ontwikkeling is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware kan het mogelijk niet duidelijk zijn wat de bedoeling van deze knop is.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-06-07/venlo-moet-stevig-aan-de-bak staan 2 afbeeldingen met veel tekst.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Deze tekst is niet voor iedereen (goed) leesbaar

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid is er de mogelijkheid om het bericht te delen op verschillende social media. Dit werkt niet goed met toetsenbord. Het lijkt erop dat je niet kunt selecteren via welke van de social media je het bericht wilt versturen.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening van Social Media niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's met YouTube-filmpjes staan de sneltoetsen aan. Deze sneltoetsen zijn door de gebruiker niet eenvoudig uit te schakelen. Zorg ervoor dat de sneltoetsen in YouTube zijn uitgeschakeld.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening op pagina's met een embedded video is lastig.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De mogelijkheid om terugkerende content te omzeilen ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan terugkerende content niet skippen.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/tag/openbare-ruimte?page=93 ontbreekt de kop en de titel luidt Nieuws. Alle nieuwsoverzichten heten Nieuws.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Er is nu niet duidelijk waarop gefilterd, gesorteerd of geselecteerd is.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de link van het logo is geen alternatieve tekst geplaatst. Zie ook SC 1.1.1.

   Alle social media links zijn afbeeldingen waarbij de alternatieve tekst ontbreekt. Zie ook SC 1.1.1.

  • Oorzaak:

   Zie 1.1.1

  • Gevolg:

   Zie 1.1.1

  • Alternatief:

   Zie 1.1.1

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plaatsen is de focus niet goed zichtbaar, bijvoorbeeld op de pagina https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-10-18/taalambassadeurs-helpen-in-strijd-tegen-laaggeletterdheid bij de knoppen om via social media te delen. Ook op links in de header en in de tekst onderin is de focus niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening is bemoeilijkt, omdat je niet altijd ziet waar je bent.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Vrijwel alle grafische knoppen en links hebben geen naam

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Grafische knoppen zijn daardoor niet te bedienen met bijvoorbeeld spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 21. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina ontbreekt de taalmarkering in de HTML-code.

  • Oorzaak:

   Hier is tijdens de ontwikkeling onvoldoende rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Browsers en hulpsoftware (her)kennen de taal niet van de tekst.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het is een pilot, een vervangend platform wordt in 2021 gerealiseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/vraag-en-antwoord ontbreekt bij het zoekveld een label.

  • Oorzaak:

   Zie 1.3.1.

  • Gevolg:

   Zie 1.3.1.

  • Alternatief:

   Zie 1.3.1.

  • Maatregel:

   Zie 1.3.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.venloonline.nl/vraag-en-antwoord ontbreekt bij de zoekknop de naam van de knop.

   Op de link van het logo ontbreekt de naam. Zie ook SC 1.1.1.

   Alle social media links zijn afbeeldingen waarbij de naam ontbreekt. Zie ook SC 1.1.1.

   Bij de nieuwsberichten op de homepage kan je extra informatie zien bij het onderwerp door middel van 1 of 2 icoontjes rechtsboven het bericht. Bij focus of hover zie je "Dit artikel heeft tekst" of "Dit artikel heeft meerdere afbeeldingen". Voor hulpsoftware is deze informatie niet bereikbaar.

  • Oorzaak:

   Zie 1.1.1.

  • Gevolg:

   Zie 1.1.1.

  • Alternatief:

   Zie 1.1.1.

  • Maatregel:

   Zie 1.1.1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   Het platform wordt in de loop van 2021 vervangen door een toegankelijke versie.

  • Oorzaak:

   In de pilot is toegankelijkheid geen vereiste geweest.

  • Gevolg:

   Tijdelijk beperkte toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   Niet beschikbaar.

  • Maatregel:

   Project is gestart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Venlo heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209