Verklaring van Laat u niet verrassen

Status toegankelijkheid https://www.laatunietverrassen.nl

Gemeente Hardenberg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hardenberg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Laat u niet verrassen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hardenberg is beschikbaar via de link https://www.hardenberg.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hardenberg gepubliceerde informatie blijkt dat de website Laat u niet verrassen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hardenberg is gevorderd met de toegankelijkheid van Laat u niet verrassen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hardenberg .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via redactie@hardenberg.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u online een klacht indienen bij de gemeente.

Aanvullende informatie van Gemeente Hardenberg

De website www.laatunietverrassen.nl is een initiatief van de gemeenten Hardenberg, Ommen, Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, samen met de waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa's en de provincies Overijssel en Drenthe.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Laat u niet verrassen : voldoet gedeeltelijk

De website Laat u niet verrassen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hardenberg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hardenberg.nl/fileadmin/documenten/Toegankelijkheid/231120_Laat_u_niet_verrassen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hardenberg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's staat boven de knop 'Chat met Storm' de vetgedrukte tekst 'Deel uw mening!'. Deze tekst is onterecht opgemaakt met strong. Onderaan elke pagina staat een pop-up om een chat op te starten met storm. Wanneer je een chat opstart met 'Storm' en 'Ja' antwoordt op de vraag 'Wilt u deelnemen?', komt er een WAIARIA listbox in beeld. Dit type element is ook bij de vervolgvragen gebruikt. Voor de eerste vraag is de tekst 'Heeft u dit ook zelf weleens ervaren?' niet gekoppeld aan de antwoorden 'Ja' en 'Nee'. Deze relatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware en is niet beschikbaar in tekst. Door het blauwe pictogram van Storm weer te geven is visueel direct duidelijk welke berichten van Storm komen en welke door de gebruiker ingevuld moeten worden. Voor deze informatie uit de presentatie is geen alternatief voor gebruikers die deze presentatie niet (goed) kunnen waarnemen.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Niet alle functies zijn beschikbaar voor hulpsoftware of beschikbaar in tekst.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderaan elke pagina staat een pop-up scherm 'Deel uw mening!' waarin een chat opgestart kan worden met 'Storm'. De rode knop met het witte kruisje 'Sluiten' heeft een te laag contrast (witte kruisje met rode achtergrond is 2,6:1). Soortgelijke problemen gelden voor de bediening in het opengeklapte bot venster. Onderaan elke pagina staat een pop-up om een chat op te starten met storm. Wanneer je een chat opstart met 'Storm' en 'Ja' antwoord op de vraag 'Wilt u deelnemen?', komt er een vinkje bij het antwoord ('ja') en kleurt de tekst oranje. Bij dit vinkje komt een rond grijs gekleurd icoontje met een pijl (de knop 'opniew'). Dit is een button waarmee je reeds beantwoorde vragen kunt verwijderen. Dit icoontje heeft nu een te laag contrast, namelijk 1,4:1. Dit probleem komt bij elke vraag terug.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Niet alle functies zijn beschikbaar voor hulpsoftware of goed zichtbaar voor alle gebruikers.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het contrast van de oranje knoppen met witte teksten zijn voor normaal lettertype te laag, namelijk 3,0:1. Op pagina https://laatunietverrassen.nl gaat het bijvoorbeeld om de zes links onder 'Informatie voor'. Een ander voorbeeld hiervan is het pop-up scherm onderaan de pagina 'Deel uw mening!' waarin een chat opgestart kan worden met 'Storm'. Deze witte tekst heeft een contrast van 3,0:1 tussen de witte tekst en de oranje achtergrond. Tekst moet een contrast van minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden, grote tekst zoals de vetgedrukte tekst 'Informatie voor' heeft minder contrast nodig. Dit type probleem komt op meer plaatsen voor. Op pagina https://laatunietverrassen.nl/klimaatthemas/hitte/ staat een infographic waarin de belangrijkste klimaatveranderingen zijn opgenomen. De teksten (en data) in deze infographic hebben een te laag contrast, namelijk 2,6:1. Contrast moet ook hier minimaal 4,5:1 zijn.
  • Oorzaak: In de huisstijl is gebruik gemaakt van kleuren die niet aan de contrasteisen voldoen. Daarnaast is voor de interactie in de chat op de website gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Het contrast is lager waardoor de aangegeven teksten en buttons misschien niet voor iedereen goed zichtbaar zijn.
  • Alternatief: Er is gezocht naar een alternatieve kleur met een hoger contrast, maar er is geen herkenbaar alternatief. Er wordt ook gebruik gemaakt van offline media in deze huisstijl. Voor de herkenbaarheid is het belangrijk dat het kleurgebruik overeenkomt.
  • Maatregel: Geen maatregelen gepland.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's staat het venster 'Chat met Storm'. In dit venster staan verschillende WAI-ARIA listbox elementen. Deze vragen zijn niet met het toetsenbord te beantwoorden. Doordat de toetsenbordfocus hier onzichtbaar is zijn er mogelijk meer problemen met de toetsenbord bediening van de verschillende onderdelen in de widget.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Niet alle functies zijn beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderaan elke pagina staat een pop-up om een chat op te starten met storm. Wanneer je een chat opstart met 'Storm' en een vraag beantwoordt, komt er nieuwe content in beeld. Een van de eisen is dat de focusvolgorde zo moet zijn dat de focus eerst naar deze nieuwe content gaat voordat deze verder gaat op de pagina. Door de focus naar het begin van het iframe te verplaatsen, wordt er niet voldaan aan deze eis van het succescriterium. Op elke pagina staat onderaan een pop-up scherm 'Deel uw mening' met de button 'Chat met Storm', welke te bereiken is met het toetsenbord. Echter is de focus aan één zijde helemaal niet zichtbaar als deze op de button 'Deel uw mening' staat. Als er op de button gedrukt wordt verschijnt er een dialoog-venster. Wanneer je een chat opstart met 'Storm' en 'Ja' antwoord op de vraag 'Wilt u deelnemen?', komt er een vinkje bij het antwoord ('ja') en kleurt de tekst oranje. Naast de tekst komt een rond grijs gekleurd icoontje met een pijl. Dit is een button waarmee je reeds beantwoorde vragen kunt verwijderen. Drukken op deze button opent een lightbox. Met de optie kun je je reeds beantwoorde vraag aanpassen of resetten. Voorwaarde hier is dat deze focus in de lightbox blijft tot er een keuze is gemaakt, dat is nu niet het geval. De focus gaat uit de lightbox en gaat vervolgens verder in het dialoog-venster en uiteindelijk de rest van de pagina.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: De focus gaat niet eerst naar de nieuwe content. Niet alle functies zijn beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op elke pagina staat onderaan een pop-up scherm 'Deel uw mening' met de knop 'Chat met Storm'. De toetsenbordfocus op deze knop is niet zichtbaar. Na het openen van dit venster is de focus meerdere keren niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Niet alle functies zijn beschikbaar voor hulpsoftware of toetsenbordbediening.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 7. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderaan elke pagina staat een pop-up om een chat op te starten met storm. Wanneer je een chat opstart met 'Storm' en 'Ja' antwoordt op de vraag 'Wilt u deelnemen?', komt er een WAI-ARIA listbox in beeld. Dit type element is ook bij de vervolgvragen gebruikt. Het element met role='listbox' is een instelbare component van de gebruikersinterface. Het verplaatsen van de toetsenbordfocus geldt als een contextwijziging. Het gevolg is dat deze niet voldoet aan dit succescriterium.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Er wordt in de niet voldaan het succescriterium.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onderaan elke pagina staat een pop-up om een chat op te starten met storm. Wanneer je een chat opstart met 'Storm' en 'Ja' antwoordt op de vraag 'Wilt u deelnemen?', komt er een WAI-ARIA listbox in beeld. Het element met die rol is een component van de gebruikersinterface en moet een naam hebben.
  • Oorzaak: Voor de interactie in de chat op de website is gebruik gemaakt van een extern programma; Quriobot. Deze software biedt geen mogelijkheid om de gevraagde optimalisatie door te voeren.
  • Gevolg: Het element heeft geen naam.
  • Alternatief: Er is geen beschikbaar alternatief.
  • Maatregel: Voor het wegnemen van de afwijking zijn we afhankelijk van een update van de derde partij Quriobot. We evalueren dit ieder half jaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hardenberg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617