Verklaring van Logius.nl

Status toegankelijkheid https://www.logius.nl

Logius is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29-05-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Logius.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Logius is beschikbaar via de link https://www.logius.nl/toegankelijkheid/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Logius gepubliceerde informatie blijkt dat de website Logius.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van Logius.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-09-2019 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Logius .
Functie: Waarnemend algemeen directeur Logius.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-05-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@logius.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Logius

De toegankelijkheidsscan is gedaan voor de livegang van deze website. Alle geconstateerde issues zijn opgelost conform planning. We hebben ervoor gekozen om onszelf toch het predikaat ‘gedeeltelijk voldoen aan’ te geven, omdat we de doorontwikkeling van de website in het najaar 2019 opnieuw gaan toetsen. Nieuwe issues die hierin eventueel geconstateerd worden, pakken we zo spoedig mogelijk op. We verwachten daarom een het eerste kwartaal 2020 een update van de toegankelijkheidsverklaring te geven.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Logius.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Logius.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Logius dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/toegankelijkheid/check_6982_auto_rapport-Logius.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-11-2018
   • Type onderzoek: automatisch onderzoek
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Logius dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het blauwe logo in de header heeft alt-attribuut met de tekst '"Government logo"'. Alt-teksten niet juist of ontbrekend.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen juiste alt-teksten.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Logo leesbaar gemaakt met een wordmark. Correcte alt-teksten toegevoegd. Probleem inmiddels verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het gele vlak bevindt zich op onderstaande pagina een lijst. Deze lijst is in de code opgesplitst in twee losse lijsten. Het mooiste zou zijn als dit als een lijst kan worden aangeboden zodat voorleessoftware de content goed kan interpreteren. De koppen van de accordions op onderstaande pagina zijn in de code niet aangeven als een kop. In het formulier bevinden zich labels die niet correct zijn geassocieerd met de bijhorende invoervelden.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Deze wordt nu ook twee maal voorgelezen als een losse lijst met 1 item (waarschijnlijk omdat deze twee verschillende type content zijn die niet altijd aanwezig zijn).
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Aanpassingen zijn gedaan door de ontwikkelaar. Formulieren zijn redactioneel aangepast. Probleem inmiddels verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Links alleen door kleur zichtbaar gemaakt
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen duidelijke links te onderscheiden
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Links verduidelijkt door een onderlijning bij een hover en een icoon ervoor of erachter. Probleem inmiddels verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op onderstaande pagina bevindt zich een geel blok. In dit gele blok staat een groene tekst. Deze groene tekst heeft een te laag contrast van 3,0:1. Wanneer tekst tussen de 18 en 24 px is en dikgedrukte tekst is, is 3,0:1 wel voldoende.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Contrast niet hoog genoeg. Dit gaat ten koste van de leesbaarheid.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Contrast verhoogd. Probleem inmiddels verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De twee knoppen voor de weergave (lijst of blokken) zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Let op, dit zijn eigenlijk geen links maar knoppen. Maar hier bij voorkeur een knop van.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen optimale bediening met toetsenbord.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Probleem inmiddels verholpen door ontwikkelaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's bevindt zich een skiplink naar de 'main navigation' en naar 'hoofdinhoud'. Deze skiplinks werken niet. Zorg tevens dat de eerste link van de pagina een skiplink is naar de hoofdinhoud en gebruik hier bij voorkeur Nederlandstalige tekst.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen goede navigatie met een screenreader.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Probleem inmiddels verholpen door ontwikkelaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De twee links voor de weergave (lijst of blokken) hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst</a>) bedoeld. Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linkdoel dienen.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen correctie linkdoel.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Probleem inmiddels verholpen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer je onderstaande pagina ingezoomd bekijkt op 200% (1024x768) is de focus na de eerste twee knoppen niet meer zichtbaar. De focus bevindt zich op een plek die we niet kunnen zien.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen goede focus bij zoom.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Probleem verholpen door ontwikkelaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een pagina worden meerdere <h3's afgesloten met een </h2>.
  • Oorzaak: Ontstaan bij de nieuwbouw van de website.
  • Gevolg: Geen goed geordende html-code.
  • Alternatief: Geen alternatief.
  • Maatregel: Probleem inmiddels verholpen door ontwikkelaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2019

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Logius heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123