Verklaring van www.vlissingen.nl

Status toegankelijkheid https://www.vlissingen.nl

Gemeente Vlissingen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vlissingen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vlissingen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vlissingen is beschikbaar via de link https://www.vlissingen.nl/index.php?id=4548

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vlissingen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.vlissingen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vlissingen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.vlissingen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vlissingen .
Functie: Teamleider directie Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via e-mail redactie@vlissingen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Vlissingen

1. Op een aantal pagina's voldoen PDF-bestanden nog niet helemaal aan de toegankelijkheidseisen. We werken hier hard aan, onder meer door het inhuren van externe kennis.
Op de pagina's waar een pdf-document staat, wordt een alternatief geboden.

2. Op een beperkt aantal pagina's presenteren we informatie in de vorm van een filmpje of vlog. Deze voldoen tot en met 22 september 2020 niet aan de toegankelijkheidseisen. Dit is tot en met deze datum weliswaar geen verplichting, maar wel een onderdeel van onze dienstverlening die we aanscherpen. We werken aan de toegankelijkheid van film en vlog, onder meer door het inhuren van externe kennis.
Doel is om vanaf 23 september 2020 alle filmpjes en vlogs van ondertiteling te voorzien. Tevens bieden we deze in audio formaat en .srt formaat aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.vlissingen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.vlissingen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vlissingen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vlissingen.nl/index.php?id=4548
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vlissingen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.scheldekwartier.nl/het-gebied/scheldekwartier-in-beeld.htmlstaan foto’s met een tekstalternatief. Deze tekstalternatieven (bijvoorbeeld 'Diversen1' of 'Schelde1') omschrijven niet wat op de afbeelding te zien is. Deze foto's kunnen gezien worden als decoratieve foto's en kunnen daardoor beter een leeg tekstalternatief (alt="") hebben. Op die manier kan hulpsoftware deze decoratieve afbeeldingen negeren.

  • Oorzaak:

   Niet juiste beschrijving van de foto's.

  • Gevolg:

   Onduidelijke beschrijving.

  • Alternatief:

   Aanpassen beschrijving.

  • Maatregel:

   Aanpassen beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.vlissingen.nl/zoeken.html?q=attracties staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het nummer '1' heeft een andere cirkel er om heen om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze informatie die wordt overgebracht door de presentatie, moet ook door software bepaald kunnen worden. Hiervoor is een verborgen tekst met class="hidden" toegevoegd. Deze tekst wordt echter verborgen via 'display:none', waardoor deze ook voor hulpsoftware verborgen wordt.

  • Oorzaak:

   Verborgen tekst.

  • Gevolg:

   Blijkt ook voor hulpsoftware verborgen te zijn.

  • Alternatief:

   Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Maatregel:

   Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.vlissingen.nl/home.html heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De submenu’s klappen uit als er met de muis over de onderdelen heen wordt gegaan of wanneer de toetsenbordfocus hierop terechtkomt. Deze extra content die dan verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, maar het voldoet nu aan twee voorwaarden. De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet in alle gevallen ‘verbergbaar’.

  • Oorzaak:

   Foute invoer.

  • Gevolg:

   De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten, zonder dat de focus of muis verplaatst wordt.

  • Alternatief:

   Aanpassen.

  • Maatregel:

   Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/home.html staat een afbeelding met daarin de tekst 'Gemeentearchief Vlissingen per 1 januari 2020 bij het Zeeuws Archief'. Deze tekst staat in de afbeelding, maar kan beter als gewone tekst geplaatst worden. Op die manier kan de styling van de tekst door slechtzienden ook aangepast worden.

  • Oorzaak:

   Tekst in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Is onduidelijk in de styling van de tekst voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Tekst weghalen uit de afbeelding.

  • Maatregel:

   Is op 15-4-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-04-2020
 5. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://gemeenteraad.vlissingen.nl/home/wat-doet-de-gemeenteraad.htmlstaat een YouTube video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’

  • Oorzaak:

   Foutieve invoer.

  • Gevolg:

   Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’.

  • Alternatief:

   Aanpassen.

  • Maatregel:

   Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://gemeenteraad.vlissingen.nl/home.html staat het logo van Gemeente Vlissingen. De alt-tekst is nu ‘Logo van Gemeente Vlissingen’. Dit is een goede omschrijving van de afbeelding. Omdat het tevens een link is, moet echter ook het doel van de link omschreven worden bij deze link. Alleen de alternatieve tekst zoals die nu is doet vermoeden dat de link naar de homepage van de algemene website van de gemeente Vlissingen gaat (www.vlissingen.nl). Maar daar gaat de link niet naar toe.

  • Oorzaak:

   Foutieve invoer.

  • Gevolg:

   Alleen de alternatieve tekst zoals die nu is doet vermoeden dat de link naar de homepage van de algemene website van de gemeente Vlissingen gaat (www.vlissingen.nl). Maar daar gaat de link niet naar toe.

  • Alternatief:

   Aanpassen.

  • Maatregel:

   Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.vlissingen.nl/english/welcome.html staat de inhoud van de pagina in het Engels. De verschillende onderdelen zijn allemaal netjes aangegeven met lang="en", op de laatste lijst na. Deze heeft geen taalwisseling.

  • Oorzaak:

   Foutieve invoer.

  • Gevolg:

   1 onderdelen is niet aangegeven met lang="en".

  • Alternatief:

   Aanpassen

  • Maatregel:

   Is na constatering aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-04-2020
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.vlissingen.nl/zoeken.html?q=attracties staan onderaan paginanummers voor de zoekresultatenpagina's. Het actieve cijfer heeft een andere kleur. Deze status kan niet door software worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Foutieve invoer

  • Gevolg:

   De informatie die voor de status is toegevoegd, is met CSS verborgen voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Aanpassen.

  • Maatregel:

   Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Vlissingen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209