Verklaring van Drachten wil je meemaken

Samenvatting

Naam van de website Drachten wil je meemaken
Van overheidsinstantie Gemeente Smallingerland
Toegankelijkheidsstatus eerste maatregelen genomen (C) ? - Ga naar de onderbouwing van de toegankelijkheidsstatus
Beroep op 'onevenredige last'? Nee ? - Ga naar de informatie over 'onevenredige last'
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het. Ga naar Feedback en contactgegevens
Datum van de verklaring 14-09-2020
Link naar alle websites, apps en verklaringen https://www.dwjm.nl/toegankelijkheid/

Inhoud

Verklaring

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Drachten wil je meemaken.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Smallingerland is beschikbaar via de link https://www.dwjm.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Smallingerland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Drachten wil je meemaken te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Smallingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Drachten wil je meemaken en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: niet opgegeven.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Smallingerland .
Functie: Teammanager Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Smallingerland

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Drachten wil je meemaken : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Drachten wil je meemaken is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief of naam.
  • Oorzaak: Sommige plaatjes hebben vanuit technisch oogpunt geen alternatieve tekst gekregen, andere plaatjes hebben consequent geen alternatief ontvangen van de uploader van het plaatje.
  • Gevolg: De voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet of niet goed voorlezen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: - alle plaatjes worden gecontroleerd op alternatieve tekst - alle plaatjes die niet door ons zelf aangepast kunnen worden, worden doorgezet naar de leverancier van de websoftware
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's staan meerdere zichtbare koppen die niet opgemaakt zijn in de code als html koppen.
  • Oorzaak: Er is onjuiste styling aan de koppen meegegeven/styling koppen is inconsistent.
  • Gevolg: Visueel is niet duidelijk welk nieuwsbericht bij welke datum horen. Structuur is onduidelijk voor blinden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: - De styling van de tekst wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's is de content in onjuiste volgorde gepresenteerd
  • Oorzaak: Er is onjuiste styling aan de koppen meegegeven/styling koppen is inconsistent.
  • Gevolg: Onjuiste betekenisvolle leesvolgorde door voorleessoftware voor blinden en slechtzienden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: - De styling van de tekst wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet elk doel van een invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Niet alle velden bevatten een attribuut.
  • Gevolg: Verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kunnen niet worden geïdentificeerd.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: Het doel van een aantal andere moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Extra content bij uitklappen menu voldoet niet aan drie, maar aan twee voorwaarden.
  • Oorzaak: Menu is onjuist - volgens toegankelijkheid - opgebouwd
  • Gevolg: De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet ‘verbergbaar’. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Menu moet worden aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle tekst en afbeeldingen hebben een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.
  • Oorzaak: Er is onjuiste styling aan de koppen meegegeven/styling koppen is inconsistent.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast te laag is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen
  • Maatregel: - Kleurcontrasten worden aangepast en getest
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op bepaalde pagina's vallen bepaalde blokken over elkaar heen bij schalen
  • Oorzaak: Onjuist gebouwde pagina door leverancier
  • Gevolg: Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Opbouw van de pagina wordt aangepast om schaling mogelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bepaalde pagina's zijn niet te bedienen met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Knop is niet focusbaar.
  • Gevolg: Niet alle functionaliteit op de website kan bedient worden met het toetsenbord.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Chatfunctie wordt bedienbaar met toetsenbord gemaakt en getest
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Youtubevideo is niet te bedienen met lettertekens. Op dit moment is het mogelijk om de video fullscreen te zetten door op de letter 'f' te drukken. Deze bediening is niet toegestaan tenzij er aan een van de bovenstaande uitzonderingen is voldaan
  • Oorzaak: Bediening met tekentoetsen (letters) helemaal uit te zetten, de bediening met escape en de pijltjestoetsen hoeft niet aangepast te worden.
  • Gevolg: Youtubevideo is niet door alle lezers te bedienen met lettertekens.
  • Alternatief: Is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen of video moet verwijderd worden.
  • Maatregel: De bediening met tekentoetsen (letters) helemaal uit zetten, de bediening met escape en de pijltjestoetsen hoeft niet aangepast te worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.dwjm.nl/ staan bewegende teksten welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden.
  • Oorzaak: Stilstaande content heeft geen optie om gestopt te worden / wordt automatisch gestart
  • Gevolg: Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Uitzetten bewegende teksten of omzetten naar stilstaande tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Geen skiplink op de pagina aanwezig.
  • Gevolg: Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan, zodat zijniet direct bij de hoofdcontent kunnen komen.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: enquête. Als er een lightbox wordt geopend moet de focus in de lightbox komen, dit is hier niet het geval.
  • Oorzaak: Onduidelijk
  • Gevolg: Als een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Dit is niet mogelijk en inwoner loopt vast.
  • Alternatief: Lightbox moet verwijderd worden.
  • Maatregel: Lightbox moet verwijderd worden omdat deze niet nodig is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een aantal pagina's is het linkdoel onduidelijk:
  • Oorzaak: Er is geen (duidelijke) linktekst aangegeven
  • Gevolg: Het doel van de link kan niet bepaald worden.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Linktekst moet toegevoegd worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de hele site de toetsenbordfocus niet zichtbaar. De focus is alleen zichtbaar als deze op de knop ‘Jouw mening’ komt en in de pop up van ‘Jouw mening’.
  • Oorzaak: Onduidelijk
  • Gevolg: Het is onduidelijk voor gebruikers van de site waar de focus is.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Focusopties moet mogelijk worden gemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn onjuiste foutmeldingen: het is onbekend welke velden verplicht zijn.
  • Oorzaak: Er is een onjuiste foutmelding aan het formulier toegevoegd.
  • Gevolg: Voor blinde bezoekers zijn onjuist identificerende foutmeldingen verwarrend waardoor zij het formulier niet (juist) kunnen invullen en wellicht niet kunnen versturen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: De foutmeldingen moeten worden aangepast en getest worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.dwjm.nl/contact/ staan p tags tussen span tags. Dit is niet toegestaan.
  • Oorzaak: Er is onjuiste of inconsistente styling gebruikt.
  • Gevolg: Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Styling moet worden aangepast en pagina's worden gevalideerd. met de officiële W3C validator: validator.w3.org.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Sommige elementen hebben geen door software te bepalen naam.
  • Oorzaak: Er is geen naamgeving aan elementen gekoppeld
  • Gevolg: Rollen van bepaalde elementen of software kan niet bepaald worden en voorgelezen worden aan blinde bezoekers door hun voorleessoftware.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn inputvelden waarbij er bij een foutmelding niet programmatisch bepaald kan worden dat er een statusbericht is.
  • Oorzaak: Foutmeldingen missen bepaalde html elementen.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet aan een blinde meedelen dat deze extra content is verschenen.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.
  • Maatregel: Foutmeldingen moeten bepaalde html elementen bevatten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Smallingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707