Verklaring van www.belastingdienst.nl

Status toegankelijkheid https://www.belastingdienst.nl

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-11-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.belastingdienst.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.belastingdienst.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van www.belastingdienst.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: Directeur Digitaal Klantinteractie & -services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?

Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?

Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de website(s) goed toegankelijk is. Er is duidelijk al wel werk verricht om alles goed toegankelijk te maken. Hetzelfde kan gezegd worden van de onderzochte PDF's, die voor het grootste gedeelte voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.belastingdienst.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.belastingdienst.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo001-1b2fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo002-1z1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo005-1b2fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/auditrapport-tgo035-1b1fd.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders staat de link “Pdf invullen en per post versturen”. Doordat het attribuut aria-expanded niet op de link staat wordt er niet aan meerdere succescriteria voldaan. Dat attribuut maakt het gebruik van een tekstalternatief voor het icoon rechts overbodig, maar dat geldt alleen als dat attribuut op de link staat. Deze link voldoet nu ook niet aan succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde, omdat de ingeklapte en uitgeklapte status van deze link niet beschikbaar is voor hulpsoftware. De caret met de punt naar beneden en de caret met de punt naar boven hebben nu beide geen (geldig) tekstalternatief.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/jongeren/jongeren staat een afbeelding met het tekstalternatief “Jongen kijkt lachend naar zijn tablet”. Deze afbeelding heeft geen relatie met de overige informatie die in de blauwe balk met de kop “Wat heb je nodig?”. Het doel van deze afbeelding is decoratief. De afbeelding moet daarom genegeerd worden door hulpsoftware. Dit is op te lossen door een leeg tekstalternatief (alt=””) te gebruiken, maar andere mogelijkheden zoals aria-hidden zijn natuurlijk ook mogelijk.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane staat bovenaan het logo van de douane met het tekstalternatief “logo belastingdienst”. Dit type probleem komt op meerder pagina's voor. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/ heeft ditzelfde logo het tekstalternatief “Belastingdienst” en op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ is het tekstalternatief “logo” ook onvoldoende. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen (en soortgelijke pagina’s) staat bovenaan een afbeelding met een logo van de Rijksoverheid en met de tekst “Toeslagen Ministerie van Financiën”. Deze afbeelding fungeert ook als link. De alternatieve tekst van de afbeelding is nu “logo Belastingdienst”. Dit is tevens de linktekst. De alternatieve tekst is voor dit logo in deze context niet duidelijk genoeg.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane staan link met de class “bld-external”. Achter deze links staat een icoon dat aangeeft dat deze links verwijzen naar een extern domein. Die visuele informatie is niet beschikbaar in een tekstalternatief. Het gaat om alle vijf de links onder de kop “Wetteksten DWU”.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag staat onderaan een video. Deze video wordt in een iframe getoond. Voor dit iframe is geen informatie beschikbaar waar de video over gaat, behalve dat er waarschijnlijk een video in het iframe wordt getoond (vanwege de koptekst “Video’s” boven het iframe). Er staat wel informatie onder de video, maar het is niet duidelijk of die over de video gaat. Er staat geen enkele referentie bij naar de video er boven. Dat is dus ook niet heel duidelijk.

  • Gevolg:

   Door de afwezigheid van een tekstalternatief voor de uitklapbare link kan hulpsoftware niet bepalen of deze link in- of uitgeklapt is. Er wordt een alternatieve tekst voorgelezen voor een decoratieve afbeelding, dit is niet relevante informatie. Het tekstalternatief voor het logo van de Douane is niet juist, er wordt hier onjuist informatie verstrekt aan de gebruiker. Doordat er bij enkele iconen van links die verwijzen naar een extern domein geen afdoende tekstalternatief is geleverd kan hulpsoftware dit niet correct aangeven. Iemand die blind is weet nu dus van te voren niet wat de inhoud van het iframe is en waar de video in het iframe over gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een alt-attribuut toe waar dit verplicht is, dit mag ook een leeg alt-attribuut zijn bij afbeeldingen die decoratief zijn.

   Uitklapbare linken krijgen een tekstalternatief zodat de status van deze link bepaald kan worden door de hulpsoftware; aria-expanded.

   De alt-teksten van de Douane en Toeslagen logo's worden aangepast. Iconen die een verwijzing naar een extern domein aangeven krijgen een relevant tekstalternatief.

   De beste oplossing is om boven de video een korte omschrijving van de video te geven. Ook kan een title attribuut aan het iframe element worden toegevoegd. Dit attribuut is sowieso verplicht en moet voor succescriterium 4.1.2 toch al toegevoegd worden. Met een goede omschrijving in het title attribuut is het een oplossing voor beide succescriteria. Zie ook succescriterium 4.1.2.

   Er is een training gegeven aan alle redacteuren. Alle niet-tekstuele content wordt binnen een naar na 24-06-2021 aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/educatie/ staat een YouTube video. Niet alle belangrijke informatie in het beeld komt op dit moment teug in het geluid. Er is een alternatief nodig.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag staat onderaan een video. Voor deze video is geen audiodescriptie of een uitgeschreven tekst aanwezig. Dit is nodig voor de visuele informatie die in de video te vinden is en door mensen die blind of slechtziend zijn niet goed te zien zijn. Het gaat om de informatie in beeld helemaal aan het eind van de video.

  • Gevolg:

   Niet alle visuele informatie in deze video heeft een auditief alternatief. Op die manier is niet alle verstrekte informatie beschikbaar op een andere manier dan visueel. Gebruikers met een visuele beperking krijgen zodoende geen toegang tot deze informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van audiodescriptie aan videocontent of de videocontent gebruiken als alternatief voor een uitgeschreven tekst die aan de videocontent gelabeld is. Het gebruik van een audiodescriptie onder succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) is sowieso verplicht. Het advies geldt om voor een audiodescriptie te kiezen. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen. In deze video gaat het om de verschillende teksten die in beeld komen, zoals die aan het begin en einde van de video. Alle informatie die in beeld komt en nodig is om de video te begrijpen moet een alternatief krijgen. Dat is inclusief het logo van de belastingdienst die aan het einde in beeld komt, dat logo maakt duidelijk dat dit een video van de belastingdienst is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen), staat ook beschreven waarom de video op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/educatie/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag niet aan dit succescriterium voldoet. Het probleem is dat niet alle (belangrijke) informatie uit het beeld van de video een alternatief heeft in het geluid. Het gebruik van een audiodescriptie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat gebruikers die het beeld niet (goed) kunnen waarnemen beschikking hebben over alle informatie in het beeld van deze video.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het beeld niet (goed) kunnen waarnemen hebben niet de beschikking over alle informatie in het beeld van deze video. Dit is nodig voor de visuele informatie die in de video te vinden is en door mensen die blind of slechtziend zijn niet goed te zien zijn. Het gaat om de informatie in beeld helemaal aan het eind van de video. De teksten zijn nu niet toegankelijk voor deze mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Toevoegen van audiodescriptie aan videocontent. Een volledig uitgeschreven tekst is niet meer afdoende voor dit succescriterium; de oplossing moet in de videospeler zelf worden geboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home staat in de uitgelichte blokken de kop “Uitbetalen voorlopige aanslag” bij deze kop staat de tekst “15 SEP”. Doordat die tekst in de code boven deze kop staat lijkt het alsof die content bij de kop “Coronamaatregelen Belastingdienst” hoort. De relatie tussen die datum en de kop is niet juist. Het feit dat de datum in de tekst staat maakt uit, maar die tekst heft de onjuiste relatie niet op. Er zijn hier nu verschillende oplossingen mogelijk. Een hiervan is om in de code de datum onderdeel te maken van de kop of om deze in de code onder de juiste kop te zetten. Doordat er geen garantie is dat de datum ook altijd in de tekst staat is het voor hulpsoftware verbergen van de datum een minder goede oplossing.

   Onder de kop “Belangrijke thema's” zijn de thema’s visueel verdeeld in twee groepen. Die informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Het zou hier voldoende zijn om de tweede en derde lijst samen te voegen tot één lijst of om deze net niet op te maken als lijst of andersom. Op die manier is er een verschil in de code die deze visuele informatie op enige wijze duidelijk maakt aan gebruikers van hulpsoftware. Visueel verborgen tekst kan hier natuurlijk ook gebruikt worden.

   Onder de kop “Belangrijke datums” staan drie links met daaronder een datum. De datum in de code onder de link plaatsen is niet voldoende om de relatie tussen de link en de datum goed aan te geven. Het is een optie om de datum en tekst samen in één link te zetten. Het ontbreken van deze relatie is ook een probleem voor succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) doordat de links in een aparte div staan en daarmee geen context hebben met de onderstaande datum. Bij dit succescriterium gaat om de relatie tussen de tekst en de link bij succescriterium 2.4.4 gaat het om de context tussen de link en de omringende content (dat verschil in richting maakt uit). Dit laatste probleem komt ook voor op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/belastingaangifte en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/douane_voor_bedrijven en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/brexit-douane/brexit-en-uw-douanezaken.

   Op alle pagina's komen bij het invullen van een zoekopdracht in het zoekveld bovenaan suggesties in beeld die direct gebruikt kunnen worden. Doordat het ook mogelijk is om te zoeken via pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns geldt die pagina als alternatief voor die suggesties. De content die in beeld komt bij het invullen van dit invoerveld is daarom genegeerd voor dit en alle andere succescriteria. Om dit mogelijk te maken is het wel een voorwaarde dat de zoekpagina zelf helemaal toegankelijk wordt.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns zijn de verschillende links naar een resultaat links die ook opgemaakt zijn als kop. Dat is niet voor alle resultaten een geldige optie. Het resultaat “Accijnstarieven minerale oliën” voldoet nu niet doordat er onder die kop geen content staat. Een optie is om het h2-element te wissen. De visuele weergave van de link hoeft niet aangepast te worden.

   Onder de resultaten staat een pagination. Door hier één lijst te gebruiken in plaats van twee (of drie) is de relatie tussen de teksten en de links ook voor gebruikers van hulpsoftware duidelijk. Hierbij is ook het advies om het lege li-element te wissen en het li-element met “1” te verbergen voor hulpsoftware. Andere oplossingen zoals het gebruik van de visueel verborgen tekst “pagina” zijn ook mogelijk.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/sitemap/sitemap is een lijst met koppen gebruikt om de relaties tussen de verschillende onderdelen van de sitemap aan te geven. Het gebruik van een kop is geen geldige manier om het niveau van inspringen van een lijst aan te geven. Het nesten van de lijsten in de code is daarvoor wel een oplossing. Een kop moet altijd inhoud hebben, om een kop in een li-element te gebruiken moet die content dan in hetzelfde li-element staan.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/educatie/ is de tekst onder de kop “Educatie” opgemaakt met strong. Dat element is bedoeld om een deel van een tekst, lijst of kop nadruk te geven en mag niet gebruikt worden om een hele tekst visueel anders te stylen. Om dit op te lossen zijn verschillende oplossingen mogelijk. Het b-element heeft dezelfde visuele opmaak als strong, maar heeft daarbij geen semantische betekenis. CSS kan natuurlijk ook gebruikt worden om deze tekst na het wissen van de strong weer vetgedrukt te maken. Het gebruik van strong is ook een probleem in de uitgeschreven tekst onder de video.

   Op pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuws_particulier staat onder de lijst met resultaten een pagina navigatie. Doordat deze teksten en links in één div staan is deze al bijna goed. Het is nu op geen enkele manier duidelijk dat het gaat om de links naar andere pagina's met resultaten. Door bij één van de teksten het woord “pagina” toe te voegen is dat voor alle informatie in de div duidelijk. Die tekst hoeft niet in beeld te staan. De visuele presentatie van deze teksten en links heeft dan een alternatief in tekst.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/individuals staan de visueel verborgen koppen “Uitgelicht” en “Algemene informatie” om gebruikers van screenreaders te ondersteunen. Op de Nederlandstalige homepage staan deze koppen ook. Doordat deze pagina in het Engels is zijn deze Nederlandse koppen hier niet gepast. Deze informatie zorgt op deze pagina voor verwarring, het advies is daarom ook om deze koppen te verbergen voor hulpsoftware. Het vertalen van deze koppen is natuurlijk ook een optie. Doordat het om korte teksten gaat die alleen beschikbaar zijn voor hulpsoftware is dit geen probleem onder succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag wordt een strong element gebruikt om de tekst “Meer…” mee op te maken in het blok “Actueel”. Dit element is alleen bedoeld voor teksten die extra nadruk moeten krijgen. Bijvoorbeeld “Let op!” of “Belangrijk” en dergelijke. Hier lijkt het niet echt de bedoeling.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen#mainContentSkip en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/ik_kan_mijn_toeslag_niet_terugbetalen ("Voorbeeld" in grijs vlak) staat een h2 koptekst “Bij de hand houden”. Binnen de h2 wordt ook nog een strong element gebruikt. Deze is hier niet nodig en is verwarrend. Het strong element wordt ook bij andere kopteksten nog gebruikt binnen het heading element. Dit moet overal aangepast/verwijderd worden. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ staat ook een koptekst “Voorbeelden”. Ook deze is met een strong element opgemaakt, maar moet met een heading element (h3) worden opgemaakt.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/ staat twee datatabellen. De kolomkop “Jaar” heeft in beide datatabellen een scope=”row” gekregen. Dat is niet goed.

   PDF In PDF-bestanden zijn tags gebruikt die niet herkenbaar zijn voor hulpsoftware. Daardoor is het niet mogelijk om hieruit af te leiden wat de structuur en de onderlinge relaties van de content is. In PDF-bestanden zijn meerdere problemen gevonden met content die niet op de juiste manier is getagd. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware lastig om de structuur van het document goed te kunnen interpreteren en wordt het lastig om snel door de content te navigeren. In PDF-bestanden zijn de koppen niet overal op een correcte manier genest. In PDF-bestanden zijn selectievakjes gebruikt, waar eigenlijk radiobuttons gebruikt moeten worden. Dit gaat specifiek om de vragen waarbij maar één antwoord mogelijk is.

  • Gevolg:

   Datum is in de code niet aan de juiste heading gekoppeld waardoor hulpsoftware onduidelijke of zelfs onjuiste content gepresenteerd krijgt. Datums elders op de pagina zijn niet gekoppeld met de link waar ze betrekking op hebben waardoor de relatie tussen de datum en de link niet gelegd wordt door hulpsoftware.

   Visueel overgebrachte informatie (door grafische indeling en grafisch aangebrachte prioriteit in thema's) wordt niet duidelijk uit de source waardoor hulpsoftware deze informatie niet correct kan overbrengen.

   Datums en linken die een visuele relatie hebben, hebben dat niet in de code zodat de relatie tussen deze datums en linken niet duidelijk is voor hulpsoftware.

   Er worden onterecht in alle gevallen van resultaten op de zoekpagina koppen gebruikt. De hulpsoftware zal een lijst met koppen zien waarvan sommigen geen content onder zich hebben.

   De paginatie vormt geen geheel in de code en bestaat voor hulpsoftware en gebruikers die gebruik maken van deze hulpsoftware uit 3 verschillende blokken zonder onderlinge relatie. In sommige gevallen is het niet duidelijk dat het hier om een pagina navigatie te maken als je louter afhankelijk bent van de code.

   Er staan verborgen Nederlandstalige koppen op een Engelstalige pagina; dit is verwarrend voor gebruikers van screenreaders.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   In de code de datum onderdeel maken van de kop of link, of zet de datum onder de juiste kop.

   De tweede en derde lijst samenvoegen tot één lijst of om deze net niet op te maken als lijst of andersom.

   In de lijst met zoekresultaten dienen de koppen zonder content eronder veranderd te worden in iets anders dan een kop, bijvoorbeeld een gewone link. Wellicht zullen dan alle resultaten in die lijst gewone linken worden.

   De gehele paginatie onderbrengen in 1 lijst waardoor de visuele relatie tussen de verschillende onderdelen van deze paginatie behouden blijft in de code. Voeg daarnaast onderwater het woord 'pagina' toe zodat het voor de gebruiker van hulpsoftware duidelijk wordt dat het om een pagina navigatie gaat.

   Verwijderen van de oneigenlijk gebruikte koppen uit de lijsten in de sitemap. Ze zijn hier gebruikt om een visueel effect te bereiken, het gebruik van koppen is hier semantisch niet correct. Inspringen

   Verwijder <strong> op plekken waar dit element gebruikt wordt om een gehele alinea dikgedrukt te maken of om headings van extra styling te voorzien. Gebruik CSS om hele stukken tekst desgewenst vetgedrukt te maken of om headings te stylen.

   Verwijderen of vertalen van de verborgen Nederlandstalige koppen op Engelstalige pagina's.

   Verander op een aantal locaties scope=”row” binnen de eerste cel van sommige tabellen in een scope="col" omdat het op die plekken een kolomkop betreft.

   PDF: De juiste tagging aanbrengen in de PDF bestanden. Visuele opmaak overeen laten komen met semantisch correcte code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In sommige PDF-bestanden is de leesvolgorde niet goed. Er is bijvoorbeeld sprake van een kolommenstructuur in het document, echter de content wordt per rij voorgelezen door de hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Doordat de leesvolgorde niet juist is worden stukken content op een onlogische wijze geïnterpreteerd door hulpsoftware. Hierdoor gaat de context verloren en is het voor gebruikers met een visuele beperking moeilijk of onmogelijk de content zoals deze bedoeld is, tot zich te nemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie dan correct voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/contact-telefoonnummer-schenken staat rechtsboven de rode knop “Belafspraak”. In de tekst onder de kop “Wilt u een belafspraak maken?” wordt alleen verwezen naar de relatieve positie van deze knop. Er worden geen andere visuele kenmerken van deze knop gebruikt om deze knop te beschrijven. Bij het beschrijven van de knop op de mobiele versie van de website gaat dit wel goed, dat komt ook doordat het zichtbare tekstlabel van de knop in de tekst in beeld staat.

  • Gevolg:

   De gebruikers van de website krijgen geen visuele tekstuele aanwijzing om het doel van deze knop te beschrijven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het beschrijvende tekstlabel van deze knop altijd zichtbaar in beeld zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In een aantal PDF-documenten is bepaalde informatie alleen maar te interpreteren op basis van visueel zichtbaar kleurgebruik.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen deze content niet interpreteren of hebben geen toegang tot deze informatie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Naast kleur dient er op deze plekken ook een andere visuele hint toegevoegd te worden, of er dient door middel van tekst duiding aangebracht te worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% en een resolutie van 1024x768 pixels. Deze problemen treden ook op bij dit succescriterium, waarbij is getest bij een breedte van 320 pixels (of 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. Bijvoorbeeld in het feedback formulier valt tekst weg, maar nu is de tekst onderaan ook niet meer volledig zichtbaar. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

   De pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/ bevat verticaal scrollbare content. Horizontaal scrollen mag hier niet voor alle soorten content gebruikt worden. Teksten of links die zonder verlies van content onder elkaar geplaatst kunnen worden moeten reflow krijgen en daarmee verdeeld worden over meerdere regels.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek is het nodig om verticaal te scrollen om alle informatie in de tabel te zien. Doordat alle informatie boven en onder de tabel in een venster met 320 CSS-pixels past is dat geen probleem. De tabel valt onder de uitzondering voor tweedimensionale layout.

  • Gevolg:

   Gebruikers die genoodzaakt zijn om een herschaalde versie van deze website te gebruiken hebben na een herschaling van 400% bij 1280 pixels (of 320 pixels zonder in te zoomen) beperkte toegang tot de informatie en/of functionaliteiten die deze website biedt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle gepubliceerde informatie op deze website dient in een responsive view zichtbaar en leesbaar gemaakt te worden. Teksten of links die zonder verlies van content onder elkaar geplaatst kunnen worden moeten reflow krijgen en daarmee verdeeld worden over meerdere regels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/contact-telefoonnummer-schenken en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/brexit-douane/content/brexit-intracommunautaire-regels-voor-btw-niet-meer-geldig en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/ik_kan_mijn_toeslag_niet_terugbetalen staat de vraag “Heeft deze informatie u geholpen?” met de keuzerondjes “Ja” en “Nee”. Het contrast tussen het rondje en de achtergrond moet minimaal 3,0:1 om ervoor te zorgen dat visueel duidelijk is dat het hier om twee keuzerondjes (radiobuttons) gaat. Het contrast van die rondjes is op dit moment 2,8:1. Op andere pagina's is deze vraag anders vormgegeven en de versie in de grijze balk voldoet wel aan dit succescriterium. Dit type probleem met keuzerondjes die net niet voldoende contrast met de achtergrond hebben komt ook op andere pagina's voor. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting gaat het bijvoorbeeld om de invoeren onder de kop “Doe de OndernemersCheck”. Pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/online-aangifte-doen-in-4-stappen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/hulpmiddel-motorrijtuigenbelasting-berekenen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingtelefoon-douane en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/social-media-douane bevatten andere voorbeelden van dit type probleem.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/ staan twee “? Toon toelichting” links. Na het openen van deze links zijn de teksten die in beeld komen te sluiten door de link “X Verberg deze toelichting” te activeren. Die lichtgrijze X heeft met 1,6:1 niet voldoende contrast om goed zichtbaar te zijn voor alle gebruikers. Dit type probleem komt ook voor op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuws_particulier.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/social-media-douane is een aangepaste toetsenbordfocus gebruikt op de knop “zoek” in de blauwe balk bovenaan. De gebruikte blauwe rand moet voldoende contrast hebben met de blauwe achtergrond om zichtbaar te maken dat het kader om deze knop heen staat. Het contrast op de blauwe achtergrond is met 2,5:1 onvoldoende. De lijn links heeft met 4,5:1 wel voldoende contrast maar die lijn alleen is onvoldoende om te bepalen dat de focus op de knop staat. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/veranderingen-in-mijn-leven/veranderingen-in-mijn-leven en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bagage/bagage en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns staat een tweede zoekveld. Doordat dit invoerveld een alternatief heeft in het zoekveld in de blauwe balk bovenaan heeft deze een (toegankelijk) alternatief. De suggestie is om ervoor te zorgen dat de rand van dit invoerveld voldoende contrast heeft met de achtergrond. Op die manier is duidelijk waar het invoerveld staat en op die manier is de relatie tussen dit invoerveld en de knop met de tekst “Zoek” ook visueel duidelijk voor slechtziende gebruikers.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/ staat de link “Douane voor bedrijven” in een kader van een andere kleur groen, dan de overige drie links in het hoofdmenu. Het contrast tussen deze twee kleuren groen is 1,5:1. Dat verschil in kleur is onvoldoende om visueel aan te geven dat deze pagina onderdeel is van “Douane voor bedrijven”. Op de overige pagina's is een broodkruimelpad direct onder het hoofdmenu gebruikt als alternatief voor dit soort informatie. Op deze pagina staat een onvolledig broodkruimelpad op een andere relatieve positie te opzichte van het hoofdmenu.

   Op bijna alle pagina's staat rechts de paarse verticale “Feedback” link. Na het openen van die link komt een pop-up in beeld. Als met het toetsenbord wordt genavigeerd is te zien dat een aangepaste focusindicator is gebruikt. Deze heeft op de interactieve componenten een te laag contrast van 2,4:1 (op de witte achtergrond). Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen staat de knop “Stel uw vraag”. Onder deze knop zit een lightbox met een bot die vragen beantwoord. In die pop-up staat het invoerveld “U zegt”. De rand van dit invoerveld heeft met 1,6:1 onvoldoende contrast om goed zichtbaar te zijn.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen staat een formulier om het toetsingsinkomen te berekenen. Als verschillende keuzes worden gemaakt bouwt het formulier zich steeds verder uit met nieuwe vragen. Dit is een text-input met een witte achtergrond die op een lichtroze achtergrond van de pagina zelf staat. Het contrast hiervan is met 1,3:1 te laag. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Algemeen: aangepaste focus-indicatoren worden ook bij andere interactieve componenten gebruikt met andere achtergrondkleuren. Op sommige achtergrondkleuren heeft het wel voldoende contrast, maar het moet dus op alle mogelijke achtergronden voldoende contrast hebben. Deze moeten dus allemaal gecontroleerd worden.

  • Gevolg:

   Door een onvoldoende contrastverhouding tussen een aantal randen, iconen en de achtergrond en tekst op een achtergrondkleur kan een slechtziende gebruiker geen of onvoldoende onderscheid maken tussen de rand (of icoon) en de achtergrond.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kleuren van de betreffende achtergronden, randen en iconen aanpassen zodat er een voldoende contrastverhouding ontstaat, 'voldoende' zoals deze gedefinieerd wordt in de richtlijnen WCAG 2.1 AA. Het is beter om geen aangepaste focus-indicatoren te gebruiken. De browser indicator heeft namelijk geen contrasteis en is dus altijd goed (alhoewel deze ook niet altijd heel duidelijk is). Of het contrast moet verhoogd worden door een andere kleur te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Het moet mogelijk zijn om op alle pagina's de bovenstaande instellingen te gebruiken. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home staat links bovenaan de uniek content de kop “Aangifte doen”. De linktekst “Inloggen op Mijn Belastingdienst” is bij deze instelling niet langer volledig zichtbaar.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ valt de tekst “Vestigingsplaats” gedeeltelijk achter het invoerveld.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/alles-over-de-inkomensverklaring/ staat links de link “Arbeidsongeschiktheidsverzekering”. Die linktekst valt gedeelte over de tekst van de unieke content van deze pagina heen als de letterafstand vergroot wordt. Om ervoor te zorgen dat dit woord zich kan verdelen over meerdere regels is het gebruik van het element <wbr> een van de opties.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag staan onder de koptekst “Snel naar” een aantal links. Van de link “Waarom moet ik kinderopvangtoeslag terugbetalen” valt een deel van de tekst “terugbetalen” over de tekst van een andere link ernaast heen. Deze tekst breekt dus niet goed af naar een volgende regel.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op alle pagina's staat rechtsboven de placeholdertekst “Waar bent u naar op zoek?”. Deze tekst staat bij deze instelling gedeeltelijk buiten beeld, maar de witte loep op de knop “Zoek” is voor die informatie voldoende alternatief. Het zou natuurlijk beter zijn als deze tekst wel helemaal in beeld zou staan. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

  • Gevolg:

   Op een aantal plaatsen is er sprake van verlies van content indien de stijleigenschappen, gedefinieerd door dit succescriterium, worden doorgevoerd. Deze content is dan onvoldoende of niet duidelijk waarneembaar voor een slechtziende gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Content die verloren gaat bij het doorvoeren van bovengenoemde stijleigenschappen wordt in alle gevallen zichtbaar en leesbaar gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door afbreken en doorgaan op de volgende regel of door content korter te formuleren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane staan onder de kop “Nieuws” drie “Lees meer” linkt met een contrast van 4,1:1.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/ staat een datatabel met een caption tekst “Inkomensgrenzen per jaar” erboven. Het contrast van deze lichtgrijze tekst op de witte achtergrond is slechts 2,8:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit probleem doet zich ook bij andere datatabellen voor op andere pagina’s. De caption tekst is overal lichtgrijs en heeft overal dus een te laag contrast. Zie bijvoorbeeld ook pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/

  • Gevolg:

   "Lees meer" links die bij Douane.nl onder de kop "Nieuws" vallen zijn niet goed leesbaar. De captions bij een aantal tabellen (toeslagen) zijn niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van achtergrond, linkkleur of font kleur waardoor teksten voldoende leesbaar worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Om dit succescriterium te testen is de resolutie 1024x768 met 200% zoom gebruikt. Een deel van de gebruikers die genoodzaakt zijn om de herschaalde versie van de website te gebruiken zijn ook niet in staat om de muisaanwijzer waar te nemen. Om die reden is het noodzakelijk dat deze herschaalde versie van de website met het toetsenbord te bedienen is. Het probleem is dat het hoofdmenu op de herschaalde versie van de website niet werkt. Het is mogelijk om de link “menu” te activeren, maar niet het hele menu komt in beeld en het is niet mogelijk om de toetsenbordfocus op een van deze links te zetten. Dit betreft daarmee een verlies van content en een verlies van functionaliteit. Bij het controleren van de toetsenbord toegankelijkheid van de herschaalde website is alleen het hoofdmenu gecontroleerd. De menu’s “Zoeken” en “Inloggen” werken wel. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

   Op bijna alle pagina's staat rechts de paarse verticale “Feedback” link. Na het openen van die link komt een pop-up in beeld. In dat venster staat bij het eerste invoerveld “Waarvoor bent u op onze website?” een lange placeholdertekst. Die tekst is niet volledig zichtbaar als de pagina's bekeken wordt op de resolutie 1024x768 met 200% zoom. Het advies is om deze instructie niet als placeholdertekst op dit formulier te zetten. De tekst onderaan verdeeld zich wel goed over meerdere regels. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane Op bijna alle pagina's staat rechts de paarse verticale “Feedback” link. Na het openen van die link komt een pop-up in beeld. De inhoud van deze popup past niet binnen het venster. Er zijn echter geen scrollbalken aanwezig om de hele inhoud van deze pop-up te kunnen bekijken. Slechts een deel van dit formulier kan nu maar gelezen en bediend worden. Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/contact-telefoonnummer-schenken is het mogelijk om een belafspraak te maken door de knop “Belafspraak” te activeren. Na het activeren van die knop komt een lightbox in beeld. De kop en bediening bovenaan de lightbox komen niet in beeld bij 1024x768 200%. Ook staat de knop “Belafspraak” op deze versie van de pagina op een andere positie.

   Op pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ is op de niet herschaalde versie van deze pagina's een navigatie zichtbaar in de linkerkolom. Door deze te vervangen door een uitklapbare kop met de naam van de pagina als naam voldoen deze pagina's niet. Deze kop is niet met het toetsenbord te activeren en de zichtbare tekst op het interactieve element geeft niet aan wat de functie van dit element is. De tekst “Privacy en uw persoonsgegevens” of "Alfanumeriek" of “Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?” maakt bijvoorbeeld niet duidelijk dat je via dit element kunt navigeren naar de andere pagina's. Dus, het interactieve element welke het linkermenu kan tonen en verbergen moet met het toetsenbord te bedienen zijn en moet een duidelijke toegankelijkheidsnaam krijgen die duidelijk maakt wat het doel ervan is (toon subnavigatie).

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen is het broodkruimelpad direct onder de menubalk niet meer aanwezig. Deze is ook niet in een andere vorm of op een andere plek terug te vinden. Dit probleem komt op meer pagina’s voor waar dus het broodkruimelpad verdwijnt.

  • Gevolg:

   Gebruikers die genoodzaakt zijn om een herschaalde versie van deze website te gebruiken hebben na een herschaling van 200% beperkte toegang tot de informatie en/of functionaliteiten die deze website biedt. Lange placeholderteksten vallen bij een herschaling van de website soms buiten beeld en zijn zo niet volledig zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het hoofdmenu en onderliggende sub-items worden ook op de herschaalde website (minimaal 200% bij een resolutie van 1024 x 768) via toetsenbordnavigatie bereikbaar en selecteerbaar gemaakt.

   Lange placeholderteksten worden ingekort of verwijderd. Invulinstructies zullen op een toegankelijke manier geplaatst worden zodat ze altijd leesbaar en zichtbaar zijn.

   De content en functionaliteit in de feedback lightbox zal op een toegankelijke manier gepresenteerd worden zodat deze altijd zichtbaar, selecteerbaar en leesbaar in beeld is.

   De informatie van de linkernavigatie zal bij herschaling op een toegankelijke en begrijpelijke wijze selecteerbaar en bruikbaar gemaakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen staan twee Digid afbeeldingen. Deze afbeeldingen bevatten naast het DigiD logo ook de tekst “Mijn toeslagen” en een andere tekst. Deze teksten horen niet in een afbeelding te staan, maar kunnen beter als gewone tekst op de pagina gezet worden en opgemaakt worden met CSS. Dan kunnen mensen die slechtziend zijn de teksten nog aanpassen naar hun eigen voorkeuren. Dat kan nu niet.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen bevatten naast een logo ook teksten en een linktekst. Teksten zijn nu niet aanpasbaar en ontoegankelijk voor mensen die slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Teksten via html en opgemaakt met css publiceren. Deze teksten uit de DigiD afbeeldingen halen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst staan enkele situaties die ervoor zorgen dat er niet voldaan wordt aan de eisen van dit succescriterium. Het gebruik van de toetsenbordinterface moet ook mogelijk zijn op de herschaalde versie van deze pagina. Om dat te testen is de resolutie 1024x768 met 200% gebruikt. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane is het logo bovenaan een link. Deze link verwijst naar de homepage van de douane. De links “Home” verwijzen naar de homepage van de belastingdienst en zijn daarmee geen alternatief voor deze grote link bovenaan. Dit type probleem komt op (bijna) alle pagina's van de Douane terug. Het gebruik van tabindex=”-1” op deze link voorkomt dat deze link toetsenbordfocus kan ontvangen.

   Het volgende is niet fout, maar viel op tijdens de inspectie: Op meerdere pagina's zoals op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/contact-telefoonnummer-schenken is de link met de afbeelding “logo belastingdienst” midden bovenaan niet met het toetsenbord te bedienbaar, de link “Home” is voor de functie van die link een toegankelijk alternatief. Het is echter beter om de link van het logo ook gewoon met het toetsenbord bedienbaar te maken.

   PDF: In sommige PDF-bestanden zijn bepaalde onderdelen niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Gevolg van deze constatering (zie ook criterium 1.4.4): gebruikers die genoodzaakt zijn om een herschaalde versie van deze website te gebruiken hebben na een herschaling van 200% beperkte toegang tot de informatie en/of functionaliteiten. Met name het hoofdmenu is niet bedienbaar via een toestenbord interface.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het hoofdmenu en onderliggende sub-items worden ook op de herschaalde website (minimaal 200% bij een resolutie van 1024 x 768) via toetsenbordnavigatie bereikbaar en selecteerbaar gemaakt.

   Het logo van de Belastingdienst en de Douane bereikbaar maken indien gebruik wordt gemaakt van louter een toetsenbordnavigatie.

   PDF: Toetsenbordbediening binnen PDF-bestanden op alle interactieve onderdelen mogelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/ staat een YouTube video. In de videospeler van YouTube zijn sneltoetsen actief die met een enkel karakter werken. Bijvoorbeeld de letter "k" om de video af te spelen of te pauzeren. Of de letter "m" om het geluid te dempen of weer aan te zetten. Zo zijn meer sneltoetsen actief.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Dit kan onverwachte acties activeren als de focus binnen de video staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij de YouTube videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is niet op alle pagina’s een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. Bijvoorbeeld op pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/digitale-toegankelijkheid en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven en https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/ is zo’n mechanisme niet aanwezig. In de meeste gevallen wordt er om te voldoen een skiplink gebruikt. Er hoeft maar gebruik gemaakt te worden van één skiplink om de navigatie over te slaan om te voldoen. Alleen de link “Ga direct naar hoofdcontent” is voldoende als die op alle pagina's komt te staan en werkt. Hierbij is ook de suggestie om de tekst op deze link te vereenvoudigen naar bijvoorbeeld “Sla navigatie over” of “Ga naar inhoud”. Het hoeft dus niet mogelijk te zijn om met een skiplink naar de navigatie of footer te kunnen springen.

   Om ervoor te zorgen dat de skiplink altijd de toetsenbordfocus verplaatst is het nodig dat het doel van de skiplink focus kan ontvangen. Door het attribuut tabindex=”-1” toe te voegen aan het main-element met id “mainContentSkip” wordt de toetsenbordfocus ook verplaatst zonder dat dit element onderdeel wordt van de focus volgorde. Doordat het linkdoel geen focus kan ontvangen werkt deze link niet in alle browsers en hulpsoftware. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane

  • Gevolg:

   Doordat er niet op alle pagina’s een mechanisme beschikbaar is om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen, zijn verschillende groepen met een beperking niet optimaal in staat snel te navigeren op een dergelijke pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan ervoor zorgen dat op alle pagina's skiplinks aanwezig zijn en dat het linkdoel (meestal het main content blok) de focus kan ontvangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/individuals is de titel “Individuals” gebruikt. Dat is geen goede titel voor de Engelstalige homepage. Een tekst als “Home | Tax and Customs Administration” zou wel voldoen.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op meerdere pagina's is een paginatitel gebruikt die niet aangeeft dat deze pagina onderdeel is van de website van de belastingdienst. Het is goed gebruik om dat wel aan te geven in een paginatitel. Op die manier wordt de paginatitel van de verschillende pagina's wel langer, maar ook beter duidelijk. Bijvoorbeeld de pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy krijgt dan een titel in de vorm “Privacy en uw persoonsgegevens | Belastingdienst”. Die titel is beter dan de huidige titel “Privacy en uw persoonsgegevens”. Op een pagina als https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/help/help is dat ook een grote verbetering. Dit doen is niet verplicht, maar kan gebruikers helpen. De volledige inhoud van elke pagina heeft altijd een relatie met de paginatitel.

   Alle pagina's in de steekproef zijn onderdeel van de website van de belastingdienst. Zolang dat het geval is is het advies om dat ook goed aan te geven in een paginatitel. Op dit moment verwijzen de links “Home” naar de homepage van de belastingdienst en niet naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane. Dit is een probleem bij succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context). Doordat alle informatie op een webpagina altijd context heeft met de paginatitel is het gebruik van een goede titel een optie om dat probleem op te lossen. Gebruikers die naar douane.nl gaan hebben niet direct door dat zij via een redirect uitkomen op een pagina van de belastingdienst.

   PDF: Sommige PDF-bestanden hebben geen unieke titel waardoor er meerdere documenten met dezelfde titels online staan.

  • Gevolg:

   Indien de paginatitel niet juist is, is het niet duidelijk waar de content van die pagina over gaat en wat het doel van die pagina is.

   PDF: Het gevolg van het herhalen van dezelfde titels van verschillende PDF-bestanden zorgt ervoor dat het voor een gebruiker onduidelijk is welke content er in een bepaald document staat

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Juiste paginatitels toevoegen aan alle pagina's met eventueel een toevoeging van betreffende dienst.

   PDF: Ervoor zorgen dat ieder PDF-document een unieke, beschrijvende titel heeft; eventueel kunnen bijvoorbeeld datums toegevoegd worden aan de documenttitels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 18. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns gaat de toetsenbordfocus na het sluiten van het hoofdmenu niet naar de juiste plaats. De toetsenbordfocus moet na het sluiten van een opengeklapt menu zoals het hoofdmenu verder gaan op de pagina's. Het probleem ontstaat bij het activeren van de link “Sluiten” in dit menu (de versie onder de link “Inloggen”). Na het sluiten wordt de toetsenbordfocus op het grote zoekveld geplaatst. Het advies is om het gedrag van de homepage te kopiëren door de focus op de link “Menu” te plaatsen, maar het verwijderen van die tweede “Sluiten” link is ook een optie.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/digitale-toegankelijkheid en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ klopt de volgorde van de toetsenbordfocus niet. Het probleem ontstaat nadat de toetsenbordfocus op de link “Home” in het broodkruimelpad landt. De toetsenbordfocus zou hierna eerst de rest van het broodkruimelpad moeten afgaan voordat deze naar de lijsten met links in de linkerkolom gaat. De oorzaak van deze fout is waarschijnlijk het niet perfect gebruik van het attribuut tabindex. Dit type probleem komt op meerdere pagina's voor, andere voorbeelden zijn de pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane.

   Op alle pagina's opent de link “Menu” een lightbox met daarin meerdere links. De toetsenbordfocus moet in dit menu blijven zolang dat menu open staat. Het is toegestaan dat het menu automatisch sluit als de toetsenbordfocus uit het menu komt, maar dan moet het menu ook sluiten zodra de toetsenbordfocus er buiten komt. Bijvoorbeeld op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek wordt het menu pas gesloten als de focus op de knop “zoek” komt. Het menu moet gesloten worden zodra de toetsenbordfocus in het invoerveld komt te staan. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/sitemap/sitemap, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane en meer. Dit gaat niet op alle pagina's fout.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/contact-telefoonnummer-schenken is het mogelijk om in een pop-up een belafspraak te maken. Deze pop-up is op verschillende manieren te annuleren. In het geval dat gedaan wordt moet de toetsenbordfocus op een logische plaats in de focus volgorde landen. Op dit moment komt de focus na het sluiten van deze pop-up op de link “Contact”. Ook is het nodig om de toetsenbordfocus vast te zetten in dit venster zolang deze open staat. Het advies is om het gedrag van de toetsenbordfocus in het feedback formulier te kopiëren. De pop-up is voor deze inspectie beoordeeld als een lightbox net het “Menu”, “Inloggen” en “Feedback”.

  • Gevolg:

   De focusbare componenten krijgen op sommige pagina's niet de focus in de juiste volgorde waardoor er een beperkte toetsenbord bedienbaarheid ontstaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We controleren de focusvolgorde op alle pagina's en passen deze waar nodig zo aan dat deze sequentie in de juiste volgorde kan worden doorlopen met toetsenbordnavigatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of tekst staat heeft niet automatisch context met die bovenstaande content. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/educatie/ hebben de uitklapbare links “Download deze video” en “Uitgeschreven tekst” geen context met het bovenstaande iframe. De suggestie is om hier geen uitklapbare links te gebruiken. Een uitklapbare knop of (nog beter) de html-elementen details en summary hebben wel context met eventuele bovenstaande content.

   Doordat alle links op een pagina wel context hebben met de paginatitel van een pagina is het advies om in die titel ook aan te geven dat dit een pagina van de belastingdienst is. Op die manier geldt voor pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek dat de link “Home” verwijst naar de homepage van de belastingdienst.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/educatie/ staan twee links met de naam “? Toon toelichting”. Voor deze links geldt dat zij geen context hebben met de keuzelijst die er in de code vlak voor staat. Doordat deze link aanvullende content laten zien is het advies dan ook om hier geen links te gebruiken. De vraagteken elementen zijn ook al visueel opgemaakt als knop, door deze als knop of een summary-element (met een details-element) op te maken is dit probleem op te lossen.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ staan drie links met daarin de afbeelding “Klik hier voor help over deze vraag.”. De eerste van deze drie links is onderdeel van de kop “Zoek een ANBI Klik hier voor help over deze vraag.” en voldoet daarmee, maar de andere twee links van dit type voldoen niet doordat niet duidelijk is bij welke vraag de link hoort. Visueel is die relatie wel duidelijk, maar die informatie blijkt niet uit de context van deze links.

   De link “Read more” op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/individuals voldoet niet aan dit succescriterium. Het is niet duidelijk waarover er meer gelezen kan worden door deze link te volgen. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane staan drie “Lees meer” links onder de kop “Nieuws”. Deze links hebben geen context met de bovenstaande tekst en (h3) kop. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen. Een hiervan is om de een visueel verborgen tekst toe te voegen met de tekst “over” gevolgd door de tekst in de kop boven het nieuwsbericht. Een andere oplossing is om deze links onderdeel te maken van het p-element waar ook de tekst van het bericht in staat. Een link die in hetzelfde p-element als de tekst staat heeft context met die tekst.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen staan rechts een aantal belangrijke datums. Hier staan een aantal links direct voor het blokje met de datum. Deze links hebben echter geen linktekst of andere content. Hulpsoftware komt deze links wel tegen, maar kan er dus niets mee. Het doel van deze links kan niet duidelijk gemaakt worden.Dit probleem komt op meer pagina’s voor waar deze belangrijke datums staan.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen staat een link “Inloggen”. Hiermee wordt een submenu getoond met meerdere links. Bijvoorbeeld de link “Mijn Belastingdienst”. Deze link heeft een aria-label attribuut gekregen met de tekst “titel submenu”. Dit komt niet overeen met de zichtbare tekst van de linktekst zelf. Het aria-label overruled alle andere informatie voor de toegankelijkheidsnaam. Bovenstaand probleem doet zich niet (!) voor op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ en soortgelijke pagina’s. Hier staat ook het menu “inloggen”. Maar, hier ontbreken de aria-label attributen bij de links van het menu wat getoond wordt als de link “inloggen” wordt geactiveerd.

  • Gevolg:

   Op sommige pagina's hebben linken geen of onvoldoende context van andere content waardoor het doel van de link onduidelijk kan zijn voor gebruikers.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan onduidelijke linkteksten beter specificeren en we gaan linken in een duidelijke en gekoppelde linkcontext plaatsen. Douane: Het gebruik van een paginatitel die aangeeft dat deze pagina's onderdeel zijn van de website van de belastingdienst is een mogelijke oplossing. Linken zonder linktekst worden verwijderd of gevuld met een toegankelijke linktekst. Toeslagen: aria-label verwijderen uit de submenu-items onder inloggen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 20. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop “Zoeken” in de blauwe balk bovenaan.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/alles-over-de-inkomensverklaring/ staan de links “Werk en inkomen”, “Uw geregistreerde inkomen en de inkomensverklaring” en “Alles over de inkomensverklaring”. Op deze links is de toetsenbordfocus niet zichtbaar. Dit type probleem komt alle pagina's met zo’n menu aan de linkerzijde voor. Andere voorbeelden van pagina's met dit type probleem zijn https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/digitale-toegankelijkheid en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/help/help en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/ en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen.

   Op pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/digitale-aangifte-erfbelasting-2018 staat in het broodkruimelpad de link “<a href=""></a>”. Deze link krijgt toetsenbordfocus maar die focus is niet zichtbaar.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de knop “Reset”. Deze knop staat in het grote zoekveld en kan gebruikt worden om de invoer in één keer te wissen.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen staan rechts een aantal belangrijke datums. Hier staan een aantal links direct voor het blokje met de datum. Deze links hebben echter geen linktekst of andere content. De toetsenbordfocus gaat echter wel naar deze links toe en de focusindicator is dan niet zichtbaar. Op deze pagina is de focus dus drie keer niet zichtbaar bij deze datums. Dat is niet de bedoeling. Deze links kunnen dan beter weggehaald worden. Ze leveren ook andere toegankelijkheidsproblemen op namelijk.Dit probleem komt op meer pagina’s voor waar deze belangrijke datums staan.

  • Gevolg:

   Op een aantal plekken binnen de website krijgen linken of functionaliteit geen zichtbare focus. Hierdoor kan een gebruiker met beperkt visueel vermogen niet zien op welk element de focus staat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De mogelijkheid tot een zichtbare focus aanbrengen op elk element. Alternatieve outline definities uit css verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen (en soortgelijke pagina’s) staat bovenaan een afbeelding met een logo van de Rijksoverheid en met de tekst “Toeslagen Ministerie van Financiën”. Deze zichtbare tekst komt niet terug in de toegankelijkheidsnaam van de link waar deze afbeelding in staat. Iemand die spraakbediening gebruikt kan deze link nu niet activeren met behulp van de zichtbare tekst. Zie ook succescriterium 1.1.1 voor meer informatie over de alternatieve tekst van de afbeelding.

   Bovenstaand probleem doet zich ook voor op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/ en soortgelijke pagina’s. De toegankelijkheidsnaam van de link met het logo bovenaan is hier “logo”. Zie ook succescriterium 1.1.1.

  • Gevolg:

   Iemand die spraakbedieningssoftware gebruikt kan nu niet de zichtbare linkteksten gebruiken om deze links te activeren, want deze worden niet herkend door de foutieve toegankelijkheidsnamen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 22. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Voor sommige PDF-bestanden is de taal niet correct ingesteld; die is bijvoorbeeld ingesteld op Nederlands terwijl het een Engelstalig document betfeft.

  • Gevolg:

   Het gevolg van een verkeerde taalinstelling is dat ondersteunende technologieën als conventionele user agents tekst onnauwkeuriger weergeven. Sreenreaders laden de verkeerde uitspraakregels. Visuele browsers kunnen karakters en scripts niet correct weergeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voor ieder PDF-bestand de juiste taal instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 23. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   In een PDF-bestand wordt in het formulier meerdere keren zonder waarschuwing vooraf de focus aan een ander element gegeven wanneer een eerdere vraag wordt beantwoord.

  • Gevolg:

   Indien de focus zonder waarschuwing vooraf verplaatst wordt naar een andere plek binnen het document, is het voor een gebruiker met een visuele beperking niet duidelijk waar deze zich bevindt binnen dit document.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We zorgen ervoor dat er geen grote, onaangekondigde wijzigingen plaatsvinden wanneer iets ingevoerd of veranderd wordt in een formulier invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 24. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ staat in het hoofdmenu de link “Douane voor bedrijven” die op bijna alle andere pagina's de naam “Douane” heeft. Het probleem is dat op deze pagina die link ná de link “Intermediairs” staat. Op alle andere pagina's staat de link “Douane” vóór de link “Intermediairs” in het hoofdmenu. Het advies is om het hoofdmenu (met broodkruimelpad) op alle pagina's consistent te maken.

  • Gevolg:

   Door een niet-consistente navigatie kunnen gebruikers met een visuele beperking niet adequaat herhaalde inhoud lokaliseren. Ze gebruiken vaak visuele aanwijzingen en paginagrenzen, of kunnen door schermvergroting maar een klein gedeelte van het scherm waarnemen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De navigatie consistent en eenduidig maken zodat bijvoorbeeld herhaalde menu-items makkelijk geïdentificeerd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 25. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HVGEM/ worden in het hoofdmenu andere linkteksten gebruikt. De link naar de homepage die op alle andere pagina's de naam “Home” heeft wordt daar vervangen door een link met de naam “Privé”. Dit geldt ook voor de link “Ondernemers” die op deze pagina's is vervangen door “Zakelijk”. Hetzelfde geldt voor de link “Douane voor bedrijven” die op bijna alle andere pagina's de naam “Douane” heeft.

  • Gevolg:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden niet overal consistent geïdentificeerd waardoor het voor een gebruiker niet altijd duidelijk is wat er bedoeld wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Linkteksten in het hoofdmenu op verschillende onderdelen van de website die eenzelfde doel hebben, gelijke benamingen geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 26. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Een aantal PDF-bestanden bevatten invoervelden, waarbij een aantal labels niet specifiek genoeg is. Bij invoervelden is het belangrijk dat deze zonder de omliggende teksten ook duidelijk zijn, want die teksten worden niet voorgelezen door hulpsoftware als de hulpsoftware in de 'formuliermodus' zit.

   In sommige PDF-bestandenen zijn selectievakjes gebruikt, waar eigenlijk radiobuttons gebruikt moeten worden. Dit gaat specifiek om de vragen waarbij maar één antwoord mogelijk is.

  • Gevolg:

   Door onduidelijke labels missen deze vaak context en is het onduidelijk wat er ingevuld moet worden bij bepaalde invoervelden. Het gevolg van verkeerd gebruik van formulierelementen kan zijn dat het niet duidelijk is welke input er verwacht wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorgen voor duidelijke, beschrijvende labels die zelfstandig voldoende context bieden die nodig is voor het correct kunnen invullen van een formulier. De juiste formulierelementen gebruiken bij een bepaalde verwachte invoer. (bijvoorbeeld radiobuttons in plaats van checkboxes indien maar 1 keuze mogelijk is).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane staan meerdere parsefouten. Op regels 88 en 89 staat het attribuut format met drie dubbele aanhalingstekens. Dat veroorzaakt meerdere parsefouten. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/veranderingen-in-mijn-leven/ veranderingen-in-mijn-leven en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/contacttelefoonnummer-schenken en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bagage/bagage en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home staat op regel 615 staat een extra eindtag voor een script-element dat veroorzaakt ook een parsefout. Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane staat een extra eindtag voor een script-element op regel 713. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bagage/bagage en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag. Verdere voorbeelden van dit type probleem worden niet gegeven.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek staat op regel 367 een dubbel attribuut. Dit type probleem komt ook voor op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/veranderingen-in-mijn-leven/veranderingen-in-mijn-leven zijn niet alle id’s uniek. Het id “campagne-events-head” wordt op deze pagina meer dan eens gebruikt.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/sitemap/sitemap staat op regel 297 een a-element met een dubbel attribuut. Dit type probleem met dubbele title attributen komt ook voor op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy (regels 339 en 593). Deze twee pagina's zijn niet de enige twee pagina's met dit type parsefout. Deze fouten staan ook op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/digitale-toegankelijkheid. Verdere voorbeelden van dit type parsefout (dubbele attributen) worden in dit rapport niet gegeven.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders is op regel 288 een a-element genest binnen een openstaand a-element. Dat is niet toegestaan en veroorzaakt meerdere parsefouten. Op regel 414 staat een extra eindtag van een div-element. Dat is een parsefout die ook fouten veroorzaakt op regels 298 en 415. Op regel 489 staat een verdwaalde eindtag.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/geregistreerde_inkomen_en_de_inkomensverklaring/alles-over-de-inkomensverklaring/ zijn verschillende elementen niet goed genest. Het is niet toegestaan om de main af te sluiten terwijl er nog een section open staat. Die section sluiten na het sluiten van de main geeft meerdere parsefouten op regels 294, 495 en 496.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane zijn verschillende elementen niet goed genest. Het is niet toegestaan om de main af te sluiten terwijl er nog een section open staat. Die section sluiten na het sluiten van de main geeft meerdere parsefouten op regels 294, 438 en 439.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/bpm-tarieven staat op regel 288 een link genest binnen een andere link. Dat is niet toegestaan. Dit type probleem komt ook voor op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/digitale-aangifte-erfbelasting-2018.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/individuals staat een ul-element onjuist genest binnen een andere lijst. Dit tweede ul-element is niet genest volgens de specificatie.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan gevoelig zijn voor parsefouten waardoor content mogelijk niet optimaal bereikbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De geconstateerde parsefouten worden verholpen en er wordt een uitgebreidere check gedaan op andere eventueel aanwezige parsefouten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns staat een groot zoekveld met de placeholdertekst “Waar bent u naar op zoek?” die bij het laden van deze pagina is verborgen achter de tekst “accijns”. Het probleem is dat het label van dit invoerveld met de class “hidden” ook is verborgen voor hulpsoftware. Dit invoerveld heeft nu geen naam. Tip: los dit probleem op door ervoor te zorgen dat de placeholdertekst en de labeltekst gelijk zijn om een probleem bij succescriterium 2.5.3: Label in naam, te voorkomen.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/bedrijfsverzegelingen/container_bolt_seals/alfanumeriek staat onderaan de pagina de vraag “Heeft deze informatie u geholpen?”. Doordat deze legend binnen een ander element binnen de fieldset staat is de koppeling tussen deze tekst en de fieldset niet gemaakt. Het gevolg is dat deze fieldset nu geen naam heeft. Dit type probleem komt meer voor, de legend moet de ‘first child’ van een fieldset zijn om deze een naam te geven. Zie ook pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/digitale_toegankelijkheid/digitale-toegankelijkheid, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/online-aangifte-doen-in-4-stappen en meer. Er zijn twee verschillende versies van deze vraag gebruikt, beide versies hebben hetzelfde probleem. Er zijn twee visueel verschillende versies van de vraag “Heeft deze informatie u geholpen?” gebruikt. Beide versies hebben hetzelfde probleem. Dit type probleem komt dus ook voor op andere pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/handboeken_douane/handboek_douane/handboek_douane, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/brexit-douane/content/brexit-intracommunautaire-regels-voor-btw-niet-meer-geldig

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier-opgaaf-zonnepaneelhouders staat de uitklapbare link “Pdf invullen en per post versturen”. De toestand van deze link is niet beschikbaar voor hulpsoftware, doordat de aria-expanded niet op deze link staat. Een algemene tip is om voor dit soort disclosure de elementen details en summary te overwegen of om uitklapbare knoppen te gebruiken in plaats van uitklapbare links.

   Op pagina's zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuws_particulier en https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ staan vraagteken links die uitklapbaar zijn. Deze links hebben geen toestand (state) die aangeeft wat de status van die betreffende link is. Op de laatste pagina (“ANBI zoeken”) is een aanvullend advies om de klikbare afbeelding en de link “Sluiten” samen te voegen tot één knop of link.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag staat een video in een iframe. Het iframe element heeft een title attribuut, zodat hulpsoftware de toegankelijkheidsnaam van het iframe kan bepalen. Dit title attribuut moet een omschrijving geven van de inhoud van het iframe. Bijvoorbeeld dat er een YouTube video te vinden is. Ook moet de titel van de video toegevoegd worden. Dan is het helemaal duidelijk. De toegankelijkheidsnaam en de status zijn wel goed te bepalen door hulpsoftware.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/ staat rechts een video met daaronder een interactieve component “Download deze video” en “Uitgeschreven tekst”. De interactieve rol van deze links is niet door hulpsoftware te bepalen. Hier is een a element gebruikt zonder href attribuut. Dit href attribuut zorgt ervoor dat hulpsoftware dit element als link ziet en niet als anchor.

  • Gevolg:

   Doordat de rol, naam of waarde van een element niet aanwezig, niet zichtbaar of onduidelijk is kan het zijn dat gebruikers geen of onjuiste informatie krijgen van hulpsoftware over deze elementen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gelijke naam bij label en placeholdertekst op de zoekpagina in het grotere zoekveld. In alle voorkomende gevallen bij het formulier onderaan de pagina - "Heeft deze informatie u geholpen?" - het legend element als first child binnen de fieldset plaatsen. In het geval van uitklapbare linken, een 'toestand' meegeven door een aria-expanded attribuut toe te voegen. Iframe met video en de video zelf een duidelijkere en completere beschrijving geven binnen het title attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022
 29. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns is de tekst “Ongeveer 565 resultaten” een statusbericht omdat die tekst informatie geeft over het resultaat van de (zoek)actie. Deze tekst krijgt geen focus na het zoeken en moet gepresenteerd worden door hulpsoftware om te voldoen. Een van de opties is om aan het p-element het attribuut aria-live=”polite” toe te voegen om dit aan te geven. De foutmelding “Uw zoekactie heeft ... de zoektermen algemener.” moet ook aan dit succescriterium gaan voldoen. Hetzelfde attribuut kan daar gebruikt worden. Voor meer informatie over aria-live zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#aria-live. Voor meer informatie over statusberichten zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.Een soortgelijk probleem geldt ook voor de pagina's https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/verstoringen en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuws_particulier de tekst “Toont 1-7 van 7” of “Toont 1-10 van 21” is ook een statusbericht. Deze teksten staan onderaan naast de optie om het “Aantal resultaten per pagina” aan te passen.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ komt na het zoeken de foutmelding “Uw zoekopdracht heeft 0 zoekresultaten opgeleverd.” of een statusbericht zoals “U hebt gezocht op vestigingsplaats "tilburg". Dit heeft 414 resultaten opgeleverd.” in beeld. Beide meldingen zijn statusberichten en moeten aan hulpsoftware gepresenteerd worden als zij geen toetsenbordfocus krijgen na het uitvoeren van een zoekactie.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op meerdere pagina's met een algemene zoekfunctie zoals https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=accijns en https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen wordt aria-live=”assertive” gebruikt om een Engelstalige instructie te geven als er in een van de zoekvelden suggesties in beeld komen. Deze instructie wordt nu gepresenteerd via hulpsoftware bij het invoeren van elke letter. Dat is niet gebruiksvriendelijk. Ook is het zo dat de lijst met suggesties niet werkt met hulpsoftware. Bijvoorbeeld bij het invoeren van “Accijns” wordt bij het selecteren van een suggestie alleen de tekst “Accijns” gepresenteerd aan hulpsoftware, de linktekst van de suggestie is nu dus niet beschikbaar. Het advies is daarom ook om deze niet volledig toegankelijke zoekfunctie zoveel mogelijk te verbergen voor gebruikers van hulpsoftware om het gebruik van de zoekpagina zoveel mogelijk te stimuleren. Doordat de zoekfunctie op deze pagina een alternatief is worden deze problemen met het geven van instructies niet afgekeurd. Voor het toegankelijk maken van een dergelijke lijst met suggesties zie https://html.spec.whatwg.org/multipage/input.html#the-list-attribute en https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#combobox voor informatie.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen staat de knop “Stel uw vraag”. Na het activeren van deze knop komt een lightbox in beeld met de kop “Vragen over uw internetaankopen? Onze virtuele assistent kan u helpen.” In deze chat is het mogelijk om teksten in de voeren die dan in beeld komen en daarbij komt er ook een reactie van de bot in beeld staan. Na het verzenden van een bericht komt de toetsenbordfocus terug op het invoerveld “U zegt”, dat is geen probleem. Het probleem is dat de reactie van de bot op het gegeven antwoord niet aan hulpsoftware gepresenteerd wordt. Deze tekst geldt onder dit succescriterium als een statusbericht. Een statusbericht is een bericht dat een verandering van content maar geen contextwijziging is en dat informatie geeft aan de gebruiker over het succes of de resultaten van een actie, over de wachtstatus van een applicatie, over de voortgang van een proces of over eventuele fouten. Op pagina's https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA23 en https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#log staat dat role=”log” bedoeld is voor dit soort type berichten. Het toevoegen van die role aan de div met id=”iChatLines” is in dit geval voldoende, maar geen ideale oplossing omdat in dit geval dan elke keer ook alle oude berichten worden gepresenteerd. De precieze oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk, het zou kunnen dat het gebruik van div-elementen dit probleem veroorzaakt. In werkende voorbeelden zoals die op https://www.w3.org/WAI/WCAG21/working-examples/aria-role-log/chatlog.html en https://www.w3.org/WAI/WCAG21/working-examples/aria-role-log/serverlog.html wordt een ul-element waaraan li-elementen worden toegevoegd gebruikt en dan wordt alleen het nieuwe bericht gepresenteerd aan hulpsoftware. Dit probleem is ook op te lossen door de nieuwe div een tabindex=”-1” te geven en de toetsenbordfocus op die tekst te zetten (en niet op “U zegt”) als deze in beeld komt. Op die manier wordt deze tekst ook gepresenteerd aan de gebruiker. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Op pagina https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen staat een dynamisch formulier. Als hier een fout wordt gemaakt, bijvoorbeeld bij de vraag “Pak uw aangifte of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020 erbij. Neem uw verzamelinkomen over en vul het in.”, verschijnt een foutmelding onder het invoerveld. Dit is een statusmelding.

  • Gevolg:

   Onder andere het gevonden aantal zoekresultaten bij een zoekopdracht en onderwerpen die voorgesteld worden bij een zoekopdracht krijgen niet of juist te frequent de aandacht zonder de focus te verplaatsen. Hulpsoftware presenteert daardoor niet of juist te frequent een statusbericht aan de gebruiker.

   Bij de chatfunctie of errormeldingen in formulieren wordt de hulpsoftware niet op de hoogte gesteld van een nieuw bericht van de chatbot of het verschijnen van een errormelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het toevoegen van het Aria-live="polite" of het role="alert" attribuut aan de elementen die in dit succescriterium beoordeeld zijn als niet-toegankelijk. In het geval van de chatbot wordt het toevoegen van role="log" als mogelijke oplossing aangeboden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209