Verklaring van Gemeente Noordoostpolder

Status toegankelijkheid https://www.noordoostpolder.nl/

Gemeente Noordoostpolder is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Noordoostpolder streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Noordoostpolder.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Noordoostpolder is beschikbaar via de link https://www.noordoostpolder.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Noordoostpolder gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Noordoostpolder gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Noordoostpolder is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Noordoostpolder en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Noordoostpolder .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@noordoostpolder.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Noordoostpolder

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Noordoostpolder : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Noordoostpolder is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Noordoostpolder dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.noordoostpolder.nl/file/10340/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Noordoostpolder dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse pagina's zijn onderdelen op een verkeerde manier opgemaakt. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: Op diverse pagina's zijn onderdelen op een verkeerde manier opgemaakt.
  • Gevolg: De content is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Invoervelden bij enkele formulieren zijn niet juist ge├»dentificeerd. Hierdoor kunnen gebruikers van de formulieren bij enkele velden geen gebruik maken van de functie 'auto-complete'.
  • Oorzaak: De velden in de formulieren zijn niet juist ge├»dentificeerd.
  • Gevolg: De content is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van diverse afbeeldingen, logo's en teksten op de website is niet groot genoeg. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: Het contrast van diverse afbeeldingen, logo's en teksten op de website is niet groot genoeg.
  • Gevolg: De content is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast tussen enkele kleuren is niet groot genoeg, waardoor het niet voldoende zichtbaar is volgens de eisen.
  • Oorzaak: Het contrast tussen enkele kleuren is niet groot genoeg, waardoor het niet voldoende zichtbaar is volgens de eisen.
  • Gevolg: De content is op dit onderdeel op sommige plekken niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als er wordt ingezoomd op tekst is de tekst niet goed leesbaar. Dat moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: Als er wordt ingezoomd op tekst is de tekst niet goed leesbaar.
  • Gevolg: De website is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De website heeft enkele afbeeldingen met tekst die niet op de juiste manier zijn opgemaakt. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: De website heeft enkele afbeeldingen met tekst die niet op de juiste manier zijn opgemaakt.
  • Gevolg: De content is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De feedbackfunctionaliteit van de website is niet goed navigeerbaar. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: De feedbackfunctionaliteit van de website is niet goed navigeerbaar.
  • Gevolg: De website is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de feedbackfunctionaliteit is zichtbare tekst bij invoervelden niet bruikbaar voor bijvoorbeeld een voorleesfunctie. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: In de feedbackfunctionaliteit is zichtbare tekst bij invoervelden niet bruikbaar voor bijvoorbeeld een voorleesfunctie.
  • Gevolg: De website is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de feedbackfunctionaliteit is de foutmelding verkeerd opgemaakt. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: In de feedbackfunctionaliteit is de foutmelding verkeerd opgemaakt.
  • Gevolg: De content is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het uitklap menu op een diverse pagina's is niet juist ingericht. Dit moet worden aangepast om te voldoen aan de eisen.
  • Oorzaak: Het uitklap menu op een diverse pagina's is niet juist ingericht.
  • Gevolg: De website is op dit onderdeel niet toegankelijk.
  • Alternatief: Mensen kunnen persoonlijk contact opnemen met de gemeente als digitale informatie niet toegankelijk is. De gemeente helpt deze mensen op een alternatieve wijze.
  • Maatregel: De wijzigingen worden doorgevoerd en een nieuwe test wordt ingepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Noordoostpolder heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323