Verklaring van Drachten wil je meemaken

Status toegankelijkheid https://www.dwjm.nl/

Gemeente Smallingerland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Drachten wil je meemaken.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Smallingerland is beschikbaar via de link https://www.dwjm.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Smallingerland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Drachten wil je meemaken te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Smallingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Drachten wil je meemaken en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Smallingerland .
Functie: Teammanager Klantcontact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via newsroom@smallingerland.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Smallingerland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Drachten wil je meemaken : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Drachten wil je meemaken is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle afbeeldingen hebben een tekstueel alternatief of naam.

  • Oorzaak:

   Sommige plaatjes hebben vanuit technisch oogpunt geen alternatieve tekst gekregen, andere plaatjes hebben consequent geen alternatief ontvangen van de uploader van het plaatje.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan die informatie niet of niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:
   • alle plaatjes worden gecontroleerd op alternatieve tekst
   • alle plaatjes die niet door ons zelf aangepast kunnen worden, worden doorgezet naar de leverancier van de websoftware
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's staan meerdere zichtbare koppen die niet opgemaakt zijn in de code als html koppen.

  • Oorzaak:

   Er is onjuiste styling aan de koppen meegegeven/styling koppen is inconsistent.

  • Gevolg:

   Visueel is niet duidelijk welk nieuwsbericht bij welke datum horen.

   Structuur is onduidelijk voor blinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:
   • De styling van de tekst wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele pagina's is de content in onjuiste volgorde gepresenteerd

  • Oorzaak:

   Er is onjuiste styling aan de koppen meegegeven/styling koppen is inconsistent.

  • Gevolg:

   Onjuiste betekenisvolle leesvolgorde door voorleessoftware voor blinden en slechtzienden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:
   • De styling van de tekst wordt aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet elk doel van een invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Niet alle velden bevatten een attribuut.

  • Gevolg:

   Verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kunnen niet worden geïdentificeerd.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:

   Het doel van een aantal andere moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Extra content bij uitklappen menu voldoet niet aan drie, maar aan twee voorwaarden.

  • Oorzaak:

   Menu is onjuist - volgens toegankelijkheid - opgebouwd

  • Gevolg:

   De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet ‘verbergbaar’. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Menu moet worden aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle tekst en afbeeldingen hebben een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

  • Oorzaak:

   Er is onjuiste styling aan de koppen meegegeven/styling koppen is inconsistent.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast te laag is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen

  • Maatregel:
   • Kleurcontrasten worden aangepast en getest
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde pagina's vallen bepaalde blokken over elkaar heen bij schalen

  • Oorzaak:

   Onjuist gebouwde pagina door leverancier

  • Gevolg:

   Voor slechtziende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Opbouw van de pagina wordt aangepast om schaling mogelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bepaalde pagina's zijn niet te bedienen met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Knop is niet focusbaar.

  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit op de website kan bedient worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Chatfunctie wordt bedienbaar met toetsenbord gemaakt en getest

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Youtubevideo is niet te bedienen met lettertekens. Op dit moment is het mogelijk om de video fullscreen te zetten door op de letter 'f' te drukken. Deze bediening is niet toegestaan tenzij er aan een van de bovenstaande uitzonderingen is voldaan

  • Oorzaak:

   Bediening met tekentoetsen (letters) helemaal uit te zetten, de bediening met escape en de pijltjestoetsen hoeft niet aangepast te worden.

  • Gevolg:

   Youtubevideo is niet door alle lezers te bedienen met lettertekens.

  • Alternatief:

   Is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen of video moet verwijderd worden.

  • Maatregel:

   De bediening met tekentoetsen (letters) helemaal uit zetten, de bediening met escape en de pijltjestoetsen hoeft niet aangepast te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 10. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dwjm.nl/ staan bewegende teksten welke niet gestopt, gepauzeerd of verborgen kunnen worden.

  • Oorzaak:

   Stilstaande content heeft geen optie om gestopt te worden / wordt automatisch gestart

  • Gevolg:

   Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content. Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Uitzetten bewegende teksten of omzetten naar stilstaande tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Geen skiplink op de pagina aanwezig.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan, zodat zijniet direct bij de hoofdcontent kunnen komen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   enquête. Als er een lightbox wordt geopend moet de focus in de lightbox komen, dit is hier niet het geval.

  • Oorzaak:

   Onduidelijk

  • Gevolg:

   Als een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Dit is niet mogelijk en inwoner loopt vast.

  • Alternatief:

   Lightbox moet verwijderd worden.

  • Maatregel:

   Lightbox moet verwijderd worden omdat deze niet nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina's is het linkdoel onduidelijk:

  • Oorzaak:

   Er is geen (duidelijke) linktekst aangegeven

  • Gevolg:

   Het doel van de link kan niet bepaald worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Linktekst moet toegevoegd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de hele site de toetsenbordfocus niet zichtbaar. De focus is alleen zichtbaar als deze op de knop ‘Jouw mening’ komt en in de pop up van ‘Jouw mening’.

  • Oorzaak:

   Onduidelijk

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk voor gebruikers van de site waar de focus is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Focusopties moet mogelijk worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn onjuiste foutmeldingen: het is onbekend welke velden verplicht zijn.

  • Oorzaak:

   Er is een onjuiste foutmelding aan het formulier toegevoegd.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers zijn onjuist identificerende foutmeldingen verwarrend waardoor zij het formulier niet (juist) kunnen invullen en wellicht niet kunnen versturen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   De foutmeldingen moeten worden aangepast en getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.dwjm.nl/contact/ staan p tags tussen span tags. Dit is niet toegestaan.

  • Oorzaak:

   Er is onjuiste of inconsistente styling gebruikt.

  • Gevolg:

   Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar is zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Styling moet worden aangepast en pagina's worden gevalideerd. met de officiële W3C validator: validator.w3.org.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige elementen hebben geen door software te bepalen naam.

  • Oorzaak:

   Er is geen naamgeving aan elementen gekoppeld

  • Gevolg:

   Rollen van bepaalde elementen of software kan niet bepaald worden en voorgelezen worden aan blinde bezoekers door hun voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn inputvelden waarbij er bij een foutmelding niet programmatisch bepaald kan worden dat er een statusbericht is.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen missen bepaalde html elementen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet aan een blinde meedelen dat deze extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar zolang de afwijking niet is verholpen.

  • Maatregel:

   Foutmeldingen moeten bepaalde html elementen bevatten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Smallingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209