Verklaring van Webapplicatie Uitstel van betaling

Status toegankelijkheid https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-na-1-oktober-2020

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Webapplicatie Uitstel van betaling.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Belastingdienst gepubliceerde informatie blijkt dat de website Webapplicatie Uitstel van betaling gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Belastingdienst is gevorderd met de toegankelijkheid van Webapplicatie Uitstel van betaling en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: Business Owner.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet. 

Wat kunt u van ons verwachten? 
Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief. 

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Webapplicatie Uitstel van betaling : voldoet gedeeltelijk

De website Webapplicatie Uitstel van betaling is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Belastingdienst dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/onderzoeksrapport-http-www-belastingdienst-coronavirus-bijzonder-uitstel-van-betaling-na-1-okt
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Belastingdienst dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   UVB Wanneer je in onderstaand formulier een veld correct invoert komt er een groen vinkje in het veld te staan. Voor dit groene vinkje is geen tekstueel alternatief aanwezig.

  • Oorzaak:

   Niet gemaakt

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Voor de checkbox 'Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, loonheffingen, omzetbelasting (btw), vennootschapsbelasting' is geen correcte label geassocieerd (legend). Dit moet 'Voor welke belastingen vraagt u bijzonder uitstel van betaling aan?' zijn.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/?uri=nm:oid:nl.bd.uitstel.betaling - met BSN 111111110

  • Gevolg:

   Incorrecte informatie wordt getoond betreffende het veld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   UVBIn het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden. Zie stap 3.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/?uri=nm:oid:nl.bd.uitstel.betaling Dit komt ook voor bij stap die van formulier https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/home/formulieren/aanvragen-uitstel-betaling/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizY1MLAwtDQwDLFxCjAwCDf08A91dDT3MHA30wwkpiAJKG-AAYP1RYCVe7j5GHh7OBn4WBqGuBo5ugWb-Pr4ehkBFUAV4zCjIjTDIdFRUBADX0wLS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ (Verlenging aanvragen voor uitstel dat u eerder hebt aangevraagd)

  • Gevolg:

   Auto complete is niet mogelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden in onderstaand formulier hebben een te laag contrast van 1,8:1. Zie bijvoorbeeld 'RSIN'.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/?uri=nm:oid:nl.bd.uitstel.betaling Op onderstaande pagina wordt gebruikt gemaakt van een custom border om de toetsenbordfocus aan te geven bij een interactief element, namelijk de knop 'Vorige'. De kleur van deze custom border heeft een te laag contrast van 1,5:1. Mogelijk wordt er bij andere onderdelen binnen deze omgeving dezelfde focus gebruikt met een te laag contrast.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/?uri=nm:oid:nl.bd.uitstel.betaling

  • Gevolg:

   Verminderde leesbaarheid

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het label 'Heeft het bedrijf een RSIN?' bevindt zich een vraagteken knop. Wanneer je deze knop opent is er een sluiten knop zichtbaar. Deze sluiten knop heeft geen naam. https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/?uri=nm:oid:nl.bd.uitstel.betaling

  • Gevolg:

   Doel van de knop is verminderd duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij stap 2 uitstelgegevens invullen bevindt zich een invoerveld met daaronder teller die aangeeft hoeveel tekens er nog over zijn en je als gebruiker dus nog in kan voeren. Dit getal wijzigt en is een status bericht. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Advies is om niet elke keer als het getal wijzigt dit te willen communiceren naar voorleessoftware maar bijvoorbeeld na elke 100 (bij 3900, 3800 etc.) en bij de laatste 100/50 dit wel bij elke wijziging te communiceren. https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/home/formulieren/aanvragen-uitstel-betaling/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizY1MLAwtDQwDLFxCjAwCDf08A91dDT3MHA30wwkpiAJKG-AAYP1RYCVe7j5GHh7OBn4WBqGuBo5ugWb-Pr4ehkBFUAV4zCjIjTDIdFRUBADX0wLS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Bij stap 2 uitstelgegevens invullen wijzigt het getal 'nog 19 bestanden' zonder dat de pagina ververst of de focus naar de melding verplaatst wordt. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/home/formulieren/aanvragen-uitstel-betaling/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizY1MLAwtDQwDLFxCjAwCDf08A91dDT3MHA30wwkpiAJKG-AAYP1RYCVe7j5GHh7OBn4WBqGuBo5ugWb-Pr4ehkBFUAV4zCjIjTDIdFRUBADX0wLS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ Op de volgende pagina worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht "test.txt (0 B) is niet geüpload. U kunt alleen de volgende bestandstypen uploaden: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .png." een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie stap 2 uitstelgegevens invullen.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/home/formulieren/aanvragen-uitstel-betaling/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizY1MLAwtDQwDLFxCjAwCDf08A91dDT3MHA30wwkpiAJKG-AAYP1RYCVe7j5GHh7OBn4WBqGuBo5ugWb-Pr4ehkBFUAV4zCjIjTDIdFRUBADX0wLS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

  • Gevolg:
   • Sub-optimale informering resterende tekens
   • Mogelijk onduidelijkheid tav aantal resterende documenten voor upload
   • Hulpsoftware is mogelijk niet op de hoogte van getoonde foutmeldingen
  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209