Verklaring van Ombudsman Groningen

Status toegankelijkheid https://www.ombudsmangroningen.nl/

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 23-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Ombudsman Groningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://www.ombudsmangroningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Ombudsman Groningen van Gemeente Groningen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@ombudsman.groningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Ombudsman Groningen : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Ombudsman Groningen is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Afbeelding heeft geen of een verkeerde alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Blinde gebruiker weet niet dat er een afbeelding staat of krijgt niet dezelfde informatie als een ziende gebruiker.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende alt tekst toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De teksten ‘telefoon’, ‘bezoek- en postadres’ en ‘e-mailadres’ zijn functioneel gezien koppen, maar zijn niet als koppen opgemaakt.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker die een lijst met koppen op de pagina genereert, zal deze koppen missen en minder makkelijk bij deze stukken content komen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik hier header-elementen in plaats van p-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Boven het kruimelpad staat een visueel verborgen kop 2 met tekst ‘U bent hier’. Hier is het header-element onterecht gebruikt voor tekst die geen kop is.

  • Gevolg:

   De koppenstructuur van deze pagina geeft geen duidelijke informatie aan een blinde gebruiker.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verander deze kop in een p-element en voeg meer kopjes toe aan de content van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen op de pagina zijn niet opgemaakt als koppen. Zie ‘Vervoersvoorziening kinderen’, ‘Aanpassing verslag’, ‘Vrijblijvend een hulpvraag stellen’ en ‘ Dossierinzage’. Deze teksten zijn opgemaakt met een strong- en een em-element. Hiervoor zijn deze elementen niet bedoeld. Als het vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen geen goed overzicht van de pagina omdat de koppen voor hen missen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verander deze teksten in header-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Document heeft geen tags. Omdat tags ontbreken kan de PDF ook niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen).

  • Gevolg:

   Hierdoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de blokjes met koppen ‘De Ombudsman’, ‘Behandelt klachten over’, ‘Nieuws’, ‘Ik heb een klacht’, ‘Onderzoeken/Jaarverslagen’ is een p-element met code ‘ ’ gebruikt om ruimte te creëren tussen de blokken. In de content van de pagina zijn de HTML-tekens gebruikt om de ruimte te creëren tussen blokken tekst.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een blinde gebruiker in verwarring raken omdat de indruk wordt gewekt dat content wordt gemist.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik CSS om de ruimte in de lay-out te creëren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Meerdere instanties:

   • Op de homepagina hebben de koppen ‘De Ombudsman’, ‘Behandelt klachten over’, ‘Nieuws’, ‘Ik heb een klacht’, ‘Onderzoeken/Jaarverslagen’ een blauwe tekstkleur #476fac. Op een grijze achtergrond (#eeeeee) geeft deze tekstkleur kleurcontrast van 4,4:1.
   • De datums in de rechterkolom onder het kopje ‘Nieuwsberichten’ heeft tekstkleur #727d84. Deze kleur geeft kleurcontrast van 4,2:1.
   • De placeholder tekst ‘Zoeken’ in de zoekbalk bovenaan de pagina heeft een grijze tekstkleur. Deze kleur geeft contrastwaarde van 3,5:1.
   • De datum van het bericht heeft een tekstkleur #777. Deze kleur voldoet net niet aan de eis van 4,5:1. Het kleurcontrast is 4,48:1.
   • De tekstkleur van het citaat op het eerste blad van dit document is #838690. Deze kleur geeft het kleurcontrast van 3,6:1.
   • Op pagina 5 van document onder 15 wordt blauwe kleur gebruikt als achtergrond voor witte teksten. Het kleurcontrast is 3,3:1. Deze kleurencombinatie komt op meerdere pagina’s voor. Zie ook tabellen vanaf pagina 15 (document nr.15).
   • Op pagina 8 staat een rode tekst. Het kleurcontrast is 3,9:1.
  • Gevolg:

   De tekst is slecht leesbaar.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Contrast aanpassen naar 4,5:1

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De afbeelding met de kernwaarden is een afbeelding van tekst.

  • Gevolg:

   Deze tekst is daardoor voor bezoekers niet aan te passen aan voor hen geschikt gebruik.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Plaats teksten met HTML of bied een tekstalternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het invoerveld van de zoekbalk heeft geen standaard focus indicator omdat het handmatig is uitgezet (outline:0) en vervangen door een randkleur #66afe9 en een lichte schaduw. Deze kleur heeft onvoldoende contrast met de witte achtergrond van de pagina, namelijk 2.4:1. Zie screenshot 2.

  • Gevolg:

   De focus indicator is slecht zichtbaar.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dit moet minimaal 3:1 zijn anders is de focus niet zichtbaar. Maak de zelfgemaakte focus indicator meer zichtbaar of verwijder ‘outline:0’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Deze documenten hebben geen bladwijzers. Er is wel een inhoudsopgave aanwezig, maar deze is niet interactief en kan niet bediend worden met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er geen andere manier om door het document heen te gaan dan het van boven tot onder door te lopen. Zeker voor een lang document als dit is het essentieel dat er een manier is om direct naar de gewenste sectie te springen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg bladwijzers toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van dit document is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Wanneer een pdf geen titel heeft wordt de bestandsnaam getoond, deze is niet altijd even duidelijk.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dit kan worden ingesteld via Bestand - Eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder het artikel staan drie links naar de sociale netwerken. Deze links bevatten geen tekst of een ander volwaardig alternatief om deze links een linkdoel te geven. Een title-attribuut is niet voldoende om de link context te geven. Elke link heeft een span-element met tekst maar deze span-elementen zijn verborgen met display:none. Deze code verbergt elementen niet alleen van het visueel maar ook voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar deze links voor zijn.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik hier een andere methode om deze spans visueel te verbergen. Dat kan bijvoorbeeld door class=element-invisible te gebruiken die al aanwezig is in het project.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt op een mobiele weergave, verschijnt een knop met ‘Menu’ erop om met menu te openen. Op deze knop is de focus indicator uitgezet.

  • Gevolg:

   Dit zorgt ervoor dat de gebruiker geen indicatie krijgt wanneer dit element focus ontvangt en daardoor het menu mogelijk niet meer kan openen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verwijder outline:0 op deze knop of vervang het door zelfgeschreven focus style die voldoet aan de contrast eisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als je gebruik maakt van de skiplink kom je visueel onder de header balk terecht, en zie je niet op welke link je staat, zoals op home op het bovenste blok.

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor ziende toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat de balk niet over de content heen valt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Op alle onderzochte pagina’s is echter niet alle tekst in het logo onderdeel van de toegankelijkheidsnaam, zie ook succescriterium 1.1.1. In dit logo is de tekst “Ombudsman Groningen” zichtbaar. Deze tekst komt echter niet terug in de alternatieve tekst van het logo. De alternatieve tekst luidt nu ‘Home’.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om met spraaksoftware deze link te bedienen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef dit logo een toegankelijke naam (het alt-attribuut) ‘Ombudsman Groningen’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de HTML-code is geen taal voor de pagina aangegeven.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hierdoor de pagina in een verkeerde taal voorgelezen krijgen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik hiervoor het lang-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van dit PDF is de taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dat kan via Bestand – Eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 18. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De taal van aria-labels op deze website is Engels terwijl de website voor een Nederlandse bezoeker is bedoeld.

  • Gevolg:

   Een screenreader leest Engelse woorden voor met de Nederlandse uitspraakregels.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verander de aria-labels in het Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina, als er geen resultaten zijn gevonden, verschijnt een melding ‘No search results found’.

  • Gevolg:

   Een screenreader leest deze Engelse tekst voor met de Nederlandse uitspraakregels.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Vertaal deze tekst in het Nederlands of voeg een lang=en toe aan het heading-element waar deze tekst in zit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staat een link met tekst ‘Nieuws uit het webarchief’. Aan de container om deze link is een aria-label toegevoegd met ‘Bekijk het nieuws van deze webisite in het webarchief’. In de footer van de website is een aria-label gebruikt op een section-element.

  • Gevolg:

   Dit label voegt niets toe aan de toegankelijkheid van dit element. De screenreader leest aria-labels voor alleen op interactieve elementen. Anders zou een blinde gebruiker te veel informatie voorgelezen krijgen die er niet toe doet.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verwijder dit label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het div-element om de skiplink heeft role=navigation. Dit is overbodig.

  • Gevolg:

   Onnodig gebruik van Aria attributen kan onverwachte resultaten geven.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verwijder deze rol.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   De gemeentelijke organisatie (die mede verantwoordelijk is voor deze website) is complex.

  • Oorzaak:

   Door de complexe organisatie zijn veel websites ontstaan waarvoor toegankelijkheid geregeld moet worden.

  • Gevolg:

   We kunnen niet voor alle websites tijdig voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We hebben de eigenaar bewust gemaakt van de verplichtingen en zijn gestart met het invullen van deze verklaring. Daarnaast schrijft het projectteam een advies voor de organisatie hoe alle websites toegankelijk te maken. Deze website wordt voor eind 2023 vervangen door een nieuw CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209