Verklaring van EAR Online

Status toegankelijkheid https://www.earonline.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website EAR Online.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.earonline.nl/index.php/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website EAR Online gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van EAR Online en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Afdelingshoofd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact op via [postbusear@rijksoverheid.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-05-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website EAR Online : voldoet gedeeltelijk

De website EAR Online is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.earonline.nl/images/earpub/1/12/2021-04-28_Toegankelijkheidsonderzoek_EAR_online_versie_1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding van de woordwolk heeft geen goed alternatief. Hierdoor mist een gebruiker van onder andere voorleessoftware belangrijke informatie. Ook andere gebruikers zoals slechtziende of kleurenblinde gebruikers kunnen problemen hebben met de woordwolk en dus informatie missen.

   Het advies is om alle woorden uit de afbeelding te beschrijven. Belangrijk daarbij is om ook de verschillen in grootte van de woorden aan te geven. Dit geeft immers de informatie hoe belangrijk het woord is (hoe groter het woord hoe belangrijker).

  • Gevolg:

   De woordwolk bevat termen die met het onderwerp te maken hebben, deze termen zijn niet beschikbaar in voorleessoftware. Het is echter geen essentieel onderdeel van de informatie, en de woordwolk wordt deels als een soort 'logo' voor het onderwerp gebruikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De twee afbeeldingen hebben een alt tekst waarin beknopt de afbeelding wordt beschreven en naar de tekst wordt verwezen voor verdere toelichting. Echter is de toelichting in de tekst niet volledig, niet alles uit de afbeelding wordt beschreven. Hierdoor mist een gebruiker van onder andere voorleessoftware belangrijke informatie.

   Het advies is om de afbeeldingen uitgebreider te beschrijven. Alle tekst van de afbeelding moet in de beschrijving terug komen.

   Dit komt ook voor bij andere complexe afbeeldingen op andere pagina's. Een voorbeeld is https://www.earonline.nl/index.php/Welkom_op_de_kennisbank_van_de_Enterprise_Architectuur_Rijksdienst

  • Gevolg:

   In de omringende tekst wordt een groot deel van de informatie al wel beschreven, maar niet alle informatie in de (complexe) afbeeldingen is beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De alt tekst van de afbeelding 'Principe' is "Principe.png". Het is in deze situatie niet toegestaan om de bestandsnaam in de alt tekst te plaatsen want dit kan hinderlijk overkomen voor gebruikers met voorleessoftware.

   Het advies is om de alt tekst aan te passen naar "Principe".

   Dit probleem komt ook voor op andere soortelijke pagina's, bijvoorbeeld op is https://www.earonline.nl/index.php/E-Herkenning

  • Gevolg:

   Gebruikers met voorleessoftware horen onvolledige of hinderlijke omschrijvingen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina Informatiseringsdomein Werkplekdiensten staat een HTML definitielijst die niet correct is opgemaakt. Deze lijst staat direct onder de woordwolk.

   Het advies is om de definitielijst te verwijderen omdat deze situatie niet om een definitielijst vraagt en die tekst in een standaard HTML paragraaf te plaatsen.

  • Gevolg:

   Een link wordt onterecht aangemerkt als een definitie waardoor de gebruiker de informatie foutief kan interpreteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tabel is de eerste en de derde rij als kolomkop (TH element) gecodeerd, rij twee en vier zijn datacellen. De relatie tussen de koppen en de datacellen zijn hierdoor niet duidelijk. Dit is hinderlijk voor gebruikers van hulpsoftware.

   Het advies is om de tabellen op te splitsen naar twee tabellen of door gebruik te maken van id en headers in de tabel. Zie daarvoor https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H43

   Dit probleem komt ook voor op andere tabellen zoals op pagina https://www.earonline.nl/index.php/Algemene_principes_en_uitgangspunten

  • Gevolg:

   De opbouw van tabellen is niet altijd duidelijk uit de gebruikte elementen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag). Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag. Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Hierdoor is de structuur van het document voor iedereen inzichtelijk en is het mogelijk om binnen het document te navigeren. Bijvoorbeeld van kop naar kop of door het overslaan van een lijst. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden.

  • Gevolg:

   De informatie in pdf documenten is beperkt beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De begrippen zijn verdeeld per letter. Deze letters zien er visueel uit als een kop en zijn semantisch gezien ook een kop, zodoende dient dit gecodeerd te zijn als een HTML kop element.

   Wanneer deze koppen met een HTML kop element worden opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Gebruikers van voorleessoftware kunnen op deze manier de structuur ontdekken en snel door de pagina navigeren.

   Codeer de koppen zoals "A" en "B" als HTML H2 koppen.

  • Gevolg:

   Het duurt langer om te zoeken in de lijst doordat de indeling per letter niet duidelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een tabel die er visueel uit ziet als één tabel maar deze tabel bestaat uit meerdere tabellen. Zo is de bovenste rij die er visueel uit ziet als kolomkoppen een aparte tabel, en hierdoor is de relatie met de volgende rijen niet duidelijk. Dit is vooral een probleem voor gebruikers van hulpsoftware.

   Het advies is om hier één tabel van te maken.

  • Gevolg:

   Tabellen zijn minder goed te interpreteren doordat het niet duidelijk is dat de kolomkoppen uit de eerste tabel horen bij de rijen in de tweede tabel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De knoppen 'Alle' en 'Geen' (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruikers van onder andere voorleessoftware missen nu de relatie tussen de vraag en de antwoorden.

   Het advies is om hiervoor een fieldset en legend te gebruiken. De legend is voor de groeperingsnaam (in dit geval 'Selecteren') en in de fieldset staan de antwoorden.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan tijdens het zoeken niet direct alle naamruimten tegelijk selecteren of de-selecteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat in de header een zoekveld. Wanneer de gebruiker een aantal letters typt verschijnt er een lijst met suggesties. Deze lijst wordt op dit moment niet overgebracht aan hulpsoftware.

   De lijst koppelen aan de input kan via de ARIA-rol: role="combobox". Vervolgens moet ook de ARIA techniek aria-expanded op het input geplaatst worden zodat het duidelijk is wanneer de lijst is ingeklapt of uitgeklapt.

   Meer informatie is te vinden op https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices/examples/combobox/aria1.1pattern/listbox-combo.html

  • Gevolg:

   De gebruiker krijgt tijdens het zoeken geen suggesties die gebaseerd zijn op de beschikbare inhoud van de wiki.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tabel onder de kop 'Afgeleide relaties' zijn de cellen in de derde kolom (onder Eindpunt) gecodeerd als een tabelkop (TH element). Dit is semantisch niet correct en kan problemen met het begrijpen van de tabel geven aan gebruikers met hulpsoftware zoals voorleessoftware.

   Het advies is om deze cellen te coderen naar een datacel (TD element) en eventueel met CSS de opmaak toevoegen.

  • Gevolg:

   De opbouw van tabellen is niet altijd duidelijk uit de gebruikte elementen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag). Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag. Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Hierdoor is de structuur van het document voor iedereen inzichtelijk en is het mogelijk om binnen het document te navigeren. Bijvoorbeeld van kop naar kop of door het overslaan van een lijst. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden.

  • Gevolg:

   De informatie in pdf documenten is beperkt beschikbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tabel onder de kop 'Eigenschappen' en 'Relaties' zijn de cellen in de eerste kolom gecodeerd als een tabelkop (TH element). Aangezien dit rijkoppen zijn moet dit ook in de code zijn aangegeven zodat hulpsoftware de relatie van de koppen en onderliggende content begrijpt.

   Het advies is om op deze tabelkoppen scope="row" toe te voegen.

  • Gevolg:

   De opbouw van tabellen is niet altijd duidelijk uit de gebruikte elementen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 14. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een resolutie van 320 pixels breed dan moet er op twee manieren gescrolled worden om alle content te kunnen zien. Dit is niet toegestaan, zorg ervoor dat er maar één manier nodig is om te scrollen. Dit is vooral hinderlijk voor gebruikers die slecht zien en willen inzoomen.

   Het advies is om de website responsive te maken zodat de website in verschillende resoluties goed werkt.

  • Gevolg:

   De website is niet adaptive/responsive waardoor deze op een kleiner scherm minder goed leesbaar is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 15. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Veel afbeeldingen met grafieken hebben contrastproblemen. Dit komt met name voor in de tekst en de achtergrond van de tekst. Wanneer het contrast te laag is kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking.

   Het advies is om de teksten en/of achtergronden in de afbeeldingen aan te passen zodat het voldoende contrast heeft.

   Zijn de figuren volledig beschreven in de omliggende tekst dan geldt de tekst als een toegankelijk alternatief en hoeft het contrast niet aangepast te worden. Zie ook succescriterium 1.1.1.

   Dit komt op veel pagina's voor, onder andere op https://www.earonline.nl/index.php/Informatiseringsdomein_Werkplekdiensten en https://www.earonline.nl/index.php/Welkom_op_de_kennisbank_van_de_Enterprise_Architectuur_Rijksdienst

  • Gevolg:

   Waar de omliggende tekst niet alle informatie bevat is de informatie in afbeeldingen niet goed te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 16. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op elke pagina is een hoofdmenu beschikbaar. Als met het toetsenbord een hoofdmenuitems wordt geactiveerd verschijnt er extra content. Deze content die bij focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'aanwijsbaar' en 'aanhouden'. De content is echter niet te sluiten. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

  • Gevolg:

   Een uitgeklapt menu is niet te sluiten waardoor onduidelijk is welke menu actief is en informatie onder het menu verborgen wordt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 17. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De afbeelding met de tekst 'Principe' is een afbeelding van tekst en dat is niet toegestaan want de tekst kan in dit geval ook als HTML geplaatst worden. Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast naar de wens van de gebruiker die mogelijk een visuele beperking heeft. Plaats informatieve tekst daarom nooit in een afbeelding.

   Het advies is om de tekst 'Principe' als HTML tekst toe te voegen. Met CSS is het dan mogelijk om de paarse achtergrondafbeelding toe te voegen.

   Dit probleem komt op meer soortgelijke pagina's voor. Zo ook op de volgende pagina met de afbeelding 'Bouwsteen', zie https://www.earonline.nl/index.php/E-Herkenning

  • Gevolg:

   De tekst in een afbeelding kan niet worden aangepast. Het betreft hier echter een standaard teken-/schrijfwijze in de Archimate waarbij de vorm en kleur van het element aangeeft van welk soort het object is en de conventie is de naam van het object in het element te schrijven. Het heeft daarom de voorkeur om dit een afbeelding te laten en in de 'alt-tekst' aan te geven welke soort element het betreft (zie ook de corresponderende bevinding bij criterium 1.1.1.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In het zoekveld staat een knop om de input te verwijderen. Deze knop is echter alleen maar met de muis te bedienen en niet met het toetsenbord te bereiken en te bedienen. Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord missen nu deze optie.

   Zorg ervoor dat deze knop ook met het toetsenbord te bedienen is.

  • Gevolg:

   Een gebruiker zonder muis kan niet in één keer het zoekveld leeg maken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 19. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De website heeft meerdere skiplinks maar de skiplink naar de hoofdcontent is niet de eerste link. Zorg ervoor dat de skiplink naar de hoofdcontent de eerste link is. Op het moment dat de eerste skiplink de link naar de hoofdcontent is, is de tweede skiplink (die naar de hoofdnavigatie) niet echt meer nodig. Dit omdat direct na deze link het navigatiegedeelte al begint.

   Dit komt op elke pagina voor.

  • Gevolg:

   Naar de hoofdcontent navigeren met de 'tab' toets duurt langer.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 20. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen. Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen. Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker onduidelijk om welk bestand het gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De documenttitel van deze pdf luidt: ‘120706 Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid v1.0’. Deze titel geeft geen goede beschrijving van de inhoud van dit document. Als de instellingen van het document kloppen, dan verschijnt deze titel in de titelbalk en het tabblad van een pdf-reader. Ook kan deze als eerste worden voorgelezen door een screenreader. Een titel die niet goed past bij de inhoud van het document kan ook een probleem vormen voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Zorg ervoor dat de titel de inhoud duidelijk omschrijft.

  • Gevolg:

   Het is voor de gebruiker onduidelijk om welk bestand het gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De afbeelding van het zoekresultaat - in dit geval het PDF icoon - staat in een link. Deze link heeft op dit moment geen linktekst. Hulpsoftware kan dus niet het doel van de link bepalen en dit is lastig voor blinde gebruikers want die horen nu niet waar de link naar toe gaat.

   Het advies is om de alt tekst van de afbeelding te vullen zodat dit de linktekst wordt.

  • Gevolg:

   Het is lastig te bepalen waarnaar een link naar een document, zoals een pdf, verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De twee afbeeldingen op de startpagina staan in HTML links en missen een duidelijke linktekst. Deze linktekst is nodig voor gebruikers van onder andere voorleessoftware zodat zij weten waar de link naar toe gaat.

   De alt teksten van de afbeeldingen beschrijven de afbeelding wel maar niet de link. Voeg een beschrijving van de link toe aan de alt tekst.

   Dit probleem komt op alle pagina's voor waar afbeeldingen aanwezig zijn, zoals https://www.earonline.nl/index.php/Architectuur_en_Projecten

  • Gevolg:

   Het is lastig te bepalen waarnaar een link op een afbeelding verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Bij alle afbeeldingen staat ook een link met alleen een title. Hierdoor is er geen linktekst waardoor de link voor gebruikers van hulpapparatuur onduidelijk is. De link is visueel niet zichtbaar maar wel aanwezig voor hulpsoftware.

   Het advies is om de link een linktekst te geven of te verwijderen als de link niet perse nodig is.

  • Gevolg:

   Het is lastig te bepalen waarnaar een link op een afbeelding verwijst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven. Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft. Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven. Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Gevolg:

   Het document is minder goed te begrijpen doordat met een stem voor de verkeerde taal wordt voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal de huidige content herzien worden en waar nodig bijgewerkt of uitgefaseerd. Tot de uitkomst van het onderzoek bekend is en de roadmap voor de toekomst van de EAR en EARonline is vastgesteld wordt er minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De ID 'n-Inleiding' komt in de code meerdere keren voor. Dit kan problemen geven aan hulpsoftware. De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina.

   Het advies is om de ID namen aan te passen zodat alle ID namen uniek zijn.

   Dit komt op elke pagina voor.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan een pagina niet correct weergeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Elke tabelkolom in de tabel is te sorteren op oplopend of aflopende weergave. Echter wordt deze status niet goed doorgegeven aan hulpsoftware. Hierdoor weten gebruikers van onder andere hulpsoftware niet of hoe de tabelkolom gesorteerd is.

   Daarbij hebben de koppen een dubbele rol van columnheader en button wat niet toegestaan is volgens de specificaties..

   Het advies is om button elementen in de tabelkoppen voor de sorteerknoppen toe te voegen. Deze knoppen hebben dan een juiste naam, rol en waarde (oplopend of aflopend sorteren) nodig.

  • Gevolg:

   Een tabel is minder goed te lezen/interpreteren doordat onbekend is of en hoe deze gesorteerd is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld op de pagina (niet het zoekveld in de header) mist een ARIA expanded attribuut. Dit is verplicht omdat het zoekveld de role="combobox" heeft. Dit is nodig om aan hulpsoftware de status van ingeklapt of uitgeklapt mee te delen.

   Dit kan opgelost worden door het ARIA expanded attribuut toe te voegen aan het zoekveld.

  • Gevolg:

   Het zoekveld is minder goed te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In het zoekveld op de pagina (niet het zoekveld in de header) staat een knop om de input te verwijderen. Deze knop mist een juiste rol en naam. De naam en rol zijn nodig zodat hulpsoftware dat kan communiceren zodat gebruikers weten dat het om een verwijder knop gaat.

   Het advies is om van de knop een HTML knop te maken met als naam 'Verwijder ingevoerde tekst'.

  • Gevolg:

   Een gebruiker zal het zoekveld niet in één keer leeg kunnen maken doordat de functie van de knop onbekend is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld op de pagina heeft geen naam (niet het zoekveld in de header). Een naam is nodig zodat hulpsoftware het veld kan herkennen en dit aan de gebruiker door kan geven.

   Een naam aan het input veld geven kan door een label toe te voegen en deze dan te koppelen aan het invoerveld, dit kan door gebruik te maken van <label for= en <input id= techniek.

  • Gevolg:

   Een gebruiker weet niet dat er een zoekfunctie op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van de twee knoppen 'Alle' en 'Geen' wordt in de code niet overgebracht. Dit is nodig zodat gebruikers van hulpapparatuur ook de informatie krijgen of de knop is geactiveerd of niet.

   Het advies hiervoor is om aria-pressed te gebruiken zodat kenbaar wordt gemaakt wat de status van de knop is.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan tijdens het zoeken niet direct alle naamruimten tegelijk selecteren of de-selecteren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status welke pagina (Inhoudelijke pagina's, Multimedia, Alles, Actief, Uitgebreid) actief is wordt kenbaar gemaakt middels een pijltje en dikgedrukte tekst. Omdat het pijltje niet in de link staat ontbreekt deze informatie voor gebruikers van voorleessoftware.

   Het advies is om de afbeelding van het pijltje in de link te plaatsen of gebruik te maken van de techniek aria-current="page". Deze aria techniek moet dan op de link geplaatst worden.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan niet bepalen welke pagina actief is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van de hoofdmenu items (uitgeklapt of niet) is niet duidelijk. Hierdoor weten gebruikers van hulpapparatuur zoals voorleessoftware niet dat dit hoofdmenu item uit te klappen is en of het al is uitgeklapt.

   Het advies is het toevoegen van het ARIA expanded attribuut op de links. Hiermee wordt de status doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Het is tijdens navigeren onduidelijk waar in het hoofdmenu de gebruiker zich bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de EAR. Op basis daarvan zal gekeken worden naar de vorm waarin de EAR gepubliceerd wordt. De EAR is nu een wiki gebaseerd op het standaard 'Semantic Mediawiki' framework waarin de content die aanleiding geeft tot deze bevinding automatisch gegenereerd wordt en dus niet eenvoudig is aan te passen. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt. Om die reden wordt in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek en evt. besluitvorming, minimaal geïnvesteerd in de huidige wiki.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209