Verklaring van Linked open data van het Forum Standaardisatie

Status toegankelijkheid https://data.forumstandaardisatie.nl

Forum Standaardisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Forum Standaardisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Linked open data van het Forum Standaardisatie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Forum Standaardisatie is beschikbaar via de link https://forumstandaardisatie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Forum Standaardisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Linked open data van het Forum Standaardisatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Forum Standaardisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Linked open data van het Forum Standaardisatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Forum Standaardisatie .
Functie: Voorzitter van het Forum Standaardisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Forum Standaardisatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Linked open data van het Forum Standaardisatie : voldoet gedeeltelijk

De website Linked open data van het Forum Standaardisatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Forum Standaardisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/bestanden/website/toegankelijkheidsonderzoek-data.forumstandaardisatie.nl-20210705.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Forum Standaardisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   link is enkel met afwijkende kleur onderscheiden.

  • Gevolg:

   informatie is niet voor iedereen duidelijk

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de footer van de website staan grijze links op een grijze achtergrond. Het kleurcontrast is slechts 1,8:1. Voor deze tekst van normale tekstgrootte geldt een minimum contrasteis van 4,5:1. Zie https://data.forumstandaardisatie.nl/.

   In de header van de website staat een knop met ‘Login’ erop. Deze blauwe tekst heeft kleurcontrast van 3,6:1 op de witte achtergrond van de knop. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Deze blauwe keur komt op vele pagina’s terug in de links. Deze kleur voldoet niet aan de minimale eisen van kleurcontrast. Zie https://data.forumstandaardisatie.nl/.

   Op de homepagina onder de grote afbeelding staan twee kleine afbeeldingen met witte tekst op een doorzichtige, grijze achtergrond. Het kleurcontrast tussen deze teksten is slechts 3,0:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Zie https://data.forumstandaardisatie.nl/.

   De actieve link in het menu aan de linkerkant van het scherm heeft oranje tekstkleur. Deze kleur in combinatie met de witte achtergrond geeft kleurcontrast van 2,3:1. Zie https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/browser?resource=https%3A%2F%2Fdata.forumstandaardisatie.nl%2Ffs%2Fstandaarden%2Fid%2Fwaarde %2FAanbevolen. Deze kleur komt overal op de website voor: in links, tekst en ook in de knop op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/login?returnTo=%2Ffs%2Fstandaarden%2Fbrowser%3Fresource%3Dhttps%253A%252F %252Fdata.forumstandaardisatie.nl%252Ffs%252Fstandaarden%252Fid%252Fwaarde %252FAanbevolen.

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/browser?resource=https %3A%2F%2Fdata.forumstandaardisatie.nl%2Ffs%2Fstandaarden%2Fid%2Fwaarde %2FAanbevolen staan kopjes ‘Type’, ‘Comment’, ‘Domein’, ‘Label’ en meer. De grijze tekstkleur heeft een te laag kleurcontrast, namelijk 2,4:1.

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs in de zoekresultaten staat tekst ‘Uploaded X hours ago’. Deze grijze tekst heeft contrastwaarde van 3,7:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/insights/classFrequency? graph=https%3A%2F%2Fdata.forumstandaardisatie.nl%2Ffs%2Fstandaarden%2Fgraphs %2Fdefault-3 staat tekst ‘Class hierarchy’. Deze tekst heeft kleurcontrast van 2,4:1.

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/insights/classHierarchy? type=sunburst hebben de links ‘Bubbles’ en ‘Treemap’ grijze tekstkleur. Het kleurcontrast is 3,5:1.

   De foutmeldingen in het formulier op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/login? returnTo=%2Ffs%2Fstandaarden%2Fbrowser%3Fresource%3Dhttps%253A%252F %252Fdata.forumstandaardisatie.nl%252Ffs%252Fstandaarden%252Fid%252Fwaarde %252FAanbevolen hebben een rode tekstkleur. Deze kleur heeft kleurcontrast van 3,7:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   op meerdere punten is het contrast niet voldoende

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de footer van de website staan grijze iconen van sociale netwerken op een grijze achtergrond. Het kleurcontrast is slechts 2,1:1. Voor deze iconen geldt een minimum contrasteis van 3,0:1. Zie https://data.forumstandaardisatie.nl/.

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/table staan vier invoervelden waar de randkleur te licht is. Deze lichtgrijze randkleur heeft kleurcontrast van 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/search/datasets?q=data heeft de rand van de zoekbalk, die midden op de pagina staat, een grijze kleur. Het kleurcontrast is 1,5:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   contrast van iconen en invoervelden is onvoldoende, deze zijn niet voor iedereen duidelijk.

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/sparql/standaarden boven het tekstvak waar de code kan worden ingevoerd, staat een knop met ‘Query x’. Deze knop is niet met toetsenbord te bedienen. Als op deze knop met de muis wordt geklikt, opent een verborgen menu met opties. Dit menu is niet met het toetsenbord te openen. Daarnaast staat en knop met een plusje erop. Deze link is evenmin met toetsenbord te bedienen. Onder het tekstvak staat een rij met knoppen (‘Table’, ‘Respons’ en meer). Deze knoppen zijn niet met toetsenbord te bedienen. Rechts van deze rij staat een knop om te downloaden. Deze knop voldoet ook niet aan dit succescriterium. Als op de play knop in het tekstvak wordt gedrukt, komt onder het tekstvak een extra sectie bij. De knop ‘Configure’ voldoet niet aan dit succescriterium omdat het geen juiste naam en rol heeft.

  • Gevolg:

   meerdere elementen zijn enkel met de muis te bedienen.

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/sparql/standaarden als de gebruiker bovenaan de pagina met toetsenbord begint te navigeren, komt de focus op een gegeven moment in het tekstvak waar de code kan worden ingevoerd. Het is niet meer mogelijk om met tab of shift en tab uit dit tekstvak te komen.

  • Gevolg:

   met het toetsenbord alleen, zonder muis dus, kom je op een gegeven moment niet verder.

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. In de meeste gevallen wordt daarvoor een skiplink gebruikt. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen. Een dergelijke link staat aan het begin van de focus volgorde en verplaatst de toetsenbordfocus naar het begin van de unieke content. Zie https://data.forumstandaardisatie.nl/.

  • Gevolg:

   men moet met het toetsenbord alleen iedere keer voorbij dezelfde links gaan. dit duurt onnodig lang.

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze website komen regelmatig Nederlandse teksten voor. Voor alle teksten die niet in dezelfde taal zijn als de taal van de pagina, die op het html-element staat aangegeven, geldt dat ze een taalwissel dienen te krijgen. Deze teksten dienen in het Engels te worden vertaald of een taalwissel te krijgen. Zonder taalwissel worden deze teksten voorgelezen met de Engelse uitspraakregels. Het gaat hier niet om enkele woorden of verschillende technische termen. Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/graphs gaat het bijvoorbeeld om teksten als “41 statements Uploaded 8 hours ago”. Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/services gaat het bijvoorbeeld om te tekst “This service is outdated due to dataset changes.”, “8 months ago” en dergelijke. De teksten in de footer zijn ook allemaal in een andere taal geschreven. Een losse link als “About” is niet direct en probleem onder dit succescriterium, maar doordat deze link deel uitmaakt van een volledig Engelse footer is dat hier wel een probleem. Het advies is om deze teksten te vertalen naar het Nederlands, maar een taalwisseling kan natuurlijk ook.

  • Gevolg:

   sommige woorden worden in de verkeerde taal voorgelezen, dit is verwarrend voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/fs/standaarden/insights/classFrequency? graph=https%3A%2F%2Fdata.forumstandaardisatie.nl%2Ffs%2Fstandaarden%2Fgraphs %2Fdefault-3 staat een input-element met type=”text” die werkt als een keuzelijst in plaats als een invoerveld voor tekst. Het activeren van een van de opties geldt als het aanpassen van de instelling van een component van de gebruikersinterface en die actie mag dus geen contextwijziging veroorzaken. De toetsenbordfocus wordt op dat moment verplaatst en die verandering geldt als een contextwijziging. Het activeren van een knop of link geldt niet als het veranderen van de instelling van een component van de gebruikersinterface.

  • Gevolg:

   dit element werkt niet goed voor mensen met assisterende programma's

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://data.forumstandaardisatie.nl/search/datasets?q=data is het mogelijk om een zoekopdracht uit te voeren. Als er geen resultaten gevonden zijn komt de tekst “No datasets found” in beeld. Die foutmelding geldt als statusbericht en moet gepresenteerd worden aan gebruikers van hulpsoftware. Dit type probleem komt ook voor bij de foutmeldingen op https://data.forumstandaardisatie.nl/login?returnTo=%2Ffs %2Fstandaarden%2Fbrowser%3Fresource%3Dhttps%253A%252F %252Fdata.forumstandaardisatie.nl%252Ffs%252Fstandaarden%252Fid%252Fwaarde %252FAanbevolen.

   Een statusbericht is een bericht dat een verandering van content maar geen contextwijziging (zoals het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar de tekst van de melding) is en dat informatie geeft aan de gebruiker over het succes of de resultaten van een actie, over de wachtstatus van een applicatie, over de voortgang van een proces of over eventuele fouten. Bij het zoeken met één of meer resultaten komt tekst in beeld die informatie geeft over het succes of de resultaten van die actie. De links “Datasets (1)” tot en met “Accounts (0)” veranderen en moeten opgemaakt worden als statusberichten, bijvoorbeeld aria- live=”polite” op ieder van deze links. Op foutmeldingen kan dan aria-live=”assertive” of role=”alert” gebruikt worden om deze op te maken als statusberichten. Let op: het attribuut role verandert de rol van een element voor succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde. (een a-element met role=”alert” heeft niet de langer de rol link.) Belangrijk is ook dat de elementen met deze attributen aanwezig zijn in de DOM bij het laden van de pagina. Zie https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html voor meer informatie over dit succescriterium en zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/failures/F103 voor meer informatie over de redenen waarom dit afgekeurd is.

  • Gevolg:

   niet alle informatie is voor iedereen beschikbaar op het juiste moment.

  • Alternatief:

   bij problemen neem contact op met de organisatie via https://www.forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier

  • Maatregel:

   leverancier past het aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Forum Standaardisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209