Verklaring van Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT

Status toegankelijkheid https://beslisboom.forumstandaardisatie.nl/

Forum Standaardisatie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-10-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Forum Standaardisatie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Forum Standaardisatie is beschikbaar via de link https://forumstandaardisatie.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Forum Standaardisatie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Forum Standaardisatie is gevorderd met de toegankelijkheid van Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Forum Standaardisatie .
Functie: Voorzitter Forum Standaardisatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Forum Standaardisatie

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT : voldoet gedeeltelijk

De website Beslisboom voor uitvragen verplichte standaarden bij inkoop van ICT is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Forum Standaardisatie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/bestanden/website/toegankelijkheidsonderzoek-beslisboom.forumstandaardisatie.nl-20210628.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Forum Standaardisatie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina staat het logo van de Rijksoverheid. Deze afbeelding heeft een goede alternatieve tekst. Het div-element waar deze afbeelding in staat, is echter verborgen met aria-hidden=”true”. Hierdoor kan hulpsoftware deze informatie niet voorlezen. Een logo is informatief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden In verschillende stappen van het proces staat er bij sommige opties een oranje symbool van de letter “i”. Dit symbool heeft geen alternatieve tekst. Er moet een alternatieve tekst komen die dezelfde informatie overbrengt als het symbool, bijvoorbeeld “Meer informatie”. Zie bijvoorbeeld bij stap 1 https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom- open-standaarden/step/1) bij de checkbox “Gemeente of gemeenschappelijke regeling”. In stap 8 (https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open- standaarden/step/8) kan er in het formulier de foutmelding “Het e-mailadres ... is ongeldig” verschijnen. Deze kan worden verborgen door op het kruisje te klikken. Dit is een knop met als naam “x”. Er moet een alternatieve tekst als “Sluiten” of iets dergelijks komen.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat boven de footer de tekst “Standaard Samenwerken”. Het div- element waar deze tekst in staat, is verborgen met aria-hidden=”true”. Hierdoor kan hulpsoftware deze informatie niet voorlezen. https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden In meerdere stappen van het proces staan rechts op de pagina links naar standaarden (zie onder de kop “Relevante standaarden voor u” (bijvoorbeeld op https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/5). Tijdens het doorlopen van de beslisboom, worden niet relevante standaarden doorgehaald. Dit is duidelijk door de visuele presentatie. Software kan dit niet bepalen. Hulpsoftware kan nu niet voorlezen welke standaarden relevant zijn en welke niet. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Er kan bijvoorbeeld bij doorgehaalde links een verborgen tekst worden geplaatst die dezelfde informatie overbrengt als de presentatie. Bij de stappen in het proces staat er telkens een vraag die bij de groep checkboxen hoort. Deze is opgemaakt met een strong-element. Een strong-element is bedoeld om nadruk aan tekst te geven, niet om te stylen. Deze tekst kan opgemaakt worden met CSS. Zie bijvoorbeeld de tekst “Er is een bepaalde vorm van ICT ...” op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/1 (stap 1). Dit komt bij meerdere stappen voor. Onder de vraag staat een groep checkboxen. Software moet kunnen bepalen dat deze groep bij elkaar hoort en dat de overkoepelende vraag bij deze groep hoort. Dit kan door een fieldset-element om de groep heen te zetten en de vraag in een legend-element te zetten. Software kan dan de relaties bepalen die visueel duidelijk zijn. Dit komt bij meerdere stappen voor, zie bijvoorbeeld https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/1. Bij stap 6 (https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open- standaarden/step/6) worden er meerdere vragen gesteld met telkens drie keuzes. Ook hier moet software kunnen bepalen welke groepen radiobuttons bij elkaar horen en wat de overkoepelende vraag is. Hier kan dus voor elke vraag een fieldset en legend combinatie worden gebruikt. Nu leest voorleessoftware voor dat alle radiobuttons bij één groep horen (bij vier vragen wordt er bij een radiobutton bijvoorbeeld voorgelezen “Keuzerondje 1 van 12”). Bij een groep radiobuttons kan er altijd één van de groep geselecteerd worden. Een groep radiobuttons die bij elkaar hoort heeft normaal gesproken een gelijke waarde voor het name-atttribuut. Dan kan er ook met de pijltjestoetsen tussen opties worden geschakeld en zitten niet alle radiobuttons apart in de tabvolgorde, zoals hier het geval is. De zichtbare teksten “Vraag”, “Ja”, “Nee” en “Weet ik niet” (boven de radiobuttons) zouden verborgen kunnen worden voor hulpsoftware. De radiobuttons hebben verborgen labels en als deze aan de overkoepelende vraag gekoppeld worden, kan software de relaties bepalen. De vragen zijn ook hier telkens met strong-elementen opgemaakt, dit is niet de bedoeling. In verschillende stappen van het proces staat er bij sommige opties een oranje symbool van de letter “i”. Als de toetsenbordfocus hier op staat of er wordt met de muis overheen gegaan (hover), dan verschijnt er meer informatie. Deze informatie wordt niet meteen voorgelezen door voorleessoftware. Deze informatie staat in de code pas na alle andere content. De informatie is wel gekoppeld met aria-describedby, maar wordt waarschijnlijk niet voorgelezen omdat dit symbool van de “i” een div-element is zonder rol. Dit zou opgelost kunnen worden door hier een knop van te maken die in- en uitgeklapt kan worden, zie ook succescriterium 4.1.2. Zie bijvoorbeeld bij stap 1 https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom- open-standaarden/step/1) bij de checkbox “Gemeente of gemeenschappelijke regeling”. Bij stap 5 (https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open- standaarden/step/5) staat er in de uitgeklapte tekst van dit oranje symbool van de “i” (bij de checkbox “Beveiliging en privacy speelt een rol bij de nieuwe voorziening”) een lijst. Deze is in de code niet opgemaakt als lijst. Het volgende kan de toegankelijkheid nog verbeteren. Onder de kop “Relevante standaarden voor u” staan onder de koppen zoals “Bouw” telkens een paar links naar standaarden. Er is geen opmaak met opsommingstekens, maar het zou wel goed zijn als dit in de code als lijst wordt opgemaakt. Hulpsoftware kan dan voorlezen dat het een lijst is en hoeveel items de lijst heeft. https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   de gehele website wordt vervangen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   In het proces van de beslisboom staan de stappen 1 tot en met 6 aangegeven boven de voortgangsbalk. De stappen die voltooid zijn werken als knoppen om terug te gaan naar die stap. Bij een breedte van 320 pixels is alleen de huidige stap te zien. Dit is een verlies van content en functionaliteit. Zie bijvoorbeeld https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/6.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In verschillende stappen van het proces staat er bij sommige opties een symbool van de letter “i”. Dit oranje symbool op de grijze achtergrond heeft een contrast van 2,9:1. Dit is net te laag, het contrast moet minstens 3,0:1 zijn. Zie bijvoorbeeld bij stap 1 https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom- open-standaarden/step/1) bij de checkbox “Gemeente of gemeenschappelijke regeling”. In stap 8 (https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open- standaarden/step/8) staat er een formulier met twee velden. Deze velden hebben een grijze rand. Het contrast van het witte veld met de grijze rand is 1,5:1. Dit is te laag, dit moet minstens 3,0:1 zijn. Slechtzienden kunnen moeite hebben om de velden te onderscheiden.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   In verschillende stappen van het proces staat er bij sommige opties een oranje symbool van de letter “i”. Als de toetsenbordfocus hier op staat of er wordt met de muis overheen gegaan (hover), dan verschijnt er meer informatie. Content die onder focus of hover verschijnt moet aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu niet voldaan aan de voorwaarde “Sluiten”. De content die verschijnt kan over andere content heen vallen. De content moet dan gesloten kunnen worden zonder de focus of muis te verplaatsen. Dit is nu niet mogelijk. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Zie bijvoorbeeld bij stap 1 https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom- open-standaarden/step/2) bij de checkbox “Weet ik niet”. Het zou ook beter zijn om deze content niet onder hover of focus te laten verschijnen, maar door er op te klikken.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   In het proces van de beslisboom staan de stappen 1 tot en met 6 aangegeven boven de voortgangsbalk. De stappen die voltooid zijn werken als knoppen om terug te gaan naar die stap. Als er wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768, is alleen de huidige stap te zien. Dit is een verlies van content en functionaliteit. Zie bijvoorbeeld https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/6.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Bovenaan de pagina staat de knop “Menu”. Als hier op geklikt wordt, klapt het menu uit. Als er met het toetsenbord wordt genavigeerd, moet de toetsenbordfocus daarna naar de uitgeklapte content gaan. Nu gaat de toetsenbordfocus eerst naar de knop “Zoeken”, dat is niet logisch. https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/

   In het proces van de beslisboom kan na het invullen van een vraag op de knop “Volgende” worden geklikt. De focus wordt dan verplaatst. Na stap 6, gaat de focus bij stap 7 (https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/7) naar de knop “Complete”, terwijl daar boven nieuwe relevante informatie staat. Dit is niet logisch.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In stap 7 (https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open- standaarden/step/7) wordt er een overzicht gegeven van standaarden die uit de beslisboom zijn gekomen. Onder elke standaard staat er een link “Leer meer”. Deze links hebben geen context met de bovenstaande paragraaf of kop. Een blinde kan een lijst met links maken of naar een link navigeren. Deze links zijn dan hetzelfde, het verschil is niet duidelijk. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een (verborgen) linktekst of een title-attribuut worden geplaatst met meer informatie.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina staat rechtsboven een zoekveld met de placeholdertekst “Voer uw zoekterm in”. Dit veld heeft een verborgen label “Zoeken”. De naam van dit veld die software kan bepalen is daardoor “Zoeken”. Deze naam bevat niet de zichtbare placeholdertekst. Dit zou een probleem kunnen zijn voor gebruikers van spraaksoftware. Zij moeten de zichtbare tekst kunnen inspreken om naar een veld te navigeren. https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden Links boven aan de pagina staat het broodkruimelpad. Hierin staat de link “Forum Standaardisatie”. Deze link heeft een aria-label met de waarde “Back to homepage”. Dit overschrijft de originele linktekst. Hierdoor bevat de naam van de link de zichtbare tekst niet. https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In verschillende stappen van het proces staat er bij sommige opties een oranje symbool van de letter “i”. Dit is een interactief item. Software kan de interactieve rol niet bepalen. Onder hover of focus verschijnt er informatie. Het zou beter zijn om hier een knop van te maken, waarop geklikt kan worden om de informatie in- of uit te klappen. De status van de knop zou dan aangegeven kunnen worden met aria-expanded. Zie bijvoorbeeld bij stap 1 https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom- open-standaarden/step/1) bij de checkbox “Gemeente of gemeenschappelijke regeling”.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   De voortgangsbalk die bij elke stap aangeeft bij welke stap je bent, is een statusbericht. Software moet kunnen bepalen dat dit statusbericht er is, zodat hulpsoftware hier de aandacht naar toe kan brengen. Hier zou role=”progressbar” gebruikt kunnen worden (https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#progressbar). Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Dit komt bij meerdere stappen voor, zie bijvoorbeeld https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom-open-standaarden/step/4. In het formulier op pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/beslisboom/beslisboom- open-standaarden/step/8 kan een foutmelding verschijnen: “Het e-mailadres ... is ongeldig.”. Deze is opgemaakt met role=”alert”. Het element met role=”alert” is niet aanwezig in de code voordat deze melding verschijnt. Dit kan problemen opleveren met het voorlezen van deze melding. In de browser Chrome wordt deze wel voorgelezen, maar in Firefox niet (met de voorleessoftware NVDA). Dit zou mogelijk opgelost kunnen worden door gebruik van deze techniek: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Er is ook een verborgen Engelse foutmelding die opgemaakt is met aria-live=”polite”. Deze wordt wel voorgelezen, maar kan moeilijk te begrijpen zijn omdat dit Engels is dat op een Nederlandse manier wordt voorgelezen door de screenreader.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen even goed toegankelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op:

   https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens

  • Maatregel:

   website wordt in z'n geheel vervangen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Forum Standaardisatie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928