Verklaring van Mijn Ridderkerk (belastingen)

Status toegankelijkheid https://edienstenbelastingen.ridderkerk.nl/view/LOGIN

Gemeente Ridderkerk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ridderkerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mijn Ridderkerk (belastingen).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ridderkerk is beschikbaar via de link https://www.ridderkerk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Ridderkerk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mijn Ridderkerk (belastingen) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ridderkerk is gevorderd met de toegankelijkheid van Mijn Ridderkerk (belastingen) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ridderkerk .
Functie: Teamleider Financiën.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.  We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke website digitaal toegankelijk te maken:

Interne controle vóór publicatie:

 • Onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle:

 • Onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Periodieke externe controle:

 • De website is 9 september 2019 getoetst door een derde partij. De verbeterpunten zijn doorgesproken met leveranciers en medewerkers. Deze worden waar mogelijk aangepast. In de verklaring staan de issues die (nog) niet opgelost zijn. Iedere 3 jaar laten we de website opnieuw toetsen;
 • Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook;
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
 • Onderzoek met inwoners: Regelmatig doen wij – samen met onze websiteleverancier - gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking. Eventuele knelpunten worden, afhankelijk van de oorzaak, door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt;
 • Toegankelijkheidsbeleid: gemeente Ridderkerk is bezig met het opstellen van toegankelijkheidsbeleid. Naar verwachting is dit eind 2021 gereed. Bij implementatie van het toegankelijkheidsbeleid zal voorrang worden gegeven aan de hoofdwebsite van de gemeente Ridderkerk (www.ridderkerk.nl), omdat hier de meeste informatie en het grootste aanbod aan producten en diensten wordt aangeboden.
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis. Dit is ook opgenomen in het ICT-beleid van de gemeente.
 • Awareness: Onze webredactie bezoekt regelmatig de verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content.
 • Wekelijks plaatsen we op ons intranet tips of aandachtspunten over digitale toegankelijkheid, om bewustwording te creëren.
 • Onze webredactie bezoekt regelmatig verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content. In 2020 en 2021 zijn er bij diverse teams presentaties gegeven over digitale toegankelijkheid
 • Archieven: Wanneer u op zoek bent naar een pagina die niet meer op de website staat, kunt u de pagina terugzoeken in Archiefweb(externe link). Alle informatie die op de website heeft gestaan, kunt u daar terugvinden. Bezoekers kunnen bij problemen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar per e-mail webteam@bar-organisatie.nl of bel naar (0180) 451 234.
 • Document download informatie:

  De pdf-bestanden op onze websites kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mijn Ridderkerk (belastingen) : voldoet gedeeltelijk

De website Mijn Ridderkerk (belastingen) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Ridderkerk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://simcms.ridderkerk.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-content-mijn-belastingen-ridderkerk-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Ridderkerk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle niet-tekstuele content is voorzien van een (goed) tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Een informatieve afbeelding heeft geen alt-attribuut.

  • Gevolg:

   Blinde gebruikers weten nu niet wat op de informatieve afbeelding staat en bij deze afbeelding zonder alt-attribuut wordt mogelijk de bestandsnaam voorgelezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief. Bezoekers die problemen ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Alt-attribuut toevoegen en voorzien van een goede beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle visueel zichtbare informatie, structuur en relaties kunnen door software bepaald worden en zijn niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Enkele visuele koppen zijn niet als kop opgemaakt; enkele opsommingslijsten zijn niet als lijst opgemaakt.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen nu niet de koppen en lijsten gebruiken om te navigeren.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief. Bezoekers die problemen ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Koppen en lijsten worden zo snel als mogelijk met de juiste HTML opgemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle teksten hebben voldoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Enkele teksten op knoppen hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn, kunnen deze teksten niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief. Bezoekers die problemen ondervinden kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Er wordt nader gekeken naar de tekst- en achtergrondkleuren. Deze worden waar nodig aangepast, zodat ze wel genoeg contrast hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet van elke link kan het linkdoel bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Een link heeft niet automatisch context met de omringende tekst. Enkele links zijn staan buiten de context van de tekst.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het doel van de link nu niet bepalen.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   De linkteksten aanpassen of het linkdoel duidelijk maken via het title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ridderkerk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209