Verklaring van Gemeente Lansingerland

Status toegankelijkheid https://www.lansingerland.nl

Gemeente Lansingerland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lansingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Lansingerland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lansingerland is beschikbaar via de link https://www.lansingerland.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lansingerland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Lansingerland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lansingerland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Lansingerland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lansingerland .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier of via telefoonnummer 14 010. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neemt u dan contact met ons op. Op www.lansingerland.nl/contact ziet u hoe u ons kunt bereiken.

Aanvullende informatie van Gemeente Lansingerland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Lansingerland : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Lansingerland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lansingerland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lansingerland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het zoek invoerveld in de header maakt op een verkeerde manier gebruik van de autocomplete attribuut. Dit komt op elke pagina voor.
  • Oorzaak: Het autocomplete attribuut had geen content.
  • Gevolg: De browser kan in sommige gevallen wel een suggestie doen, terwijl dit niet gewenst is.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Het autocomplete attribuut heeft nu “off” als content, waardoor er het veld door browsers niet wordt aangevuld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-06-2019
 2. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: * Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Deze functionaliteiten zijn in overleg bewust weg gehouden.
  • Gevolg: Mensen kunnen op mobiel niet gebruik maken van de voorleesfunctie of contrastknop.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Deze functionaliteiten zijn bewust toegevoegd voor specifiek grote schermen. Deze functionaliteiten zijn niet nodig om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-06-2019
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Het contrast is 2,1:1 waar minimaal 3:1 nodig is.
  • Gevolg: De rand van de knoppen zijn voor sommige mensen met een beperking niet goed zichtbaar.
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: De kleur van de randen is veranderd zodat het contrast 3:1 is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-06-2019
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen: * Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; * Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; * Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; * Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak: De tabel werd geforceerd binnen zijn container gehouden.
  • Gevolg: De cellen van de tabel zijn smal en de inhoud moeilijk leesbaar
  • Alternatief: n.v.t.
  • Maatregel: Door grote tabellen kun je nu op kleine schermen horizontaal scrollen zodat alle inhoud voldoende leesbaar is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-06-2019

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De pdf-bestanden op onze website voldoen op enkele punten nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid.
  • Oorzaak: Voor het opstellen van documenten maken we gebruik van sjablonen. Die vormen de basis voor een pdf. Deze sjablonen zijn nog niet ingericht om een digitaal toegankelijk document te genereren.
  • Gevolg: Een aantal gepubliceerde pdf-bestanden zijn niet digitaal toegankelijk.
  • Alternatief: Belangstellenden die informatie uit één van onze pdf-bestanden willen gebruiken, kunnen contact met ons opnemen via ons contactformulier of door te bellen naar 14 010. Samen met onze medewerkers zoeken wij naar een passende oplossing.
  • Maatregel: We nemen verschillende maatregelen om pdf-bestanden te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. - De inhoud van veel pdf-bestanden laten we voorlezen. We maken hiervoor gebruik van de diensten van ReadSpeaker. - We zetten veelgebruikte pdf-bestanden om in toegankelijke documenten of publiceren het in html-tekst. - Sjablonen passen we aan, zodat daarmee toegankelijke pdf-documenten gemaakt kunnen worden. - Onze medewerkers informeren en trainen we om digitaal toegankelijke documenten te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Naast aanvraagformulieren in pdf-formaat bieden we op onze website online formulieren aan. We maken hiervoor gebruik van de diensten van Zaaksysteem.nl. De online formulieren voldoen nog niet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld niet alle formulieren volledig worden voorgelezen.
  • Oorzaak: De screenreader (ReadSpeaker) op onze website leest de formulieren niet voor. Dit is technisch nog niet mogelijk.
  • Gevolg: De digitale formulieren worden niet voorgelezen.
  • Alternatief: Screenreader van iOs of de browser Chrome lezen de formulieren wel voor. Bezoekers van onze website die moeite hebben met het invullen van de formulieren kunnen contact met ons opnemen via ons contactformulier of door te bellen naar 14 010. De klant wordt dan door de medewerker geholpen.
  • Maatregel: We hebben contact met de leverancier. Die heeft aangegeven bezig te zijn met het uitvoeren van een audit voor de WCAG 2.0. Wijzigingen die hieruit voortkomen pakt de leverancier op. Ook werken ReadSpeaker en Zaaksysteem.nl eraan om de online formulieren te laten voorlezen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Iedereen die met ons online een afspraak regelt, maakt hiervoor gebruik van de afsprakenmodule van JCC Software. Die voldoet nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Het is op dit moment technisch alleen mogelijk voor de bezoeker om het contrast aan te passen.
  • Oorzaak: De screenreader op onze website kan de informatie niet voorlezen. Dit is technisch nog niet mogelijk.
  • Gevolg: De informatie wordt niet voorgelezen.
  • Alternatief: Bezoekers aan onze website die moeite hebben om online een afspraak te maken, kunnen contact met ons opnemen via ons contactformulier of door te bellen naar 14 010. Een medewerker helpt hem of haar dan bij het maken van een afspraak.
  • Maatregel: We hebben contact met de leverancier om de software te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lansingerland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617