Verklaring van ERA-net Bioenergy

Status toegankelijkheid https://www.eranetbioenergy.net

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ERA-net Bioenergy.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is beschikbaar via de link https://rvo.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website ERA-net Bioenergy gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van ERA-net Bioenergy en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland .
Functie: Afdelingsmanager Klant.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ERA-net Bioenergy : voldoet gedeeltelijk

De website ERA-net Bioenergy is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://kennisdelen.rvo.nl/files/view/55088286/check-8515-auto-rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/partners staan rechts verschillende logo’s met tekstalternatieven ‘BMVIT-2.JPG’ tot en met ‘InnovateUK_Logo_colour.PNG’. Deze zeven tekstalternatieven zijn onvoldoende. Onderaan deze pagina staan dezelfde afbeeldingen, daar hebben deze afbeeldingen geen alt attribuut. Een alt is verplicht voor deze afbeeldingen. Voor decoratieve afbeeldingen moet dit attribuut bij voorkeur leeg zijn (of de afbeelding correct omschrijven) en voor logo’s moet deze aanwezig zijn en het tekstalternatief moet gevuld zijn. Deze typen problemen komen ook voor op https://eranetbioenergy.net/contact.

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/links staat voor de kop ‘Links’ een grijze driehoek. Dit element klapt de onderstaande informatie in en uit. Dit icoon heeft geen tekstalternatief. De zeven afbeeldingen onderaan hebben geen alt attribuut.

  • Oorzaak:

   De alt teksten zijn niet (juist) ingevuld

  • Gevolg:

   Voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware zijn de afbeeldingen niet duidelijk omschreven

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De alt teksten dienen op de juiste manier gebruikt te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/partners zijn strong elementen gebruikt als vervanging van kopteksten. Strong geeft alleen nadruk aan een tekst, gebruik hier kopteksten om de juiste relaties aan te geven. Het gaat om de teksten ‘Austria’ tot en met ‘United Kingdom’. De afbeeldingen die zijn opgemaakt met strong kunnen, maar hoeven niet aangepast te worden. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://eranetbioenergy.net/contact.

  • Oorzaak:

   Er wordt een strong element gebruikt waar een koptekst gebruikt had moeten worden

  • Gevolg:

   De opmaak van de tekst is voor blinde mensen niet duidelijk

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De tekst die nu voorzien is van een strong element moet worden voorzien van een koptekst element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/links staat een tabel waarin de relaties niet goed zijn aangeven. Om ervoor te zorgen dat de tabelcellen ‘website’ een relatie hebben met de teksten in de eerste kolom kan de eerste kolom opgemaakt worden met th elementen. Andere oplossingen zoals het toevoegen van visueel verborgen teksten aan de links zijn ook mogelijk.

  • Oorzaak:

   De tabel is niet juist opgemaakt, er ontbreekt een TH element in de eerste kolom

  • Gevolg:

   de opmaak van de tabel is niet duidelijk voor blinde gebruikers

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De eerste kolom van de tabel moet worden voorzien van een TH element

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/partners staan links in de lopende tekst. Deze links zijn alleen anders van kleur. Indien aan een aantal extra voorwaarden is voldaan. De eerste van deze voorwaarden is dat het kleurverschil tussen de link en gewone tekst een contrast met hebben van 3,0:1 of meer. Dat contrast is op dit moment 2,1:1. De overige voorwaarden zijn niet gecontroleerd. Dit type probleem komt ook op pagina https://eranetbioenergy.net/contact voor.

  • Oorzaak:

   De kleur van links heeft onvoldoende contrast met de kleur van de normale tekst

  • Gevolg:

   het voor mensen die last hebben van kleurenblindheid niet goed te zien wat een link is in de tekst

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De kleur van links of normale tekst moet worden aangepast zodat de contrastverhouding minimaal 3,0:1 is

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina's is gebruik gemaakt van dropdownmenu’s in het hoofdmenu. Op al die pagina's vallen deze menu’s over andere content heen. Het probleem op die pagina's is dat deze menu’s niet te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Het gaat erom dat indien een menu per ongeluk geopend wordt deze gesloten kan worden. In de meeste gevallen wordt hiervoor de escape toets gebruikt. Deze toets moet het met de muis open geklapte menu sluiten de positie van de toetsenbordfocus mag niet uitmaken. 

  • Oorzaak:

   Het uitklapmenu kan niet gesloten worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen

  • Gevolg:

   Wanneer het menu per ongeluk wordt geopend kan deze niet worden gesloten door gebruik te maken van de escape toets

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   De menu functionaliteit moet aangepast worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's https://eranetbioenergy.net/partners, https://eranetbioenergy.net/links en https://eranetbioenergy.net/contact is veel gebruik gemaakt van de kleurcombinatie wit met oranje. De links in het hoofdmenu hebben een contrast van 1,8:1. In het broodkruimelpad heeft de link een contrast van 2,8:1 en de tekst een contrast van 1,9:1.

  • Oorzaak:

   De gekozen kleurcombinatie heeft onvoldoende contrast

  • Gevolg:

   Deze tekst is voor mensen met kleurenblindheid moeilijk te lezen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De kleuren aanpassen zodat de minimale contrastverhouding van 4,5:1 gehaald wordt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/partners staat naast het zoekveld een link met de tekst ‘All’. Deze link is niet met het toetsenbord te bereiken. Hetzelfde geldt voor de a elementen in het dropdownmenu dat in beeld komt bij (muis)activatie van deze link. Een ander probleem is dat de dropdownmenu’s in dit hoofdmenu niet met het toetsenbord werken. Verborgen onder de link ‘Joint Calls’ staan de links ‘Joint Call 1’ tot en met ‘Joint Call 14’, deze links zijn niet op een andere manier te bereiken. De verborgen links onder de link ‘About ERA-net’ staan op bovenstaande pagina, maar dat geldt niet voor de hierboven genoemde links.  Deze typen problemen komen ook voor op pagina's https://eranetbioenergy.net/links en https://eranetbioenergy.net/contact.

  • Oorzaak:

   de verborgen links in het hoofmenu zijn alleen te bereiken met de muis. Via het toetsenbord zijn deze links niet zichtbaar te krijgen

  • Gevolg:

   Mensen die geen gebruik maken van een muis kunnen deze links niet volgens

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   Mensen die geen gebruik maken van een muis kunnen deze links niet volgens

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://eranetbioenergy.net/partners, https://eranetbioenergy.net/links en https://eranetbioenergy.net/contact is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen skiplink aanwezig op deze website

  • Gevolg:

   De repeterende content is niet te omzeilen via het toetsenbord

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   voeg een skiplink toe (voorzien van tabindex ="-1")

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's https://eranetbioenergy.net/partners, https://eranetbioenergy.net/links en https://eranetbioenergy.net/contact staan meerdere links die visueel duidelijk zijn maar dit linkdoel is niet te bepalen uit de linktekst. Het gaat bijvoorbeeld om de zeven links onderaan de pagina. Ook de link ‘All’ naast het zoekveld en de links in deze dropdown zijn visueel duidelijk maar het doel is niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware.Op https://eranetbioenergy.net/links gaat het ook om de ‘website’ links, dat probleem is op te lossen door de gegevens in de linkerkolom op te maken met th element. Op die manier hebben de cellen rechts de juiste relatie met de cellen links.

  • Oorzaak:

   er wordt geen title element gebruikt bij de links

  • Gevolg:

   het is voor mensen met hulpsoftware niet duidelijk waar de link naartoe verwijst

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   voeg een title element toe aan de links

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's https://eranetbioenergy.net/partners, https://eranetbioenergy.net/links en https://eranetbioenergy.net/contact is de toetsenbordfocus uitgezet in CSS. De onderdelen die focus kunnen krijgen worden op geen enkele manier visueel onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In de CSS wordt geen focus kenmerk meegegeven voor elementen die in focus zijn

  • Gevolg:

   wanneer je via tab door de website gaat is niet duidelijk waar je op de pagina bent

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   zie hier meer info over het geven van focus volgens de WCAG richtlijnen: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/css/C15.html

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://eranetbioenergy.net/contact staan een aantal ‘lege’ links. Dit zijn links die geen tekst (of andere content) tussen de begin en eindtag van de link hebben staan. Deze onzichtbare links voldoen ook zonder het uitzetten van de focus niet aan dit succescriterium. Het gaat om twee links onder de vetgedrukte tekst ‘FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)’. Dit komt mogelijk meer voor.

  • Oorzaak:

   Er zijn lege links aanwezig op verschillende pagina's

  • Gevolg:

   Deze links zijn onzichtbaar en kunnen per ongeluk worden aangeklikt

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   zie hier meer info over het geven van focus volgens de WCAG richtlijnen: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/css/C15.html

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina's https://eranetbioenergy.net/partners, https://eranetbioenergy.net/links en https://eranetbioenergy.net/contact staan naast het zoekveld meerdere links zonder href. Deze links hebben geen waarde. Op deze pagina staan onderaan zeven links zonder naam, dit zijn de logo’s zonder tekstalternatief. Op twee van de pagina's staan ook enkele links zonder linktekst, die links hebben ook geen naam. Het zoekveld zelf met role=”textbox” heeft geen naam. De fieldset op deze pagina heeft ook geen naam, de legend ontbreekt. Verschillende links in het hoofdmenu zijn uitklapbaar, deze links hebben geen status die door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit zijn voorbeelden van problemen onder dit succescriterium op deze pagina's. Deze opsomming is dus geen volledig overzicht van alle problemen, de problemen met het weergeven van suggesties bij het zoekveld zijn bijvoorbeeld niet genoemd. Hiervoor kan een WAI-ARIA combobox met listbox gebruikt worden. Zie pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#combobox voor meer informatie over die (complexe) oplossing.

  • Oorzaak:

   Verschillende onderdelen missen een duidelijke rol en/of naam.

  • Gevolg:

   deze onderdelen zijn voor hulpsoftware nu niet goed te begrijpen

  • Alternatief:

   nee

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij <a href="http://www.accessibility.nl"> Homepage Accessibility</a> de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft. Deactiveer de aanvullende tekst

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928