Verklaring van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Status toegankelijkheid
https://mrdh.nl/

Metropoolregio Rotterdam Den Haag is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 08-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Metropoolregio Rotterdam Den Haag streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag is beschikbaar via de link https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/de-metropoolregio-rotterdam-den_haag-digitaal-toegankelijk-wcag-em-20200918.pdf

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Metropoolregio Rotterdam Den Haag gepubliceerde informatie blijkt dat de website Metropoolregio Rotterdam Den Haag gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Metropoolregio Rotterdam Den Haag is gevorderd met de toegankelijkheid van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Metropoolregio Rotterdam Den Haag .
Functie: Manager Strategie & Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Metropoolregio Rotterdam Den Haag : voldoet gedeeltelijk

De website Metropoolregio Rotterdam Den Haag is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Metropoolregio Rotterdam Den Haag dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/de-metropoolregio-rotterdam-den_haag-digitaal-toegankelijk-wcag-em-20200918.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Metropoolregio Rotterdam Den Haag dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn geen tekstalternatieven toegevoegd aan de afbeeldingen in de PDF bestanden. Dit is belangrijk om toe te voegen voor mensen met een visuele beperking.
  • Oorzaak: Vooral bij infographics (die veel gebruikt worden in de documenten) zijn omschrijvende tekstalternatieven zeer belangrijk.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking kunnen niet altijd de PDF Documenten lezen/bekijken.
  • Alternatief: Niet bekend
  • Maatregel: PDF-Documenten aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op dit moment hebben de video’s geen correcte audiodescriptie.
  • Oorzaak: Op dit moment hebben de video’s geen correcte audiodescriptie. En daarnaast linken de video’s naar een externe link van YouTube. Wij raden aan om een toegankelijke videospeler te gebruiken en correcte audiodescriptie’s toe te voegen.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking hebben geen audiodescriptie.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Video's voorzien van audiodescriptie’s en het plaatsen van een nieuwe toegankelijke videospeler.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Drop-down menu’s en slider homepage hebben niet altijd een juiste beschrijving. De tabellen in de PDF documenten zijn niet toegankelijk, deze moeten allemaal nagelopen worden.
  • Oorzaak: Niet bekend
  • Gevolg: Niet bekend
  • Alternatief: Niet bekend
  • Maatregel: Drop-down menu’s (select boxes of role = "listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die expliciet is gekoppeld om ervoor te zorgen dat gebruikers van ondersteunende technologieën ook weten waarvoor het is bedoeld. Als het drop-down menu (select box of role = "listbox") een zichtbare beschrijving heeft die het doel van het menu aangeeft, moet deze beschrijving expliciet worden gekoppeld aan het vervolgkeuzemenu voor invoer, hetzij als een HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'. Als het niet mogelijk is om een ​​zichtbare beschrijving toe te voegen, voeg dan ofwel een mouse-over-tekst ('title'-attribuut) toe aan het drop-down menu of maak een onzichtbaar label met behulp van het WAI-ARIA-attribuut 'aria-label'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op bijna alle pagina’s waar de blauwe gradient gebruikt wordt als achtergrond. Zeer laag contrast tussen voor- en achtergrondkleuren.
  • Oorzaak: Niet bekend
  • Gevolg: Voldoende contrast is nodig voor alle gebruikers, vooral voor gebruikers met slechtziendheid.
  • Alternatief: Niet bekend
  • Maatregel: Vergroot het contrast tussen de voorgrondkleur (tekst) en de achtergrondkleur. Grote tekst (groter dan 18 punten of 14 punten vet) heeft niet zoveel contrast nodig als kleinere tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem? Foto Slider Homepage De slider op de homepage gaat te snel. Vertraag de slider of haal de slider helemaal weg. Wij adviseren om geen sliders te gebruiken. Dit zorgt vaak voor problemen met mensen met een beperking en daarnaast is het vaak niet functioneel voor mensen die geen beperking hebben.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: In het PDF Document https://mrdh.nl/file-download/download/public/90 https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf Deze controle mislukt als het pdf document 21 of meer pagina's heeft, maar geen bladwijzers heeft die parallel lopen aan de documentstructuur.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: In het PDF Document https://mrdh.nl/file-download/download/public/90 https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/Begroting-MRDH-2021.pdf De documenten hebben geen titel. Voeg een titel en omschrijving toe aan het document.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: In het PDF Document https://mrdh.nl/file-download/download/public/90 https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf Het is niet goed mogelijk om met de “Tab” functie door grote PDF documenten te navigeren.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: https://mrdh.nl/wie-zijn/gemeenten De kaart met gemeenten is interactief en bevat links naar andere gemeenten. Deze kaart is wel navigeerbaar met een toetsenbord, maar het is niet duidelijk waar de link naar toe gaat. Als een link geen tekst bevat, wordt de functie of het doel van de link niet aan de gebruiker gepresenteerd. Dit kan verwarring veroorzaken bij gebruikers van toetsenbord- en schermlezers. Verwijder de lege link of geef binnen de link tekst op die de functionaliteit en / of het doel van die link beschrijft. Op https://mrdh.nl/agenda staat het e-mailadres “informatie@mrdh.nl” twee keer, alleen de bestemming verschilt. Zorg dat de bestemming gelijk is.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: https://mrdh.nl/wie-zijn/gemeenten Er staat een kop (h4) zonder inhoud bovenaan de pagina. Sommige gebruikers, vooral gebruikers van toetsenbord- en schermlezers, navigeren vaak op koppen. Een lege kop geeft geen informatie en kan voor verwarring zorgen. En op https://mrdh.nl/nieuws/themaweek-zet-verkeersveiligheid-spotlights staat ook een kop die leeg is. Onder de naam “Brigitte Beeks”. PDF Documenten https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/Begroting-MRDH-2021.pdf In de PDF bestanden worden koppen en labels niet altijd toegepast. Zorg ervoor dat er duidelijk koppen en labels zijn toegevoegd in de PDF bestanden. Daarnaast is de opvolging van de koppen niet altijd correct. Zorg ervoor dat de koppen altijd elkaar opvolgen. Bijvoorbeeld: H1, H2, H3, etc
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: Nieuwsbrief veld in de footer Er is al een WAI-ARIA-validatiefoutmelding op de pagina wanneer de pagina wordt geladen. Zorg ervoor dat WAI-ARIA-validatiefoutmeldingen alleen verschijnen als er iets ongeldig is.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem?: https://mrdh.nl/publicaties De ID #edit-actions die wordt gebruikt voor een element op de pagina, wordt ook gebruikt voor een ander element op de pagina. ID's moeten uniek zijn.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Waar bevindt zich dit probleem: Slider homepage Een WAI-ARIA-element bevat rollen, statussen of eigenschappen die niet zijn toegestaan ​​op dit type element. Het WAI-ARIA-element volgt de specificatie niet met betrekking tot welke toestanden en eigenschappen aanwezig moeten zijn voor dit type element. Controleer de W3C-specificatie voor "Accessible Rich Internet Applications Suite" (WAI-ARIA) om te zien wat wordt ondersteund voor dit type element.
  • Oorzaak: Zie omschrijving
  • Gevolg: Zie omschrijving
  • Alternatief: Zie omschrijving
  • Maatregel: Zie omschrijving
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707