Verklaring van fryslan.frl

Status toegankelijkheid https://www.fryslan.frl

Provincie Fryslân is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Fryslân streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website fryslan.frl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Fryslân is beschikbaar via de link https://www.fryslan.frl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Fryslân gepubliceerde informatie blijkt dat de website fryslan.frl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Fryslân is gevorderd met de toegankelijkheid van fryslan.frl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Fryslân .
Functie: Gedeputeerde.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via provincie@fryslan.frl of bel 058 - 292 59 25.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Bezwaar- en klachtprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben wij niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een bezwaar of klacht indienen bij ons. 

Aanvullende informatie van Provincie Fryslân

We vinden het belangrijk dat iedereen de informatie op onze websites zo goed mogelijk kan lezen, begrijpen en gebruiken. Hiervoor hanteren we de volgende aanpak: 

 • we laten onze websites elk jaar toetsen op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij. Onze websites zijn voor het laatst getoetst op 6 juli 2020 door Stichting Accessibility. Het onderzoeksrapport is te vinden op www.fryslan.frl/toegankelijkheidsverklaring;
   
 • we scannen onze websites regelmatig op fouten met het online websiteprogramma Siteimprove;
   
 • de redactie voert geregeld tussentijdse controles uit op de inhoud van de websites, ook door middel van het online websiteprogramma Siteimprove;
   
 • onze werknemers zijn getraind om fouten op de websites te herstellen, dit zijn de fouten die het online websiteprogramma Siteimprove laat zien;
   
 • onze vormgevers hebben een cursus digitale toegankelijkheid gevolgd. Zo veel mogelijk documenten worden toegankelijk opgemaakt;
   
 • de webredactie toetst nieuwe teksten en filmpjes vóór plaatsing op de websites op toegankelijkheid;​​​

   

Opgeloste toegankelijkheidsfouten uit het onderzoeksrapport:

 • Succescriterium 1.3.1 (niveau A): Info en relaties;
 • Succescriterium 2.4.1 (niveau A): Blokken omzeilen;
 • Succescriterium 2.4.3 (niveau A): Focus volgorde;
 • Succescriterium 2.4.4 (niveau A): Linkdoel (in context);
 • Succescriterium 2.5.3 (niveau A): Label in naam.

Het Succescriterium 3.3.1 (niveau A): Fout identificatie wordt uiterlijk 1 november 2020 opgelost door de websiteleverancier.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website fryslan.frl : voldoet gedeeltelijk

De website fryslan.frl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Fryslân dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.fryslan.frl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Fryslân dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is onvoldoende zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet altijd goed zichtbaar. Zo zit er, wanneer de websitebezoeker de tabtoets gebruikt om te navigeren, een onzichtbare link tussen het Home-icoon en het menu item ‘Bestuur’. Deze onzichtbare link is een link om het hamburgermenu te openen, en alleen zichtbaar bij een resolutie van 640x360 pixels. Ook de drie nieuwsberichten halverwege de homepagina hebben geen duidelijke focus.

  • Gevolg:

   Voor websitebezoekers die met het toetsenbord navigeren, is het niet altijd duidelijk waar ze zich op de website bevinden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 2. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina’s op de website zijn in het Nederlands en Fries beschikbaar. De standaard taal van elke webpagina kan door software bepaald worden. Voor alleen de pagina www.fryslan.frl/frysk geldt dat de taalinstelling Fries niet ingesteld kan worden.

  • Oorzaak:

   De ingestelde taal op de pagina www.fryslan.frl/frysk is op dit moment Nederlands in plaats van Fries. De pagina kan niet ingesteld worden als Friestalige pagina door de software.

  • Gevolg:

   Websitebezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware hebben er baat bij dat de voorleessoftware de informatie goed kan verwerken. In dit geval kan de voorleessoftware de informatie op de pagina minder correct voorlezen als de taalinstelling niet klopt.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 3. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, er zijn fouten gevonden in de opmaak van de code.

  • Oorzaak:

   Op regel 102 van www.fryslan.frl staat geen spatie tussen twee attributen. Op regel 106 wordt een section afgesloten (>) terwijl er geen section element open staat (<). Deze problemen komen voor op meerdere pagina's (bij andere regelnummers).

   Op de pagina https://www.fryslan.frl/informatiedossier wordt op regel 82 een div gesloten (<div>) terwijl er nog een section element zonder eindtag voor staat.

   De bovenstaande genoemde toegankelijkheidsproblemen leveren fouten op in de code. Dit heeft een negatieve invloed op de leesbaarheid van de informatie die door voorleessoftware voorgelezen wordt aan websitebezoekers met een visuele beperking.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van voorleessoftware hebben er baat bij dat de voorleessoftware de informatie goed kan verwerken en niet zal vastlopen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 4. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.fryslan.frl/ staan meerdere links zonder naam. Het gaat om de links die gebruikt zijn om het klikbare gebied van de drie nieuwsberichten groter te maken.

   Ook op de pagina https://www.fryslan.frl/BestaatNiet staat een link zonder naam, deze link staat in de code vlak boven de kop ‘Deze pagina is helaas niet (meer) beschikbaar’.

   Op alle pagina's kun je bovenaan de webpagina een taal kiezen. Op dit moment wordt enkel door middel van kleur aangegeven welke taal actief is.

  • Oorzaak:

   De naam en de rol van de links ontbreken en zijn daardoor niet te begrijpen door voorleessoftware.

  • Gevolg:

   Omdat de link niet te lezen is door de voorleessoftware, kan hierdoor niet aan websitebezoekers met een visuele beperking worden voorgelezen dat het een link betreft en dat hierop geklikt kan worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Deze fout kan niet opgelost worden door de websiteleverancier. Dit punt wordt verholpen bij de overstap naar een nieuw websiteprogramma in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op onze websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld op het website-onderdeel ‘Gedeputeerde Staten’ pdf’s terug te vinden die ingescande brieven en besluiten bevatten. Wij zijn verplicht om deze documenten openbaar te publiceren. Het vergt voor ons te veel tijd en werk om al deze documenten toegankelijk te maken.

  • Oorzaak:

   Medewerkers zijn nog niet op de hoogte en hebben nog niet de benodigde kennis over hoe ze de pdf's toegankelijk kunnen maken.

  • Gevolg:

   We voldoen nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   Websitebezoekers kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum wanneer ze een tekst of document tegenkomen dat niet toegankelijk is. Mocht dit nodig en gewenst zijn, dan leveren wij een toegankelijk alternatief aan van de tekst of het document.

  • Maatregel:

   Er wordt gewerkt aan bewustwording in de organisatie op het gebied van digitale toegankelijkheid.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het vergt voor ons te veel tijd en werk om al deze documenten toegankelijk te maken. In dit geval is het wettelijk niet verplicht om dit te doen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Onevenredige last

Provincie Fryslân geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Provincie Fryslân nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928