Verklaring van www.vlissingen.nl

Status toegankelijkheid https://www.vlissingen.nl

Gemeente Vlissingen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vlissingen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.vlissingen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vlissingen is beschikbaar via de link https://www.vlissingen.nl/index.php?id=4548

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vlissingen gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.vlissingen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vlissingen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.vlissingen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vlissingen .
Functie: Teamleider directie Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via e-mail redactie@vlissingen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Vlissingen

1. Op een aantal pagina's voldoen PDF-bestanden nog niet helemaal aan de toegankelijkheidseisen. We werken hier hard aan, onder meer door het inhuren van externe kennis.
Op de pagina's waar een pdf-document staat, wordt een alternatief geboden.

2. Op een beperkt aantal pagina's presenteren we informatie in de vorm van een filmpje of vlog. Deze voldoen tot en met 22 september 2020 niet aan de toegankelijkheidseisen. Dit is tot en met deze datum weliswaar geen verplichting, maar wel een onderdeel van onze dienstverlening die we aanscherpen. We werken aan de toegankelijkheid van film en vlog, onder meer door het inhuren van externe kennis.
Doel is om vanaf 23 september 2020 alle filmpjes en vlogs van ondertiteling te voorzien. Tevens bieden we deze in audio formaat en .srt formaat aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.vlissingen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.vlissingen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vlissingen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vlissingen.nl/index.php?id=4548
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vlissingen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.scheldekwartier.nl/het-gebied/scheldekwartier-in-beeld.htmlstaan foto’s met een tekstalternatief. Deze tekstalternatieven (bijvoorbeeld 'Diversen1' of 'Schelde1') omschrijven niet wat op de afbeelding te zien is. Deze foto's kunnen gezien worden als decoratieve foto's en kunnen daardoor beter een leeg tekstalternatief (alt="") hebben. Op die manier kan hulpsoftware deze decoratieve afbeeldingen negeren.
  • Oorzaak: Niet juiste beschrijving van de foto's.
  • Gevolg: Onduidelijke beschrijving.
  • Alternatief: Aanpassen beschrijving.
  • Maatregel: Aanpassen beschrijving.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vlissingen.nl/zoeken.html?q=attracties staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het nummer '1' heeft een andere cirkel er om heen om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze informatie die wordt overgebracht door de presentatie, moet ook door software bepaald kunnen worden. Hiervoor is een verborgen tekst met class="hidden" toegevoegd. Deze tekst wordt echter verborgen via 'display:none', waardoor deze ook voor hulpsoftware verborgen wordt.
  • Oorzaak: Verborgen tekst.
  • Gevolg: Blijkt ook voor hulpsoftware verborgen te zijn.
  • Alternatief: Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Maatregel: Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 3. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vlissingen.nl/home.html heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De submenu’s klappen uit als er met de muis over de onderdelen heen wordt gegaan of wanneer de toetsenbordfocus hierop terechtkomt. Deze extra content die dan verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, maar het voldoet nu aan twee voorwaarden. De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet in alle gevallen ‘verbergbaar’.
  • Oorzaak: Foute invoer.
  • Gevolg: De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten, zonder dat de focus of muis verplaatst wordt.
  • Alternatief: Aanpassen.
  • Maatregel: Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 4. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/home.html staat een afbeelding met daarin de tekst 'Gemeentearchief Vlissingen per 1 januari 2020 bij het Zeeuws Archief'. Deze tekst staat in de afbeelding, maar kan beter als gewone tekst geplaatst worden. Op die manier kan de styling van de tekst door slechtzienden ook aangepast worden.
  • Oorzaak: Tekst in de afbeelding.
  • Gevolg: Is onduidelijk in de styling van de tekst voor slechtzienden.
  • Alternatief: Tekst weghalen uit de afbeelding.
  • Maatregel: Is op 15-4-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-04-2020
 5. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://gemeenteraad.vlissingen.nl/home/wat-doet-de-gemeenteraad.htmlstaat een YouTube video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’
  • Oorzaak: Foutieve invoer.
  • Gevolg: Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’.
  • Alternatief: Aanpassen.
  • Maatregel: Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://gemeenteraad.vlissingen.nl/home.html staat het logo van Gemeente Vlissingen. De alt-tekst is nu ‘Logo van Gemeente Vlissingen’. Dit is een goede omschrijving van de afbeelding. Omdat het tevens een link is, moet echter ook het doel van de link omschreven worden bij deze link. Alleen de alternatieve tekst zoals die nu is doet vermoeden dat de link naar de homepage van de algemene website van de gemeente Vlissingen gaat (www.vlissingen.nl). Maar daar gaat de link niet naar toe.
  • Oorzaak: Foutieve invoer.
  • Gevolg: Alleen de alternatieve tekst zoals die nu is doet vermoeden dat de link naar de homepage van de algemene website van de gemeente Vlissingen gaat (www.vlissingen.nl). Maar daar gaat de link niet naar toe.
  • Alternatief: Aanpassen.
  • Maatregel: Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vlissingen.nl/english/welcome.html staat de inhoud van de pagina in het Engels. De verschillende onderdelen zijn allemaal netjes aangegeven met lang="en", op de laatste lijst na. Deze heeft geen taalwisseling.
  • Oorzaak: Foutieve invoer.
  • Gevolg: 1 onderdelen is niet aangegeven met lang="en".
  • Alternatief: Aanpassen
  • Maatregel: Is na constatering aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 08-04-2020
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.vlissingen.nl/zoeken.html?q=attracties staan onderaan paginanummers voor de zoekresultatenpagina's. Het actieve cijfer heeft een andere kleur. Deze status kan niet door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Foutieve invoer
  • Gevolg: De informatie die voor de status is toegevoegd, is met CSS verborgen voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Aanpassen.
  • Maatregel: Is op 18-6-2020 aangepast in het CMS. Voldoet sindsdien aan de eis.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Vlissingen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323