Verklaring van Corporate website Hoogheemraadschap van Delfland

Status toegankelijkheid https://www.hhdelfland.nl

Hoogheemraadschap van Delfland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Hoogheemraadschap van Delfland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Corporate website Hoogheemraadschap van Delfland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Hoogheemraadschap van Delfland is beschikbaar via de link https://www.hhdelfland.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Corporate website Hoogheemraadschap van Delfland van Hoogheemraadschap van Delfland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hoogheemraadschap van Delfland .
Functie: Teammanager Communicatie en KlantContact.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via loket@hhdelfland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Hoogheemraadschap van Delfland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Corporate website Hoogheemraadschap van Delfland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Corporate website Hoogheemraadschap van Delfland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet voor alle afbeeldingen en video's is een tekstalternatief beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Huidig gebruikte CMS dwingt niet af dat tekstalternatief wordt ingevoerd.

  • Gevolg:

   Een deel van de afbeeldingen en video's in de website heeft nog geen tekstalternatief.

  • Alternatief:

   Indien dringend toegang gewenst is kan deze aangevraagd worden bij de afdeling Communicatie via loket@hhdelfland.nl.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om tekstalternatieven aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op enkele webpagina's en een aantal PDF's is de structuur van het document niet geschikt om door toegankelijkheidssoftware uitgelezen te worden.

  • Oorzaak:

   Genereren van correcte structuren werd in het verleden niet door de tooling afgedwongen.

  • Gevolg:

   Onderdelen van enkele pagina's en een aantal PDF-bestanden op de website kunnen niet gelezen worden door toegankelijkheidssoftware.

  • Alternatief:

   Indien dringend toegang gewenst is kan deze aangevraagd worden bij de afdeling Communicatie via loket@hhdelfland.nl.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om tekstalternatieven aan te bieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een aantal formulieren ontbreekt een omschrijving van de gewenste input boven of naast het betreffende veld.

  • Oorzaak:

   Gehanteerde systemen dwingen niet af dat invulinstructies niet alleen binnen het invoerveld zelf maar ook daarbuiten worden getoond.

  • Gevolg:

   Een aantal formulieren is mogelijk verminderd toegankelijk.

  • Alternatief:

   Het loket van Delfland kan ondersteuning bieden bij het invullen van het betreffende formulier.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit met spoed te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het aanvraagformulier voor een watervergunning worden de foutmeldingen in rood getoond; tekstueel is onvoldoende duidelijk dat het gaat om een foutmelding.

  • Oorzaak:

   In systemen is onvoldoende afgedwongen dat ook tekstueel duidelijk wordt gemaakt wanneer het om een foutmelding gaat.

  • Gevolg:

   Fouten bij het invullen van het aanvraagformulieren blijven mogelijk onvoldoende opgemerkt.

  • Alternatief:

   Het loket van Delfland kan ondersteuning bieden bij het invullen van het betreffende formulier.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit met spoed te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal elementen op een aantal webpagina's en in een aantal PDF-bestanden op de website biedt onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Systeem biedt onvoldoende bescherming tegen voorkomen van onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Mogelijk is een deel van de elementen van de website en de daar gepubliceerde PDF's verminderd leesbaar voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Het loket van Delfland kan vragen over desbetreffende onderdelen en PDF-documenten beantwoorden.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij enkele pagina's verdwijnen elementen als de gebruiker de pagina naar 200% schaalt.

  • Oorzaak:

   Gebruikte sjablonen in huidige content management systeem zijn hier onvoldoende op ingericht.

  • Gevolg:

   In een enkele pagina wordt de printknop ontoegankelijk. In een andere pagina wordt het e-mailadres van het Hoogheemraadschap van Delfland verminderd zichtbaar.

  • Alternatief:

   Printen vanuit het browsermenu is een bruikbaar alternatief; door op het e-mailadres te klikken is het alsnog mogelijk een mail te versturen.

  • Maatregel:

   Deze issues worden verholpen bij de aanstaande vernieuwingsslag van de corporate website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de digitale begroting zijn enkele afbeeldingen gebruikt om tekstuele inhoud weer te geven.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Tekst schaalt niet mee als gebruik wordt gemaakt van opschalingstechnologie.

  • Alternatief:

   De tekst is alsnog toegankelijk via het tekstalternatief.

  • Maatregel:

   De afbeeldingen zullen worden vervangen door danwel worden aangevuld met tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In een enkel formulier hebben de invoervelden onvoldoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebruikte tooling ondersteunt onvoldoende het inzicht in contrast en dwingt dit onvoldoende af.

  • Gevolg:

   Invullen van het formulier kan bemoeilijkt worden voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Het loket kan ondersteuning bieden bij het invullen van het formulier.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal fotocarrousels en de tekstvergrotingslink zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Het ondersteunende systeem en de daarin geïntegreerde sjablonen ondersteunen toetsenbordtoegankelijkheid bij deze elementen onvoldoende.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening kunnen niet ingrijpen op de timing van de carroussels. Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening kunnen niet de tekst in de website vergroten met de tekstlink.

  • Alternatief:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening kunnen gebruik maken van de zoomfunctionaliteit van de browser of assistive technologie zoals een vergrootglas om de tekst te vergroten.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal video's op de homepage kan bediend worden met lettertoetsen, maar deze zijn niet exclusief beschikbaar als de video de focus heeft.

  • Oorzaak:

   Het ondersteunende systeem dwingt onvoldoende het aspect "active only on focus" af.

  • Gevolg:

   Intoetsen van lettertoetsen kan tot onbedoelde interactie met de video's leiden.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 11. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de digitale begroting is een fotocarroussel opgenomen dat niet gepauzeerd of gestopt kan worden.

  • Oorzaak:

   Onderliggend systeem biedt hiervoor onvoldoende ondersteuning.

  • Gevolg:

   Het is mogelijk dat gebruiker wordt afgeleid door voortdurend bewegend beeld.

  • Alternatief:

   Een tekstuele versie van de digitale begroting is beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De link naar het navigatiemenu is steeds de eerst genoemde link, deze kan niet omzeild worden.

  • Oorzaak:

   Het ondersteunende systeem en de daarbinnen gebruikte sjablonen bieden hiervoor onvoldoende ondersteuning.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking krijgen op iedere pagina als eerste de link naar het navigatiemenu gepresenteerd in plaats van links om deze te omzeilen.

  • Alternatief:

   Vooralsnog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal pagina's binnen de website heeft dezelfde titel. Tevens heeft een aantal PDF-bestanden geen voldoende leesbare titel.

  • Oorzaak:

   Ondersteunend systeem dwingt onvoldoende af dat unieke paginatitels worden gehanteerd.

  • Gevolg:

   Mogelijk is voor gebruikers met visuele beperkingen nu het doel van een aantal pagina's of PDF-documenten onvoldoende duidelijk.

  • Alternatief:

   Vooralsnog geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij gebruik van Firefox wordt de focus op een aantal navigatie-elementen op enkele pagina's niet correct weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het ondersteunende systeem levert niet de correcte informatie op om door Firefox correct geregistreerd te worden als "in focus".

  • Gevolg:

   Het is mogelijk dat gebruikers met een visuele beperking die gebruik maken van Firefox onvoldoende inzicht hebben in wanneer de betreffende navigatie-elementen in focus zijn.

  • Alternatief:

   Door gebruik te maken van een andere browser dan Firefox is er een workaround beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit issue te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het logo van het Hoogheemraadschap van Delfland op de website bevat nog geen achterliggend tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   In het ondersteunende systeem is hiervoor nog geen voorziening ingebouwd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking herkennen het logo van het Hoogheemraadschap van Delfland op de website wellicht niet als zodanig.

  • Alternatief:

   Niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit issue te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De Engelstalige pagina's van de website zijn niet volledig als Engelstalig gemarkeerd.

  • Oorzaak:

   Het onderliggende systeem biedt hiervoor onvoldoende ondersteuning.

  • Gevolg:

   De screenreader-software van gebruikers met een visuele beperking zal delen van de Engelstalige pagina niet als zodanig herkennen.

  • Alternatief:

   Het loket van het Hoogheemraadschap van Delfland kan gebruikers met een visuele beperking de inhoud van de Engelstalige pagina ter hand stellen.

  • Maatregel:

   Er is een project opgestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutmeldingen in het formulier om een watervergunning aan te vragen zijn zo geformuleerd dat wellicht niet duidelijk is dat het om een foutmelding gaat.

  • Oorzaak:

   Formulering van de foutmelding blijkt onvoldoende helder.

  • Gevolg:

   Wanneer het niet mogelijk blijkt om het formulier te verzenden omdat verplichte velden niet zijn ingevuld is de reden voor de fout wellicht niet direct duidelijk.

  • Alternatief:

   Het loket van het Hoogheemraadschap van Delfland kan behulpzaam zijn bij het correct invullen van het formulier.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit probleem te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een aantal formuliervelden verdwijnt de invoerinstructie zodra het veld de focus krijgt; op enkele plekken ontbreekt de toelichting dat een asterisk naast een veld betekent dat in dat veld verplicht een waarde moet worden ingevuld.

  • Oorzaak:

   Het onderliggende systeem biedt hiervoor onvoldoende ondersteuning / richting.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking zijn zich wellicht bij enkele formuliervelden onvoldoende bewust dat hier een invulinstructie voor geldt en welke dat dan is.

  • Alternatief:

   Het loket van het Hoogheemraadschap van Delfland kan behulpzaam zijn bij het invullen van de formulieren.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit issue te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal nieuwspagina's bevat elementen met een niet-unieke identificatie.

  • Oorzaak:

   Het onderliggend systeem biedt hiervoor onvoldoende ondersteuning.

  • Gevolg:

   Beperkt. Uit de context van de pagina zal in het algemeen blijken welke functie de desbetreffende elementen hebben.

  • Alternatief:

   Een alternatief is vooralsnog niet voorhanden.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een beperkt aantal pagina's bevat elementen waarvan screenreaders niet automatisch de status kunnen bepalen. Dat geldt met name voor de foto-carroussels, voor de tabbladen in de digitale begroting en voor de sitemap.

  • Oorzaak:

   Het onderliggende systeem biedt hiervoor onvoldoende ondersteuning.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking zijn de sitemap en de tabbladen in de digitale begroting niet automatisch volledig leesbaar voor hun screenreaders. Hetzelfde geldt voor een deel van de links in de fotocarroussels.

  • Alternatief:

   Als alternatief voor de sitemap en de links in de fotocarroussels zijn andere navigatiemogelijkheden beschikbaar. Voor de digitale begroting is een downloadlink naar een tekstuele versie beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er is een project gestart om deze problemen te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Hoogheemraadschap van Delfland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209