Verklaring van Immigratie- en Naturalisatiedienst

Status toegankelijkheid https://www.ind.nl

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-03-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) is beschikbaar via de link https://ind.nl/paginas/toegankelijkheid.aspx

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Immigratie- en Naturalisatiedienst van Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) .
Functie: Directeur Dienstverlenen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Merkt u een probleem met de toegankelijkheid van onze website? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@ind.nl
.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging dat we uw e-mail hebben ontvangen.
 • We vertellen u wat we met uw vraag of opmerking doen en wat het resultaat is.
 • We zijn binnen 3 weken klaar met de behandeling van uw vraag of opmerking.

Wat als u niet tevreden bent?

Bent u niet tevreden met de manier waarop we uw vraag behandeld hebben? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Immigratie- en Naturalisatiedienst : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Immigratie- en Naturalisatiedienst is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor veel afbeeldingen op de website zijn geen alternatieve teksten. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten. Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ staat een logo als link met een tekstalternatief. Dit tekstalternatief ‘Naar homepage IND.nl’ beschrijft het logo niet. Een logo is altijd informatief en heeft een tekstalternatief nodig die de afbeelding beschrijft. De tekst ‘Naar homepage IND.nl’ kan in het title-attribuut van de link komen of als aanvulling op de alternatieve tekst van de afbeelding. Dan is het voor iedereen duidelijk wat het is en waar de link heen gaat. Punt 2. Als het feedback scherm wordt geopend staat er een logo zonder tekstalternatief. Dit logo heeft een tekstalternatief nodig. Het kruisje om het feedback scherm weer af te sluiten heeft een tekstalternatief maar deze is in het Engels. Aangeraden wordt deze gewoon in het Nederlands neer te zetten. Punt 3. Op de homepage staat ook een afbeelding als link met de tekst ‘Coronavirus: Veel gestelde vragen’. Deze afbeelding heeft ook geen tekstalternatief. Punt 4. Op pagina https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx staan naast de knoppen ‘Geen verblijfsvergunning’ en ‘Wel verblijfsvergunning’ twee logo’s van ‘DigiD’. Deze logo’s hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig. Punt 5. Op pagina https://eforms.ind.nl/eDienstverlening/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scVerlenging.aspx/Situatie staat een afbeelding van een verblijfsvergunning. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief en dit is correct. Maar de afbeelding heeft wel een leeg alt-attribuut (alt=””) nodig, zodat software weet dat de afbeelding genegeerd kan worden. Punt 6. Op pagina https://ind.nl/nieuws/paginas/ind-jaarcijfers-2018-driekwart-aanvragen-bij-ind-vooral-voor-gezinshereniging,-studie-of-werk.aspx staat een afbeelding met vier cirkeldiagrammen zonder tekstalternatief. Deze afbeelding is ook een link naar een grotere afbeelding. Hiervoor moet een tekstalternatief zijn die dezelfde informatie overbrengt als op de afbeelding staat. Punt 7. Op pagina https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag2.aspx als er op één van de links ‘bekijk voorbeeld’ wordt gedrukt komt er een afbeelding van een verblijfsvergunning. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en hebben dit wel nodig.

   De volgende punten hebben specifiek betrekking op pdf documenten. Punt 8. In het pdf document https://ind.nl/Formulieren/1310.pdf heeft het logo geen tekstalternatief. Ook hier is een logo informatief en heeft altijd een tekstalternatief nodig. Punt 9. Dit geldt ook voor het pdf document https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf.

  • Oorzaak:

   De huidige IND website is gebouwd met Sharepoint 2013 SP2. In deze versie is het moeilijk om een alternatieve tekst voor afbeeldingen (bijv. een logo) te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   De doelgroep kan hierdoor geen gebruik maken van voorleessoftware of een brailleleesregel gebruiken om content tot zich te nemen; omdat 'de alt-teksten' er niet zijn en voorleessoftware geen gebruik hiervan kan maken. Ook zoekmachines als Google gebruiken alt-teksten, en kan het in dit geval ook niet vinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief, want er kan geen alt-tekst ingebouwd worden.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk zijn om een Alt-tekst (alternatieve tekst) aan een afbeelding tag in HTML te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in één of meer video's. Op pagina https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx staan twee video’s. De tweede video is een louter-videobeeld video. Er wordt geen alternatief geleverd voor deze beelden.

  • Oorzaak:

   Het toevoegen van een alternatief, zoals beschrijvende tekst, bij video's op de huidige IND website (geimplementeerd op platform Sharepoint) is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   De doelgroep kan de video niet optimaal volgen, indien alles alleen in beeldend formaat is te zien en er geen alternatief wordt geboden.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal ervoor zorgen dat het mogelijk is om alternatieve opties, zoals een beschrijvende tekst bij een video gevoegd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in één of meer video's, zie hieronder. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld de tekst die te zien is in de video als deze begint.https://ind.nl/Paginas/In-Nederland-wonen-na-Brexit.aspx https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx

  • Oorzaak:

   Het toevoegen van audiodescriptie bij video's op de huidige IND website (geimplementeerd op platform Sharepoint) is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   De doelgroep kan de video niet optimaal of helemaal niet volgen, indien er geen audiodescriptie wordt gegeven om belangrijke visuele details te beschrijven.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal ervoor zorgen dat het mogelijk is om alternatieve opties, zoals een audiodescriptie te kunnen plaatsen bij een video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in één of meer video's, zie hieronder. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Bijvoorbeeld de tekst die te zien is in de video als deze begint.Dit is hetzelfde als bij succescriterium 1.2.3, maar voor dit succescriterium is het niet langer toegestaan om een uitgeschreven tekst aan te bieden, maar is een audiodescriptie verplicht.https://ind.nl/Paginas/In-Nederland-wonen-na-Brexit.aspx https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx

  • Oorzaak:

   Het toevoegen van audiodescriptie bij video's op de huidige IND website (geimplementeerd op platform Sharepoint) is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   De doelgroep kan de video niet optimaal of helemaal niet volgen, indien er geen audiodescriptie wordt gegeven om belangrijke visuele details te beschrijven.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal ervoor zorgen dat het mogelijk is om alternatieve opties, zoals een audiodescriptie te kunnen plaatsen bij een video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt nog niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten. Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ staan zes blokken met zichtbare koppen, bijvoorbeeld ‘Aanvragen’ en ‘Verlenging asiel’, welke in de code niet zijn opgemaakt als koppen. Punt 2. Ook staan onder de kop ‘Nieuws’ nog meer zichtbare koppen die niet opgemaakt zijn als koppen. Deze zichtbare koppen moeten wel opgemaakt worden als html koppen, zodat de zichtbare structuur ook duidelijk is voor blinde mensen. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Punt 3. De kop in het blok ‘Meest gestelde vragen’ is in de code ook niet opgemaakt als html kop (h1, h2, h3, enz) en moet wel als kop opgemaakt worden. Dit soort probleem komt op meerdere pagina’s voor. Punt 4. Op pagina https://ind.nl/contact?pk_campaign=footer&pk_kwd=contact staan ook weer meerdere zichtbare koppen, zoals ‘Status van de aanvraag’, ‘Veelgestelde vragen’ en ‘Telefoon’, die hier opgemaakt zijn met strong elementen en niet met html kop elementen. Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om tekst mee te stylen. Deze teksten moeten opgemaakt worden met html kop elementen. Zo zijn de telefoonnummers ook opgemaakt met strong elementen. De telefoonnummers kunnen beter gestyld worden met bijvoorbeeld <b> (bold) elementen of met CSS. Punt 5. Op pagina https://ind.nl/Paginas/sitemap.aspx?pk_campaign=footer&pk_kwd=sitemap is er niet goed gebruik gemaakt van lijsten. Er wordt een unordered list geopend zonder list-items en wel daarin een paragraaf en nog een unordered list. De buitenste lijst kan beter weggelaten worden. Verder zijn alle links in de sitemap opgemaakt als een h2 kop. Als er geen content onder valt is het geen kop. Het h2 element moet hier dus niet gebruikt worden. Punt 6. Op pagina https://ind.nl/paginas/zoekresultaten.aspx?s=utrecht staan bij de zoekresultaten zichtbare koppen die in de code niet zijn opgemaakt als koppen. Onder de zoekresultaten staan paginanummers. Het nummer ‘1’ is vetgedrukt om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze informatie wordt overgebracht door de presentatie, maar kan niet door software bepaald worden. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld een verborgen tekst toe te voegen met ‘Huidige pagina’ of door een aria-current attribuut te gebruiken. Punt 7. Op pagina https://ind.nl/Paginas/Brexit%20(Terugtrekkingsakkoord-VK).aspx is het tekst gedeelte helemaal opgemaakt met <em> elementen. Ook het em element kan worden gebruikt voor om nadruk aan een woord te geven. Nu wordt de hele tekst voorgelezen met nadruk en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Hier kan beter gebruik gemaakt worden van het <i> (italic) element of CSS. Verder staat er een zichtbare lijst in de tekst die niet is opgemaakt als lijst. Deze lijst moet opgemaakt worden als een html <ul> lijst. Punt 8. Op pagina https://ind.nl/Paginas/In-Nederland-wonen-na-Brexit.aspx staat een zichtbare genummerde lijst met een geneste ongenummerde lijst erin. Dit is in de code niet als zodanig opgemaakt en moet wel. Bij punt ‘3. Wanneer Brexit geen gevolgen heeft voor uw bestaande woonrecht’ staat één zichtbare lijst met drie punten. In de code is dit alleen opgemaakt als twee lijsten met de eerste lijst vijf punten waarvan er vier leeg zijn en de overige twee punten staan in een tweede lijst. Dit wordt ook zo doorgegeven aan hulpsoftware waardoor de structuur niet goed wordt doorgegeven aan personen met een beperking. Punt 9. Op pagina https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx is het zichtbare label ‘Nationaliteit’ niet gekoppeld aan het selectieveld, dit kan door het label met het for attribuut te koppelen aan het selectieveld met id attribuut. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Punt 10. Op pagina https://ind.nl/Paginas/Inburgering-in-Nederland.aspx staat onderaan een tabel. De koppen van de tabel zijn opgemaakt met strong elementen en niet met th elementen. Deze kolomkoppen moeten opgemaakt worden met th elementen. Onder de tabel staat een stuk tekst opgemaakt met em elementen. Dit stuk tekst heeft geen nadruk nodig en moet op een andere manier gestyld worden. Punt 11. Op pagina https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag1.aspx staat een formulier. In dit formulier staat één vraag met een aantal antwoorden. De antwoorden zijn netjes gekoppeld aan de radiobuttons, maar de vraag is niet gekoppeld aan de antwoorden. Dit kan door een fieldset te gebruiken met daarin de antwoorden en de vraag als legend. Hier is ook weer het element strong gebruikt voor de styling van de vraag, wat niet de bedoeling is. Dit komt ook voor op de pagina’s:https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag2.aspx en https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag7.aspx

   De volgende punten hebben specifiek betrekking op pdf documenten.

   Punt 12. In het pdf document https://ind.nl/Documents/Openbaar_Register_Au_Pair_en_Uitwisseling.pdf is het logo niet getagd. De kop van het document ‘Erkende referenten / Recognised Sponsors’ is niet opgemaakt als kop. In het document staat een tabel. De kolomkoppen ‘Organisatie’ en ‘KvK-nummer’ staan nu buiten de tabel en hebben hierdoor geen relatie met de tabel. Deze moeten in de tabel worden gezet als kolomkoppen. Dit geldt voor allebei de pagina’s. Punt 13. In het pdf document https://ind.nl/Formulieren/1310.pdf heeft het logo geen tekstalternatief. Ook hier is een logo informatief en heeft altijd een tekstalternatief nodig. In het pdf document zijn geen koppen aangegeven, zoals op pagina 1 ‘Bewijs van garantstelling en / of particuliere logiesverstrekking’ en op pagina 2 de koppen met de nummers 1 en 2. Op pagina 3 de kop ‘3. Verklaring’ enz. In de tekst staat ook een zichtbare lijst die niet is opgemaakt als lijst. Punt 14. In het pdf document https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf zijn er geen koppen aangegeven. Er is niet goed gebruik gemaakt van lijsten. Bijvoorbeeld op pagina 11 staat er een lijst met drie items. Deze is opgesplitst in drie verschillende lijsten door de p elementen ertussen. En op pagina 9 is de eerste lijst een zichtbaar geneste lijst maar dit is niet zo opgemaakt. Punt 15. Ook in het pdf document https://ind.nl/en/Forms/7523.pdf zijn er geen koppen aangegeven. Op pagina 18 is er van de kop een lijst gemaakt waarvan de tweede op pagina 20 staat. Nu hebben de punten 1 en 2 geen relatie meer met elkaar omdat ze niet in één lijst staan maar in twee aparte lijsten.

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   https://ind.nl/Formulieren/5013.pdf https://ind.nl/Formulieren/6070.pdf

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de realisatie van de opmaak in code voor zichtbare koppen. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Veel tekst kan niet door mensen die gebruik maken van hulpsoftware goed worden voorgelezen. Vaak kan er helemaal niks worden voorgelezen, of wordt er door onjuist gebruik van techniek verkeerde en lange technische code & tekst voorgelezen wat voor de gebruiker vervelend en onnodig is.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Informatie, structuur, en relaties die worden overgebracht door presentatie zullen ook op een andere manier beschikbaar worden gemaakt in het nieuwe CMS, zoals het goed aangeven van een koppenstructuur of een sterretje bij een verplicht veld in een formulier. Er gaat gelet worden dat deze ook in de code worden vastgelegd ipv alleen in de vormgeving. Immers, alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. De focus zal liggen op het volgende:

   • Gebruik correcte lijstopmaak.
   • Maak alle koppen correct op.
   • Gebruik <table> voor datatabellen.
   • Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte pdf-documenten. In het pdf document https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf klopt de logische volgorde niet. Eerst krijg je een viertal afbeeldingen zonder tekstalternatief. Waarvan de eerste het logo is, de tweede en derde en vierde is voor het veld voor de handtekening en de pasfoto die op pagina 12 staat. Dan springt hij naar de tekst op pagina 11 en 12 erachteraan. Dan naar pagina 9 en ga zo maar door. In het pdf document https://ind.nl/en/Forms/7523.pdf is de volgorde ook niet logisch. Hij begint achteraan bij pagina 29 dan naar 27 en 28 enz...

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de realisatie van logische volgorde in de broncode binnen pdf-documenten. Het probleem doet zich voor in meerdere pdf-documenten. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen deze pdf-documenten niet lezen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Juiste software en trainingen voor het toegankelijk maken van webdocumenten zullen ervoor zorgen dat de pdf-documenten vanaf de broncode (en bron-bestand) toegankelijk worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het kleurcontrast is nog niet naar behoren. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten. Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ heeft de witte ‘Maatregelen coronavirus…’ tekst een te laag contrast van 3,2:1 met de oranje achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is. Punt 2. Op pagina https://ind.nl/Paginas/sitemap.aspx?pk_campaign=footer&pk_kwd=sitemap hebben de witte letters van het alfabet een te laag contrast van 2,8:1 met de grijze achtergrond. Punt 3. Op pagina https://eforms.ind.nl/eDienstverlening/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scVerlenging.aspx/Situatie hebben de grijze stappen 2 tot en met 6 een te laag contrast van 2,2:1 met de achtergrond.

   De volgende punten hebben specifiek betrekking op pdf documenten. Punt 4. In het pdf document https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf hebben de lichtblauwe teksten zoals op pagina 1 ‘English version’ een te laag contrast van 3,9:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Punt 5. In het pdf document file:///C:/Users/ndeze/AppData/Local/Temp/7523-1.pdf hebben de lichtblauwe teksten zoals op pagina 1 ‘For whom is this...’ een te laag contrast van 3,9:1.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing van kleurcontrast zowel op een webpagina als ook voor pdf-documenten en voor video's. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die slechtziend zijn of kleurenblind kunnen moeite hebben om teksten te lezen, of bepaalde afbeeldingen, achtergronden en banners te onderscheiden van de rest van de pagina als het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal ervoor zorgen dat het mogelijk is om voldoende contrast in te stellen. De maatregel die genomen gaat worden is dat er voldoende contrast zal zijn tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Met gratis programma's zoals met de Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten en zodoende aan te passen. www.accessibility.nl/kennisbank/tools/kleurcontrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Momenteel voldoet de schaalbare tekst nog niet, want als er gezoomd wordt gaat er informatie of functionaliteit verloren. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 in de header is de tekst bij het logo weg. Dit is verlies van content. Als er gezoomd wordt mag er geen informatie of functionaliteit verloren gaan. Punt 2. Op pagina https://ind.nl/paginas/zoekresultaten.aspx?s=utrecht# doen de zoekfilters het niet na het inzoomen. Punt 3. Op pagina https://ind.nl/Paginas/Brexit%20(Terugtrekkingsakkoord-VK).aspx is de extra tekst bij de ‘Nieuws’ items weg. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op pagina https://ind.nl/eu-eer bij ‘Updates’. Punt 4. Op pagina https://ind.nl/eu-eer/Paginas/EUEER-burger-of-Zwitser.aspx zijn de twee links weg bij het blok ‘Ook interessant voor u’. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier een aanpassing bij schaalbare tekst op webpaginas. Dit is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Bezoekers, met name slechtziende bezoekers kunnen de tekst op een pagina nu niet vergroten tot 200%, zonder dat er informatie ontbreekt. Hierdoor kan de bezoeker niet vinden waar zij voor zijn gekomen op de website.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal het volgende mogelijk maken. De pagina's en de informatie erop en functionaliteit ervan zullen zo ingesteld worden dat de gebruikers eenvoudig tot 200% kunnen inzoomen bij een resolutie van 1024 x 768.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt nog niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ staat een knop met daarop de tekst ‘Feedback’. Dit is geen normale tekst, deze is geplaatst met een afbeelding. Hier kan beter normale tekst (via html) van worden gemaakt, zodat deze kan worden aangepast met een stylesheet.Dit komt op meerdere pagina’s voor. Punt 2. Op de homepage staat ook een afbeelding met tekst erin. Deze tekst ("Coronavirus: Veelgestelde vragen") kan ook beter als normale tekst worden neergezet.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de vervanging van afbeeldingen met html teskt op webpaginas. Dit soort maatwerk is niet makkelijk te realiseren en zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Doordat nog niet voldaan wordt op dit punt wordt de informatie niet overbracht voor een bezoeker die geen afbeeldingen kan zien.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal het volgende om HTM code helemaal goed aan te passen. Vervolgens zal er eerst getest worden, door alles op de webpagina te selecteren (CTRL + a / Cmd + a). Doordat alles geselecteerd wordt, is direct te zien welke tekst op afbeeldingen staat en welke in HTML. Tekst in HTML is zo met een eigen stylesheet naar wensen op te maken. In een eigen stylesheet zal er gekozen worden bijvoorbeeld voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte, zodat de tekst aangepast wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is gebleken dat de visuele weergave van componenten en grafische objecten niet een contrastverhouding hebben van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ heeft het zoekveld een te laag contrast van 1,8:1 met de achtergrond. Punt 2. Op pagina https://ind.nl/paginas/zoekresultaten.aspx?s=utrecht hebben de checkboxen aan de linkerkant van de pagina een te laag contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Punt 3. Op pagina https://ind.nl/Paginas/Toeleiding1Vraag1.aspx hebben de radiobuttons een te laag contrast van 1,3:1 met de achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing van contrastverhouding op webpaginas, dit is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Het contrast van niet-tekstuele informatie is belangrijk voor bezoekers met een visuele beperking zodat zij grafische elementen (zoals iconenen, buttons en randen van invulvelden) goed kunnen onderscheiden.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk zijn om de visuele weergave naar wens aan te passen. Zodoende zal de visuele weergave aangepast worden, zodat het een contrastverhouding van ten minste 3:1 heeft ten opzichte van aangrenzende kleuren. Dit is vooral van toepassingen op de componenten van de gebruikersinterface en de grafische objecten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden die specifieke eisen. Er wordt nog niet volledig voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing op uitklapmenu op webpagina. Dit is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Het gevolg van het niet voldoen hieraan is dat het toetsenbord niet gebruikt kan worden en dat hulpsoftware niet in staat is om content goed tot zich te nemen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS zal ervoor zorgen dat de uitklappende menu’s aangepast kunnen worden. Zo kan er dan van het hoofdmenu op elke pagina, zoals op pagina https://ind.nl/ aan de drie specifieke eisen worden voldaan door de techniek, vormgeving alsmede de content aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Momenteel is niet alle functionaliteit van de content bedienbaar via een toetsenbordinterfase zoals in het criterium omschreven staat. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn:

   Op pagina https://ind.nl/ is het menu niet toetsenbord toegankelijk. Het hoofditem zoals bijvoorbeeld ‘Studie’ kan wel bediend worden met het toetsenbord. Maar de onderliggende menu items lijst is niet uit te klappen met het toetsenbord. En niet alle onderliggende menu items zijn bereikbaar vanaf de pagina ‘Studie’ zoals bijvoorbeeld ‘Kosten’.Het gedeelte met de meest gestelde vragen is niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.De feedback knop is niet met het toetsenbord te bedienen.In het feedback scherm is de eerste link ‘specifieke feedback’ niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen.

   Op pagina https://ind.nl/eu-eer/Paginas/EUEER-burger-of-Zwitser.aspx staan in de tekst uitklapbare items onder de kop ‘Na aankomst’. Deze zijn niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing van via de opmaak in code voor zichtbare koppen. Dit brengt maatwerk met zich mee en is niet makkelijk te realiseren, zonder veel aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Wanneer gebruikers alleen een muis kunnen gebruiken en geen toetsenbord, is de website niet voor iedereen toegankelijk.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het nieuwe CMS en eventueel maatwerk hierin zal zorgen dat de gehele website te bedienen is met het toetsenbord en een muis, zodat een gebruiker hierin een keuze heeft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt nog niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Op onderstaande pagina's staan een YouTube video's. Deze video's zijn te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’. De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de parameter 'disablekb=1' toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode.https://ind.nl/Paginas/In-Nederland-wonen-na-Brexit.aspx https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing van embedcode voor YouTube video's op webpaginas, dit betekent mogelijke maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Bepaalde gebruikers kunnen hierdoor video's niet optimaal bekijken, stoppen en pauzeren, of muten.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal de techniek ervoor zorgen dat video's volledig toegankelijk op de website zijn en werken, zodat de gebruiker geen hinder hiervan ondervindt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Momenteel wordt nog niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt als met het toetsenbord wordt genavigeerd https://ind.nl/

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de toevoeging van skiplinks in de code, een mogelijke maatwerk in opmaak en in de code wat tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten op huidige technische systeem leidt. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Doordat er momenteel geen mechanisme aanwezig is om herhalende content over te slaan, kunnen gebruikers met screenreaders niet goed door de pagina heen 'scannen'. Gebruikers weten vaak niet wat er verder allemaal op de pagina staat. Ze beginnen elke keer bovenaan de pagina en moeten elke keer het hele menu door. Zonder skiplinks is dit niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk zijn om de techniek zodanig aan te passen zodat bezoekers (toetsenbordgebruikers) blokken herhalende content kunnen overslaan door middel van skiplinks, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Dit zal op alle pagina’s, bij menu’s, een zoekveld, logo, etc. aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Het pdf document https://ind.nl/Documents/Openbaar_Register_Au_Pair_en_Uitwisseling.pdf heeft geen document titel. Voor pdf bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Dit geldt ook voor de pdf documenten https://ind.nl/Formulieren/1310.pdf en https://ind.nl/Formulieren/5013.pdf en https://ind.nl/Formulieren/6070.pdf

  • Oorzaak:

   Het betreft hier het toevoegen van paginatitels in pdf-documenten. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen deze pdf-documenten niet lezen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk zijn om paginatitels zo aan de passen dat deze aan de toegankelijkheidseisen gaat voldoen. Verder zal er intern opleidingen voor webdocumenten gevolgd worden en de pdf-documenten toegankelijk worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Punt 1. Op pagina https://ind.nl/ naast de kop ‘Nieuws’ staat een afbeelding als link. Het linkdoel van deze afbeelding is niet duidelijk omdat de afbeelding geen tekstalternatief heeft. Punt 2. Op pagina https://ind.nl/Paginas/In-Nederland-wonen-na-Brexit.aspx staan twee grote afbeeldingen in de content als link. Van deze afbeeldingen is het linkdoel niet duidelijk omdat de afbeeldingen geen tekstalternatief hebben en de link geen linktekst. Punt 3. Op pagina https://ind.nl/Uitwisseling/Paginas/Working-holiday.aspx staan na de laatste zichtbare links van de pagina, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn, nog een aantal niet zichtbare links waarvan het linkdoel niet duidelijk is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Oorzaak is beperkingen huidig technisch systeem (CMS, wat geen CMS is - is SharePoint) en hierdoor kan er niet altijd een alt-tekst of juiste linktekst worden toegevoegd aan afbeeldingen, links, etc.

   (zie ook 1.1.1 Alternatieve tekst) Het betreft hier maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet goed begrijpen waar de link naartoe verwijst omdat de linktekst niet duidelijk en compleet is. Daarnaast kunnen gebruikers met behulp van hun hulpapparatuur geen overzicht van links op een pagina opvragen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal de techniek ervoor zorgen dat afbeeldingen, icons, etc. een alt-tekst en linktekst kunnen krijgen, zodat de gebruiker weet waar dit over gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 17. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte pdf-documenten. Het pdf document https://ind.nl/Formulieren/1310.pdf heeft geen bladwijzers. Bladwijzers zijn een hulpmiddel om content in het bestand te kunnen vinden.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de toevoegen van bladwijzers op webpagina's en in pdf-documenten, dit betekent maatwerk wat tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten op huidige technische systeem leidt. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Gebruikers (van hulpsoftware) kunnen hierdoor webpagina's en webdocumenten niet lezen of goed navigeren.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk zijn om paginatitels zo aan de passen dat deze aan de toegankelijkheidseisen gaat voldoen. Verder zal er intern opleidingen voor webdocumenten gevolgd worden en de pdf-documenten toegankelijk worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de hele website is de focus eigenlijk niet zichtbaar. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Anders is het volledig ontoegankelijk.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier het zichtbaar maken van focus op de hele website, een maatwerk in code wat tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten leidt indien het in het huidige Sharepoint systeem gerealiseerd wordt. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Zonder zichtbaarheid van de focus op een pagina is de hele website volledig ontoegankelijk voor gebruikers die via het toetsenbord een webpagina bedienen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk worden gemaakt de gebruikersinterface met een toetsenbord te bedienen is, en dat er een bedieningswijze is waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit punt wordt nog niet voldaan. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Op pagina https://ind.nl/ is de zichtbare tekst geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam van het logo. De toegankelijkheidsnaam is nu ‘Naar homepage ind.nl’. Dit moet minimaal ‘Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ministerie van Justitie en Veiligheid’ bevatten. Dit is van belang omdat gebruikers van spraakinvoer kunnen navigeren door de zichtbare tekstlabels uit te spreken. Bij de afbeelding ‘Feedback’ is de zichtbare tekst ook geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing van de naam in label, een maatwerk in de code wat tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem leidt. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zoals spraakinvoer kunnen nu niet navigeren door de tekstlabels uit te spreken, omdat de tekstlabels ontbreken.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk worden om tekstlabels te kunnen toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Momenteel wordt nog niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   De meeste pagina’s hebben een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Op pagina https://eforms.ind.nl/eDienstverlening/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scVerlenging.aspx/Situatie ontbreekt deze echter. Hier moet het lang attribuut nog bij het html element geplaatst worden.

   Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. In het pdf document https://ind.nl/Formulieren/6010.pdf is geen taal aangegeven in de documenteigenschappen. Dit geldt ook voor het pdf document https://ind.nl/en/Forms/7523.pdf. Deze is in het Engels. Dit moet dus aangegeven worden in de bestandseigenschappen.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier de aanpassing in html codes op de webpagina's en in documenteigenschappen van de pdf-documenten. Dit is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware, zoals voorleessoftware kunnen niet de belangrijkste taal van pagina's laten achterhalen zodat de pagina correct wordt voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk gemaakt worden dat de pagina titel aangegeven wordt. Wat betreft de pdf-documenten zal de taal aangepast worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 21. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt nog niet voldaan op dit punt. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Op pagina https://ind.nl/contact?pk_campaign=footer&pk_kwd=contact staan in de code meerdere id-waarden dubbel. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.id="MSOZoneCell_WebPart" id="WebPart"

   Op pagina https://ind.nl/Paginas/sitemap.aspx?pk_campaign=footer&pk_kwd=sitemapstaan in de code meerdere id-waarde meerdere keren dubbel.id="A" tot en met id="Z"

   Op pagina https://ind.nl/eu-eer/Paginas/EUEER-burger-of-Zwitser.aspx staan meerdere 'stray end tags' </p>. Dit komt omdat er p tags binnen p tags staan. Dit mag niet. Dit komt vijf keer voor op de pagina. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx komen meerdere lege id-waardes voor. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Het betreft hier het verbeteren van html code. Dit is niet makkelijk te realiseren, zonder maatwerk en aanpassing in code. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Als de webpagina's niet kunnen parsen dan klopt de HTML-code niet en kunnen hulpapparatuur en zoekmachines niet goed de webpagina's lezen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Met het nieuwe CMS gaan we het mogelijk maken dat de webpagina's kunnen parsen, door de HTML-code goed te zetten. Er wordt vooral gelet op:

   • Of er volledige en correcte begin- en eindtags zijn gebruikt. Bijvoorbeeld: <td>tekst</td> • Of elementen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer zijn afgesloten. Zoals bijvoorbeeld dat de </li> gebruikt moeten worden vóór </ul>. • dat er geen gebruik is gemaakt van dubbele attributen. Dus niet: <img title="tekst" title="tekst" /> • of de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

   Een test om te checken of dit goed is gebeurd zal gedaan worden met de officiële W3C validator: validator.w3.org. Zie hiervoor: www.htmlhelp.com/tools/validator/batch

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Momenteel wordt niet voldaan op dit criterium. Enkele voorbeelden die uit het inspectieonderzoek zijn gekomen zijn de volgende punten.

   Op pagina https://ind.nl/ hebben de uitklapbare items onder op de pagina bij ‘Meest gestelde vragen’, geen door software te bepalen rol, waardoor deze niet is te bereiken met het toetsenbord. Ook de status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door hier bijvoorbeeld <summary> elementen te gebruiken of aria technieken te gebruiken. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Het zoekveld boven aan de pagina heeft geen door software te bepalen naam, omdat er geen label aan gekoppeld is. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. In het feedback scherm heeft het logo wat ook een link is geen door software te bepalen naam. Er staat nu een melding van het coronavirus op iedere pagina met aan de rechterkant een afbeelding van ‘x’ voor afsluiten. Deze afbeelding heeft geen door software te bepalen naam. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://ind.nl/paginas/zoekresultaten.aspx?s=utrecht staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het actieve nummer is vetgedrukt. Deze status (actief) kan niet door software worden bepaald. Dit soort probleem komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op pagina https://eforms.ind.nl/eDienstverlening/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scVerlenging.aspx/Situatie waar de actieve stap vetgedrukt en onderstreept is. Deze status kan niet door software worden bepaald. Hier kan eventueel ook het aria-current attribuut voor gebruikt worden.

   Op pagina https://ind.nl/Paginas/In-Nederland-wonen-na-Brexit.aspx staan twee video’s in een iframe. De iframes hebben geen naam die door software bepaald kan worden. Dit kan opgelost worden door een title attribuut toe te voegen aan het iframe element. Dit probleem komt ook voor op pagina https://ind.nl/Familie/Paginas/Echtgenoot-geregistreerd-of-ongehuwd-partner.aspx bij de tweede video.

  • Oorzaak:

   Sharepoint is hierin beperkend en zou alleen gedeeltelijk aan de eisen kunnen voldoen door door de aanpassing in de code van de websites. Dit soort maatwerk zal leiden tot hoge ontwikkel- en onderhoudskosten in het huidige technische systeem. Gezien momenteel een traject is gestart om een nieuw CMS systeem (Drupal) te implementeren, welke volledig zal gaan voldoen aan die toegangelijkheidseisen, is er binnen de IND gekozen om het maatwerk in het huidige sharepoint tijdlijk niet te laten bewerkstellen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen hierdoor de pagina's en content niet goed lezen, omdat de software de onderdelen van de interface niet goed kan begrijpen en bepalen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   In het nieuwe CMS zal het mogelijk worden om de naam en rol van onderdelen van de interface door software begrijpen. Voor formulieren zullen ook de invoervelden de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209