Verklaring van Gemeente Schouwen-Duiveland

Status toegankelijkheid https://www.schouwen-duiveland.nl

Gemeente Schouwen-Duiveland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-05-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Schouwen-Duiveland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Schouwen-Duiveland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Schouwen-Duiveland is beschikbaar via de link https://www.schouwen-duiveland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Schouwen-Duiveland verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gemeente Schouwen-Duiveland te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Schouwen-Duiveland is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Schouwen-Duiveland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Schouwen-Duiveland .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@schouwen-duiveland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Schouwen-Duiveland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-08-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Schouwen-Duiveland : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Schouwen-Duiveland is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's zijn knoppen aanwezig om een afspraak te maken. Bij deze knoppen worden logo's voor E-Herkenning en DigiD getoond. Er is geen alternatieve tekst aanwezig om deze informatie over te brengen.
  • Oorzaak: Alternatieve tekst kan bij logo niet worden ingevoerd
  • Gevolg: Alternatieve tekst ontbreekt
  • Alternatief: geen alternatief geboden
  • Maatregel: Code van de webpagina's aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle video's geldt dat er geen audiodescripties aanwezig zijn terwijl ze dit wel nodig hebben.
  • Oorzaak: Video module geeft geen mogelijkheid om aan externe video's een audiodescriptie toe te voegen
  • Gevolg: Geen audiodescriptie aanwezig
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Video module aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse pagina's zijn kopteksten gebruikt maar behoren dit niet te zijn.
  • Oorzaak: In CMS worden deze blokken automatisch als koptekst gedefinieerd.
  • Gevolg: Structuur in tekst is niet correct.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Code in CMS aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Publicatiedatum staat boven de titel <H1>. Hoort er in de code onder te staan.
  • Oorzaak: Volgorde in code niet juist.
  • Gevolg: Verkeerde volgorde in tekst structuur.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Code aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het formulier bevat velden voor datums met labels. Op kleine schermen worden deze visueel samen boven de invoervelden gegroepeerd.
  • Oorzaak: Fout in code
  • Gevolg: Verkeerde weergave van velden bij vergroten tekst.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Code aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op sommige pagina's worden links gebruikt in de blauwe vlakken. Contrast voldoet niet.
  • Oorzaak: Kleur van de link geeft te weinig contrast met kleur van het vlak.
  • Gevolg: link slecht leesbaar voor mensen met visuele beperking.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: kleur aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepagina staat onder de headerfoto een ronde knop. Deze knop is niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Fout in code
  • Gevolg: Knop niet te bedienen via toetsenbord
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: code aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's staan meerdere knoppen met dezelfde naam, die verwijzen naar een actie. Het doel van deze knoppen is verschillend (andere url) maar de naam is hetzelfde.
  • Oorzaak: De knoppen hebben hetzelfde doel (doen van een aanvraag). Alleen is de ene knop via DigiD en de andere via E-herkenning.
  • Gevolg: Knoppen hebben een zelfde naam.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Naam van de knop aanpassen. Of via de code de naam aanvullen met DigiD en/of e-Herkenning.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn uitklapbare elementen aanwezig. Als een dergelijk element focus krijgt wordt de 'kop' van het element voorzien van een blauwe achtergrond. Zodra het element wordt opgeklapt blijft dit onderdeel blauw, ook als de focus verder gaat. Hierdoor is in deze staat niet te zien dat het element focus bevat.
  • Oorzaak: Fout in code
  • Gevolg: Niet zichtbaar welk element de focus bevat
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: aanpassen code
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een onjuiste datum wordt ingegeven wordt hiervan een foutmelding gegeven, "xxx is geen geldige datum". Dit is echter alleen een melding en bevat geen suggestie om de fout op te lossen.
  • Oorzaak: Fout in code
  • Gevolg: Gebruiker krijgt geen suggestie bij foute invoer
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: aanpassen code
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de homepagina staan in de uitklapbare elementen icoontjes. Er wordt geprobeerd deze te verbergen voor hulpsoftware door middel van een aria-hidden="" attribuut. De waarde voor dit attribuut ontbreekt echter waardoor deze niet geldig is.
  • Oorzaak: Fout in code
  • Gevolg: geen geldige code
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: code aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verschillende uitklapbare elementen hebben een omliggende container met een role="complementary" waarde. Volgende de WAI-ARIA specificaties geldt, dat content in een container met deze rol relevant moet zijn voor de overige content op de pagina maar tevens op zichzelf moet kunnen staan. In de huidige opzet gaat het niet over aanvullende of relevante content maar om de daadwerkelijke content van de huidige pagina. De rol wordt hier daarom onjuist toegepast.
  • Oorzaak: fout in code
  • Gevolg: Onjuist toepassen van de rol.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: code aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: PDF's
  • Oorzaak: De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's.
  • Gevolg: Gemeente Schouwen-Duiveland kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op schouwen-duiveland.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De komende jaren worden oude PDF's verwijderd of vervangen door toegankelijke bestanden. Nieuwe PDF's van de gemeente worden volgens de richtlijnen opgemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Schouwen-Duiveland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617