Verklaring van Beeldkompas

Status toegankelijkheid https://beeldkompas.nl

Dienst Publiek & Communicatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst Publiek & Communicatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Beeldkompas.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst Publiek & Communicatie is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Beeldkompas van Dienst Publiek & Communicatie voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst Publiek & Communicatie .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via beeldkompas@minaz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Dienst Publiek & Communicatie

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Beeldkompas : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Beeldkompas is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Decoratieve afbeeldingen met tekstalternatieven.

  • Oorzaak:

   Verschillende afbeeldingen zijn niet voorzien van een (correct) tekstalternatief.

  • Gevolg:

   De informatie die afbeeldingen overbrengen kunnen gebruikers van voorleessoftware niet op de juiste wijze tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Correcte tekstalternatieven toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppenstructuur is niet overal correct toegepast.

  • Oorzaak:

   Op verschillende plekken is tekst niet correct opgemaakt als koptekst. Ook zijn relaties niet volledig in de code verwerkt.

  • Gevolg:

   De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Kopteksten worden correct toegepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt enkel kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Pagina's https://www.beeldkompas.nl/courses/beeld-waarnemen en https://www.beeldkompas.nl/courses/introductie-in-de-mediatheek zijn beginpagina’s van twee verschillende processen. De procespagina’s hebben bovenaan een horizontale balk die de voortgang aangeeft. Deze indicator is alleen te herkennen door een verschil in kleur. Informatie mag niet alleen met kleur worden weergegeven. Een mogelijke oplossing is het weergeven van de voortgang met een percentage.

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank is één van de knoppen ‘Beeld’, ‘Beeld/titel’ of ‘Met toelichting’ actief. Dit is zichtbaar door een kleurverandering. Welke knop actief is moet ook op een kleuronafhankelijke manier worden weergegeven, zodat slechtziende en kleurenblinde gebruikers dit verschil ook kunnen waarnemen.

   Op pagina's https://www.beeldkompas.nl/courses/beeld-waarnemen en https://www.beeldkompas.nl/courses/introductie-in-de-mediatheek staat de tekst ‘Niveau’. Naast deze tekst staan drie sterren. Het niveau is één van drie. Deze informatie wordt nu alleen door kleurverschil weergegeven. Dit moet ook op een kleuronafhankelijke manier worden weergegeven.

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/wijzers/matchmaker start een proces met vijftien niet-verplichte keuzes uit keuzerondjes. Wanneer een stap wordt overgeslagen, gaat het proces verder en krijgt het niet-ingevulde nummer bovenaan geen andere kleur. Wanneer een vraag wel beantwoord is, wordt dit nummer groen in plaats van grijs. Dit verschil moet ook op een kleuronafhankelijke manier worden weergegeven.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden kunnen de informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat niet alleen kleur wordt gebruikt om de voortgang of status aan te duiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrastwaarde in compontenten van de gebruikersinterface is onvoldoende.

  • Oorzaak:

   De moeilijkheidsgraad van mini-cursussen wordt aangeduid met 3 sterren. Het contrast tussen de actieve en niet actieve sterren is onvoldoende.

  • Gevolg:

   Deze informatie is niet zichtbaar voor mensen die kleurenblind of slechtziend zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de gebruikte kleuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Aanvullende content wordt niet juist getoond.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank komt aanvullende content in beeld als de muis of toetsenbordfocus op bepaalde knoppen in de linkerkolom landt. Het gaat om de vier paarse ‘i’ knoppen naast de teksten ‘Categorie’ tot en met ‘Stijl’. Alleen aan de eis ‘persistent’ wordt op dit moment voldaan. Er moet nog aan de eis 'hoverable' worden voldaan: de muis moet op de verschenen content geplaatst kunnen worden. Er moet ook aan de eis 'dismissable' worden voldaan: de aanvullende content moet verborgen kunnen worden zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Indien deze content per ongeluk geactiveerd wordt, moet deze op een eenvoudige manier te verbergen zijn. In de meeste gevallen wordt voor deze actie de Escape-toets gebruikt. Het indrukken van deze toets heeft dan tot gevolg dat alle openstaande ‘Content on hover or focus’ in een keer gesloten wordt, dit moet onafhankelijk zijn van de positie van de toetsenbordfocus en muis op de pagina.

  • Gevolg:

   De aanvullende content is niet op de juiste manier oproepbaar en sluitbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De noodzakelijke eisen moeten worden geimplementeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst schaalt niet correct mee.

  • Oorzaak:

   In elke footer staat de tekst ‘Beeldkompas vertelt niet hoe het moet, maar laat zien hoe het kan’. Deze tekst is niet zichtbaar als deze pagina bekeken wordt op de test-resolutie 1024x768px en 200% zoom.

   Wanneer de pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank bekeken wordt op de test-resolutie 1024x768px en 200% zoom, komt de link ‘Toegankelijkheid’ in de footer achter de balk (Beeld, Beeld/titel, Toelichting) terecht die onderaan in beeld is vastgemaakt.

   Op pagina's https://www.beeldkompas.nl/kennisbank/korte-corona-animaties en https://www.beeldkompas.nl/kennisbank/dit-is-niet-mijn-speech is de tabel met de tabelkop ‘Extra informatie’ niet meer zichtbaar.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen deze informatie niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De schaalbaarheid van deze links en koppen corrigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 7. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bewegende content is niet te pauzeren of te stoppen.

  • Oorzaak:

   In het proces dat begint op pagina https://www.beeldkompas.nl/courses/beeld-waarnemen staat een slide met de kop ‘Beweging’. Deze pagina bevat een bewegende afbeelding die niet te pauzeren, te stoppen of te verbergen is.

  • Gevolg:

   Deze content kan bezoekers afleiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Geen. De betreffende content dient ter illustratie van de informatie in deze mini-cursus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Titel beschrijft niet de inhoud van de pagina's.

  • Oorzaak:

   De processen die beginnen op pagina's https://www.beeldkompas.nl/courses/beeld-waarnemen en https://www.beeldkompas.nl/courses/introductie-in-de-mediatheek hebben beide de paginatitel ‘Beeldkompas’. Dit beschrijft niet de inhoud van de pagina's.

  • Gevolg:

   De titel geeft geen omschrijving van de inhoud en mist daardoor een hulpmiddel voor het navigeren door de website.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de titels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Volgorde van focus is niet overal correct.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's wordt een lightbox aangeboden. Onder andere het menu en bij het vergroten van afbeeldingen. Het openen van een lightbox brengt een aantal eisen met zich mee. Eén van deze eisen is dat de toetsenbordfocus niet op de achterliggende pagina mag komen zolang de lightbox open staat. Ook moet de toetsenbordfocus landen op een logische plaats als de lightbox gesloten wordt. Dat is niet het geval.

  • Gevolg:

   Mensen die toetsenbordbediening gebruiken kunnen niet op de juiste wijze door de website navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het corrigeren van de focusvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linkdoel is niet correct bepaald of context is niet juist.

  • Oorzaak:

   Op meerdere plekken wordt een linktekst zonder de juiste context gebruikt (bijvoorbeeld 'Bekijk alles'). Ook ontbreekt op sommige plekken een linktekst.

  • Gevolg:

   Het doel van sommige links kan niet worden bepaald.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de linkteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt niet op alle plekken is een tweede manier beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's zijn te vinden door het volgen van links op verschillende pagina's. Op pagina's https://www.beeldkompas.nl/ en https://www.beeldkompas.nl/kennisbankstaat een zoekfunctie die als tweede manier zou kunnen gelden. Het probleem is dat deze zoekfunctie alleen zoekt in de kennisbank en niet in de secties ‘Praktische hulp’ en ‘Verdieping’. De pagina's die daaronder vallen moeten ook op een tweede manier vindbaar zijn.

  • Gevolg:

   Vanaf bepaalde pagina's is het slechts op één manier mogelijk om door de website te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het toevoegen van een sitemap.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus is niet overal op de juiste wijze zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's komt de toetsenbordfocus na het openen van de link ‘Menu’ eerst op de vijf links in dit menu. Voordat de toetsenbordfocus verder gaat op de pagina, komt de toetsenbordfocus op de visueel verborgen knop ‘Sluit menu’, waardoor de focus niet zichtbaar is. Dit gebeurt doordat het menu al automatisch gesloten is toen de toetsenbordfocus op deze knop landde.

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank/korte-corona-animaties komt de toetsenbordfocus op twee verschillende div-elementen met role=”application”. Dit element heeft geen zichtbare toetsenbordfocus. Dit element hoeft geen toetsenbordfocus te kunnen ontvangen om deze informatie over te dragen aan hulpsoftware. Om deze reden wordt geadviseerd om het attribuut tabindex=”0” van dit element te verwijderen. Het aria-label moet wel blijven staan. Dit label maakt duidelijk wat de functie van deze applicatie is. Een Nederlandstalige tekst zoals ‘Videospeler’ is wel beter.

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank/wat-is-beeldkompas staat onderaan een balk links onder de kop ‘Gerelateerde items’. De links in deze lijst hebben geen zichtbare toetsenbordfocus. Soortgelijke lijsten staan ook op pagina's zoals https://www.beeldkompas.nl/ en https://www.beeldkompas.nl/kennisbank/dit-is-niet-mijn-speech.

   Op meerdere pagina's staan afbeeldingen die als links worden gebruikt. In Firefox is op al deze afbeeldingen de focus niet zichtbaar. Zie onder andere https://www.beeldkompas.nl/ en https://www.beeldkompas.nl/kennisbank .

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening kan verwarring oproepen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de zichtbaarheid van de toetsenbordfocus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De naam van sommige afbeeldingen is niet correct weergegeven als label.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staan bovenaan twee links naar https://www.beeldkompas.nl/. De eerste van deze links bevat de afbeelding ‘rijksoverheid-home’ en de tekst ‘Homepagina’. Het logo zelf bevat de tekst ‘Rijksoverheid’. Het koppelteken in het tekstalternatief zorgt ervoor dat deze link niet letterlijk de tekst op het logo in de naam heeft. Dit geldt ook voor de link met de afbeelding ‘beeldkompas-home’.

  • Gevolg:

   De naam van de tekst kan niet correct worden uitgelezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het verwijderen van de labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2020
 14. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus verplaatst niet op de juiste wijze.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank staan in de linkerkolom filteropties. Door de verschillende selectievakjes aan en uit te zetten, is het mogelijk om de resultaten te filteren. Op het moment dat een selectievakje wordt gewijzigd, wordt de toetsenbordfocus verplaatst. Deze verplaatsing geldt als contextwijziging.

  • Gevolg:

   Toetsenbordbediening is niet volledig mogelijk.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de toetsenbordfocus bij het aan- of uitvinken van een selectievakje.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige knoppen hebben niet de juiste naam.

  • Oorzaak:

   Verschillende knoppen hebben een onjuiste naam of functie.

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank staat onderaan een knop met aria-label ‘Naar vorige pagina met resultaten’. Dit moet ‘Naar volgende pagina met resultaten’ zijn. Dit probleem komt ook voor op de knoppen op de andere zeven pagina's met resultaten. Deze fout komt ook voor op alle pagina's van het proces dat begint op https://www.beeldkompas.nl/wijzers/matchmaker.

   Op pagina https://www.beeldkompas.nl/kennisbank staan in het filter in de linkerkolom vier knoppen die allemaal een knop ‘i’ bevatten. Deze knop ‘i’ heeft als functie om uitleg te laten zien on hover of focus (zie succescriterium 1.4.13). Het probleem is dat het activeren van deze knop de filteroptie uit- en inklapt, dit zou ook in de code moeten worden aangegeven. Normaal gesproken zou het plaatsen van een knop in een knop een parsefout (4.1.1) opleveren, maar met WAI-ARIA is deze fout voorkomen. De functie van de knop ‘i’ en de relatie van deze knop met de overige content moet echter wel kloppen. De knop kan daarom beter de naam 'info' krijgen en als functie alleen het tonen van uitleg hebben. Dan heeft het verder geen status nodig die aangeeft of de filteroptie uitgeklapt of ingeklapt is.

   Op pagina's https://www.beeldkompas.nl/courses/beeld-waarnemen en https://www.beeldkompas.nl/courses/introductie-in-de-mediatheek beginnen twee verschillende processen. De knoppen om naar de volgende en vorige stap te gaan hebben geen naam.

  • Gevolg:

   De naam en rol van sommige onderdelen van de interface is niet door software te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de naam en rol van de knoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst Publiek & Communicatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209