Verklaring van Servicecentrum Drechtsteden

Status toegankelijkheid https://servicecentrumdrechtsteden.nl

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Servicecentrum Drechtsteden.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is beschikbaar via de link https://www.servicecentrumdrechtsteden.nl/Toegankelijkheidsverklaring_Servicecentrum_Drechtsteden

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Servicecentrum Drechtsteden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is gevorderd met de toegankelijkheid van Servicecentrum Drechtsteden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden .
Functie: Teamleider Functioneel Beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het algemene contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Servicecentrum Drechtsteden : voldoet gedeeltelijk

De website Servicecentrum Drechtsteden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidscertificaat.nl/servicecentrumdrechtsteden.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De alternatieve tekst van gelinkte afbeeldingen is niet voldoende duidelijk en beschrijvend.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina van de website in de linkerbovenhoek staat een logo. De tekst op dit logo luidt: Servicecentrum Drechtsteden. De alternatieve tekst van deze afbeelding is ‘ homepage’. Voor de link is dit een goede naam. De alternatieve tekst moet echter ook minimaal de tekst van de afbeelding herhalen. Op de homepagina onder het kopje ‘Producten en diensten’ staan blokjes tekst met icoontjes. Al deze icoontjes hebben alternatieve teksten zoals ‘div’, ‘ict’, ‘communicatie’. Deze iconen zijn decoratief en hebben daardoor geen alt tekst nodig.

  • Gevolg:

   Het kan onduidelijk zijn waar een gelinkte afbeelding naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige onderdelen van een webpagina zijn niet correct opgemaakt en pdf's zijn niet (goed) gecodeerd.

  • Oorzaak:

   De kop ‘Producten en diensten’ is niet correct opgemaakt met het H-element. Hier is een P-element gebruikt. Daarop volgende alinea is wederom verkeerd opgemaakt nu met een H-element dat een P-element zou moeten zijn. De blogartikelen op de homepagina hebben afbeeldingen die de pagina versieren. Deze afbeeldingen zijn niet nodig om de inhoud van het bericht te begrijpen omdat er al een titel van het bericht aanwezig is en een kleine samenvatting. Deze afbeeldingen zijn daarom decoratief. Nu zijn de alt-teksten gevuld met dezelfde tekst die in de kop eronder voorkomt. Dit zorgt ervoor dat deze teksten twee keer worden voorgelezen. Het pdf-bestand "SCD Shares December 2019" bevat geen codes en er is daarom geen informatie beschikbaar voor hulpsoftware (bijvoorbeeld screenreaders).

  • Gevolg:

   De tekst wordt door de voorleessoftware verkeerd geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier en redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Soms heeft een pagina een horizontale scrollbar.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina treedt een horizontale scrollbar op die ervoor zorgt dat de gebruikers in twee richtingen moeten scrollen. Dit komt op meerdere pagina's voor waar lange woorden worden gebruikt.

  • Gevolg:

   Voor iemand met motorische beperkingen kan het lastig zijn om delen van deze website te lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast van icoontjes.

  • Oorzaak:

   De blog artikelen op homepagina hebben icoontjes die de trefwoorden aangeven. Deze icoontjes hebben lichtgrijze kleur. Deze kleur geeft een contrastwaarde van 2:3. Deze waardecontrast moet minimaal 3:1 zijn.

  • Gevolg:

   Onvoldoende duidelijke weergave voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content van het menu is niet dismissable.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina's is een menu aanwezig. Als er met de muis over een menuonderdeel heen wordt gegaan of de focus staat er op, klapt het menuonderdeel uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is aanwijsbaar ('hoverable') en aan te houden ('persistent'). De content is echter niet te sluiten ('dismissable'). Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Gevolg:

   Het menu is niet goed met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing voor leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het schalen van de pagina zorgt ervoor dat bepaalde elementen buiten beeld raken.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% verdwijnt op de homepagina de kop1 ‘Servicecentrum Drechtsteden’ onder de hoofdnavigatie. Deze tekst schaalt niet mee en raakt buiten beeld. Er verdwijnt een deel van het e-mailadres in de footer over het kaartje en is daardoor onleesbaar.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan content onvolledig waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier en redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina zijn de subitems van de hoofdnavigatie van deze website niet met het toetsenbord te bedienen. Op de homepagina zijn de filters om berichten te filteren niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Onvoldoende met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen skiplink aanwezig.

  • Oorzaak:

   Zorg dat de eerste link in de pagina een link naar de content is om zo terugkerende content waaronder het menu eenvoudig over te kunnen slaan.

  • Gevolg:

   Menu is nu niet snel over te slaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De paginatitel geeft niet voldoende informatie over de pagina.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt in alle geteste gevallen de naam van de organisatie. De paginatitel bestaat uit ‘Nieuws’ of ‘Contact’. In diverse pdf's ontbreekt een titel.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker die meerdere tabs van verschillende websites open heeft staan, is het niet mogelijk te begrijpen bij welke website ‘Nieuws’ of ‘Contact’ hoort. Ook voor zoekmachines is het goed om de naam van de webpagina compleet te houden, inclusief de naam van de organisatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier en redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Items in dropdown niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's zijn de items in de dropdown niet zichtbaar maar die ontvangen toch de focus waardoor de gebruiker aantal keer op tabtoets drukt zonder te zien waar de focus op dit moment is. Zorg ervoor dat de focus in de hoofdmenuitems blijft of kies ervoor om het submenu zichtbaar te maken als mensen hierdoorheen tabben.

  • Gevolg:

   Gebruiker moet aantal keer op tabtoets drukken zonder dat hij ziet waar de focus op dit moment is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Link heeft geen tekst en mist daardoor zijn linkdoel.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat een pijl die naar beneden wijst. Deze pijl is een link om naar beneden te scrollen. Deze link heeft geen tekst en mist daardoor zijn linkdoel. De svg die voor de pijl afbeelding zorgt heeft weliswaar een titel maar deze titel ("down-arrow02") is geen volwaardig alternatief voor een goede linkdoel. Het title-element in de svg wordt (nog) niet door alle gebruikte browsers in combinatie met screenreaders goed ondersteund. Zorg voor dat de link op correcte, werkende wijze van een goede naam wordt voorzien. De blog artikelen op homepagina hebben links naar detailpagina om de artikelen verder te lezen. Deze links hebben als linktekst [...]. Dit is geen goede linktekst. Deze bevinding wordt echter niet afgekeurd omdat deze links in de lopende tekst staan; ze maken deel uit van een p element. Er wordt echter aangeraden om hier een betere linkdoel voor te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met een aria-label op het a element.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid bij klikken op link.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatief voor vindbaarheid ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Elke pagina van de website moet op minstens twee verschillende manieren te vinden zijn. Op deze website is een manier aanwezig: via links van de homepagina. Een tweede manier zou kunnen zijn via een zoekfunctie of een sitemap.

  • Gevolg:

   Content alleen via het menu te vinden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus is onzichtbaar of verdwijnt bij de hoofdnavigatie op een desktop weergave.

  • Oorzaak:

   De items in de dropdown die niet zichtbaar zijn ontvangen focus waardoor de gebruiker aantal keer op tab toets drukt zonder te zien waar de focus op dit moment is. Dit kan leiden tot activeren van links zonder dat de gebruiker daar bewust van is. De outline op alle links van deze website is uitgezet (outline:0). Hierdoor kan de gebruiker niet zien dat zijn focus op bijv de pijl in de grote afbeelding op homepagina komt die voor het scrollen naar beneden zorgt. Of dat de blokken met diensten op de homepagina links zijn naar pagina’s die meer over deze diensten vertellen.

  • Gevolg:

   Met toetsenbordnavigatie kan het onduidelijk zijn waar de focus zich bevind.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Inhoud niet altijd goed beschreven.

  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat een iframe waar een kaart in zit. Dit iframe heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Een titel zou de inhoud goed moeten beschrijven.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209