Verklaring van Mook en Middelaar

Status toegankelijkheid
https://www.mookenmiddelaar.nl/

Gemeente Mook en Middelaar is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Mook en Middelaar streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Mook en Middelaar.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Mook en Middelaar is beschikbaar via de link https://www.mookenmiddelaar.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Mook en Middelaar gepubliceerde informatie blijkt dat de website Mook en Middelaar gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Mook en Middelaar is gevorderd met de toegankelijkheid van Mook en Middelaar en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Mook en Middelaar .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@mookenmiddelaar.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Mook en Middelaar

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 18-01-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Mook en Middelaar : voldoet gedeeltelijk

De website Mook en Middelaar is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Mook en Middelaar dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.mookenmiddelaar.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Mook en Middelaar dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Op pagina https://belastingen.mookenmiddelaar.nl/egouw/login.seam?cid=4953907 staat het logo van Gemeente Mook en Middelaar in een afbeelding die als achtergrondafbeelding is geplaatst. Het tekstalternatief ontbreekt hierbij.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Medio januari zal de gemeente Mook en Middelaar geen gebruik meer maken van deze website voor belastingen. De toegankelijkheidsproblemen zullen daarom niet meer opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Op pagina https://belastingen.mookenmiddelaar.nl/egouw/login.seam?cid=4953907 staat het logo van DigiD in een img-element zonder alt-attribuut. Een img-element moet altijd een alt-attribuut hebben, want anders wordt mogelijk de bestandsnaam voorgelezen door hulpsoftware. Als de afbeelding decoratief is, kan dit alt-attribuut leeg gelaten (alt=””) worden.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Medio januari zal de gemeente Mook en Middelaar geen gebruik meer maken van deze website voor belastingen. De toegankelijkheidsproblemen zullen daarom niet meer opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staat linksboven het logo van Gemeente Mook en Middelaar, die tevens als link fungeert. Dit is een informatieve afbeelding en heeft daarom een tekstalternatief nodig. In het hoofdmenu staat een icoon van een huis, dat ook als link fungeert. Dit icoon heeft echter geen tekstalternatief meegekregen. In de hoofdcontent staat de huidige maand (“Oktober 2020”) aangegeven, met daarnaast pijltjes om naar de vorige of volgende maand te navigeren. Deze pijltjes hebben geen tekstalternatief.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staan rechtsboven naast de agenda drie buttons waarmee de weergave bepaald kan worden. Visueel is duidelijk welke van de drie actief is, maar deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben om visuele content te zien en te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor: * Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels; * Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak: Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, moet op pagina https://belastingen.mookenmiddelaar.nl/egouw/login.seam?cid=4953907 horizontaal gescrold worden om de content te kunnen waarnemen.
  • Gevolg: Voor slechtziende mensen die de website in deze dimensie bekijken, is het vermoeiend om te lezen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Medio januari zal de gemeente Mook en Middelaar geen gebruik meer maken van deze website voor belastingen. De toegankelijkheidsproblemen zullen daarom niet meer opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staan naast de huidige datum (“Oktober 2020”) twee iconen om naar de vorige en volgende maand te navigeren. Deze grijze iconen hebben een te laag contrast van 1,7:1 met de witte achtergrond. Dit probleem geldt ook voor de drie knoppen waarmee de weergave kan worden gewijzigd.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen kunnen elementen die onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond lastig of niet te zien zijn.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar wordt een aangepaste focusindicator gebruikt bij de knoppen in de kalender om naar de vorige en volgende maand te gaan en om de weergave te wijzigen. In dit geval moet deze aangepaste focusindicator ook aan de contrasteisen uit dit succescriterium voldoen. Het contrast van dit lichtblauwe kader is echter met 1,7:1 te laag.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen kunnen elementen die onvoldoende contrast hebben ten opzichte van de achtergrond lastig of niet te zien zijn.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://belastingen.mookenmiddelaar.nl/egouw/login.seam?cid=5130366 staan in de footer de blauwgekleurde links “Openingstijden”, “Proclaimer” en “Cookiewet”. Deze link hebben een te laag contrast ten opzichte van de lichtblauw gekleurde achtergrond, namelijk 4,4:1. Contrast voor deze tekst moet minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden voor personen die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Medio januari zal de gemeente Mook en Middelaar geen gebruik meer maken van deze website voor belastingen. De toegankelijkheidsproblemen zullen daarom niet meer opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staat een kalender. De huidige datum is met paars omcirkeld. Hierdoor is het contrast van de datum niet meer voldoende. De zwarte cijfers hebben een te laag contrast van 2,4:1 ten opzichte van de paarse achtergrondkleur. Rechtsboven de kalender staan drie knoppen waarmee de weergave gewijzigd kan worden. De grijze teksten in deze knoppen hebben een te laag contrast van 1,7:1.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen. Door het toepassen van een contrast van minimaal 4.5:1 voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst is de informatie beter voor hen te onderscheiden.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar verplaatst het hoofdmenu bij de testresolutie en 200% zoom onder een button. Wanneer deze button wordt geactiveerd, komen de menu-onderdelen in beeld. Deze staan echter achter de hoofdcontent van de pagina, waardoor ze niet in alle gevallen te lezen zijn.
  • Gevolg: Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit beschikbaar.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.mookenmiddelaar.nl/InternetAfspraken_MM/ is het logo tevens een link naar de homepage van Gemeente Mook en Middelaar. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen, omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt.
  • Gevolg: Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om via het logo terug naar home te navigeren.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar ontbreekt de zogenaamde skiplink. Dit is een link helemaal aan het begin van een webpagina waarmee alle herhalende content (het logo, de links bovenaan en het formulier links) kan worden overgeslagen.
  • Gevolg: Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.
  • Alternatief: Bezoekers die toetsenbord navigatie of een schermlezer gebruiken moeten zich een weg banen door al de herhaalde inhoud.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Pagina https://belastingen.mookenmiddelaar.nl/egouw/login.seam?cid=5130366 heeft als titel “Gemeente Mook en Middelaar”. Dit omschrijft niet het onderwerp of doel van de pagina.
  • Gevolg: Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Medio januari zal de gemeente Mook en Middelaar geen gebruik meer maken van deze website voor belastingen. De toegankelijkheidsproblemen zullen daarom niet meer opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar heeft als titel “iBabs Online”. Dit omschrijft niet voldoende het onderwerp of doel van de pagina en is overigens ook niet uniek.
  • Gevolg: Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staat linksboven het logo van Gemeente Mook en Middelaar, die tevens als link fungeert. Deze link heeft geen linktekst en daardoor is het linkdoel niet duidelijk. Bovengenoemd probleem geldt ook voor het icoon van een huis die in het hoofdmenu staat.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking en die het toetsenbord gebruiken kunnen het doel van de link niet bepalen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staat linksboven het logo van Gemeente Mook en Middelaar. Dit logo heeft geen tekstalternatief en daarom komt de visueel zichtbare tekst niet terug in de toegankelijkheidsnaam van deze link. Dit is wel nodig om spraakbediening mogelijk te maken.
  • Gevolg: Gebruikers die navigeren d.m.v. spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken terug naar home te navigeren.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Op pagina https://belastingen.mookenmiddelaar.nl/egouw/login.seam?cid=4953907 is geen taal ingesteld. Dit probleem kan opgelost worden door het toevoegen van lang="nl" aan het html-element.
  • Gevolg: Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Medio januari zal de gemeente Mook en Middelaar geen gebruik meer maken van deze website voor belastingen. De toegankelijkheidsproblemen zullen daarom niet meer opgelost worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar is geen taal ingesteld. Dit probleem kan opgelost worden door het toevoegen van lang="nl" aan het html-element.
  • Gevolg: Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.
  • Oorzaak: Op pagina https://afspraken.mookenmiddelaar.nl/internetafspraken_mm wordt bij de eerste stap “Activiteit(en)” na het selecteren van een activiteit automatisch een lightbox geopend met informatie. De focus verplaatst ook naar deze lightbox. Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van tevoren niet voor gewaarschuwd wordt.
  • Gevolg: Voornamelijk voor blinde of slechtziende mensen, die gebruik maken van hulpsoftware, kan het onduidelijk en verwarrend zijn waar ze in de website zijn.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar staan twee links zonder naam. Het gaat om het logo linksboven en het icoon van een huis in het hoofdmenu. Op deze pagina staat een kalender. Aan beide zijden van de huidige maand en jaartal (“oktober 2020”) staan twee buttons met pijltjes om naar de ‘vorige’ en ‘volgende’ maand te navigeren. Ook deze buttons hebben geen naam.
  • Gevolg: Voor mensen die moeite hebben met het waarnemen van visuele content en gebruikmaken van hulpsoftware, ontbreekt informatie over de werking van de knoppen en het logo. Het toevoegen van een juist tekstalternatief, waarmee uitgelegd wordt wat deze elementen doen, helpt deze mensen om visuele content te begrijpen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De gemeente heeft de leverancier van het raadsinformatiesysteem gevraagd om dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Wanneer op meerdere onderzochte pagina’s een zoekopdracht wordt ingevuld, verschijnt een laadicoon van drie puntjes dat aangeeft dat de pagina of de zoekresultaten geladen worden. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval.
  • Gevolg: Gebruikers die een visuele beperking hebben missen de informatie dat de pagina de zoekresultaten aan het laden is.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website past dit aan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 18-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Alle PDF documenten moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.
  • Oorzaak: In het onderzoek zijn slechts twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Mook en Middelaar weet dat dit geldt voor alle PDF documenten op de website.
  • Gevolg: PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.
  • Alternatief: Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.
  • Maatregel: De gemeente Mook en Middelaar plaatst vanaf januari 2021 alleen nog toegankelijke PDF's op de website. PDF documenten die voor januari 2021 op de website zijn geplaatst, worden niet meer toegankelijk gemaakt. Wel zullen PDF documenten die nu op de website staan, en die bijvoorbeeld onderdeel zijn van een aanvraagprocedure, toegankelijk worden gemaakt. Het plan is om dit 01-03-2021 afgerond te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Mook en Middelaar heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123