Verklaring van Inzamelkalender ROVA

Status toegankelijkheid https://inzamelkalender.rova.nl

N.V. ROVA Holding is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 02-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

N.V. ROVA Holding streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Inzamelkalender ROVA.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van N.V. ROVA Holding is beschikbaar via de link https://www.rova.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door N.V. ROVA Holding gepubliceerde informatie blijkt dat de website Inzamelkalender ROVA gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver N.V. ROVA Holding is gevorderd met de toegankelijkheid van Inzamelkalender ROVA en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van N.V. ROVA Holding .
Functie: Algemeen directeur .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 02-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via voorlichting@rova.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van N.V. ROVA Holding

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Inzamelkalender ROVA : voldoet gedeeltelijk

De website Inzamelkalender ROVA is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens N.V. ROVA Holding dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rova.nl/media/uploads/check_8963_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart N.V. ROVA Holding dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Tekst-alternatief komt niet overeen met afbeelding

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Afbeelding aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/uw-gemeente staat onder de koptekst "Drukte op het milieubrengstation" een datatabel met rij- en kolomkoppen. Deze koppen zijn niet geassocieerd met de onderliggende informatie. Bijvoorbeeld door <th scope="col"></th>. Voor meer uitleg hierover kunt u op de website van W3C terecht: https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H43.html en https://www.w3.org/WAI/tutorials/tables. Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop-element hebben, bijvoorbeeld H4. Wanneer deze kop met een kop-element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Het gaat om bijvoorbeeld de teksten "Wat is het?", "Waar kan het heen?" en "Wat gebeurt ermee?" op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/search?icon=tuinafval, https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/search?icon=textiel en https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/search?icon=vet. Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor. De volgende PDF ('ROVA_3825CD_4.pdf') heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. Zie https://inzamelkalender.rova.nl/site/rawpost

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende: Gebruik correcte lijstopmaak, namelijk <ul> voor ongeordende lijsten en <ol> voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met <li> elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Kolom wordt aangepast op basis van eerder genoemde richtlijnen. Tekst wordt met kopelementen aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst. Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/uw-gemeente staat onder de koptekst "Drukte op het milieubrengstation" een datatabel met kleurafhankelijke informatie. De uitleg van elke kleur staat onder de datatabel, zie de Legenda. Deze informatie wordt visueel alleen door middel van kleur overgedragen. Er is geen andere visuele manier om dit te kunnen zien (bijvoorbeeld door verschillende gestreepte lijnen of door symbooltjes op de lijnen). Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/#melding-maken staat een formulier om een melding te maken. Alle velden zijn verplicht. Bij het leeglaten van de invoervelden of bij een verkeerde invoer en na het activeren van de verzendknop, krijgen de niet-ingevulde verplichte velden en de niet goed ingevulde velden een algemene melding ("Deze velden zijn niet ingevuld of bevatten niet het juiste formaat.") boven het formulier. De velden waar een fout optreedt krijgen een rode rand. Deze informatie is nu alleen via een rode kleur overgebracht. Een kleurenblinde zou niet kunnen zien om welke velden het gaat.

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Voorbeelden: • Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint. • Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel. Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Kolom en formulieren worden aangepast op basis van bovenstaande feedback.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan 18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/uw-gemeente staat onder de koptekst "Drukte op het milieubrengstation" een datatabel met kleurafhankelijke informatie waarbij een legenda staat met tekstuele uitleg. De tekstuele uitleg "Groen", "Geel", "Oranje" en "Rood" staan in hetzelfde kleur op een witte achtergrond. Het gemeten contrast is 1,3:1 voor de gele kleur, 2,0:1 voor de oranje kleur en 4,0:1 voor de rode kleur, dit is te laag. De kopteksten ("Contact", "ROVA Klantcontactcentrum", "Drukte op het milieubrengstation", enz.) zijn opgemaakt met lichtblauwe tekst. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrondkleur is 2,2:1. Dit is te laag. De genoemde contrastproblemen komen op verschillende plaatsen in verschillende vormen voor. Daar waar een lichtblauwe kleur met witte tekst of andersom gebruikt wordt, is het contrast te laag. Zie https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4 en https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/pushmessages. In de PDF-bestand ('ROVA_3825CD_4.pdf') staat een witte tekst op een grijze achtergrondkleur. Het gemeten contrast ten opzichte van de achtergrond is 4,4:1. Zie bijvoorbeeld de tekst "LEGENDA" en de maanden. Zie https://inzamelkalender.rova.nl/site/rawpost.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers. Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/kennisbank/tools/kleurcontrast.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Contrast van de pagina wordt gecheckt met Contrast analyser en waar nodig aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/ staan onder koptekst "Afvalinformatie" meerdere iconen waarvan de contrastverhouding niet voldoen aan de minimumeisen. Het contrast moet minstens 3,0:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Het gemeten contrast van het icoon voor Elektrische apparaten is 2,1:1, voor het icoon van Vet & Olie is 2,7:1, voor het icoon van Glas is 1,5:1, voor het icoon van Kringloop is 2,2:1 en voor het icoon van IJzer en metaal is 2,5:1. Dit is te laag. Zie ook de iconen op de pagina https://

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: • Componenten van de gebruikersinterface Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; • Grafische objecten Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Afvalpictogrammen van ROVA kunnen niet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-03-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF ('ROVA_3825CD_4.pdf') is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie https://inzamelkalender.rova.nl/site/rawpost.

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   We gaan in gesprek met de ontwikkelaar om dit issue op te pakken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 7. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de meta data van PDF ('ROVA_3825CD_4.pdf') is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Zie https://inzamelkalender.rova.nl/site/rawpost.

  • Gevolg:

   Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen. Voor HTML pagina's dient de taal aangeven te worden met een 'lang' attribuut:<html lang="nl"> Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:<html xml:lang="nl" lang="nl"> De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy". Zie voor overige taalcodes: http://xml.coverpages.org/iso639a.html

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   We gaan in gesprek met de ontwikkelaar om dit issue op te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/ staat onder de koptekst "Melding maken" een formulier om een melding te maken. Alle velden zijn verplicht. Bij het leeglaten van de invoervelden of bij een verkeerde invoer en na het activeren van de verzendknop, krijgen de niet-ingevulde verplichte velden en de niet goed ingevulde velden een algemene melding ("Deze velden zijn niet ingevuld of bevatten niet het juiste formaat.") boven het formulier. Dit is geen duidelijke tekstuele foutmelding omdat "deze velden" verwijst naar de rood gekleurde velden (zie SC 1.4.1). Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning en staat deze vlak boven of onder het verkeerd ingevulde veld. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld." maar nog beter en duidelijker is bijvoorbeeld "Het verplichte veld naam is niet ingevuld.".

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen. Zie voor meer informatie ons artikel over formulieren:www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   We gaan in gesprek met de ontwikkelaar om dit issue op te pakken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/ staat onder de koptekst "Melding maken" een formulier om een melding te maken. Alle velden zijn verplicht om in te vullen, maar dit wordt op geen enkele wijze van tevoren duidelijk gemaakt aan degene die het formulier invult. Bij alle velden staat een ‘*’ sterretje. Normaliter is in het algemeen duidelijk dat wanneer een sterretje staat bij een invoerveld dat het om een verplicht veld gaat. Probleem is dat onder in het formulier staat bij het sterretje "*Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door ROVA om u van een reactie te voorzien.". Hierdoor krijgt het sterretje een andere betekenis en is het niet meer duidelijk dat alle velden verplicht zijn. Het is beter om een melding boven het formulier te plaatsen zodat de gebruiker van tevoren geïnformeerd is over de verplichte velden.

  • Gevolg:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Zie voor meer informatie ons artikel over formulieren:www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De uitleg van het sterretje wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 10. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Op het moment dat een formulierveld meer eisen heeft dan alleen verplicht moet er een foutsuggestie gegeven worden. Een goede instructie maakt een foutsuggestie overbodig. Op pagina https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/ staat onder de koptekst "Melding maken" een formulier waar om een geldig e-mailadres wordt gevraagd. Een foutsuggestie wordt nu niet weergegeven, ook ontbreekt een foutmelding. Zie de opmerking bij succescriterium 3.3.1. Onder de koptekst "Meldingen"(https://inzamelkalender.rova.nl/nl/3825CD/4/#notificaties) staat een invoerveld waar wel een goede foutmelding met een foutsuggestie wordt gegeven. Vergelijkbaar probleem ontstaat op pagina https://inzamelkalender.rova.nl waar de postcode ingevuld moet worden. Hier wordt ook geen suggestie gegeven alleen een foutmelding dat de postcode ongeldig is.

  • Gevolg:

   Indien mogelijk is het goed om suggesties te bieden, wanneer een formulier verkeerd is ingevuld. Probeer naast een goed identificerende foutmelding (zie succescriterium 3.3.1), dus ook een suggestie ter verbetering te bieden. Dit mag een algemene suggestie zijn.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is niet realistisch om op te pakken. We werken alleen met postcode/huisnummer-combinaties uit ons werkgebied. Dus ook als postcodecorrect is kan het voorkomen dat het niet wordt herkend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die N.V. ROVA Holding heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209