Verklaring van vijfheerenlanden.nl

Status toegankelijkheid https://www.vijfheerenlanden.nl

Gemeente Vijfheerenlanden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website vijfheerenlanden.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vijfheerenlanden is beschikbaar via de link https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vijfheerenlanden gepubliceerde informatie blijkt dat de website vijfheerenlanden.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vijfheerenlanden is gevorderd met de toegankelijkheid van vijfheerenlanden.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vijfheerenlanden .
Functie: Gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@vijfheerenlanden.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Vijfheerenlanden

Met de leverancier van de iBabs (in gebruik bij de gemeenteraad) wordt momenteel gewerkt om onderstaande systemen te laten voldoen aan toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Bij een toekomstige aanbestedingsprocedure voor www.vijfheerenlanden.nl neemt de gemeente Vijfheerenlanden digitale toegankelijkheid op als eis en uitgangspunt voor het hoofddomein en alle bijhorende subdomeinen.

Verder werkt de gemeente er doorlopend aan om bewustwording in de organisatie te borgen, en er op toe te zien dat digitale toegankelijkheid verankerd wordt binnen de organisatie.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website vijfheerenlanden.nl : voldoet gedeeltelijk

De website vijfheerenlanden.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vijfheerenlanden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://vijfheerenlanden.nl/dsresource?objectid=036b7193-e402-4c7f-bde6-48c87ebdc6e2&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vijfheerenlanden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/staat het logo van gemeente Vijfheerenlanden. Dit logo heeft niet helemaal een goed beschrijvend tekstalternatief. Dit tekstalternatief is nu ‘Homepage Gemeente Vijfheerenlanden’. Dit is waar de link naar verwijst. Dit kan beter in het title-attribuut van de link (wat al het geval is). In het tekstalternatief kan beter iets als ‘Logo Gemeente Vijfheerenlanden’. Dan weet iedereen wat het is en waar de link naar verwijst. Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Verhuizen_emigreren_en_inburgeren/Verhuizen staat een afbeelding van Nederland. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Deze afbeelding kan beter worden gezien als decoratief en heeft dan geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Nu wordt de naam van de link ook drie keer voorgelezen. Het title-attribuut van de link, de linktekst en het alt-attribuut van de afbeelding. Dit kan hinderlijk zijn voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Overzichtspagina_Bestuur/Gemeenteraad/Samenstelling_gemeenteraad staan afbeeldingen van de fracties. Deze afbeeldingen hebben een tekstalternatief, dit is op zich goed. Maar dezelfde tekst staat ook onder de afbeelding, waardoor hulpsoftware dit dubbel voorleest. Dit kan beter in een figure element gezet worden met de tekst eronder als figcaption. Dan is de relatie tussen de tekst onder de afbeelding en de afbeelding ook meteen in de code vastgelegd. In het pdf document https://www.vijfheerenlanden.nl/dsresource?objectid=7a32c327-f01d-4fc2-82f3-cd5967b3dd61&type=pdfstaat het logo van Gemeente Vijfheerenlanden. Dit logo is informatief en moet worden getagd als figure met een duidelijk beschrijvend tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Decoratief gebruik.

  • Gevolg:

   Wordt niet voorgelezen door spraaksoftware

  • Alternatief:

   Alt-tekst toevoegen

  • Maatregel:

   Alt-tekst toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina’s staan video’s. Deze video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief. Dit is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld het logo aan het begin van de video, wordt nu niet doorgegeven aan blinden.

  • Gevolg:

   Er is bij enkele video's geen ondertiteling beschikbaar

  • Alternatief:

   Ondertiteling beschikbaar op aanvraag

  • Maatregel:

   Verplicht aanleveren van ondertitelingsbestanden bij video's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/ staan onder ‘Of zocht u’ de koppen 'Afspraak maken' tot en met 'Volledig overzicht' en de koppen ‘Contact met de gemeente’ en ‘Verkiezingen 2021’. Deze koppen hebben geen content, er staat geen informatie onder zodoende zijn dit geen koppen. Deze teksten moeten op een andere manier worden opgemaakt. Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Over_deze_website/Sitemap staan ook een aantal koppen die geen content hebben. Deze koppen moeten op een andere manier worden opgemaakt. Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Document_aanvragen/Paspoort_en_identiteitskaart staan in de tekst onder de kop ‘Bijzonderheden’ nog drie zichtbare koppen. Deze koppen zijn in de code niet opgemaakt als html koppen. Dit moet wel. Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Vergunningen/Evenement_organiseren is het em element gebruikt voor de inleiding. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Als een hele inleiding met het strong of em element is omringd om het dik / schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt. Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Inwonersnieuws/Coronavirus staan onderaan uitklapbare items. In het uitklapbare item ‘Mondkapjesplicht’ staan zichtbare lijsten die in de code niet zijn opgemaakt als html lijsten. Dit moet wel. In het pdf document https://www.vijfheerenlanden.nl/dsresource?objectid=7a32c327-f01d-4fc2-82f3-cd5967b3dd61&type=pdfkloppen de secties bij hoofdstuk 2 niet helemaal. Nu staat de sectie van 2.2 in de sectie van 2.1. Deze moet buiten sectie 2.1 vallen, voor een goede structuur. Bij hoofdstuk 5.2 heeft het bijschift geen spaties tussen de woorden staan. De volgorde van de tekst klopt niet bij 5.2. En de laatste zin valt buiten de sectie van hoofdstuk 5.2 en hoofdstuk 5. Op pagina 10 en 11 staan zichtbare tabellen die in de code niet zijn opgemaakt als tabellen. Dit moet wel, zodat er duidelijke relaties gelegd kunnen worden tussen de cellen. In het pdf document https://www.vijfheerenlanden.nl/dsresource?objectid=9f8b6256-3f29-4de4-91e7-828b0178459a&type=pdf&&; staan op de eerste pagina twee zichtbare koppen ‘Jaarverslag 2020’ en ‘Rekenkamer’. Deze zichtbare koppen zijn echter niet opgemaakt als koppen en dit moet wel. Zo staan er op de tweede pagina ook tussen koppen die niet zijn opgemaakt als koppen. Het gaat hier om de koppen A, B en C. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Op de derde pagina staat een zichtbare lijst die niet is opgemaakt als een lijst. Dit moet wel.

  • Gevolg:

   De structuur van content of relatie tussen onderdelen is onduidelijk en kan daardoor verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Duidelijkere verbanden aangeven in de tekst

  • Maatregel:

   Waar nodig in gesprek met leverancier, zelf toezien op juist gebruik van elementen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/Bij stap 3 “Contactgegevens” staan invoervelden die gegevens van de gebruiker verzamelen. Het doel van deze invoervelden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat deze automatisch kunnen worden ingevuld of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is nu niet het geval. Dit probleem kan opgelost worden door het attribuut 'autocomplete' aan het input element toe te voegen met de juiste waarde. Voor het veld ‘Achternaam’ is dit bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” en voor het veld ‘E-mailadres’ autocomplete=”email”. Let op: dit succescriterium is alleen bedoeld voor invoervelden die informatie over de gebruiker verzamelen. Een veld zoals ‘Opmerking’ heeft dus geen autocomplete-attribuut nodig. Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Gegevens worden niet automatisch aangevuld

  • Alternatief:

   Gegevens worden automatisch aangevuld

  • Maatregel:

   Leverancier vragen om het aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Overzichtspagina_Bestuur/Organisatie/Werken_bij_Vijfheerenlanden/Of_zoekt_u/Medewerker_frontoffice_Sociaal_Domein staat een afbeelding van tekst. Hier dient normale tekst van gemaakt te worden, zodat deze door de gebruiker kan worden aangepast met een stylesheet.

  • Gevolg:

   Tekst staat in een afbeelding en wordt daardoor niet voorgelezen

  • Alternatief:

   De afbeelding wordt verwijderd

  • Maatregel:

   Tekstalternatief bieden voor afbeeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/hebben de randen van de invoervelden bij stap 3 een contrast van 1,6:1 met de achtergrond. Met de functie ‘Hoog contrast’ ingeschakeld blijft dit contrast hetzelfde. Het contrast moet minimaal 3:1 zijn. Bij stap 1 van dit formulier komt na het selecteren van een activiteit een pop-up in beeld met de benodigdheden. Als bij stap 1, activiteit(en) bij het select-element niet wordt gekozen voor een activiteit (en er wordt op de button “Ga naar stap 2” gedrukt) komt een foutmelding boven aan de pagina te staan. Rechtsboven in deze melding staat een kruisje waarmee je de melding kan verbergen. Het contrast hiervan is 1.6:1.

  • Oorzaak:

   Te weinig contrast

  • Gevolg:

   Niet goed zichtbaar

  • Alternatief:

   Contrast verhogen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. Als de onderdelen van het menu de toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Dit gebeurt niet met de muis (alleen op de sitemap pagina wel). Deze content die onder focus verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets.

  • Gevolg:

   Uitgeklapte content kan niet worden gesloten

  • Alternatief:

   Dit issue wordt opgepakt met de leverancier

  • Maatregel:

   Dit issue wordt opgepakt met de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/als bij stap 1, activiteit(en) bij het select-element niet wordt gekozen voor een activiteit (en er wordt op de button “Ga naar stap 2” gedrukt) verschijnt er een foutmelding. Naast de foutmelding staat een interactief element (kruisje) waarmee de melding kan worden verborgen. Deze is momenteel niet met het toetsenbord te bedienen omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt.

  • Oorzaak:

   Link heeft tabindex -1 gekregen

  • Gevolg:

   Geen mogelijkheid om via het toetsenbord terug te gaan naar www.vijfheerenlanden.nl

  • Alternatief:

   Tabindex aanpassen

  • Maatregel:

   Tabindex aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is een skiplink aanwezig maar als de skiplink de focus heeft dan staat ie achter het menu. Hierdoor is de skiplink niet goed te lezen. Dit komt voor als de cookiemelding nog niet gesloten is.

  • Gevolg:

   Skiplink is niet goed zichtbaar voor gebruikers

  • Alternatief:

   De skiplink wordt duidelijk zichtbaar gemaakt

  • Maatregel:

   Verzoek tot aanpassing bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.vijfheerenlanden.nl/dsresource?objectid=9f8b6256-3f29-4de4-91e7-828b0178459a&type=pdf&&; heeft wel een paginatitel maar deze paginatitel is niet goed genoeg. De paginatitel moet het onderwerp of doel van het document beschrijven. Niet de software waar het mee gemaakt is.

  • Gevolg:

   De titel van het document ontbreekt en wordt daarom niet voorgelezen voor gebruikers

  • Alternatief:

   Het document wordt aangepast

  • Maatregel:

   Juiste opmaak van documenten onder de aandacht brengen binnen de organisatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Verhuizen_emigreren_en_inburgeren/Verhuizen staat onder de video een link ‘Download deze informatie over deze video’. Hier is het linkdoel niet duidelijk, omdat de link een link is naar dezelfde pagina en er niks wordt gedownload.

  • Gevolg:

   Verwarring bij gebruikers

  • Alternatief:

   De link wordt aangepast en descriptief gemaakt

  • Maatregel:

   De link wordt aangepast en descriptief gemaakt

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/ wordt gevraagd om een activiteit te selecteren. Na selectie verschijnt er een pop-up scherm met extra uitleg in beeld. De toetsenbordfocus land op de knop 'Ok' en deze verplaatsing van de focus geldt als contextwijziging bij input.

  • Oorzaak:

   Door een extra uitlegveld verplaatst de toetsenbord focus

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet meer waar ze zijn op een pagina.

  • Alternatief:

   De uitleg als onderdeel van de pagina laten meenemen

  • Maatregel:

   Leverancier hierop aanspreken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://mijn.vijfheerenlanden.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=124&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-1&sessreset=1&ztc_aanvrager_type=unknown staat een div verborgen met display:none. Indien in het invoerveld ‘Geef (indien van toepassing) de locatie op waaraan uw initiatief gerelateerd is’ een adres ingetypt wordt komen er suggesties in beeld. Tijdens het laden van deze suggesties is er een draaiend laad icoon zichtbaar. Dit icoon geeft de status van het laden van de suggesties aan en dit div element geldt hierdoor als statusboodschap. (Dit is ook de reden dat dit icoon een tekstalternatief nodig heeft) en moet meegedeeld worden aan gebruikers. Dit kan door een rol toe te voegen (role="status"), deze rol maakt het mogelijk voor hulpsoftware om aan te geven dat er gegevens geladen worden. Het betreffende div element is te herkennen aan de class ‘spot-enlighter-loading’.

  • Oorzaak:

   mist een rol

  • Gevolg:

   Niet duidelijk dat het formulier gegevens aan het laden is

  • Alternatief:

   rol toevoegen

  • Maatregel:

   rol toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://afspraak.vijfheerenlanden.nl/internetafspraken/kunnen tijdens het invullen foutmeldingen verschijnen. Deze moeten worden opgemaakt als statusbericht. Dit kan door role="alert" te gebruiken. Hulpsoftware kan dan aan een blinde voorlezen dat deze nieuwe content is verschenen op de pagina.

  • Gevolg:

   Voor blinden of slechtzienden is het onduidelijk dat er een nieuw, apart veld verschijnt

  • Alternatief:

   Verduidelijking in tekst

  • Maatregel:

   Verzoek aan leverancier dit aan te passen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Het formulier voldoet niet

  • Oorzaak:

   Leverancier moet pagina aanpassen maar heeft dat nog niet gedaan

  • Gevolg:

   Niet duidelijk doel

  • Alternatief:

   Alternatieve tekst geven

  • Maatregel:

   Nogmaals met leverancier in gesprek treden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Leverancier voldoet nog niet aan de maatregelen en heeft dit verzaakt op te lossen

  • Oorzaak:

   Geen contractuele afspraken over webtoegankelijkheid

  • Gevolg:

   Afhankelijk zijn van de aanpassingsbereidheid van de leverancier

  • Alternatief:

   Nogmaals aandringen op aanpassing, ook bij een gebruikersgroep

  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Vijfheerenlanden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209