Verklaring van centraleeindtoetspo.nl

Status toegankelijkheid https://www.centraleeindtoetspo.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website centraleeindtoetspo.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website centraleeindtoetspo.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van centraleeindtoetspo.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 Niet-tekstuele content
De afbeelding van het logo bevat geen alt tekst. Dit moet zijn: ‘College voor Toetsen en Examens’

Oplossing: er is een alt tekst toegevoegd aan de afbeelding van het logo.


SC 1.1.1 Niet-tekstuele content
Op pagina https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/doe-het-zelf  staan afbeeldingen in een figuur met een footer waarin copyright info staat. Deze afbeeldingen worden door deze footer niet genegeerd en moeten een beschrijvend tekstalternatief krijgen.

Oplossing: de copyright info is verwijderd.


SC 1.1.1 Niet-tekstuele content Op pagina https://www.centraleeindtoetspo.nl/cookies  staat een tabel. Deze tabel heeft zichtbare kolomkoppen, maar deze koppen zijn niet met th-elementen opgemaakt maar met strong-elementen.

Oplossing: de koppen van de tabel zijn aangepast.

SC 1.1.1 Niet-tekstuele content

In het pdf-document https://www.centraleeindtoetspo.nl/binaries/centraleeindtoets/documenten/publicaties/2020/09/28/bijlage-proeftoets/Bijlage+proeftoets+2021+regulier.pdf is de tekst ‘College voor Toetsen en Examens’ opgemaakt als afbeelding. Deze tekst heeft een tekstalternatief nodig zodat blinden deze informatie ook doorkrijgen.

Oplossing: Dit document is verwijderd. Het nieuwe document is omgezet naar een nieuw en toegankelijk Word-sjabloon.

SC 1.3.1 - Info en relaties
Op pagina https://www.centraleeindtoetspo.nl/actueel/nieuws/2020/09/16/informatiebijeenkomsten-centrale-eindtoets-2021 staan zichtbare koppen in de tekst. Deze koppen zijn echter niet opgemaakt als html koppen maar met strong elementen. Dit moeten html koppen worden.

Oplossing: De strong-elementen zijn vervangen door de juiste koppen.

SC 1.3.1 - Info en relaties
In het pdf document https://www.centraleeindtoetspo.nl/binaries/centraleeindtoets/documenten/verslagen/2015/01/01/verslag-onderzoek-rekenopgaven-centrale-eindtoets-2015/verslag_onderzoek_rekenopgaven_Centrale_Eindtoets_2015.pdf staan bovenaan een kop met een kleinere kop. Deze tekst is nu opgemaakt als de h1 kop. Hierdoor wordt de structuur van de pagina niet goed doorgegeven. De tweede regel ‘Verslag…’ moet als een kleinere kop worden opgemaakt. Onder de kop resultaten staan ook nog een aantal zichtbare koppen (schuingedrukt). Dit is niet zo opgemaakt en dit moet wel.

Oplossing: Dit document is verwijderd. Het nieuwe document is omgezet naar een nieuw en toegankelijk Word-sjabloon.

SC 1.3.1 - Info en relaties
In het pdf document https://www.centraleeindtoetspo.nl/binaries/centraleeindtoets/documenten/publicaties/2020/09/28/bijlage-proeftoets/Bijlage+proeftoets+2021+regulier.pdf zijn de zichtbare koppen niet opgemaakt als koppen. Dit moet wel. Op de tweede pagina zijn de twee lijsten niet goed opgemaakt. De eerste lijst bestaat nu uit twee losse lijsten met een alinea ertussen. Deze alinea moet in het eerste lijst-item komen. En het tweede lijst punt moet in de eerste lijst komen met de alinea eronder ook in het tweede lijst-item. De tweede lijst op de pagina is een lijst in een lijst. Maar de eerste lijst heeft geen lijst items en kan dus weggelaten worden.

Oplossing: Dit document is verwijderd. Het nieuwe document is omgezet naar een nieuw en toegankelijk Word-sjabloon.

SC 1.4.3 Contrast (minimum)
Op pagina https://www.centraleeindtoetspo.nl/stappenplan-centrale-eindtoets hebben de roze teksten een te laag contrast van 4,4:1 met de crème kleurige achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om  tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

Oplossing: de afbeeldingen zijn aangepast en toegankelijk gemaakt.


SC 1.4.11 Niet-tekstueel contrast
Op pagina https://www.centraleeindtoetspo.nl/stappenplan-centrale-eindtoets hebben de half ronde blauwe en groene vormen om de nummers een betekenis. Deze kleuren hebben allebei een te laag contrast van 2,5:1 met de crème kleurige achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten de rondjes kunnen onderscheiden.

Oplossing: de afbeeldingen zijn aangepast en toegankelijk gemaakt.

SC 2.4.2 Paginatitel
De pdf documenten hebben geen bestandstitel. Voor pdf bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. https://www.centraleeindtoetspo.nl/binaries/centraleeindtoets/documenten/verslagen/2015/01/01/verslag-onderzoek-rekenopgaven-centrale-eindtoets-2015/verslag_onderzoek_rekenopgaven_Centrale_Eindtoets_2015.pdf en https://www.centraleeindtoetspo.nl/binaries/centraleeindtoets/documenten/publicaties/2020/09/28/bijlage-proeftoets/Bijlage+proeftoets+2021+regulier.pdf

Oplossing: Deze documenten zijn verwijderd. De nieuwe documenten zijn omgezet naar een nieuw en toegankelijk Word-sjabloon.


SC  2.5.3 Label in naam
Op alle pagina's (behalve op de homepage) is het logo een link naar de homepage met de naam ‘Naar de homepage van centraleeindtoetspo.nl’. De naam van deze link moet de tekst ‘College voor Toetsen en Examens’ gaan bevatten.(Zie ook sc 1.1.1).

Oplossing: de naam van de link behorend bij het logo is aangepast.
 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website centraleeindtoetspo.nl : voldoet gedeeltelijk

De website centraleeindtoetspo.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/rapporten/2020/10/19/toegankelijkheidsonderzoek-centraleeindtoetspo.nl-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.centraleeindtoetspo.nl/informatie-centrale-eindtoets/kalender komt de zichtbare structuur niet overeen met de structuur in de code. De kop ‘Planning Centrale Eindtoets’ is een duidelijke kop en is ook opgemaakt als kop. De zin daaronder is geen kop en staat wel opgemaakt als kop. Dit moet opgemaakt worden met bijvoorbeeld p elementen. Dit geldt ook voor de koppen in de lijst. De datums zijn zichtbare koppen maar de tekst eronder niet en moet dan ook niet opgemaakt worden als een kop.

  • Gevolg:

   De structuur van de pagina wordt niet goed doorgegeven aan voorleessoftware.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Dit betreft een probleem in de code van het component. Het probleem is gemeld aan Support.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die College voor Toetsen en Examens heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209