Verklaring van vijfheerenlanden.nl

Status toegankelijkheid https://www.vijfheerenlanden.nl

Gemeente Vijfheerenlanden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website vijfheerenlanden.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vijfheerenlanden is beschikbaar via de link https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vijfheerenlanden gepubliceerde informatie blijkt dat de website vijfheerenlanden.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vijfheerenlanden is gevorderd met de toegankelijkheid van vijfheerenlanden.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vijfheerenlanden .
Functie: Gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@vijfheerenlanden.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Vijfheerenlanden

Met leverancier Vconsyst wordt momenteel gewerkt om onderstaande systemen te laten voldoen aan toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De planning is dat deze systemen in de eerste helft van 2021 volledig toegankelijk zijn.

 • https://web.helsdingen.nl/webkassa/HomePage.aspx 
 • https://helsdingen.bspaas.nl 
 • https://web.helsdingen.nl/ScoreModule/

Met de leverancier van de iBabs (in gebruik bij de gemeenteraad) wordt momenteel gewerkt om onderstaande systemen te laten voldoen aan toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website vijfheerenlanden.nl : voldoet gedeeltelijk

De website vijfheerenlanden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vijfheerenlanden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://vijfheerenlanden.nl/dsresource?objectid=b089119d-2ba3-4822-80eb-fb57dbd94207&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-11-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vijfheerenlanden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/ staat een groot logo met de letters ‘VHL’. Deze afbeelding heeft een leeg tekstalternatief en is hiermee beoordeeld als decoratief. Het lijkt erop dat dit logo onderdeel is van de huisstijl en op verschillende plaatsen terug kan komen, indien dit het geval is heeft dit logo een tekstalternatief nodig dat zijn betekenis overbrengt. Een tekstalternatief als ‘VHL’ is dus onvoldoende, maar een tekstalternatief als ‘VHL-logo gemeente Vijfheerenlanden’ zou wel kunnen.

  • Oorzaak:

   Decoratief gebruik.

  • Gevolg:

   Wordt niet voorgelezen door spraaksoftware

  • Alternatief:

   Alt-tekst toevoegen

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/ staan twee koppen zonder content eronder. De koppen ‘Installatie burgemeester’ en ‘Werkzaamheden’ bevatten naast deze teksten ook nog een afbeelding zonder tekstalternatief. De links zijn geen koppen maar groot weergegeven links. Gebruik CSS om tekst anders vorm te geven.

  • Oorzaak:

   Aanpassing aan template

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest enkel een link voor.

  • Alternatief:

   Met CSS oplossen

  • Maatregel:

   Webleverancier nogmaals hierop aanspreken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Recreatie/Overzichtspagina_Recreatie/Helsdingen staat een formulier waarvan de invoervelden ‘Naam’ en ‘Email’ geen duidelijk invoerdoel hebben.

  • Oorzaak:

   Het invoerdoel staat eronder

  • Gevolg:

   Bij invullen is het niet duidelijk

  • Alternatief:

   Het doel erboven zetten

  • Maatregel:

   formulier aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de meeste pagina's staat een zoekfunctie. Het invoerveld ‘Zoeken op deze trefwoorden’ met de placeholder ‘Zoeken’ heeft een contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. De minimum eis is dat minimaal de onderkant van dit invoerveld een contrast krijgt van 3,0:1.https://www.vijfheerenlanden.nl/

  • Oorzaak:

   Te weinig contrast met het woord Zoeken en de achtergrond

  • Gevolg:

   Niet goed zichtbaar

  • Alternatief:

   Contrast verhogen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Recreatie/Overzichtspagina_Recreatie/Helsdingen staan in het niet-werkende inschrijfformulier twee links met onvoldoende contrast. De contrastswitch heeft geen invloed op de kleur van de links 'Privacyverklaring' en 'hier'. Het contrast voor deze lichtblauwe links is 2,4:1. Onder de beide invoervelden staat een tekst met een contrast van 3,2:1.

  • Oorzaak:

   Verkeerd kleurgebruik

  • Gevolg:

   Het contrast is niet hoog genoeg

  • Alternatief:

   Kleur aanpassen

  • Maatregel:

   Kleur aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&zaaktype_id=28&ztc_aanvrager_type=unknown en https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown staat bovenaan een logo van de gemeente met enkel de letters ‘VHL’. Indien de pagina herschaald wordt naar 200% dan valt dit logo weg. Dit probleem komt terug op alle pagina's van de bovenstaande processen.

  • Oorzaak:

   Het logo valt weg

  • Gevolg:

   Het logo wordt decoratief gebruikt

  • Alternatief:

   Logo laten schalen

  • Maatregel:

   Leverancier nogmaals op attenderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/, https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&zaaktype_id=28&ztc_aanvrager_type=unknown en https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown staan links naar de homepage. De link ‘Logo Gemeente Vijfheerenlanden’ heeft de tabindex=”-1” gekregen en het gevolg is de gebruikers die geen muis gebruiken geen gebruik kunnen maken van deze link om terug te gaan naar de homepage. Op de pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/ k

  • Oorzaak:

   Link heeft tabindex -1 gekregen

  • Gevolg:

   Geen mogelijkheid om via het toetsenbord terug te gaan naar www.vijfheerenlanden.nl

  • Alternatief:

   Tabindex aanpassen

  • Maatregel:

   Tabindex aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/ staan er onder de kop 'Of zocht u' vijf sets van links. Het probleem is het verschil tussen het tekstalternatief en de tekstuele link. De link 'milieustraat' heeft geen duidelijk linkdoel de link 'Afvalinzameling' wel. Dit komt doordat beide verwijzen naar dezelfde pagina die gaat over afvalinzameling en de milieustraat is hier een onderdeel van.

  • Oorzaak:

   Door het gebruik van iconen die geen alternatieve tekst bevatten worden deze alleen op titel voorgelezen.

  • Gevolg:

   Onduidelijk wat dit is

  • Alternatief:

   In de alternatieve tekst aangeven dat dit een icoon betreft

  • Maatregel:

   In de alternatieve tekst aangeven dat dit een icoon betreft

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/ staat een invoerveld met de placeholder ‘Zoek een activiteit...’. Het visuele label van dit invoerveld is ‘Kies uw activiteit(en) waarvoor u een afspraak wilt maken.’. Deze tekst maakt niet volledig deel uit van de huidige naam van dit invoerveld, de huidige naam is namelijk gelijk aan het title attribuut ‘Voer hier een zoekfilter in om de activiteiten te filteren’. De tekst op het visuele label moet deel uitmaken van de naam van dit invoerveld en deze twee teksten komen niet overeen. Uitleg van

  • Oorzaak:

   verschil tussen de placeholder en het visuele label

  • Gevolg:

   onduidelijkheid waarvoor het veld bedoeld is

  • Alternatief:

   placeholder en visueel label hetzelfde maken

  • Maatregel:

   placeholder en visueel label hetzelfde maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De processen op de pagina's https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&zaaktype_id=28&ztc_aanvrager_type=unknown en https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown hebben de taal van de pagina in het Engels staan. Deze taal is in alle pagina's aangegeven door het lang attribuut in het html element van die pagina.

  • Oorzaak:

   De taal van de pagina staat in Engels

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kiest voor een Engels accent

  • Alternatief:

   De paginataal naar NL laten omzetten

  • Maatregel:

   De paginataal naar NL laten omzetten

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/ wordt gevraagd om een activiteit te selecteren. Na selectie verschijnt er een pop-up scherm met extra uitleg in beeld. De toetsenbordfocus land op de knop 'Ok' en deze verplaatsing van de focus geldt als contextwijziging bij input.

  • Oorzaak:

   Door een extra uitlegveld verplaatst de toetsenbord focus

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet meer waar ze zijn op een pagina.

  • Alternatief:

   De uitleg als onderdeel van de pagina laten meenemen

  • Maatregel:

   Leverancier hierop aanspreken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&zaaktype_id=28&ztc_aanvrager_type=unknown komen er niet altijd foutmeldingen bij de invoervelden in beeld. Deze fout is te reproduceren door het onderwerp in te vullen. te kiezen voor de optie 'Per e-mail' en het invullen van een ongeldig e-mailadres ('a'). Na het activeren van de knop 'Volgende' komen er goede foutmeldingen in beeld. Ter correctie kan er gekozen worden voor de optie 'Per telefoon'. Na deze wijziging geeft de knop 'Volgende' alleen nog maar de algemene foutmelding 'Niet alle velden zijn correct ingevuld. Corrigeer de ongeldige velden en probeer het opnieuw.' Deze algemene foutmelding geeft niet aan waar de fout zit, er verschijnen geen foutmeldingen meer bij de verschillende invoervelden als zij fouten bevatten, het gaat om de invoervelden 'Onderwerp' en 'Uw telefoonnummer' die geen foutmeldingen meer laten zien. Indien de radiobutton weer teruggezet wordt kloppen de foutmeldingen bij het invoerveld 'Uw email-adres' ook niet meer helemaal.

  • Oorzaak:

   Onduidelijke foutmeldingen

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet welk veld zij moeten aanpassen

  • Alternatief:

   Het veld benoemen welke niet juist is ingevuld

  • Maatregel:

   Het veld benoemen welke niet juist is ingevuld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&zaaktype_id=28&ztc_aanvrager_type=unknown en https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown staan twee div elementen die niet gesloten worden. Alle elementen moeten genest worden volgens hun specificatie en div elementen hebben een eindtag nodig.

  • Oorzaak:

   div elementen missen een sluiting

  • Gevolg:

   Niet duidelijk wanneer dit div element voorbij is

  • Alternatief:

   Een eindtag toevoegen

  • Maatregel:

   Een eindtag toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&zaaktype_id=28&ztc_aanvrager_type=unknown en https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown staan fieldsets zonder legend. Beide fieldsets hebben hierdoor geen naam.

  • Oorzaak:

   Geen legend bij het fieldset

  • Gevolg:

   type is unknown geeft hij als resultaat

  • Alternatief:

   legend toevoegen

  • Maatregel:

   legend toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown staat een div verborgen met display:none. Indien in het invoerveld ‘Geef (indien van toepassing) de locatie op waaraan uw initiatief gerelateerd is’ een adres ingetypt wordt komen er suggesties in beeld. Tijdens het laden van deze suggesties is er een draaiend laad icoon zichtbaar. Dit icoon geeft de status van het laden van de suggesties aan en dit div element geldt hierdoor als statusboodschap. (Dit is ook de reden dat dit icoon een tekstalternatief nodig heeft) en moet meegedeeld worden aan gebruikers. Dit kan door een rol toe te voegen (role="status"), deze rol maakt het mogelijk voor hulpsoftware om aan te geven dat er gegevens geladen worden. Het betreffende div element is te herkennen aan de class ‘spot-enlighter-loading’.

  • Oorzaak:

   mist een rol

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat het formulier gegevens aan het laden is

  • Alternatief:

   rol toevoegen

  • Maatregel:

   rol toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Het formulier voldoet niet

  • Oorzaak:

   Leverancier moet pagina aanpassen maar heeft dat nog niet gedaan

  • Gevolg:

   Niet duidelijk doel

  • Alternatief:

   Alternatieve tekst geven

  • Maatregel:

   Nogmaals met leverancier in gesprek treden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Leverancier voldoet nog niet aan de maatregelen en heeft dit verzaakt op te lossen

  • Oorzaak:

   Geen contractuele afspraken over webtoegankelijkheid

  • Gevolg:

   Afhankelijk zijn van de aanpassingsbereidheid van de leverancier

  • Alternatief:

   Nogmaals aandringen op aanpassing, ook bij een gebruikersgroep

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Vijfheerenlanden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209