Verklaring van windesheim.nl

Status toegankelijkheid https://www.windesheim.nl

Hogeschool Windesheim is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 31-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Hogeschool Windesheim streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website windesheim.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Hogeschool Windesheim is beschikbaar via de link https://www.windesheim.nl/pagina-s/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website windesheim.nl van Hogeschool Windesheim voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hogeschool Windesheim .
Functie: Manager Studentzaken en Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via studiesuccescentrum@windesheim.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.windesheim.nl/over-windesheim/contact.

Aanvullende informatie van Hogeschool Windesheim

Wij doen onze uiterste best al onze digitale middelen toegankelijk te krijgen voor onze gebruikers. Mocht je iets tegen zijn gekomen wat niet digitaal toegankelijk is en heb je hier last van? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via studiesuccescentrum@windesheim.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website windesheim.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website windesheim.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onvolledigheid bij invoer content nieuwe website

  • Gevolg:

   Er zijn plekken waar niet-tekstuele content geen (goed) tekstalternatief heeft. Voorleessoftware kan deze niet-tekstuele nu niet (goed) weergeven.

  • Alternatief:

   Niet-tekstuele content verwijderen, maar is niet realistisch voor veel plekken.

  • Maatregel:

   Aanvullen/wijzigen van de tekstalternatieven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid dat automatische ondertiteling niet voldoende was.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden krijgen een verkeerde of vreemde vertaling bij sommige video's.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Kennis vergroten vd medewerkers, daarna aanpassen van de video ondertiteling. Alle nieuwe video's worden gemaakt met de niet-volledig automatische ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis

  • Gevolg:

   Blinden krijgen de informatie die in beeld komt niet mee via de voorleessoftware. Uitgeschreven tekst van wat er in het beeld te zien is, ontbreekt.

  • Alternatief:

   filmpjes verwijderen, geschreven content uitbreiden.

  • Maatregel:

   Kennis vergroten vd medewerkers, daarna video's aanvullen met audiodescriptie. Alle nieuwe video's worden gemaakt met audiodescriptie. Update 20/8: wij zijn nog in technische ontwikkeling met de Scribit tooling. Hierdoor krijgen filmpjes die audiodescriptie nodig hebben een extra knop. GEbruiker kan hiermee zelf de descriptie bedienen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-10-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Niet compleet geweest bij ontwikkeling van de site en gebrek aan kennis bij redacteuren.

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, is niet altijd in de juiste code ontwikkeld. Niet alle informatie kan daardoor aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Aanpassen van de code en of inrichting van de content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Niet volledig geweest in de bouw

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan het formulier niet (deels) automatisch zelf invullen

  • Alternatief:

   Eigen browser onthoud ook al veel formuliervelden die blinde bezoekers kunnen helpen bij het invullen van een formulier

  • Maatregel:

   Ontwikkelen van autocomplete attributen in al onze formulieren. Update 20/8: nog in de laatste van de technische ontwikkeling voor dit item. Alle formulieren zullen voorzien worden van de herkenbare autocomplete attributen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2021
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Kennis op detailniveau ontbrak hierover

  • Gevolg:

   content kan niet worden weggehaald zonder focus te verplaatsen

  • Alternatief:

   focus verplaatsen

  • Maatregel:

   Functie inbouwen dat met Escape toets content focus weggaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Hele specifieke details zijn aan de aandacht van de designer ontsnapt.

  • Gevolg:

   Niet alles is in de juiste contract verhoudingen te zien, zonder dat deze vervelend worden ervaren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Aanpassen van de aangewezen plekken van het contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Tijdens de bouw aan de aandacht ontsnapt.

  • Gevolg:

   enkele items kunnen bij het inzoomen niet worden benaderd

  • Alternatief:

   niet inzoomen

  • Maatregel:

   aanpassen in de code

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2021
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   In de hoeveelheid werk te komen tot een digitaal toegankelijke site zijn deze details nog niet compleet gelukt.

  • Gevolg:

   Niet alle items van de website kunnen bediend kunnen worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Alle items vd site bedienbaar maken met het toetsenbord

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Bij gebruik van de youtube mediaspeler komen er een aantal standaard functionaliteiten bij.

  • Gevolg:

   In de mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Aanpassen werking mediaspeler (niet met de standaard sneltoetsen aan)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF's zijn tot op heden buiten beschouwing van de digitale toegankelijkheidseisen gebleven.

  • Gevolg:

   pfd's zijn heel slecht digitaal toegankelijk

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Er komt een speciaal project voor in 2021, dat pdf's toegankelijk moet maken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Gezien de omvang van de huidige pfd's op de website (357) is het niet haalbaar om alles te herstellen. We maken daarom een nauwkeurige selectie van de huidige pdf's en passen alle kennis toe op de nieuwe pdf's die worden geplaatst op de website. Deze zullen dan vanaf 01-09-2021 digitaal toegankelijk zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Detail in formulier is aan de aandacht ontsnapt om goed digitaal toegankelijk te ontwikkelen

  • Gevolg:

   De tabvolgorde in het formulier met geboortedatumveld is onlogisch wanneer men met het toetsenbord navigeert.

  • Alternatief:

   geboortedatum er tijdelijk als veld afhalen.

  • Maatregel:

   aanpassen van de focusvolgorde in formulieren met geboortedatumveld

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Niet secuur genoeg geprogrammeerd

  • Gevolg:

   Het doel van de link is dubbelzinnig, of klopt niet voldoende wanneer voorleessoftware gebruikt wordt.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Aanpassen zodat alle links en linkteksten ook kloppen bij gebruik van voorleessoftware

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   PFD's zijn nog heel slecht digitaal toegankelijk

  • Gevolg:

   Content in pdf's is niet op twee manieren vindbaar. Er zijn geen bladwijzers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Er komt een speciaal project voor in 2021, dat pdf's toegankelijk moet maken.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Gezien de omvang van de huidige pfd's op de website (357) is het niet haalbaar om alles te herstellen. We maken daarom een nauwkeurige selectie van de huidige pdf's en passen alle kennis toe op de nieuwe pdf's die worden geplaatst op de website. Deze zullen dan vanaf 01-09-2021 digitaal toegankelijk zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   OP een aantal plekken tijdens de ontwikkeling van de website aan de aandacht ontsnapt.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbordgebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het schermkunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Aanpassen in de code van de site.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   conflicterend met eerdere bevinding

  • Gevolg:

   geen aanpassing

  • Alternatief:

   andere bevinding wordt niet weggenomen

  • Maatregel:

   Overleg met de stichting die toetsing heeft uitgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2021
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Niet voldoende kennis beschikbaar

  • Gevolg:

   Kan problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Overslaan vd pagina

  • Maatregel:

   Ingrijpende codecheck, herstelwerk in broncode van de website

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De lasten zijn onevenredig tov de baten. Het is een zeer grote (tijds)investering zonder echt zichtbare opbrengst. 'Het kán problemen opleveren is nu het argument bij de toetsing'.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Niet voldoende kennis beschikbaar

  • Gevolg:

   Als de rol niet te achterhalen valt door software dan kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Herstelwerk in de code van de website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Niet volledig op alle details doorgevoerd

  • Gevolg:

   Status van resultaat filtergebruik niet duidelijk bij gebruik van voorleessoftware

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Status wel terugkoppelen, aanpassen in code van de website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Kennis over het toegankelijk aanbieden van video's en pdf's op de website was niet conform de nieuwste richtlijnen WCAG 2.1 AA.

  • Oorzaak:

   Kennis te weinig verspreid en/of aanwezig

  • Gevolg:

   Niet toegankelijke video's en pdf's

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Nieuwe video's worden alleen geplaatst als aan de nieuwe richtlijnen wordt voldaan. Project om pdf's toegankelijk te maken en hierover kennis op te bouwen, gepland in 2021.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Hogeschool Windesheim heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209