Verklaring van www.regioatlas.nl

Status toegankelijkheid https://www.regioatlas.nl/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.regioatlas.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.regioatlas.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van www.regioatlas.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Afdelingshoofd .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Regioatlas@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen10 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.regioatlas.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.regioatlas.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.regioatlas.nl/uploads/tekstblok/toegankelijkheidsonderzoek_regioatlas.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Op de site van https://www.regioatlas.nl/ staat in de footer een afbeelding met het tekstalternatief “Footer”.

  • Gevolg:

   Deze afbeelding is decoratief en moet dus een lege alternatieve tekst krijgen (alt=””) zodat hulpsoftware deze kan negeren.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Onderdeel van doorontwikkeling website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/over_regioatlas wordt een video ter download aangeboden (in webm en mp4 formaat). Deze video heeft nu geen ondertiteling meegekregen.

  • Gevolg:

   Ondertiteling helpt doven en slechthorenden om de video ook te kunnen gebruiken. Er wordt ook geen los ondertitelingsbestand als download aangeboden. Alleen een tekstbestand met een uitgeschreven tekst, maar dat is geen ondertitelingsbestand.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Door de huidige doorontwikkeling van de website is deze video overbodig geworden en zal van de website worden gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/over_regioatlas wordt een video ter download aangeboden (in webm en mp4 formaat). Voor deze video is een transcript (uitgeschreven tekst) aanwezig. Alle belangrijke informatie die in beeld komt te staan komt voor het overgrote deel terugkomt in de voice-over. Echter wordt er aan het begin en einde van de video een logo getoond van “Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”. Deze informatie komt niet terug in de voice-over of in het transcript. Deze informatie moet hier nog aan toegevoegd worden. Er wordt ook een audiobeschrijving aangeboden als download, maar die bevat alleen de voice-over van de video en bevat geen extra auditieve informatie van informatie die in beeld te zien is. Deze kan dus niet als audiodescriptie voor blinden gebruikt worden

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Door de huidige doorontwikkeling van de website is deze video overbodig geworden en zal van de website worden gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/over_regioatlas wordt een video ter download aangeboden (in webm en mp4 formaat). Alle belangrijke informatie die in beeld komt te staan komt voor het overgrote deel terugkomt in de voice-over. Echter wordt er aan het begin en einde van de video een logo getoond van “Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”. Deze informatie komt niet terug in de voice-over van de video en ook niet in het losse audiobestand welke als download wordt aangeboden. Deze laatste kan dus niet als audiodescriptie voor blinden gebruikt worden. Een audiodescriptie kan parallel aan de voice-over afgespeeld worden en bevat alleen een beschrijving van de extra visuele informatie die te zien is en dus niet in het standaard audio-spoor (de voice-over) zit.

  • Gevolg:

   N.v.t.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Door de huidige doorontwikkeling van de website is deze video overbodig geworden en zal van de website worden gehaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/toegankelijkheid is de eerste alinea is opgemaakt met het strong-element. Teksten onnodig opmaken met 'strong' kan storend werken voor gebruikers van hulpsoftware, welke deze tekst anders interpreteert. Als teksten vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/toegankelijkheid is de eerste alinea is opgemaakt met het strong-element. Teksten onnodig opmaken met 'strong' kan storend werken voor gebruikers van hulpsoftware, welke deze tekst anders interpreteert. Als teksten vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

   Het PDF-document https://www.regioatlas.nl/kaarten/ kaarten_download/t/_mirtgebieden/type/pdf bevat geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Dit probleem geldt ook voor PDF-document https:// www.regioatlas.nl/kaarten/kaarten_download/t/ congruentiekaart_2/type/pdf.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Streven om dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling (re-design) van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Onderaan pagina https://www.regioatlas.nl/over_regioatlas staan in de doorlopende tekst onder de kop “Video presentatie over de website” links die alleen door middel van kleur te herkennen zijn. Deze zijn nu enkel als link te herkennen omdat de linktekst een andere kleur heeft dan de omliggende tekst.

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor gebruikers die door een visuele beperking moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Voor hen is het belangrijk dat er naast kleur nog een ander visueel middel gebruikt wordt om deze informatie over te brengen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Onderdeel van doorontwikkeling website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/gemeenten/ gemeenten_item/t/tilburg staat een broodkruimelpad. De huidige pagina (“Tilburg”) is weergegeven in grijze tekst. Deze tekst heeft een te laag contrast ten opzichte van de lichtblauwe achtergrond, namelijk 3,7:1. Het contrast moet minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door gebruikers die door een visuele beperking moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Onderdeel van doorontwikkeling website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet op de pagina’s van https://www.regioatlas.nl/ horizontaal gescrold worden om de tekst te kunnen lezen. Dit maakt het voor gebruikers die de website in deze dimensie bekijken vermoeiend om te lezen. Voor tabellen, zoals bijvoorbeeld de tabel op pagina https://www.regioatlas.nl/gemeenten/sorteer/provincie, geldt een uitzondering, want daarvoor mag wel horizontaal gescrold worden.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de site van https://www.regioatlas.nl/ is een met CSS opgemaakte focusindicator aanwezig. Als de toetsenbordfocusindicator is aangepast, moet deze voldoen aan de minimale contrasteis van 3,0:1. Dit is nu niet overal het geval. Hierdoor is de toetsenbordfocus op sommige plaatsen onvoldoende zichtbaar. Zo is het contrast van de donkerblauwe focusindicator slechts 1,9:1 als deze, in het hoofdmenu, op één van de niet actieve links staat. Dit is een probleem voor personen die wel kunnen zien, maar het toetsenbord moeten gebruiken om te navigeren. Bovenaan pagina https://www.regioatlas.nl/ staat een menu met links. Visueel zijn de links opgemaakt in tabbladen. Het actieve Tabblad is alleen te herkennen door de kleur van de achtergrond van het tabblad en de rand. Deze hebben beide een te laag contrast ten opzichte van het niet-actieve Tabblad (net onder 3,0:1). Het is hierdoor nu niet duidelijk voor slechtzienden welke actief is. Zorg ervoor dat het contrastverschil tussen actieve-en niet actieve tabbladen minimaal 3,0:1 is. Dit probleem treedt niet op alle pagina’s op. Op sommige pagina’s is er een alternatief door middel van tekst. Dan geeft bijvoorbeeld de h1 koptekst ook aan welk Tabblad actief is. Op de homepage is dat echter niet het geval

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de site van https://www.regioatlas.nl/ ontbreekt een zogenaamde skiplink. Dit is een link helemaal aan het begin van een webpagina waarmee alle herhalende content (het logo, de links bovenaan en het formulier links) kan worden overgeslagen. Dit is belangrijk voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken (blinden en mensen met een motorische beperking bijvoorbeeld)

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF-documenten hebben niet allemaal een goede titel in de bestandseigenschappen.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/ staan meerdere links die dezelfde linktekst delen. Zo staat er bij iedere kaart de link “Opslaan”. Aanklikken van deze link, opent een lijst met links om de getoonde data te downloaden. Als de lijst geopend is moet je 'terug' Tabben met SHIFT-TAB om de lijst te bereiken. Deze focus volgorde is niet logisch. Wat niet fout is, maar wel beter kan is het volgende. Op de site van https://www.regioatlas.nl/ staan bovenaan de pagina een menu met meerdere links (“Over RegioAtlas”, “Over Congruentie”, enz.) Deze staan pas helemaal aan het eind van de focusvolgorde. Dit is niet logisch. Het is beter om de visuele volgorde ook met de toetsenbordfocus aan te houden.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/ kunnen verschillende kaarten aangemaakt worden. Als er meerdere kaarten aangemaakt worden (bijvoorbeeld via de links “Regiokaart”, “Congruentiekaart”, enz), worden deze onder elkaar gepresenteerd op één pagina. Elk nieuw aangemaakt kaart bevat de link “Opslaan”. Deze links delen allen dezelfde linktekst (“Opslaan”) maar hebben ieder een eigen categorie (“Regiokaart”, “Congruentiekaart”, enz.) Deze links bevatten geen verdere content en omdat links niet automatisch context hebben met de kop ernaast, is het linkdoel niet duidelijk. Een mogelijke oplossing is deze links ieder een unieke (verborgen) beschrijving mee te geven die het doel van iedere link omschrijft. De beschrijving stelt een gebruiker in staat deze link te onderscheiden van andere links op de webpagina en helpt de gebruiker te bepalen of hij de link wil volgen. Dit kan gedaan worden door deze tekst in een spanelement te zetten en die vervolgens visueel te verbergen. Zo zijn er nog meer oplossingen mogelijk.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de website is op de meeste plaatsen is een aangepaste indicator te zien. Op slechts een enkele plaats is deze niet zichtbaar. Het is belangrijk dat de focusindicator altijd zichtbaar is op alle interactieve onderdelen op een webpagina, zoals links en knoppen. Dit is nodig voor mensen die het toetsenbord gebruiken en die wel kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Als in de CSS de eigenschap :focus "outline: none;" wordt aangepast, is dit probleem mogelijk opgelost. Hieronder worden enkele voorbeelden opgesomd.

   Bovenaan elke pagina staat een zoekveld. Als de button “Zoek” toetsenbordfocus ontvangt, is deze niet zichtbaar. Dit probleem komt op elke pagina voor.

   op pagina https://www.regioatlas.nl/kaarten/nieuw/ nieuw_congruentiekaart is de toetsenbordfocus niet zichtbaar als deze op de button “Kaart maken” staat

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit op te lossen in huidige doorontwikkeling van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Taal instellen van pdf documenten.

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in huidige doorontwikkeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.regioatlas.nl/kaarten/nieuw/ nieuw_congruentiekaart staat een formulier (“Een nieuwe kaart maken”) met meerdere checkboxen, welke visueel zijn gegroepeerd op basis van domeinen, namelijk “Sociaal”, “Bestuurlijk” en “Fysiek”. De regio-indeling zelf dient enkel als label voor de onderliggende checkboxen, wat visueel direct duidelijk is. In de HTML zijn deze labels echter opgemaakt met de role “checkbox”. Dit is een probleem. Dit omdat de kaart niet op basis van dit label, maar de getoonde opties (met de checkboxen) eronder opgemaakt worden. Op pagina https://www.regioatlas.nl/ staan meerdere kaarten, welke ieder op categorie verwerkt zijn in een iframe. Al deze iframes hebben geen title-attribuut, wat een verplicht onderdeel is van dit type element. In deze titel moet staan wat voor een soort content er in het iframe staat. Dan is het ook mogelijk voor hulpsoftware om de toegankelijkheidsnaam van het iframe te bepalen. Dat kan nu niet. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor

  • Gevolg:

   n.v.t.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gestreefd wordt dit mee te nemen in huidige doorontwikkeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209