Verklaring van Magazine Forum Standaardisatie

Status toegankelijkheid https://magazine.forumstandaardisatie.nl/

Forum Standaardisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Forum Standaardisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Magazine Forum Standaardisatie .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Forum Standaardisatie is beschikbaar via de link https://forumstandaardisatie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Forum Standaardisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Magazine Forum Standaardisatie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Forum Standaardisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Magazine Forum Standaardisatie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Forum Standaardisatie .
Functie: Voorzitter Forum Standaardisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@forumstandaardisatie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Forum Standaardisatie

Voorgaand datum is uiterste datum. Zo spoedig mogelijk wordt onderzoek naar deze website uitgevoerd. Indien dit eerder tot resultaat leidt, wordt direct doorgevoerd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Magazine Forum Standaardisatie : voldoet gedeeltelijk

De website Magazine Forum Standaardisatie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Forum Standaardisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/bestanden/website/toegankelijkheidsonderzoek-magazine.forumstandaardisatie.nl-20210628.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Forum Standaardisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat op een of meerdere plaatsen de banner rijksoverheid. In geen van de gevallen heeft dit logo een tekstalternatief. Dat logo geeft visueel aan dat het Forum Standaardisatie onderdeel is van de rijksoverheid en dat moet ook voor gebruikers die dit logo niet kunnen zien duidelijk worden. https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ Het logo van Forum Standaardisatie linksboven heeft geen tekstalternatief. Twee van de knoppen rechtsboven (“share” en “search”) hebben goede Engelse tekstalternatieven. Gebruik Nederlandstalige tekstalternatieven op een Nederlandse pagina om het doel van deze knoppen goed over te brengen. https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover staat linksonder het logo met het tekstalternatief “Bezoek website”. Dat is geen goed tekstalternatief voor het logo van Forum Standaardisatie. De bovenstaande suggestie om alleen Nederlandstalige tekstalternatieven te gebruiken geldt ook voor de icoontjes rechtsonder op deze pagina.

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover heeft de decoratieve achtergrondafbeelding onterecht het tekstalternatief “banner_van_utrecht_- _...” meegekregen. Op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/voorwoord staat de afbeelding “achtergrond.jpg”. Dat is geen geldig tekstalternatief voor de foto van “Larissa Zegveld”. De decoratieve afbeeldingen van aanhalingstekens op de achtergrond hebben onterecht het tekstalternatief “New image”. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie staat aan het begin van de pagina de knop “New image”. Deze afspeelknop heeft een beter tekstalternatief nodig. Dit geldt ook voor de knop “New image” eronder. Op het volgende deelvenster staan nog acht afbeeldingen met ditzelfde tekstalternatief. “markiemark.png”, “nos.png” en dergelijke zijn geen tekstalternatieven, op een link kan het alt attribuut niet gebruikt worden om een tekstalternatief te geven. Deze img-elementen zijn geen afbeeldingen, maar links er is immers role=”link” gebruikt om de rol van deze elementen met WAI-ARIA aan te passen. Verdere voorbeelden van problemen met tekstalternatieven op deze pagina worden niet gegeven. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn hebben de achtergrondafbeeldingen tekstalternatieven zoals “bg1” tot en met “bg5”. De afbeeldingen met het tekstalternatief “New image” of “New image (copy)” hebben allemaal geen goed tekstalternatief. Deze tekstalternatieven moeten allemaal aangepast worden tenzij het om afbeeldingen gaat die altijd zijn verborgen voor hulpsoftware. Tekstalternatieven in de vorm “linkicon_blue.svg” voldoen bijvoorbeeld ook niet. De afbeelding met het tekstalternatief “New image (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)” onder de kop “2008 Rijksinstructie bij aanschaf ICT” voldoet ook niet. Dit logo van de Staatscourant heeft een goed tekstalternatief nodig. Dit zijn enkele voorbeelden van enkele van de problemen met tekstalternatieven op deze pagina. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ cover heeft de verkeerde afbeelding het tekstalternatief “Foto van Michiel Steltman” gekregen. De zichtbare afbeelding van de cover is opgemaakt als achtergrondafbeelding en de afbeelding met dit tekstalternatief is van de monitor van 2016.

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen staan drie schijfdiagrammen. Deze afbeeldingen hebben geen goed tekstalternatief voor de combinatie van tekst en afbeelding. Dit type probleem geldt ook voor het staafdiagram en de schijfdiagrammen op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting-informatieveiligheidstandaarden-begin- 2020/adoptie-van-de-webstandaarden. Verdere voorbeelden van problemen met het laten negeren van decoratieve afbeeldingen en het aangeven van goede tekstalternatieven voor informatieve afbeeldingen worden niet gegeven. Dit overzicht bevat enkel voorbeelden en kan niet gebruikt worden als volledig overzicht.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden- 2019/uitleg staan video’s. Bij beide video’s is geen gebruik gemaakt van ondertiteling in de video en er is ook geen mogelijkheid om ondertiteling voor doven en slechthorenden in te schakelen. Het gebruik van ondertitels wordt niet alleen gebruikt door deze groep gebruikers, ondertitels zijn bijvoorbeeld ook een voordeel voor gebruikers in een luidruchtige omgeving. De tweede video op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie heeft wel ondertiteling, maar de automatische ondertiteling van YouTube is niet voldoende van kwaliteit. Bijvoorbeeld het eerste woord “Het” wordt vertaald in “Hij”.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Dit is inmiddels aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ uitleg staat een video. Be beelden in de video zijn vooral bedoeld als ondersteuning voor de voice-over. Voor de teksten, icoontjes en dergelijke die in beeld komen is geen alternatief in het geluid noodzakelijk. Het probleem is de tekst die in beeld komt aan het einde van de video. De logo’s en teksten die daar in beeld komen hebben geen alternatief in het geluid. Deze informatie maakt duidelijk van welke organisatie deze informatie afkomstig is. Op geen moment wordt duidelijk dat het hier gaat om een officiële informatievideo van het Forum standaardisatie, die informatie is belangrijk om de bron van de informatie te kunnen bepalen en moet daarom een alternatief hebben. Voor dit probleem zijn twee oplossingen mogelijk. Er kan een media-alternatief voor de gehele video gegeven worden. Het gaat om een tekst (transcript) met daarin alle gesproken tekst en alle belangrijke informatie in het beeld. Een andere optie is om een audiodescriptie te gebruiken. Zie succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) voor meer informatie over die oplossing.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ uitleg staat een video waarvan de informatie in de eindtitel geen alternatief in het geluid heeft. Bij succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) is aangegeven dat een media-alternatief een mogelijke oplossing is. Die optie is niet geldig voor dit succescriterium, het gebruik van een audiodescriptie is noodzakelijk om aan dit succescriterium te voldoen. Indien een audiodescriptie wordt gebruikt is dat automatisch ook voldoende voor 1.2.3. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen. Het is mogelijk om dit in het standaard geluid te doen zoals bij de video’s op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard- samenwerken/waarom-standaardisatie is gedaan, maar het aanbieden van een alternatief geluidsspoor is ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover staat onderaan de tekst “1 / 8”. Deze tekst geeft aan welke van de pagina's op dit moment in beeld staat. Alleen deze notatie maakt die informatie niet goed duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen, een hiervan is om deze tekst te koppelen aan de knop “Open pagina navigatie”, maar het toevoegen van een visueel verborgen tekst is ook mogelijk. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/voorwoord zijn de namen “Vorige pagina” en “Volgende bladzijde” niet consistent dit kan verwarring veroorzaken. Het advies is om die teksten consistent te maken en om dan “pagina” of “bladzijde” te gebruiken om de tekst “2 / 8” de juiste relatie met deze knoppen te geven. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/voorwoord is de tekst “Open standaarden horen bij de digitale ambities van de overheid” opgemaakt als kop. Deze tekst heeft een relatie met de onderstaande content. Door van de oranje tekst een koptekst te maken zijn de twee blokken tekst eronder ook aan de quote gekoppeld, andere oplossingen zijn mogelijk. Soortgelijke problemen komen ook voor op andere pagina's zoals de teksten “Waarom standaardisatie” en “Standaard samenwerken” op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie zijn onder “Standaard samenwerken” verschillende teksten visueel anders opgemaakt om nadruk aan te geven. Deze visuele informatie is niet aanwezig in de code. Door deze teksten op te maken met strong of em is het voor hulpsoftware mogelijk om deze teksten met nadruk te presenteren. De tekst “Platform Internetstandaarden” is dan weer onterecht opgemaakt met strong, dat element mag niet gebruikt worden om een hele tekst (kop) nadruk te geven is dit element geeft deze tekst geen relatie met de onderstaande tekst. Het advies daar is dus ook om de strong te vervangen door een koptekst (zoals h3 of h4). Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn heeft de tekst “Tijdlijn Forum Standaardisatie” geen relatie met de onderstaande content. Het gebruik van één kop, waarbinnen dan de tekst “Tijdlijn” nadruk heeft met strong en een br is gebruikt om twee regels te maken is een van de mogelijke oplossingen. Alle jaartallen staan visueel boven de teksten die opgemaakt zouden moeten zijn als kopteksten zoals “2020” en “Digitoegankelijkheid”. Het is noodzakelijk dat alle onderdelen van elk van de tijdlijn punten die in één blok staan een relatie met elkaar krijgen en de onderdelen van elk van deze blokken moeten ook in een logische volgorde geplaatst worden. Zie succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde voor meer informatie. De informatie binnen de blokken is te koppelen op verschillende manieren het gebruik van een duidelijke kop als eerste punt gevolgd door de verschillende onderdelen zoals jaartal, afbeelding tekst en link (in die volgorde) is een manier om de relaties tussen deze onderdelen aan te geven. Indien afbeeldingen genegeerd worden door hulpsoftware, omdat deze decoratief zijn hoeven die afbeeldingen niet gekoppeld te zijn aan de kop of tekst waar zij bij horen. Op deze pagina geldt ook dat het gebruik van strong geen relatie geeft aan de onderstaande content en dat een hele tekst op kop niet nadruk mag hebben. Gebruikt bij voorkeur HTML met de juiste semantische betekenis of ander CSS om teksten anders te stylen. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 is de tekst “Hulp nodig of meer informatie?” volledig opgemaakt als kop van niveau 1 met nadruk door ook strong te gebruiken. Het gebruik van strong is hier een probleem. Dit geldt ook voor de kop “Neem contact op”. Dit onjuist gebruik van strong komt bijvoorbeeld ook voor op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden- 2019/uitleg op de teksten in de drie uitklapbare knoppen onder de goed opgemaakte kop “Achtergrondinformatie”. Verdere voorbeelden van het onjuist gebruik van strong en het ontbreken van koppen worden niet gegeven. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen staan een aantal schijfdiagrammen. De percentages in de tekstalternatieven hebben geen relatie met de bovenstaande kop en de percentages in witte tekst hebben ook geen relatie. Het advies is om de teksten bij de diagrammen te verbergen voor hulpsoftware en de tekstalternatieven zo aan te passen dat de bovenstaande koppen ook onderdeel zijn van die tekst. Op die manier staan er hier drie afbeeldingen met een tekstalternatief dat alle visuele informatie overbrengt aan hulpsoftware. Om zichtbare teksten te verbergen voor hulpsoftware kan het attribuut aria- hidden=”true” gebruikt worden. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting-informatieveiligheidstandaarden-begin- 2020/adoptie-van-de-webstandaarden komen soortgelijke problemen voor. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de- praktijk/digitale-toegankelijkheid heeft de tekst “In de praktijk” geen relatie met de onderstaande kop. De volgende pdf is voor meer dan 90% niet getagd. Dit wil zeggen dat er geen structuur is aangegeven in het bestand door middel van tags. Hulpsoftware (zoals een screenreader) kan hierdoor niet bepalen wat koppen, lijsten en dergelijke zijn en zal afbeeldingen negeren. Als het bestand correct getagd wordt, kan hulpsoftware beter de structuur en relaties bepalen. Bij koppen kan dan bijvoorbeeld worden voorgelezen dat dit koppen zijn. In veel gevallen kan dit probleem worden opgelost door het document vanuit het bronbestand (meestal in Word of InDesign) opnieuw te exporteren naar pdf, maar dan inclusief tags of labels. Omdat nu de tags ontbreken, kunnen andere succescriteria zoals 1.1.1 en 1.3.2 niet onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Er zijn alleen tags aanwezig voor de informatie op de eerste drie pagina's. In die tags zijn meerdere fouten gemaakt de tekst bovenaan pagina 1 is niet opgemaakt als kop. De lijst onder “Maatregelen” is niet goed opgemaakt als een lijst met binnen punt 2 een geneste lijst met punten a tot en met d. https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/BFS/4-basisinformatie/publicaties/ Monitor/monitor_2019-met-duiding.pdf

   De PDF op https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/rapport-meting- informatieveiligheidstandaarden-maart-2020.pdf is getagd, maar bevat meerdere fouten. Er is in de tags geen enkele kop gebruikt, verschillende koppen zoals “1. Inleiding” zijn getagd als lijst met één punt waardoor deze teksten geen relatie hebben met de onderstaande content. Alle afbeeldingen zijn niet getagd. In de inhoudsopgave zijn de nummers getagd als links, maar deze werken niet. De hele grafiek op pagina 6 is getagd als 37 losse p-elementen zonder dat deze enige relatie met elkaar hebben. Het gaat om de tags “35%” tot en met “3e streefbeeldSTARTTLS en DANE, en SPF en DMARC met strikte policies”. In de tabel op pagina 11 zijn alleen maar th elementen gebruikt waardoor de relaties tussen de verschillende cellen niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Op het moment dat de cellen in de twee kolom met uitzondering van de eerste rij worden opgemaakt met td voldoet de tabel wel. Onder de tabel staan twee lijsten. De tweede lijst is onterecht niet genest binnen het laatste punt van de eerste lijst om de relaties goed aan te geven. In de tabel op pagina 13 zijn de cellen in de linkerkolom opgemaakt als tabelcel terwijl dit tabelkoppen (th) moeten zijn om de juiste relaties aan te geven. Dit geldt ook voor de tabellen op pagina's 14. De eerste tabel is niet gekoppeld aan de informatie op pagina 13 en de tweede tabel heeft ook geen tabelkoppen. Verdere voorbeelden van problemen met tabellen worden niet gegeven. De grafiek op pagina 16 bestaat uit de p- elementen “93%” tot en met “Percentage Maart 2020” die op geen enkele manier een relatie met elkaar hebben. Dit geldt ook voor de grafieken op pagina 17 en verder. In de tabel op pagina 25 klopt de eerste rij, maar de linkerkolom zegt iets over de cellen rechts en de hele eerste kolom moet daarom opgemaakt worden als th en niet als td. Dit geldt ook voor de tabellen op de overige pagina's.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

   Alle pdf bestanden worden, of aangepast of vervangen door HTML

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn staan meerder fouten in de betekenisvolle volgorde. Het in de leesvolgorde eerste blok in de tijdlijn is het blok met de grote tekst “Wet digitale overheid” begint met het jaartal “2020” en de tekst “Wet digitale overheid”. Daarna komt de link “op Rijksoverheid.nl” en de link “New image” gevolgd door de tekst “Bekijk ontwerpwetgeving” en daarna komen de links “New image (Copy)” en “op officiëlebekendmakingen.nl” naar voren in de leesvolgorde die gebruikt wordt door hulpsoftware. Deze volgorde wijkt zo sterk af van de visuele volgorde dat dit aangepast moet worden. Ook niet nu niet duidelijk welke van de punten van 2020, 2019 en dergelijke eerder en later binnen dat jaar op de tijdlijn staan. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de- praktijk/digitale-toegankelijkheid zijn ook problemen met de leesvolgorde. De kop “Informeren Ondersteunen en handhaven” staat in de leesvolgorde op een totaal andere plaats dan die tekst in de visuele volgorde staat. Deze kop lijkt nu iets te zeggen over het tekstblok “Bied informatie aan ... HTML en PDF.” Deze tekst staat visueel halverwege de pagina naast een bewegende afbeelding onder de kop “Ondersteunen, Hoe pak je dit aan?”. Dit soort verschillen tussen de volgorde waarin content wordt gepresenteerd en de leesvolgorde die door software bepaald wordt heeft invloed op de betekenis.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ uitleg staat de tekst “Klik op de video hiernaast ...”. Deze instructie is alleen afhankelijk van de relatieve positie van de verschillende elementen. Het gebruik van termen als hieronder, hiernaast en hierboven is toegestaan als de content waar naar verwezen wordt in de code ook direct na (of voor) de instructie staat en dat is in dit geval niet gedaan, de drie uitklapbare knoppen zitten ertussen. Die knoppen maken dat de relatieve volgorde (in de code) geen alternatief is voor de relatieve visuele positie.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen is in de schijfdiagrammen kleur gebruikt om aan te geven welk punt van de legenda bij welk percentage hoort. Kleur is op dit moment het enige visuele middel om deze relatie te bepalen. Indien de verschillende kleuren onderling allemaal een contrast zouden hebben van 3,0:1 of meer dan zou contrast tellen als tweede visuele middel. Andere oplossingen zoals arceren en dergelijke zijn natuurlijk ook mogelijk. Een soortgelijk probleem komt ook voor op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/adoptie-van-de-webstandaarden. Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/rapport-meting- informatieveiligheidstandaarden-maart-2020.pdf staat een PDF met op pagina 6 een grafiek waarin de kleur van de lijnen de enige koppeling is met de legenda. De staafdiagrammen op pagina's 16, 17 en 19 voldoen ook niet. Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/BFS/4-basisinformatie/ publicaties/Monitor/monitor_2019-met-duiding.pdf staat een PDF. In dit bestand is op pagina 10 kleur de enige manier om de vorm van de verschillende vlakken waar te nemen. Op pagina's zoals 8,9, 10, 12, 26 en 77 is kleur ook de enige manier om de informatie te begrijpen. Verdere voorbeelden van problemen in dit document worden niet gegeven.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ staat aan de linkerzijde witte tekst op een blauwe achtergrond met een contrast van 3,9:1. De kop heeft daarmee voldoende contrast maar dat geldt niet voor de kleinere tekst eronder. Die tekst heeft een contrast van 4,5:1 of meer nodig. Aan de rechterzijde staat een uitklapbaar menu met de onderdelen “Informatie”, “Delen” en “Zoeken”. De kleinere witte teksten in die blokken hebben ook met 3,9:1 te weinig contrast. De oranje tekst op deze vensters heeft met een contrast van 2,0:1 ook te weinig contrast. Deze kleurcombinatie is op alle pagina's gebruikt. Op pagina's zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover komt onderaan een overzicht in beeld als de muis op de knop “1 / 8” staat. De nummers bij de verschillende afbeeldingen, de witte teksten en de oranje tekst hebben allemaal onvoldoende contrast. Dit type probleem komt terug op alle pagina's met een dergelijk overzicht onderaan. Deze pagina is enkel als voorbeeld gebruikt. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie staat oranje tekst op een witte achtergrond met onvoldoende contrast (3,2:1). Het gaat onder andere om de oranje teksten onder de kop “Standaard samenwerken” en om de twee oranje teksten onder “Informatiebeveiliging”. Soortgelijke problemen zijn aanwezig op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard- samenwerken/tijdlijn. Daar is op meerdere plaatsen gebruik gemaakt van kleinere tekst in de kleurcombinatie wit-oranje met een contrast van 3,2:1. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 staan vier afbeeldingen van tekst met daarin witte tekst op een gekleurde achtergrond. Deze teksten hebben alle vier een contrast van minimaal 4,5:1 nodig. Op dit moment is het contrast van de tekst “Hoe werkt dit in een aanbesteding?” 3,2:1 en het contrast van de tekst “Moet ik me verantwoorden voor het gebruik van open standaarden?” is 1,8:1. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/? category=monitor_open_standaarden worden te teksten in de afbeeldingen gezien als screenshots van de verschillende coverpagina’s. Het contrast van die teksten hoeft zolang de zwarte tekst onder de afbeelding voldoet niet te voldoen. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen staan er in het schijfdiagram verschillende teksten met onvoldoende contrast. Het gaat om de koppen boven de schijven (4,2:1) en om de percentages in de oranje schijven (3,2:1). Problemen met de kleurcombinatie wit/grijs-oranje en blauw-wit zijn ook op deze pagina aanwezig. Een soortgelijk geldt voor een deel van de witte percentages op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/adoptie-van-de-webstandaarden. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de- praktijk/digitale-toegankelijkheid hebben de kleinere oranje teksten met 3,2:1 onvoldoende contrast het gaat om de kleinere oranje links en knoppen op deze pagina zoals “Wet Digitale Overheid”, “Leg verantwoordelijkheden vast”, “Lees meer” en dergelijke.

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/BFS/4-basisinformatie/ publicaties/Monitor/monitor_2019-met-duiding.pdf staat een PDF. De teksten in deze PDF moeten ook voldoende contrast hebben. Voor de meeste teksten gaat dit goed maar in de tabel op pagina 15 staat de oranje tekst “wisselend” met een contrast van 2,1:1 en de groene tekst “redelijk” met een contrast van 2,9:1. Ook hebben verschillende teksten in de flyer op pagina 49 onvoldoende contrast het gaat hier om de witte (2,7:1) en blauwgrijze (1,7:1) teksten op de oranje achtergrond en om de witte teksten op de lichtblauwe achtergrond met een contrast van 3,0:1. Op pagina's 50, 51 en 78 hebben ook meerdere teksten in de afbeeldingen onvoldoende contrast. Het laatste voorbeeld van problemen met het contrast van tekst zijn de roze percentages op pagina 92 met een contrast van 2,9:1. Verdere voorbeelden van problemen met het contrast van tekst in dit bestand worden niet gegeven. Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/rapport-meting- informatieveiligheidstandaarden-maart-2020.pdf staat een PDF. Op pagina 18 staat en staafdiagram met percentages die weinig contrast hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de percentages bij de drie rechter groene balken met een contrast van 2,0:1 met de zwarte blaken op de achtergrond. Dit type probleem komt ook voor op pagina 19.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover staat rechtsonder de knop “Naar overzicht” om terug te keren naar de homepage. Indien deze pagina herschaald wordt naar 200% zoom op de testresolutie 1024x768 is deze knop niet meer beschikbaar. Dit type probleem geldt ook voor de overige pagina's van de verschillende magazines zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/cover en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de-praktijk/digitale- toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 staan onder de kop “Hulp nodig of meer informatie?” vier witte teksten op gekleurde vlakken. Deze teksten zijn afbeeldingen van tekst, de specifieke weergave van deze teksten is niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Het gebruik van een tekstalternatief is geen alternatief voor dit succescriterium. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/bevindingen staat de knop “Lees verder” en de knop “Terug”. Dit zijn afbeeldingen van tekst.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% bij een resolutie van 1024x768 pixels. Dezelfde problemen treden ook op bij dit succescriterium, dat is getest bij een breedte van 320 pixels (of bij een breedte van 1280 pixels en 400% ingezoomd). Deze problemen zijn hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van deze problemen moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium. https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn is het jaartal bovenaan 2020, maar als deze pagina bekeken wordt op een weergave met 320 CSS-pixels is dat jaartal 2018. Ook vallen in deze weergave van de tijdlijn twee punten (“2020 Alle overheidswebsites verplicht toegankelijk” en “2019 Kamerbrief”) weg. Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ staat een lijst met links. Bij een breedte van 320 CSS-pixels is het nodig om horizontaal te scrollen om al deze links te zien. Deze verschillende links kunnen zonder verlies van informatie of functionaliteit ook onder elkaar geplaatst worden. Dit is hier niet afgekeurd, omdat de individuele links een voor een helemaal in beeld kunnen komen. Deze situatie komt ook voor op de overige weergaven van de homepage zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/? category=monitor_open_standaarden en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/? category=speciale_uitgaven.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen staan drie schijfdiagrammen. Het contrast tussen de verschillende kleuren en het contrast tussen de cirkel en de achtergrond moeten allemaal minimaal 3,0:1 of meer zijn om te voldoen. Dat laatste contrast is hier voldoende maar de contrasten tussen de drie kleuren zijn 1,7:1, 1,4:1 en 1,2:1. De cirkeldiagrammen op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting-informatieveiligheidstandaarden-begin- 2020/adoptie-van-de-webstandaarden moeten ook aan deze eisen gaan voldoen. Indien op een andere manier duidelijk wordt dat er begin 2020 een gemiddelde adoptie van de webstandaarden van 94% was geldt die tekst, tabel eventueel als alternatief voor die informatie in dit schijfdiagram. Er zijn voor de verschillende (contrast)problemen met deze diagrammen dus meerdere oplossingen waarbij weergave in tekst of tabel ook mogelijke oplossingen zijn. Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/BFS/4-basisinformatie/ publicaties/Monitor/monitor_2019-met-duiding.pdf staat een PDF. Op pagina's 10 en 26 is er niet voldoende contrast tussen de verschillende kleuren om de overgang te zien. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door de overgang te markeren met een lijn, maar als de kleuren onderling een contrast hebben van 3,0:1 of meer is dat ook voldoende. Op pagina 50 staan meerdere gekleurde vlakken. De lengte en breedte van deze cirkels en ovalen bevat informatie. De overgangen tussen deze kleuren en de achtergrond moet daarom een contrast hebben van 3,0:1 of meer en dat is in de meeste gevallen niet zo. Bijvoorbeeld de achtergrond bij “Digitoegankelijk” heeft een contrast van 1,8:1. Het feit dat de achtergrond van “E-portfolio” over “NL LOM” heen valt heeft een contrast van 1,3:1 en de twee hebben een contrast met de achtergrond van 1,7:1 en 2,2:1. Het contrast van de staafdiagrammen op pagina 77 moet ook gaan voldoen, net als twee van de grafieklijnen op pagina 92. Door de percentages erbij te zetten voldoet het staafdiagram op pagina 98 dan weer wel aan dit succescriterium, het gebruik van kleur is een ander probleem omdat er geen visuele koppeling is tussen de legenda en de balken. Dit geldt ook voor de staafdiagrammen op pagina 99. Verdere voorbeelden van problemen binnen deze PDF worden niet gegeven. Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/rapport-meting- informatieveiligheidstandaarden-maart-2020.pdf staat een PDF. Op pagina 6 staat een grafiek. De oranje lijn heeft een contrast van 2,8:1 en de groene lijn heeft een contrast van 1,8:1. De blauwe en gele balken op pagina 19 hebben een onderling contrast van 2,7:1 en voldoen niet.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 14. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie vallen op het tweede venster van deze pagina teksten over elkaar heen als de bovenstaande afstanden van tekst worden ingesteld door de gebruiker. Een deel van de tekst van de eerste knop onder de kop “Waarom standaardisatie” valt over deze kop heen. Het verticaal scrollen bij deze instelling is toegestaan, maar dat moet dan wel mogelijk zijn voor alle content de gedeeltelijk wegvalt. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn is niet alle content op deze manier te scrollen en sommige teksten vallen over elkaar heen. Bijvoorbeeld de tekst “Alle overheidswebsites verplicht toegankelijk” is niet meer goed zichtbaar. Bij de kop “Wet digitale overheid” is de kop niet goed zichtbaar en de zichtbare tekst van de eerste link is “op Rijksoverheid.nl” en bij de tweede link is alleen de tekst “de” beschikbaar. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ cover valt de tekst “Standaarden” achter de link om het rapport te downloaden. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting-informatieveiligheidstandaarden-begin- 2020/cover valt de koptekst over de link om de PDF te downloaden heen.

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen is de tekst in de legenda niet meer te lezen. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/bevindingen is een deel van de oranje kop niet meer te lezen, het gaat om de tekst “medio 2020”. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/adoptie-van-de-webstandaarden en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de-praktijk/digitale- toegankelijkheid. Verdere voorbeelden van problemen die ontstaan als de gebruiker de tekstafstanden aanpast naar bovenstaande waarden worden niet gegeven.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina's zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover komt een overzicht van de verschillende pagina's van het magazine in beeld als de muis op de knop “1 / 8” midden onderaan komt te staan. Deze content komt in beeld op hover en moet aan de eisen van dit succescriterium voldoen. Op deze pagina is er geen probleem met dit mechanisme, maar op enkele andere pagina's wel. Het gaat bijvoorbeeld om pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard- samenwerken/tijdlijn. Op die pagina valt deze aanvullende content over informatie die in beeld staat heen, daardoor moet dit mechanisme daar ook voldoen aan de eis “Sluiten”. De bedoeling daarvan is dat als de aanvullende content onbedoeld in beeld komt deze te verbergen moet zijn zonder dat het noodzakelijk is om de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Dat is in dit geval niet mogelijk. In de meeste gevallen wordt hiervoor de escape-toets gebruikt. Het indrukken van die toets heeft dan tot gevolg dat de aanvullende content weer verborgen wordt zodat de informatie op de achtergrond weer in beeld staat. Dit probleem komt ook voor op pagina's https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie (de knop “New image” wordt daar verborgen) en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de-praktijk/digitale- toegankelijkheid. Let op: op het moment dat deze balk wordt opengeklapt met het toetsenbord (via de knop “Open pagina navigatie”) in plaats van met de hover van de muis komt een alternatieve versie van deze content in beeld. Die pop-up is wel te “Sluiten” met de escape-toets.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie is het niet mogelijk om de toetsenbordfocus op de bediening onderaan te zetten. Op alle pagina's staat linksonder een link zonder href, doordat deze link ook niet werkt met de muis is dat niet fout onder de eisen van dit succescriterium. https://magazine.forumstandaardisatie.nl/

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 17. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie staat onder de kop “Informatiebeveiliging” een video die in beeld komt na het activeren van de knop “Bekijk de video over informatiebeveiliging”. Deze YouTube- video is te bedienen met enkel teken sneltoetsen zoals “k” en “f”. Deze bediening van YouTube-video’s voldoet niet aan de eisen van dit succescriterium. Voor de YouTube- videospeler is dit probleem op te lossen door de parameter disablekb=1 te gebruiken. Op pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb staat meer informatie over hoe deze parameter werkt. Het gebruik van deze parameter heeft geen nadelige effecten voor andere succescriteria.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 18. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ uitleg beweegt de oranje knop “Open video”. Deze bewegende content voldoet niet aan de eisen van dit succescriterium. De bewegende content op pagina's https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting-informatieveiligheidstandaarden-begin- 2020/bevindingen (Het vierkantje naast de tekst “De streefbeeldafspraken”), https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de-praktijk/digitale- toegankelijkheid (De bewegende muis en de bewegende mobiel), https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/uitleg en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie voldoen ook niet aan de eisen van dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 19. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een skiplink gebruikt. Een dergelijke link staat aan het begin van de focus volgorde en hoeft alleen zichtbaar te zijn als deze toetsenbordfocus heeft. Bij activatie wordt de toetsenbordfocus dan verplaatst naar het begin van de unieke content op die pagina. Op die manier is het voor toetsenbordgebruikers mogelijk om de herhalende links aan het begin van de focus volgorde te omzeilen. Dit probleem komt alleen voor op de pagina's die geen onderdeel zijn van een magazine zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/, https://magazine.forumstandaardisatie.nl/?category=monitor_open_standaarden en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/?category=speciale_uitgaven. Op de overige pagina's is het aanbieden van een methode om herhalende content te omzeilen niet nodig omdat er daar geen herhalende (focusbare) content voor de unieke content staat.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn heeft de toetsenbordfocus een aparte volgorde. De toetsenbordfocus komt als eerste op de knop “Ga direct naar oprichting in 2006”. Daarna gaat deze naar het vijfde punt in de tijdlijn “2018 Wet digitale overheid”. Daarna komt de focus op het tweede bericht en daarna komt de toetsenbordfocus op de links van het derde bericht. Daarna gaat de focus naar de knop “blok02” bij de video “Veilige e-mailcoalitie Nederland”. De verschillende onderdelen van de tijdlijn hebben een verschillende verticale positie die informatie over de volgorde bevat. De relatieve positie waarin de verschillende links toetsenbordfocus krijgen bevat informatie deze afwijkende volgorde heeft invloed op de betekenis van de links. Hierboven is alleen het begin van de focus volgorde op deze pagina beschreven op deze pagina zijn meer problemen met de focus volgorde aanwezig. Soortgelijke problemen met de focus volgorde komen ook voor op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale- toegankelijkheid-in-de-praktijk/digitale-toegankelijkheid. Het advies is om de focus volgorde en de visuele volgorde zoveel mogelijk overeen te laten komen.

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie opent de knop “Bekijk de video over informatiebeveiliging” een pop-up die de onderliggende pagina verbergt. Dergelijke vensters worden lightboxen genoemd (De term modal wordt ook gebruikt). Bij het openklappen van een lightbox gelden aanvullende eisen voor de focus volgorde. De toetsenbordfocus mag niet (zoals nu wel kan) op de onderliggende pagina komen zolang de lightbox open staat. Hiernaast moet bij het annuleren of sluiten van een lightbox de toetsenbordfocus op een logische plaats landen. In dit geval is dat terug op de knop die deze lightbox ook activeerde. Op die manier kan een gebruiker na het sluiten gewoon verder navigeren op deze pagina. Dit type probleem geldt ook voor de lightboxen op andere pagina's zoals die op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/uitleg. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/bevindingen komt de toetsenbordfocus na het sluiten van “De streefbeeldafspraken” niet terug op de knop “De streefbeeldafspraken” die deze lightbox ook activeerde. Deze content telt als lightbox door het gebruikte gedrag van de toetsenbordfocus als de betreffende tabel in beeld staat. Als deze content niet als lightbox geïnterpreteerd zou worden is er een tweede probleem met succescriterium 2.1.2: Toetsenbordval.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen duidelijk

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier heeft dit aangepast waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie staan naast de kop “Informatiebeveiliging” meerdere links. Het gaat om de link in html en om de WAI-ARIA links. Deze links verwijzen naar nos.nl. Hulpsoftware is niet in staat om dat doel te bepalen. Deze links hebben geen namen die beschikbaar zijn voor hulpsoftware.

   Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen met andere content. Een link die onder een kop of tekst staat heeft niet automatisch context met die bovenstaande content. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn veroorzaakt dit veel problemen. Bijvoorbeeld de links “Best practices” en “New image (copy)” hebben geen context met elkaar en geen context met de bovenstaande en onderstaande content. Dit geldt dus ook voor de link “New image (copy2)”. Het linkdoel van de link “Webinar Digitoegankelijkheid: 'Zijn wij er als overheid klaar voor?'” is dan weer wel te bepalen. Twee van de vier links onder “Alle overheidswebsites verplicht toegankelijk” voldoen dus wel, maar de links “New image (copy)” en “New image (Copy) (copy)” voldoen niet. Het linkdoel van een link als “Bekijk nieuwsartikel” is bijvoorbeeld ook niet te bepalen, omdat niet duidelijk is om welk nieuwsartikel het gaat. “op Rijksoverheid.nl” en “op officiëlebekendmakingen.nl” voldoen samen met “New image” en “New image (Copy)” ook niet. Verdere voorbeelden op deze pagina worden niet gegeven. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 staan onder de kop “Hulp nodig of meer informatie?” vier afbeeldingen van tekst die ook als link naar de homepage werken. Het linkdoel van deze links is voor alle gebruikers onduidelijk en daarom niet fout onder dit succescriterium. Het advies is om dit wel te verbeteren.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Door het vreemde gedrag van de toetsenbordfocus volgorde op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie komt de toetsenbordfocus op onderdelen te staan die buiten beeld staan. Die onderdelen zijn niet in beeld te zetten door op de normale manier verticaal te scrollen. Om die onderdelen moet de knoppen met de pijlen omlaag en omhoog gebruikt worden. De toetsenbordfocus kan hierdoor op elementen komen die niet in beeld te zetten zijn zonder de toetsenbordfocus weer van deze onderdelen af te halen. Het mag dus noodzakelijk zijn om verticaal te scrollen om het onderdeel waar de toetsenbordfocus op staat te vinden, maar door de scrollbaarheid van de pagina aan te passen werkt die zoektechniek niet zoals verwacht mag worden.

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn is de locatie van de toetsenbordfocus meerdere keren niet zichtbaar. De positie van de toetsenbordfocus is te bepalen als deze op de knop “Ga direct naar oprichting in 2006” staat. Daarna is de positie van de focus twaalf keer niet te bepalen voordat deze op de knop “blok02” komt. Tussen de videoblokken is de focus twee keer niet zichtbaar en na het tweede videoblok is de toetsenbordfocus 21 keer niet te bepalen voordat deze op de knop “Vorige pagina” weer zichtbaar is. Op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 komt de toetsenbordfocus als eerste op een link waarvan de naam “shutterstock_39757475...” met aria-hidden=”true” is verborgen voor hulpsoftware. De toetsenbordfocus op deze link is niet zichtbaar. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open- standaarden-2019/aanbestedingen is een soortgelijk probleem aanwezig. Daar komt de toetsenbordfocus als eerste op de knop “Open vidoe”, terwijl er op deze pagina geen video staat. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting- informatieveiligheidstandaarden-begin-2020/adoptie-van-de-webstandaarden staan in het staafdiagram vijf knoppen zonder naam aan het begin van de toetsenbord focus volgende. De toetsenbordfocus op deze knoppen is niet zichtbaar. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de- praktijk/digitale-toegankelijkheid komt de toetsenbordfocus onzichtbaar op de links “praktijkcases digitaal toegankelijk publiceren” en “Pleio community website voor digitale toegankelijkheid”.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 23. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/tijdlijn heeft de knop “blok02” en de knop “blok04” geen aanwijzerannulering bij het aanklikken van de tekst onder het screenshot van de video. Na het aanklikken (down-event) is het niet meer mogelijk om te voorkomen dat de video begint af te spelen.

  • Gevolg:

   werkt niet fijn voor alle gebruikers.

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 24. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ cover staat een link met de tekst “Download het volledige rapport (PDF)”. Deze link heeft door een aria-label de naam “Download het rapport Monitor Open Standaarden als PDF”. De zichtbare tekst komt niet letterlijk en in dezelfde woordvolgorde terug in de naam van de link. Op https://magazine.forumstandaardisatie.nl/meting-informatieveiligheidstandaarden- begin-2020/bevindingen staat een afbeelding die is opgemaakt als knop. Deze knop heeft geen naam en bevat de zichtbare tekst “Lees verder”. De naam van deze knop moet die tekst bevatten om te voldoen aan dit succescriterium. De alt van de img is niet geldig als naam omdat deze img geen afbeelding meer is voor hulpsoftware. De eigenschappen van de afbeelding zijn overschreven door WAI-ARIA te gebruiken. De knop met de tekst “Terug” heeft hetzelfde probleem. Dit type probleem komt meer voor bijvoorbeeld ook op pagina's https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de- praktijk/digitale-toegankelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt van aria-label attributen om knoppen een andere naam te geven. De zichtbare tekst op de knop moet terugkomen in die waarden om te voldoen aan de eisen van dit succescriterium. Het gaat bijvoorbeeld om de “Lees meer” knop onder de kop “Één op de vijf” met het aria-label “Open popup één op de vijf”. Een suggestie is om een aria-label in de vorm “Lees meer over ...” te gebruiken. In dit voorbeeld wordt het label dan “Lees meer over één op de vijf”. Let op dit geldt ook voor de verschillende “Lees meer” links op deze pagina.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 25. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/BFS/4-basisinformatie/ publicaties/Monitor/monitor_2019-met-duiding.pdf staat een PDF waarvan de taal niet is ingesteld op Nederlands.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen duidelijk

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 26. SC 3.2.1 - Bij focus [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie is wordt de toetsenbordfocus verplaatst als deze op de bediening onderaan komt. Dit gedrag zorgt ervoor dat niet alle onderdelen op deze pagina bedienbaar zijn met het toetsenbord en zorgt er ook voor dat er een toetsenbordval aanwezig is op deze pagina. Als de toetsenbordfocus op de knop “Vorige pagina” komt te staan wordt deze automatisch verplaatst naar een ander element. Dit verplaatsen van de toetsenbordfocus geldt als contextwijziging en is onder de eisen van dit succescriterium niet toegestaan.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 27. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ staan drie knoppen met daarin een div-element. Het is niet toegestaan om een div-element te nesten in een openstaande button-element, het gebruik van bijvoorbeeld span is hier wel toegestaan. Dit type probleem komt voor op alle pagina's van de steekproef. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 staan twee koppen met daarin een p-element genest. Het nesten van een p-element in een koptekst zoals h1 of h2 is niet toegestaan. Dit type probleem komt ook voor op pagina's zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ aanbestedingen en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/digitale-toegankelijkheid-in- de-praktijk/digitale-toegankelijkheid. Dit zijn enkel voorbeelden dit komt meer voor. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/ uitleg staan drie WAI-ARIA knoppen (role=”button”). Het is niet toegestaan om knoppen te nesten binnen knoppen. De html button-elementen zijn door dit verkeerd gebruik van WAI- ARIA rollen niet goed genest.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover staat de knop “Open pagina navigatie” midden onderaan. Op het moment dat de aanvullende content in beeld komt als de muis op deze knop staat wordt de toestand (aria-expanded) niet aangepast naar “true”. Het advies is om de twee verschillende overzichten samen te voegen tot één variant. Dit type probleem komt op meerdere pagina's voor. Dit succescriterium geldt voor alle componenten van de gebruikersinterface en dus ook voor onderdelen die alleen werken voor muisgebruikers. Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/waarom- standaardisatie staan knoppen die aanvullende content in beeld zetten na activatie. Deze knoppen hebben een toestand zoals aria-expanded nodig die aangeeft of een knop op dit moment actief is of niet. Het gaat om de knoppen onder de kop “Waarom standaardisatie”. De knop “Bekijk de video over informatiebeveiliging” zet een lightbox in beeld als deze wordt geactiveerd. Doordat deze knop niet beschikbaar is als de video actief is is het instellen van twee verschillende toestanden niet noodzakelijk. Het aankondigen dat deze knop een lightbox in beeld zet is wel een eigenschap die gegeven moet worden. Dit kan door aria-hashpopup=”dialog” te gebruiken. Andere oplossingen voor deze problemen zijn mogelijk, er kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van een visueel verborgen teksten om deze toestanden en eigenschap aan hulpsoftware te presenteren. Deze typen problemen komen ook voor op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor- open-standaarden-2019/uitleg.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover staat linksonder een link met het logo Forum Standaardisatie en de naam “Bezoek website:”. Deze link heeft geen href en daardoor onder de eisen van dit succescriterium geen waarde. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/afsluiting1 en https://magazine.forumstandaardisatie.nl/monitor-open-standaarden-2019/cover . Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://magazine.forumstandaardisatie.nl/ is een WAI-ARIA tablist gebruikt die aan de eisen van dit succescriterium voldoet. Het probleem met deze component van de gebruikersinterface is dat hier niet de standaard bediening met het toetsenbord is gebruikt, dit maakt het gebruik van dit type element hier meer complex en niet consistent. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#tabpanel staat onder de kop “Keyboard Interaction” meer informatie over hoe deze bediening zou moeten werken om goed toegankelijk te zijn. Voor de duidelijkheid: dit aanpassen is niet verplicht, het gaat hier om een suggestie om de bediening te verbeteren voor gebruikers die naast hulpsoftware (zoals een screenreader) ook afhankelijk zijn van het gebruik van het toetsenbord. Hierbij is het advies ook om het menu rechtsonder op pagina's zoals https://magazine.forumstandaardisatie.nl/standaard-samenwerken/cover op een soortgelijke manier vorm te geven zodat de bediening consistent is over alle pagina's, let daar wel op met de extra knop “Naar overzicht”.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022
 29. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's is de zoekfunctie te bereiken. Bij het uitvoeren van een zoekopdracht komt het aantal resultaten of de tekst “Geen resultaten gevonden” in beeld. Dit zijn beide statusberichten die iets zeggen over de uitkomst van de uitgevoerde zoekopdracht. Deze informatie moet gepresenteerd kunnen worden aan hulpsoftware. Deze informatie komt in beeld zonder dat de toetsenbordfocus verplaatst wordt. Er zijn verschillende opties mogelijk. Een hiervan is om de statusbericht-tekst een tabindex=”-1” te geven en na het zoeken de toetsenbordfocus op die tekst te zetten zodat die wordt gepresenteerd. Ook is het mogelijk om WAI-ARIA te gebruiken. Hier kan dan aria-live=”polite” of role=”status” gebruikt worden om het resultaat aan te geven let er wel op dat het element met dit attribuut in de DOM staat bij het laden van de pagina zodat hulpsoftware weet waar een statusbericht kan verschijnen. Op pagina's https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages en https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/failures/F103 staat meer informatie over hoe de techniek met focus verplaatsen moet werken en meer informatie over hoe WAI- ARIA gebruikt kan worden om dit op te lossen als de focus niet verplaatst wordt.

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is evengoed voor iedereen beschikbaar

  • Alternatief:

   neem contact op met het forum https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan waar mogelijk, er wordt over een alternatief nagedacht

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Forum Standaardisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209