Verklaring van Werk.nl

Status toegankelijkheid https://www.werk.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werk.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is beschikbaar via de link https://www.werk.nl/werkzoekenden/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werk.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevorderd met de toegankelijkheid van Werk.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) .
Functie: Directeur Informatievoorziening Klant & Service.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Website toch niet toegankelijk?

Help ons om onze websites voor iedereen toegankelijk te maken. Kunt u een pagina op onze websites niet gebruiken? Of heeft u een vraag of een tip? Laat het ons weten. Bel de UWV Telefoon Werknemers of gebruik de chat voor doven en slechthorenden. Bent u werkgever? Neem dan contact op via de UWV Telefoon Werkgevers. U krijgt van ons binnen 4 dagen een reactie. We informeren u wat met uw bericht wordt gedaan en binnen welke tijd.

Bent u niet tevreden? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Laat het ons dan weten. Blijft u ontevreden, neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werk.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Werk.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.werk.nl/werkzoekenden/images/WCAG%202.1%20Testrapport%20WERK.NL.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/europa/land/ wordt een kaart getoond (interactief) zonder duidelijke uitleg in de code. Voor een gebruiker die afhankelijk is van voorleessoftware is de kaart daarom niet te bedienen/begrijpen. De selecteerbare landen worden slechts als ‘link’ voorgelezen.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker die afhankelijk is van voorleessoftware is de kaart daarom niet te bedienen/begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Vooral bij invulvelden is het belangrijk dat titels met behulp van een label gekoppeld zijn aan de velden. Dat is op de portalen niet altijd het geval.

  • Gevolg:

   Niet alle invulvelden werken goed voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Niet alle paginafuncties zijn op de juiste manier te gebruiken wanneer de pagina met een toetsenbord wordt bediend. Wanneer een gebruiker op de pagina https://www.werk.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/ op de knop/link ‘naar boven’ drukt, verplaatst het het scherm zich wel naar boven, maar blijft de focus op de ‘naar boven’ link/knop. Wanneer de gebruiker verder navigeert schiet het scherm daardoor weer naar beneden, waar de focus zich bevindt.

  • Gevolg:

   Niet alle paginafuncties zijn op de juiste manier te gebruiken wanneer de pagina met een toetsenbord wordt bediend.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De pagina https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/ bevat een interactieve kaart van Europa. Omdat deze niet te gebruiken is door gebruikers met een visuele beperking, wordt er een alternatief aangeboden in de vorm van links. Als een gebruiker met een toetsenbord daar achter probeert te komen, moet het gehele landkaart gedeelte doorlopen worden. Ook: Hoewel de pagina’s zijn voorzien van zogenaamde ‘skiplinks’, verwijzen deze niet altijd naar het meest logische pagina-element.

  • Gevolg:

   Omslachtige manier om bij het alternatief van links te komen en skiplinks werken niet optimaal.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Er bestaan een aantal paginafuncties waarbij de focus volgorde onlogisch is, voornamelijk bij ‘toevoeg’ functies zoals te zien op de Mijn CV pagina op het Werkzoekenden portaal. Wanneer een gebruiker zijn CV onderhoudt en hier toetsenbordbediening voor gebruikt, vervolgens kiest om iets toe te voegen en door navigeert, dan wordt de toe te voegen inhoud overgeslagen. De verwachting is dat dit het volgende onderdeel in de focus volgorde is. Ook: Pop-ups en cookie meldingen komen niet op een logisch moment voor in de focus volgorde. Dit is een algemeen probleem.

  • Gevolg:

   Focus volgorde is niet altijd logisch en dus verwarrend voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er bestaan elementen die niet zichtbaar worden geselecteerd wanneer een gebruiker de website met een toetsenbord bediend, zoals de vakken ‘Contract en loon’ en ‘Ontslag (uwv.nl)’ op de volgende pagina: https://www.werk.nl/werkgevers/contract-ontslag/

   Ook: Werk.nl maakt gebruikt van blauwe en zwarte knoppen, waardoor de standaard browser highlights niet altijd duidelijk genoeg te zien zijn. Dat maakt het moeilijk om te zien waar de focus zich bevindt wanneer een dergelijke knop het onderwerp van de focus is.

  • Gevolg:

   Niet alle elementen zijn zichtbaar en kan zorgen voor verwarring bij de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het gebruik van verschillende talen moet in de code aangegeven worden, zodat voorleessoftware de talen met de juiste taal-stem kan voorlezen. Dat is op de meertalige pagina’s van werk.nl nu niet het geval, zoals https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan de talen niet met de juiste taal-stem voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Zie 3.1.1.

   Het gebruik van verschillende talen moet in de code aangegeven worden, zodat voorleessoftware de talen met de juiste taal-stem kan voorlezen. Dat is op de meertalige pagina’s van werk.nl nu niet het geval, zoals https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan de talen niet met de juiste taal-stem voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   Het is niet altijd even duidelijk en consistent hoe standaard navigatie-elementen bediend moeten worden. Wanneer de gebruiker op een mobiel apparaat het menu raadpleegt bijvoorbeeld, kan deze het menu niet sluiten door nogmaals op de menu knop te drukken. Dit is van toepassing op het publieke gedeelte van werk.nl, zoals op https://www.werk.nl/werkgevers/veelgesteldevragen/

  • Gevolg:

   Het is niet altijd even duidelijk en consistent hoe standaard navigatie-elementen bediend moeten worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Validatiemeldingen op de pagina’s voldoen niet aan de richtlijnen. Er wordt vrijwel overal vermeld dat er iets fout is gegaan, maar niet altijd wat, of waar. Dit is van toepassing op alle geteste omgevingen.

  • Gevolg:

   Er wordt vrijwel overal vermeld dat er iets fout is gegaan, maar niet altijd wat, of waar. Dit is verwarrend voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Verschijnende validatiemeldingen worden niet altijd automatisch voorgelezen. Hiervoor moeten meldingen een alert status hebben. Ook andere gebruikersfeedback, zoals een melding dat een actie succesvol verlopen is, wordt niet voorgelezen.

  • Gevolg:

   Verwarring bij de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Technische aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209