Verklaring van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Status toegankelijkheid https://mrdh.nl/

Metropoolregio Rotterdam Den Haag is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Metropoolregio Rotterdam Den Haag streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag is beschikbaar via de link https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/de-metropoolregio-rotterdam-den_haag-digitaal-toegankelijk-wcag-em-20200918.pdf

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Metropoolregio Rotterdam Den Haag gepubliceerde informatie blijkt dat de website Metropoolregio Rotterdam Den Haag gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Metropoolregio Rotterdam Den Haag is gevorderd met de toegankelijkheid van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Metropoolregio Rotterdam Den Haag .
Functie: Manager Strategie & Bestuur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via informatie@mrdh.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Metropoolregio Rotterdam Den Haag : voldoet gedeeltelijk

De website Metropoolregio Rotterdam Den Haag is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Metropoolregio Rotterdam Den Haag dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/de-metropoolregio-rotterdam-den_haag-digitaal-toegankelijk-wcag-em-20200918.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Metropoolregio Rotterdam Den Haag dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn geen tekstalternatieven toegevoegd aan de afbeeldingen in de PDF bestanden. Dit is belangrijk om toe te voegen voor mensen met een visuele beperking.

  • Oorzaak:

   Vooral bij infographics (die veel gebruikt worden in de documenten) zijn omschrijvende tekstalternatieven zeer belangrijk.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen niet altijd de PDF Documenten lezen/bekijken.

  • Alternatief:

   Niet bekend

  • Maatregel:

   PDF-Documenten aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2022
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op dit moment hebben de video’s geen correcte audiodescriptie.

  • Oorzaak:

   De video’s gemaakt door MRDH hebben nu audiodescriptie en worden afgespeeld in een toegankelijke videoplayer binnen de website. En daarnaast linken de video’s naar een externe link van YouTube. Wij raden aan om een toegankelijke videospeler te gebruiken en correcte audiodescriptie’s toe te voegen.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking hebben geen audiodescriptie.

  • Alternatief:

   Geen alternatief

  • Maatregel:

   Video's gemaakt door MRDH zijn voorzien van audiodescriptie’s worden afgespeeld in een nieuwe toegankelijke videospeler.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Drop-down menu’s en slider homepage hebben niet altijd een juiste beschrijving.

   De tabellen in de PDF documenten zijn niet toegankelijk, deze moeten allemaal nagelopen worden.

  • Oorzaak:

   Niet bekend

  • Gevolg:

   Niet bekend

  • Alternatief:

   Niet bekend

  • Maatregel:

   Drop-down menu’s (select boxes of role = "listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die expliciet is gekoppeld om ervoor te zorgen dat gebruikers van ondersteunende technologieën ook weten waarvoor het is bedoeld.

   Als het drop-down menu (select box of role = "listbox") een zichtbare beschrijving heeft die het doel van het menu aangeeft, moet deze beschrijving expliciet worden gekoppeld aan het vervolgkeuzemenu voor invoer, hetzij als een HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

   Als het niet mogelijk is om een ​​zichtbare beschrijving toe te voegen, voeg dan ofwel een mouse-over-tekst ('title'-attribuut) toe aan het drop-down menu of maak een onzichtbaar label met behulp van het WAI-ARIA-attribuut 'aria-label'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bijna alle pagina’s waar de blauwe gradient gebruikt wordt als achtergrond. Zeer laag contrast tussen voor- en achtergrondkleuren.

  • Oorzaak:

   Niet bekend

  • Gevolg:

   Voldoende contrast is nodig voor alle gebruikers, vooral voor gebruikers met slechtziendheid.

  • Alternatief:

   Niet bekend

  • Maatregel:

   Het contrast tussen de voorgrondkleur (tekst) en de achtergrondkleur is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 5. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem? Foto Slider Homepage De slider op de homepage gaat te snel. Vertraag de slider of haal de slider helemaal weg. Wij adviseren om geen sliders te gebruiken. Dit zorgt vaak voor problemen met mensen met een beperking en daarnaast is het vaak niet functioneel voor mensen die geen beperking hebben.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Timer van de slider is aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: In het PDF Document https://mrdh.nl/file-download/download/public/90 https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf

   Deze controle mislukt als het pdf document 21 of meer pagina's heeft, maar geen bladwijzers heeft die parallel lopen aan de documentstructuur.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Zie omschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: In het PDF Document https://mrdh.nl/file-download/download/public/90 https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf

   https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/Begroting-MRDH-2021.pdf

   De documenten hebben geen titel. Voeg een titel en omschrijving toe aan het document.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Zie omschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: In het PDF Document https://mrdh.nl/file-download/download/public/90 https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf

   Het is niet goed mogelijk om met de “Tab” functie door grote PDF documenten te navigeren.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Formulier is van de website gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: https://mrdh.nl/wie-zijn/gemeenten De kaart met gemeenten is interactief en bevat links naar andere gemeenten. Deze kaart is wel navigeerbaar met een toetsenbord, maar het is niet duidelijk waar de link naar toe gaat.

   Als een link geen tekst bevat, wordt de functie of het doel van de link niet aan de gebruiker gepresenteerd. Dit kan verwarring veroorzaken bij gebruikers van toetsenbord- en schermlezers. Verwijder de lege link of geef binnen de link tekst op die de functionaliteit en / of het doel van die link beschrijft.

   Op https://mrdh.nl/agenda staat het e-mailadres “informatie@mrdh.nl” twee keer, alleen de bestemming verschilt. Zorg dat de bestemming gelijk is.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Zie omschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: https://mrdh.nl/wie-zijn/gemeenten Er staat een kop (h4) zonder inhoud bovenaan de pagina. Sommige gebruikers, vooral gebruikers van toetsenbord- en schermlezers, navigeren vaak op koppen. Een lege kop geeft geen informatie en kan voor verwarring zorgen.

   En op https://mrdh.nl/nieuws/themaweek-zet-verkeersveiligheid-spotlights staat ook een kop die leeg is. Onder de naam “Brigitte Beeks”.

   PDF Documenten

   https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/investeringsimpuls_spv_aanvraagformulier_verkeersveiligheidsmaatregelen_2020-2021_mrdh.pdf

   https://mrdh.nl/sites/default/files/documents/Begroting-MRDH-2021.pdf

   In de PDF bestanden worden koppen en labels niet altijd toegepast. Zorg ervoor dat er duidelijk koppen en labels zijn toegevoegd in de PDF bestanden.

   Daarnaast is de opvolging van de koppen niet altijd correct. Zorg ervoor dat de koppen altijd elkaar opvolgen. Bijvoorbeeld: H1, H2, H3, etc

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Zie omschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: Nieuwsbrief veld in de footer Er is al een WAI-ARIA-validatiefoutmelding op de pagina wanneer de pagina wordt geladen.

   Zorg ervoor dat WAI-ARIA-validatiefoutmeldingen alleen verschijnen als er iets ongeldig is.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021
 12. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem?: https://mrdh.nl/publicaties De ID #edit-actions die wordt gebruikt voor een element op de pagina, wordt ook gebruikt voor een ander element op de pagina. ID's moeten uniek zijn.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   Zie omschrijving

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar bevindt zich dit probleem: Slider homepage Een WAI-ARIA-element bevat rollen, statussen of eigenschappen die niet zijn toegestaan ​​op dit type element.

   Het WAI-ARIA-element volgt de specificatie niet met betrekking tot welke toestanden en eigenschappen aanwezig moeten zijn voor dit type element.

   Controleer de W3C-specificatie voor "Accessible Rich Internet Applications Suite" (WAI-ARIA) om te zien wat wordt ondersteund voor dit type element.

  • Oorzaak:

   Zie omschrijving

  • Gevolg:

   Zie omschrijving

  • Alternatief:

   Zie omschrijving

  • Maatregel:

   aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209