Verklaring van Plusport

Status toegankelijkheid https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag%20Opdrachtgever:%20PlusPort%20Website:%20https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag%20Rapportversie:%201.0%20Tilburg,%2012

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-03-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Plusport.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Plusport gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Plusport en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Plusport : voldoet gedeeltelijk

De website Plusport is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=dbba85cd-fe4d-4f92-8c99-a2f8f72bbfa8&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag staat linksboven het logo van Plusport met de volgende tekst in het logo "Plus+PORT All you need to know". Het logo wordt via CSS-code in de website geplaatst en er is geen tekstueel alternatief voor het logo aanwezig.

  • Gevolg:

   Na het inloggen staat het logo rechtsboven en heeft het ook geen tekstalternatief.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier past dit aan voor screenreaders: tekstalternatieven van afbeeldingen, logo's en buttons

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/personal_settings.aspx?dtmTimer=43147,1784278 staan bij de invoervelden van 'Nieuw wachtwoord' en 'Nieuw wachtwoord bevestigen' twee iconen afgebeeld als een oog (icon-eye). Er is geen tekstalternatief aanwezig voor deze iconen.

  • Gevolg:

   Dit is belangrijke informatie, een blinde gebruiker kan dan deze functionaliteit activeren, zodat de hulptechnologie het wachtwoord kan voorlezen. Het oog-icoon moet ook met een toetsenbordbediening geactiveerd kunnen worden. Dit is dan een probleem voor succescriterium 2.1.1. Dit wordt nu alleen benoemd.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past dit issue aan voor screenreaders: tekstalternatieven van afbeeldingen, logo's en buttons

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 staan data van de training aan de rechterkant van de pagina-inhoud. Boven elk datatabel staat nu een waarschuwingsteken met een tekst ('Voor deze training heb je een HRM nodig').

  • Gevolg:

   Het icoon welke “Let op” kan betekenen, heeft geen tekstalternatief.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past dit issue aan voor screenreaders: tekstalternatieven van afbeeldingen, logo's en buttons

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/elearning.aspx?tab=eln staan drie modules. Wanneer je op de eerste module klikt (Office 2016) verschijnt een nieuw scherm met een video. De video staat binnen een iframe.

  • Gevolg:

   Voor mensen die blind zijn, is niet direct duidelijk waar de video over gaat. Er staat geen koptekst of een korte omschrijving boven de video. En ook heeft het iframe waar de video in staat geen title attribuut gekregen met een omschrijving. Een title-attribuut is verplicht voor een iframe (zie ook 2.4.1 en 4.1.2). Als daar een goede omschrijving in staat waar de video over gaat, is dat afdoende voor dit succescriterium.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier past dit issue aan voor screenreaders: tekstalternatieven van afbeeldingen, logo's en buttons

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/general_text.aspx#/company/pages/564 staan vier grote iconen voor 'Mijn profiel', 'Catalogus', 'Mijn trainingen' en 'Mijn bewijsstukken'.

  • Gevolg:

   Deze iconen fungeren als bedieningselementen en hebben geen tekstalternatief. Deze afbeeldingen zijn opgemaakt met CSS.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier past dit issue aan voor screenreaders: tekstalternatieven van afbeeldingen, logo's en buttons

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag staat een inlogformulier. In de broncode bij deze formuliervelden staan (tekst)labels en invoervelden ('Inlognaam' en 'Wachtwoord') die gekoppeld zijn met "for" en "id", dit is goed. De labels zijn nu verborgen met CSS-code (diplay:none;),

  • Gevolg:

   hierdoor wordt de tekstlabel niet voorgelezen door hulpsoftware, deze informatie is nu niet beschikbaar voor iemand die afhankelijk is van hulptechnologie. Alle content die is verborgen met display:none is ook niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit is ook een probleem voor succescriterium 4.1.2.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op met de academy release

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx staan informatieblokken met visuele kopteksten (‘Profiel’, ‘Bewijsstukken’ en ‘Kennis & vaardigheden’). Deze visuele kopteksten zijn met CSS opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hierdoor hebben deze kopteksten geen semantische betekenis. Het is beter om deze kopteksten met een h3 of h4 element op te maken. Soortgelijke problemen komen ook op andere pagina’s voor. Bijvoorbeeld op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=usr en https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 zie de vetgedrukte teksten zoals 'Naam', 'Categorie' tot en met ‘Leverancier’. Deze zijn nu met een label-element opgemaakt, label-elementen worden gebruikt bij invoervelden en zijn geen vervanging van kopteksten.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op met de academy release

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 staan twee uitklapbare velden waarmee gefilterd kan worden. Deze hebben beide een label ervoor met de tekst "Maand en locatie". Deze is visueel gekoppeld aan beide velden, maar niet door middel van de HTML-code. Dit kan door de velden binnen een fieldset-element te plaatsen en de tekst "Maand en locatie" in een legend-element bovenaan de fieldset te zetten. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Elk veld moet een label hebben en een groep van velden moet gegroepeerd worden. Op pagina https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels en https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/grouping staat er meer uitleg over.

  • Gevolg:

   Er kan nu niet goed gefilterd worden

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op met de academy release

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=com&mode=tile staat de tekst 'Type weergave', deze tekst is niet gekoppeld aan de onderstaande twee keuzerondjes. Een mogelijke oplossing is om gebruik maken van een fieldset met legend.

  • Gevolg:

   de tekst is niet gekoppeld aan de onderstaande twee keuzerondjes

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op met de academy release

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/elearning.aspx staan E-learning modules met een afbeelding, een percentage en een koptekst daaronder. Visueel is het duidelijk welke afbeelding en percentage bij welk koptekst, module hoort. Hulpsoftware gaat op de broncode af. De afbeelding en percentage staan in de code telkens boven de kop waar deze bij hoort.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan niet de juiste relatie bepalen. Het lijkt alsof de afbeelding en percentage van de module boven bij de kop hoort. Dit kan opgelost worden door de afbeelding en het percentage in de broncode onder de kop te plaatsen. Visueel is deze relatie wel meteen duidelijk. Meerdere oplossingen zijn mogelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op met de academy release

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 is na het activeren van de knop ‘Genereer PDF’ een PDF beschikbaar. Indien die pagina zelf helemaal toegankelijk wordt hoeft de PDF niet toegankelijk te zijn. De reden is dat de PDF dan gezien kan worden als alternatief voor de tekst in de linker kolom op deze webpagina.

  • Gevolg:

   De betreffende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op met de academy release

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=usr staan persoonlijke gegevens van de gebruiker. Wanneer onderin de pagina op de knop Bewerken wordt geklikt, verschijnt een pop-up scherm. In het verschenen pop-up scherm staan invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://staging.plusport.com/scripts/user/personal_settings.aspx?dtmTimer=43147,1784278 en https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag, hier gaat het om het invoeren van persoonlijke gegevens zoals gebruikersnaam, wachtwoord en nieuw wachtwoord.

  • Gevolg:

   Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op verbeteringen voor screenreaders mbt input-velden in popup-schermen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/personal_settings.aspx?dtmTimer=43147,1784278 staan twee invoervelden ('Nieuw wachtwoord' en 'Nieuw wachtwoord bevestigen') om een wachtwoord te wijzigen. Voor een stevig wachtwoord is een voortgangsbalk (progressbar) aanwezig die in het begin licht grijs is, daarna rood, daarna oranje en daarna groen. Deze informatie is kleurafhankelijk, omdat er visueel op geen andere manier duidelijk wordt gemaakt wat de status hiervan is. De kleurcontrasten van deze voortgangsbalk zijn ook te laag, hierdoor kunnen de slechtzienden, de kleurverschillen en de verandering in de voortgangsbalk niet waarnemen.

  • Gevolg:

   De betekenis van het kleurverschil is niet duidelijk.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op: 95% afgerond, nu nog tekstuele beschrijving bij kleurgebruik password-progressbar

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's id het contrastratio te laag

  • Gevolg:

   mensen die moeite hebben met contrast kunnen de pagina's niet goed lezen

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier zegt dit issue al te hebben opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% is niet alle informatie meer beschikbaar. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag is de link (LMS powered by Visma PlusPort) onderin de pagina niet meer beschikbaar. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/elearning.aspx staan een paar modules onder koptekst 'Select a module'.

  • Gevolg:

   Deze modules zijn niet meer beschikbaar na het inzoomen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier geeft aan het issue reeds te hebben opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/hrm/hrm_pending_list.aspx staat een overzicht met aanvragen om te keuren. Het is hier mogelijk om de te keuren trainingen te selecteren door de checkboxen aan te vinken. Dit zijn invoervelden, de rand van het invoerveld heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrond (1,6:1). Het contrast moet minstens 3:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien. Dit geldt ook voor de selectievelden van de filter en het invoerveld bij 'Categorie' op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=com&mode=list. Dit soort problemen komen ook op andere pagina’s voor, bijvoorbeeld op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/personal_settings.aspx?dtmTimer=43147%2C1784278. Let hier ook op de voortgangsbalk, de oranje en de groene kleur zijn onder het minimum (3,0:1) eis gemeten. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx staan iconen filtertypes. Het gemeten contrast van deze iconen is 2,3:1, dit is te laag. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx staat een gebruikersmenu onder koptekst 'Mijn profiel'. De focusindicator op de gebruikersmenu-items hebben een gemeten contrast van 1,6:1. Het hoofdmenu heeft een zwaarte achtergrondkleur. De focusindicator van het hoofdmenu heeft een gemeten contrast van 2,5:1.

  • Gevolg:

   Het contrast moet minstens 3:1 zijn, zodat slechtzienden het invoerveld kunnen zien.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op: 95% afgerond, kleurcontrasten mbt acties (buttons, input fields, acties, lists). Staan klaar voor doorvoering op productie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx staat het menu in de header. Als er over de onderdelen ('Favorieten', 'Links' en 'Acties') van het menu wordt gegaan met de muis, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan. De content is 'aanwijsbaar', dit wil zeggen dat er met de muis over de content heen kan worden gegaan zonder dat deze verdwijnt. De content voldoet ook aan 'aanhouden', dit wil zeggen dat de content zichtbaar blijft totdat de muis wordt verplaatst. De content is echter niet te 'sluiten'. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Let op: dit moet mogelijk zijn zolang de toetsenbordfocus op deze pagina staat. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

  • Gevolg:

   de content blijft zichtbaar totdat de muis wordt verplaatst. De content is echter niet te 'sluiten'. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op: Tooltips toegankelijkheid met toetsenbord en screen reader, zonder finetuning

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/hrm/hrm_pending_list.aspx staat een hoofdmenu in de header. Wanneer een toetsenbord-gebruiker de links in het hoofdmenu met een Tabtoets wil bereiken, dan is dat nu niet mogelijk voor 'Favorieten', 'Links' en 'Acties'. Deze links (menu items) worden nu overgeslagen. Dit probleem komt op alle pagina’s voor.Onder het hoofdmenu staat een koptekst van de pagina. Naast de koptekst staat een vijfpuntig sterretje. Met dit sterretje is het mogelijk om de pagina toe te voegen aan de lijst met favorieten. Dit kan nu alleen met een muis. Het sterretje ontvangt geen focus en is het dus niet mogelijk om met een toetsenbordbediening de pagina aan 'Favorieten' toe te voegen. Dit probleem komt op alle pagina’s voor; daar waar de pagina aan de 'Favorieten'-pagina toegevoegd kan worden. Onder de koptekst 'Te keuren aanvragen HRM-er NL' staat een datatabel met trainingen die nog gekeurd moeten worden. De datatabel bestaat uit vijf kolommen. In de eerste kolom staan checkboxen, zodat de rijen of alle trainingen geselecteerd kunnen worden. Het is nu niet mogelijk om met een toetsenbordbediening de checkboxen aan te vinken.

   De tweede tot en met de vijfde kolomkoppen kunnen gesorteerd worden op oplopend of aflopend per kolom. Dit is nu niet mogelijk met een toetsenbordbediening. Rechtsboven de datatabel staan dropdownfilters waarmee aantal zaken ingesteld kunnen worden. Bij de filter voor de kolommen is het mogelijk om een kolom ('Datum', 'Gebruiker', 'Training' en 'Status') aan of uit te zetten. De knoppen 'Alles', 'Wissen' en 'Toepassen' zijn nu niet met een toetsenbord te bedienen. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/general_text.aspx#/company/pages/564 staan vier grote iconen voor 'Mijn profiel', 'Catalogus', 'Mijn trainingen' en 'Mijn bewijsstukken'. Deze bedieningselementen zijn niet bereikbaar met een toetsenbordbediening. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx staan aan de linkerkant van de pagina inhoud dichtgeklapte filters. Deze bedieningselementen zijn niet bereikbaar met een toetsenbordbediening. Aan de rechterkant van de filters staan de catalogus-items, deze items zijn met een toetsenbordbediening niet bereikbaar. Dit soort problemen komen ook op andere pagina’s voor. Let op dat wanneer je een handeling met een muis kunt uitvoeren dat dit ook mogelijk moet zijn voor een toetsenbordgebruiker.

  • Gevolg:

   Het is nu niet mogelijk om met een toetsenbordbediening de checkboxen aan te vinken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier gaat vescheidene issues met toetsenbord-toegankelijkheid verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/elearning.aspx?tab=eln staan drie modules. Wanneer je op de eerste module klikt (Office 2016), verschijnt een nieuw scherm met een video. Binnen de videospeler zijn sneltoetsen aanwezig die door middel van één karakter werken. Bijvoorbeeld de 'w' om de video op de website van Vimeo te bekijken, 's' om de video te delen op andere sociale mediakanalen, 'd' om debug optie aan te zetten, 'f' om de video op volledige scherm modus te bekijken, enz. Deze sneltoetsen moeten aangepast kunnen worden, of uitgezet kunnen worden. Beide is niet mogelijk en dit levert dus een toegankelijkheidsprobleem op voor mensen die met spraakbedieningssoftware werken.

  • Gevolg:

   dit levert een toegankelijkheidsprobleem op voor mensen die met spraakbedieningssoftware werken.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier meldt: low prio: elearning player hotkeys (wordt gefaseerd ingevoerd)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2023
 20. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de onderzochte pagina’s is geen mechanisme aanwezig om blokken herhalende content (zoals het menu) te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een skiplink. Dit is de eerste link op een pagina die verwijst naar de unieke inhoud van de pagina. De skiplink mag verborgen zijn, maar moet zichtbaar worden als de focus er op staat. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets. Op pagina https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag is dit niet verplicht, maar op de pagina's met een herhalende links is het verplicht om aan dit succescriterium te voldoen. Onderdeel van dit succescriterium is dat elk zichtbaar iframe een title-attribuut moet hebben. De inhoud van deze titel moet kort aangeven wat voor soort content in dit frame staat. Gebruikers van hulpsoftware kunnen op deze manier ervoor kiezen om deze content over te slaan. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/elearning.aspx?tab=eln staan drie modules. Wanneer je op de eerste module klikt (Office 2016), verschijnt een nieuw scherm met een video. De video staat in een iframe zonder title-attribuut. Voor deze iframe de titel ‘Vimeo video’ geven is al voldoende.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om te navigeren. Zij hoeven dan niet op iedere pagina door herhalende content zoals een menu te navigeren met de tabtoets.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op: skip navigation hidden buttons

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte pagina’s na het inloggen op de website (https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag) hebben allemaal dezelfde paginatitel ('WCAG').

  • Gevolg:

   Dit omschrijft onvoldoende het onderwerp of doel van elke pagina en moet daarmee dus worden aangevuld. Daarnaast is het een probleem, dat hierdoor deze paginatitel niet uniek is. Verschillende stappen binnen één proces mogen overigens wel dezelfde paginatitel hebben.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op: screen reader page title

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De bedoeling van dit succescriterium is om te garanderen dat gebruikers de informatie aantreffen in een logische volgorde. Het gaat hier om de sequentiële (stap voor stap) volgorde waarin de tabfocus verspringt, wanneer de gebruiker met het toetsenbord navigeert. Deze volgorde moet kloppen met de betekenis van de content. Hierdoor krijgen gebruikers de mogelijkheid zich een mentaal beeld te vormen van de content. Op pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=usr is het mogelijk om de persoonlijke gegevens te bewerken. Onderin de pagina staat de 'Bewerken'-knop. Na het activeren van deze knop verschijnt een pop-up (lightbox) scherm met informatie. De focus van het toetsenbord blijft niet in het pop-up (lightbox) scherm, wanneer je een Tabtoets gebruikt. De focus verplaatst zich dan naar het onderliggende element op de website. Dit type problemen komt ook op andere pagina’s voor in een andere situatie dan hierboven omschreven. De focusvolgorde kan nu verder niet goed getoetst worden, omdat sommige interactieve componenten van de website geen focus ontvangen. Als dat probleem opgelost wordt, kan het hier nog wel problemen opleveren. Let hier dus goed op. Zie opmerkingen onder succescriterium 2.1.1 en 2.4.7. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/general_text.aspx#/company/pages/564 waarbij de interactieve componenten ‘Mijn profiel’ tot en met ‘Mijn bewijsstukken’ niet te controleren zijn op dit criterium.

  • Gevolg:

   Na het activeren van deze knop verschijnt een pop-up (lightbox) scherm met informatie. De focus van het toetsenbord blijft niet in het pop-up (lightbox) scherm, wanneer je een Tabtoets gebruikt. De focus verplaatst zich dan naar het onderliggende element op de website.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op: popup-venster tekst TAB en screenreader

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle pagina's te kunnen vinden. Op dit moment is de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn het volgen van links. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om dit probleem op te lossen, zoals het toevoegen van een zoekfunctie en/of sitemap. Deze andere manier moet beschikbaar zijn na het inloggen op paginahttps://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag.

  • Gevolg:

   Op dit moment is de enige manier waarop alle pagina's te vinden zijn het volgen van links.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op: low prio: meerdere manieren van navigatie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=usr staan onder in de pagina vier zwarte knoppen ('Bewerken', 'Koppeling met mobiele apparaten' en 'Genereer CV'). De toetsenbordfocus op deze knoppen is niet zichtbaar. Soortgelijke problemen komen ook op andere pagina’s voor. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 staan twee de knoppen 'Terug' en 'Genereer PDF'. De focus op deze knoppen is niet zichtbaar. Zie ook opmerkingen onder succescriterium 2.1.1 en 2.4.3. Let op: bij toetsenbord toegankelijk maken van bepaalde onderdelen moeten die componenten van de gebruikersinterface ook een zichtbare toetsenbordfocus krijgen.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus op de knoppen is niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier zegt dit issue al te hebben opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 staan twee filters ('Maand' en 'locatie') rechts op de pagina. Als een van deze opties wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing is om alleen de onderstaande inhoud te veranderen en de toetsenbordfocus op het select element te laten staan (of terug te zetten of dat element).

  • Gevolg:

   Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op: voorspelbaarheid dropdown-velden verbeteren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/personal_settings.aspx?dtmTimer=43147,1784278 staan twee invoervelden ('Nieuw wachtwoord' en 'Nieuw wachtwoord bevestigen') om een wachtwoord te wijzigen. Wanneer het 'Nieuw wachtwoord' en het 'Nieuw wachtwoord bevestigen' niet overeenkomen, dan is het invoerveld van het 'Nieuw wachtwoord bevestigen' rood. Het invoerveld is ook rood wanneer het ingevoerde wachtwoord niet lang is. Er is geen tekstuele mededeling aanwezig dat er iets fout gaat en wat er fout gaat. Dit is ook een probleem voor 1.4.1: Gebruik van kleur, omdat deze informatie alleen via een kleur wordt overgebracht, maar indien er een foutmelding komt die voldoet aan dit succescriterium is het probleem bij 1.4.1 altijd ook opgelost.

  • Gevolg:

   Er is geen tekstuele mededeling aanwezig dat er iets fout gaat en wat er fout gaat.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit op: tekstuele begeleiding bij fout ingevulde velden, zonder finetuning

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/login.aspx?strSkin=wcag staat een inlogformulier. De invoervelden ('Inlognaam' en 'Wachtwoord') hebben geen naam.

   Bij het inzoomen van pagina https://staging.plusport.com/scripts/hrm/hrm_pending_list.aspx verschijnt een ‘hamburger’-menu. De drie liggende strepen geven aan dat dit een menu is. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld dat het menu nu ingeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook als het opengeklapt is. Dit geldt ook voor de onderliggende menu-items, waarvan de toestand niet door hulpsoftware bepaald kan worden. Dit probleem ontstaat ook op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/profile.aspx?tab=usr bij het gebruikersmenu onder de koptekst 'Mijn profiel'. De toestand kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit geldt ook voor de accordeons op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx. Op de pagina staat een filter met categorieën. Deze categorieën kunnen open- en dichtgeklapt worden. De toestand van deze accordeons kan niet door hulpsoftware bepaald worden. Dit soort problemen komen ook op andere pagina’s voor. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/hrm/hrm_pending_list.aspx staat een overzicht met trainingen ter keuring. Om deze trainingen te kunnen selecteren zijn er checkboxen aanwezig. Deze checkboxen hebben geen naam. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/elearning.aspx?tab=eln staan drie modules. Wanneer je op de eerste module klikt (Office 2016), verschijnt een nieuw scherm met een video. De video staat binnen een iframe dat iframe heeft geen title-attribuut, dus geen naam. De modules zelf zijn opgemaakt als interactieve div elementen die geen rol hebben.

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/general_text.aspx#/company/pages/564 staan vier grote iconen voor 'Mijn profiel', 'Catalogus', 'Mijn trainingen' en 'Mijn bewijsstukken'. Deze iconen fungeren als bedieningselementen en hebben geen tekstalternatief. De rol en de naam van deze componenten van de gebruikersinterface is nu niet door software te bepalen.

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/hrm/hrm_pending_list.aspx staat rechts van de koptekst 'Goedkeuring HRM-er NL' een icoon, een ster met vijf punten zonder een rol. De rol van deze interactieve component is niet programmatisch te bepalen. Dit element heeft een naam door het gebruik van het aria-label attribuut ‘Toevoegen als favoriet’.

   Op pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/trainingregistration/catalogueV2.aspx?_tra_id=70830 staan twee filteropties in het blok ‘Maand en locatie’. In dit blok staan twee keuzelijsten (select-elementen) die geen naam hebben die door hulpsoftware te bepalen is. Hiervoor kan het label-element met een for en id gebruikt worden, andere manieren om deze elementen een naam te geven zijn mogelijk. De hierboven gemelde situaties zijn voorbeelden van verschillende problemen met dit succescriterium, deze opmerkingen zijn geen volledig overzicht. Het is mogelijk dat er binnen de steekproef voorbeelden van problemen gemist zijn in dit overzicht.

  • Gevolg:

   Voor mensen die dit niet kunnen zien, is dit een probleem; De rol en de naam van deze componenten van de gebruikersinterface is nu niet door software te bepalen.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit issue op

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/general_text.aspx#/company/pages/564 is er een wachtanimatie te zien. Dit is een statusbericht en deze moet als zodanig herkend kunnen worden door hulpsoftware. Er kan dan worden voorgelezen aan een blinde dat er nieuwe content op de pagina is verschenen. Dit kan door role="status" toe te voegen. Omdat het hier gaat om een animatie, moet er ook een tekstalternatief worden toegevoegd (iets als 'laden' of ‘bezig’). Voor meer informatie over het gebruik van 'role=status' zie pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA22. Deze afbeelding moet ook een tekstalternatief hebben. Doordat deze bewegende afbeelding kort in beeld staat is het niet gelukt om dat te controleren. Op de pagina https://staging.plusport.com/scripts/user/personal_settings.aspx?dtmTimer=43147,1784278 staan twee invoervelden ('Nieuw wachtwoord' en 'Nieuw wachtwoord bevestigen') om een wachtwoord te wijzigen. Voor een stevig wachtwoord is een voortgangsbalk (progressbar). Dit is goed opgemaakt met role="progressbar" en aria-valuenow=" ". Wanneer de gebruiker een wachtwoord invult, dan veranderen de gegevens van aria-valuenow=" " niet mee. Hierdoor kan een gebruiker van hulptechnologie niet begrijpen of het wachtwoord lang genoeg is of niet. De verandering vindt nu alleen plaatst in CSS-code.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een gebruiker van hulptechnologie niet begrijpen of het wachtwoord lang genoeg is of niet.

  • Alternatief:

   neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   leverancier lost dit probleem op: visueel loader tonen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209