Verklaring van WTZI

Status toegankelijkheid https://www.wtzi.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WTZI.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door CIBG gepubliceerde informatie blijkt dat de website WTZI gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van WTZI en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: C.O.O..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via CIBGDigitoegankelijk@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn van actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website WTZI : voldoet gedeeltelijk

De website WTZI is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens CIBG dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.wtzi.nl/toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart CIBG dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo heeft een alternatieve tekst die niet omschrijft wat er te zien is.

  • Oorzaak:

   In de alternatieve tekst is een tekst ingevoerd die afwijkt van de tekst bij het logo.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest niet de tekst voor die bij het logo staat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De alternatieve tekst moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.wtzi.nl Hier heeft het logo geen tekstalternatief en dat is wel nodig, omdat het een informatieve afbeelding is. Deze afbeelding is als background-image geplaatst, waardoor het geen alt-attribuut kan krijgen. Dit kan eventueel opgelost worden door een visueel onzichtbare tekst toe te voegen waarin wordt omschreven wat op de afbeelding te zien is.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief ontbreekt

  • Gevolg:

   Informatie is niet beschikbaar voor gebruikers die het plaatje niet zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekstalternatief aanbieden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://zoeken.wtzi.nl Op pagina https://www.wtzi.nl/zoeken?trefwoord=de worden alle invoervelden gegroepeerd binnen een fieldset-element. Elke fieldset moet een legend-element bevatten die een naam geeft aan de fieldset. Als het trefwoord wordt verwijderd of de filters worden getoond is hier de legend aanwezig met de waarde ‘Vul zoekcriteria in’, maar deze is verborgen via display:none. Hiermee wordt deze legend echter ook verborgen voor hulpsoftware. Deze legend kan daarom beter op een andere manier verborgen of buiten beeld geplaatst worden, bijvoorbeeld via de CSS clip-methode.

   Op pagina https://zoeken.wtzi.nl/ staan meerdere checkboxen (‘Persoonlijke verzorging’ tot en met ‘Audiologisch centrum’) waarvan visueel duidelijk is dat deze gegroepeerd zijn. Deze moeten echter in de code ook gegroepeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door deze in een fieldset-element te zetten en hieraan een legend-element toe te voegen die deze groep beschrijft, bijvoorbeeld “Soort zorginstelling”.

  • Oorzaak:

   Legend velden zijn leeg over verborgen voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   De naam van de fieldset is niet aanwezig

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Legend velden in invullen en indien niet deze niet gewenst zijn op het scherm de CSS clip-methode gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina https://zoeken.wtzi.nl/ heeft als titel ‘Toelating Zorginstellingen’. Dit geeft niet het doel van de pagina aan, namelijk zoeken. Dit moet daarom terugkomen in de titel.

  • Oorzaak:

   Onduidelijke titel

  • Gevolg:

   Doel van de pagina lastiger te begrijpen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pagina titels aanbrengen die de doel van de pagina beschrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden voor de filters hebben zichtbare teksten die afwijken van de labels.

  • Oorzaak:

   De visueel verborgen labels hebben niet de tekst meegekregen die zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Spraakbediening is niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De namen van de labels moeten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina https://zoeken.wtzi.nl/ heeft geen taalaanduiding. Hulpsoftware kan hierdoor niet bepalen wat de taal is in zal de inhoud mogelijk verkeerd voorlezen. Dit kan worden opgelost door het attribuut lang=”nl” toe te voegen aan het html-element.

  • Oorzaak:

   Taalaanduiding ontbreekt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan hierdoor niet bepalen wat de taal is in zal de inhoud mogelijk verkeerd voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Lang attribuut met waarde NL toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://zoeken.wtzi.nl/ geen van de invoervelden wordt ingevuld en op de knop ‘Zoeken’ wordt geklikt, verschijnt de melding “U dient in ieder geval één zoekcriterium op te geven”. Dit is geen goede foutmelding, maar een instructie die ook van tevoren getoond had moeten worden. Een goede foutmelding geeft aan wat precies fout is gegaan en bevat meestal een ontkenning. Bijvoorbeeld: “U heeft geen zoekcriterium opgegeven”. Als in dit formulier onjuiste gegevens worden ingevuld, bijvoorbeeld “test” bij ‘Naam instelling’ en ‘Plaats’, en op de knop ‘Zoeken’ wordt geklikt, verschijnt de melding “Geen instellingen gevonden, pas uw zoekopdracht aan”. Ook dit is een instructie en geen foutmelding. Deze melding geeft ook niet aan waar de fout zit.

  • Oorzaak:

   Foutmelding geeft niet aan waar de fout zit.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker is het lastiger te bergrijpen waar de fout zit.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Foutmelding aan laten geven waar de fout zit

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zoeken.wtzi.nl/ staat een formulier waarmee kan worden gezocht naar toegelaten zorginstellingen. Wanneer hier geen van de invoervelden wordt ingevuld en op de knop ‘Zoeken’ wordt geklikt, verschijnt de melding “U dient in ieder geval één zoekcriterium op te geven”. Deze instructie moet van tevoren kenbaar gemaakt worden, zodat gebruikers het formulier in één keer foutloos kunnen invullen. Als in dit formulier alleen een van de selectievakjes wordt aangeklikt, verschijnt na enige tijd de melding “Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de zorginstellingen”. Blijkbaar is dit niet één van de zoekcriteria en dat moet dan ook duidelijk van tevoren gemeld worden.

  • Oorzaak:

   Instructie bij formulier ontbreekt

  • Gevolg:

   Gebruiker weet niet wat de invulcriteria precies zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Instructies bij velden toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://zoeken.wtzi.nl/ kunnen foutmeldingen worden weergegeven, bijvoorbeeld als er geen zoekresultaten zijn (zoek op woonplaats ‘test’) of teveel resultaten (zoek op naam ‘de’). Deze meldingen verschijnen onderaan het scherm zonder dat het scherm ververst wordt of de focus verplaatst. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door role=”alert” toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role=”alert” moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Een andere optie is om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste fout; dan is het ook duidelijk dat er iets is veranderd op de pagina.

  • Oorzaak:

   Er verschijnen meldingen zonder dat deze aangekondigd worden.

  • Gevolg:

   Gebruiker met hulpsoftware weet niet dat extra content is verschenen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Focus verplaatsen naar eerste veld dat incorrect is / role = alert toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928