Verklaring van www.strafrechtketen.nl

Status toegankelijkheid https://www.strafrechtketen.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.strafrechtketen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Justitie en Veiligheid is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.strafrechtketen.nl van Ministerie van Justitie en Veiligheid voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Justitie en Veiligheid .
Functie: wnd. directeur Strafrechtketen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via strafrechtketen@minjenv.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Justitie en Veiligheid

Strafrechtketen.nl voldoet gedeeltelijk (op 37 punten) aan de eisen. De 13 punten worden z.s.m. opgepakt. Sommige punten liggen buiten onze invloedsfeer. Dit zal in het hippo CMS moeten worden geprogrammeerd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.strafrechtketen.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.strafrechtketen.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Het document https://www.strafrechtketen.nl/binaries/strafrechtketen/documenten/kamerstukken/2020/06/15/factsheet-strafrechtketenmonitor-2019/TK+Factsheet+Strafrechtketenmonitor+2019.pdf heeft bovenaan de eerste pagina een afbeelding met daarin de tekst ‘Ministerie van Justitie en Veiligheid’. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief en daarom is de informatie niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Deze afbeelding met daarin de tekst ‘Ministerie van Justitie en Veiligheid’ heeft geen tekstalternatief.

  • Alternatief:

   Aanpassen.

  • Maatregel:

   Wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF's te interpreteren.

  • Alternatief:

   Aanpassen.

  • Maatregel:

   Wordt aangepast, documenten worden opnieuw opgemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.strafrechtketen.nl/contact hebben de velden ‘Voornaam’, ‘Achternaam’, ‘E-mail’ en ‘Uw organisatie’ geen attribuut ‘autocomplete’. Door dat toe te voegen wordt het mogelijk voor de browser of hulpsoftware om automatisch de juiste waarde in te vullen voor invoervelden die bedoeld zijn voor het invullen van persoonlijke gegevens. Ook kan hulpsoftware extra hulp geven bij het invullen als het weet wat voor soort gegevens ingevuld moeten worden. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-

  • Alternatief:

   Attribuut 'autocomplete' toevoegen.

  • Maatregel:

   Wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   zijn een aantal kleuren gebruikt die een te laag contrast hebben met wit. Als tekst in die kleur op een witte achtergrond staat of als witte tekst op een achtergrond met die kleur, is de tekst niet goed leesbaar. De kleuren zijn turquoise (‘Aanleiding en doelstelling…’, contrast 2,9:1), geel (‘Informatie’ en ‘Vervolgen’, contrast 1,7:1), groen (‘Berechten’ en ‘Horizontale verbinding…’, contrast 1,9:1) en oranje (‘Proces’ en ‘C. Organisatorische…’, contrast 2,6:1). Dit contrast moet minimaal 4,5:1 zijn voor normale tekst.

  • Alternatief:

   Kleuren en contrasten aanpassen.

  • Maatregel:

   Document wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.strafrechtketen.nl/zoeken?trefwoord=straf staat boven en onder de zoekresultaten een paginanavigatie. Zonder geschaalde tekst staat hier ‘1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende’. Door het schalen verdwijnen 2 tot en met 9 en staat er alleen nog ‘1 Volgende’. Dit is verlies van functionaliteit omdat er meer kliks nodig zijn om bij bepaalde pagina’s te komen.

  • Alternatief:

   Tekst beter schalen.

  • Maatregel:

   Wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 6. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Sneltoetsen van onderzochte film werkt niet.

  • Alternatief:

   Sneltoetsen activeren.

  • Maatregel:

   Film aanpassen of verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Beide documenten hebben geen titel meegekregen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan de bestandseigenschappen.

  • Alternatief:

   Documenttitel koppelen aan documenten.

  • Maatregel:

   Documenten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/zsm staat een kaart met locaties. Als de kaart ingezoomd is zijn niet alle locaties meer zichtbaar, maar toch kunnen de locaties buiten beeld de focus ontvangen. Dan is de focus daardoor ook niet meer zichtbaar. Op pagina https://www.strafrechtketen.nl/documenten/videos/2019/03/21/het-werk-van-het-openbaar-ministerie staat een video. De focus kan liggen op een onzichtbare knop tussen ondertitels (CC) en audiodescriptie (AD) en dan is de focus ook onzichtbaar.

  • Alternatief:

   Focus bij beiden pagina's goed instellen.

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.strafrechtketen.nl/documenten/videos/2019/03/21/het-werk-van-het-openbaar-ministerie staat een video. De ondertiteling knop heeft als zichtbare tekst ‘CC’ en als titel ‘Ondertiteling aan’ of ‘Ondertiteling uit’. Omdat de tekst CC niet terugkomt in de naam, is het voor gebruikers niet mogelijk om met het uitspreken van de zichtbare tekst de knop te bedienen. Dit probleem geldt ook voor de knop ‘AD’.

  • Alternatief:

   Video aan laten passen of verwijderen.

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 10. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Het document https://www.strafrechtketen.nl/binaries/strafrechtketen/documenten/publicaties/2020/03/26/leidende-principes-digitalisering-strafrechtketen/Leidende+principes+Digitalisering+Strafrechtketen+versie+1.0.pdf heeft geen taal meegekregen.

  • Alternatief:

   Taal van het document goed instellen.

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Als op pagina https://www.strafrechtketen.nl/contact een veld niet is ingevuld, verschijnt als melding bijvoorbeeld ‘Veld 'Voornaam' is verplicht.’. Dit is geen foutmelding maar een instructie. Een tekst als ‘Het veld ‘Voornaam’ is niet ingevuld’ zou beter zijn. Dit treedt ook op op pagina https://www.strafrechtketen.nl/abonneren/abonnementen?context=inschrijven%2Denkele%2Dnieuwsbrief&titel=strafrechtketen&nieuwsbrief%2Did=a32683e7%2Db2a1%2D49b7%2Db620%2D1eb8391ae59e.

  • Alternatief:

   De teksten aanpassen.

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Als er foutmeldingen getoond worden, dan verschijnen die zonder dat de focus wordt verplaatst naar de eerste fout.

  • Alternatief:

   Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door role=”alert” toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role=”alert” moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Een andere optie is om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de eerste fout; dan is het ook duidelijk dat er iets is veranderd op de pagina.

  • Maatregel:

   Supportafdeling vragen dit op te lossen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassingen liggen buiten onze invloedsfeer.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209