Verklaring van Gemeente Waadhoeke

Status toegankelijkheid https://www.waadhoeke.nl

Gemeente Waadhoeke is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Waadhoeke streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Waadhoeke.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Waadhoeke is beschikbaar via de link https://www.waadhoeke.nl/over-deze-website/toegankelijkheid.html

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Waadhoeke gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Waadhoeke gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Waadhoeke is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Waadhoeke en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 18-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Waadhoeke .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webredactie@waadhoeke.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen vijf werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen drie weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Waadhoeke

Zo werken wij aan onze toegankelijkheid

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig automatisch toetsen.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert regelmatig tussentijdse controles uit op de inhoud.
 • Software: Onze redactie gebruikt speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

DigiD

Op waadhoeke.nl vindt u online formulieren waarmee u verschillende zaken kunt regelen. Zoals een verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen, een evenement melden, etc. Voor de meeste formulieren moet u inloggen met uw DigiD. Hiermee identificeren wij de aanvrager. Doet u een aanvraag of melding namens een organisatie? Met DigiD wordt dan de identiteit van de aanvrager vastgesteld. De aanvraag komt wel op naam van de organisatie. Meer informatie over DigiD op DigiD.nl.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Waadhoeke : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Waadhoeke is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Waadhoeke dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.waadhoeke.nl/fileadmin/bestanden/Toegankelijkheidsrapport_WCAG_2.0_AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-07-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. De standaard is echter ouder en minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.waadhoeke.nl/fileadmin/bestanden/Toegankelijkheidsrapport_WCAG_2.1_AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-08-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Waadhoeke dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Op meerdere pagina's staan roze links in een grijze tekst. De informatie dat dit links zijn is alleen van kleur afhankelijk.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor mensen die kleurenblind of slechtziend zijn.
  • Alternatief: Er is nog geen alternatief.
  • Maatregel: Dit kan opgelost worden door bijvoorbeeld ook een streep onder de links te plaatsen. Er wordt gewerkt aan een herontwerp van de website. Hierin worden de problemen met contrast meegenomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrastproblemen op meerdere pagina's.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.waadhoeke.nl staat een zoekbalk met button. De witte tekst heeft een te laag contrast van 3,5:1 op de rode achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Onder de zoekbalk staan vier blokken. De tekst op het eerste paarse blok heeft een goed contrast van 8,2:1. Het tweede rode blok heeft een te laag contrast van 3,5:1 met de witte letters, het derde oranje blok heeft een contrast van 2,1:1 en het laatste gele blok een contrast van 1,5:1.De rode teksten op de pagina hebben een te laag contrast van 3,5:1 met de witte achtergrond. De groene koppen hebben een te laag contrast van 3,4:1 met de witte achtergrond. Deze rode en groene teksten komen op meerdere pagina's voor. De groene balk voor de chatbox rechts onderin heeft ook een te laag contrast van 3,4:1 met de witte tekst erop. In de chatbox heeft de witte tekst met de groene achtergrond ook een te laag contrast van 3,4:1. Het broodkruimelpad heeft een te laag contrast van 3,3:1. Gebruikte asteriks hebben ook een te laag contrast van 3,5:1. Rode foutmeldingen hebben ook een te laag contrast van 3,1:1. Button voor inschrijven nieuwsbrieven heeft ook een te laag contrast van 2,3:1. Contrasten in de JCC Afsprakenmodule: Op de pagina https://afspraken.waadhoeke.nl/ heeft bij stap 1 de roze balk met de witte tekst ‘activiteiten’ een te laag contrast van 3,5:1. De groene tekst ‘Toon benodigdheden’ heeft een te laag contrast van 3,4:1 met de witte achtergrond. Dit geldt voor alle groene tekst op witte achtergrond of andersom. Contrasten in e-formulieren op domein e-inwoner.nl: De witte tekst heeft op de roze knoppen en de groene knoppen een te laag contrast van 3,5:1 en 3,4:1.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst ten opzichte van de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Dit wordt meegenomen in het nieuwe ontwerp van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina https://www.waadhoeke.nl/zoeken.html?q=paspoort staan bovenaan en onderaan de pagina drie links naar ‘1’, ‘2’ en ‘>>’. Hier is het doel niet duidelijk. Iets van ‘ga naar pagina 2’ of ‘volgende pagina’ ,is duidelijker.
  • Oorzaak: Onduidelijk linkdoel
  • Gevolg: Onduidelijkheid over linkdoel
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Dit wordt meegenomen in het nieuwe ontwerp van de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Waadhoeke heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323